<< >> Title

Nattfågelinventeringen 1996

Jan-Erik Malmstigen

En presentation av denna inventering infördes första gången i Pandion 1994:3. Fjolårets siffror presenterades i Pandion 1995:3. Även 1996 föll en rutt ifrån och är nu därför endast fem (=50 punkter). Det är därför tveksamt om det är meningsfullt att fortsätta ytterligare två år (av totalt fem) som var målsättningen från början. Ju färre antal rutter, desto svårare blir ju förutsättningarna att följa eventuella trender i fåglarnas förekomst mellan olika år.

Varje rutt besöktes sålunda vid tre tillfällen under perioden (vecka 21-24) och eftersom varje rutt består av 10 fasta punkter utgör årets underlag totalt 50 punkter . I sammanställningen nedan har jag utgått från det största antal fåglar av varje individ som registrerats vid respektive punkt vid något av de tre inventeringstillfällena.


1994

1995
1996
Rördrom
2
4
1
Småfläckig sumphöna
1
2
-
Vattenrall
-
3
2
Kornknarr
2
-
1
Näktergal
9
17
18
Gräshoppssångare
6
5
4
Rörsångare
23
15
17
Kärrsångare
2
3
2
Sävsångare
26
26
20
Flodsångare
-
1
2
Kattuggla
5
10
5
Hornuggla
5
-
2
Pärluggla
3
-
-

Man får naturligtvis vara försiktig med kommentarerna utifrån ovanstående siffror, men tydligen hade näktergalen ett dåligt år i kommunen 1994. En svagt nedåtgående trend av antalet rörsångare kan också skönjas. Vädersituationen vid de olika inventeringstillfällena kan också slå olika hårt på slutresultatet.

Följande rutter ingår i resultatet; 1. Lindes sn (Mats Andersson), 2. Lindes sn (P Zetterlund), 3. Ramsbergs sn (Andreas & Lennart Sandberg), 4. Fellingsbro sn (Jan-Erik Malmstigen), 5. Fellingsbro & Näsby sn (Sven-Olof Eriksson).


<< >> Title