<< >> Title

Birdwatch Day 29 september 1996


Jan-Erik Malmstigen

Årets "Birdwatchday" inföll i år helgen 28-29 september med huvudräknardag lördagen den 28:e. Av olika skäl hade vi i Frövi fågelklubb dock den 29:e som vår räknardag. Vädret var mulet med måttlig sydvästlig vind. Temperaturen klockan 5 +8.2 grader (Storåbadet). Räkningen påbörjades vid gryningen strax efter klockan 6 och avslutades tidigast klockan 10.

Till skillnad från föregående år då 18 lokaler var bemannade hade i år antalet lokaler reducerats till 10. Orsaken till detta var att vi för framtiden ville försäkra oss om att kunna behålla samma lokaler år från år. Detta för att kunna göra jämförelser mellan åren. Det är då viktigt att inte "gapa över för mycket".

Albäcksån, ny lokal

Nio av årets lokaler bemannades även 1995, ny lokal var Albäcksån vid sjön Råsvalen. Totalt räknades 9018 fåglar av 83 arter i år vilket kan jämföras med 7178 fåglar och 74 arter 1995 (obs 18 lokaler). Observera dessutom att 1995 års räkning inföll den 7 oktober, dvs drygt en vecka senare än årets.

Arter som sågs 1995 men saknades i år var stenfalk, trädlärka, blåhake, nötkråka och snösparv.

Bästa lokal blev även i år Hagaberg med sina 53 arter följd av Sörbysjön med 43 arter (se tabell 1).

Tabell 1. Antalet arter vid resp. lokal i samband med "Birdwatch Day"1996

1995
1
Hagaberg
53
42
2
Sörbysjön
43
39
3
Sällingesjön
42
25
4
Västvalla
40
34
5
Storåbadet
33
30
6
Österhammarssjön
32
28
7
Sjömosjön
29
22
8
Sotaren/Väringen
29
15
9
Näset,St Lindessjön
26
22
Ny
Albäcksån
29
-
Bo-/bergfinkar dominerar

Inte oväntat blev bofink/bergfink liksom ifjol de dominerande sträckfåglarna. Nya arter på 10 i topplistan blev i år ängspiplärka, stare och trana medan grönfink, gulsparv och sånglärka saknas från 1995 års motsvarande lista (se tabell 2 nedan).

Tabell 2. Tio i topp. Antalet individer 1996 resp. 1995 (lokal 1-9)

Art

1996
1995
Bofink/bergfink
2 788
2 004
Ringduva
862
191
Ängspiplärka
590
92
Grönsiska
548
248
Trana
504
5
Kanadagås
479
233
Kaja
286
260
Stare
222
46
Björktrast
192
204
Kråka
177
77

Artlista, urval

Bland obsarna bör särskilt nämnas brunand, strandskata, dvärgmås och skärpiplärka från ön Sotaren i Väringen, havsörn vid Sällingesjön och Österhammarssjön , strandskata vid Albäcksån samt 334 tranor vid Österhammarssjön.

Sädgås

Största flock 45 ex
Storåbadet.Brunand
1 hanne
Väringen.Salskrake
1 hona
Ullersätersviken.Havsörn
1 ex
Sällingesjön samt Österhammarssjön.Blå kärrhök
Totalt 13 ex, därav 4 ex
Västvalla.Vattenrall
1 ex
Hagaberg resp. Sörbysjön.Trana
170 ex
Sörbysjön och 334 ex Österhammarssjön.Strandskata
1 ex
Sotaren och 1 ex Albäcksån.Dvärgmås
1 hanne
Väringen.Skärpiplärka
1 ex
Sotaren.Varfågel
1 ex
Albäcksån.Steglits
1 ex
Hagaberg.Hämpling
14 ex
Västvalla.

Lokaler och deltagare:

1. Väringen,Sotaren.

Kjell Mattsson.

2. Hagaberg.

Andreas Sandberg, Pär Persson.

3. Sörbysjön.

Tomas Haraldsson.

4. Sällingesjön.

Mattias Rudenvall.

5. Storåbadet.

Mats Andersson, Jan- Erik Malmstigen.

6. Albäcksån.

Ulla & Mona Wallin, Tommy Oscarsson.

7. Näset,St Lindessjön.

Per-Martin Ramberg,Roland J.

8. Västvalla.

Magnus Köpman, Ulf & Pär

Jacobsson.

9. Sjömosjön.

Björn Lindberg.

10. Österhammarssjön.

Christer Eriksson.

Ett stort tack till alla som ställt upp.


<< >> Title