<< >> Title

Ankomstdatum för några flyttfåglar 1995

Ankomstdatum för 37 flyttfågelarter 1995. Arterna står i tabellen i den ordning de rapporteras ha anlänt till kommunen. För varje art anges datum för dels den tidigaste observationen, dels de närmast följande observationerna. Siffra inom parantes anger antalet rapporter från angivet datum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sädgås

19.2
Västvalla
23.2, 24.2, 25.2 (2)
Sånglärka
19.2
Västvalla
20.2, 21.2, 23.2
Tofsvipa
19.2
Västvalla
21.2, 26.2, 7.3
Stare
20.2
Västvalla
8.3, 11.3 (2)
Ormvråk
26.2
Hagaberg
5.3, 7.3, 10.3
Sävsparv
28.2
Sjömosjön
7.3, 18.3, 19.3
Trana
10.3
Vedevåg, öster om
12.3, 23.3, 25.4
Ringduva
12.3
Rynninge
25.3, 26.3 (3)
Bofink
19.3
Frövi
26.3 (3)
Kricka
21.3
Finnåkerssjön
26.3, 1.4 (2)
Skrattmås
24.3
Frövibro & Loppholmarna
24.3, 26.3, 31.3
Bläsand
24.3
Finnåkerssjön
26.3, 2.4 (2)
Enkelbeckasin
25.3
Sjömosjön
26.3, 1.4, 2.4 (2)
Fiskgjuse
25.3
Hagaberg
27.3, 6.4, 8.4 (5)
Skäggdopping
27.3
St Lindessjön
2.4 (2), 3.4
Ängspiplärka
29.3
Västvalla
1.4 (2), 2.4
Rödhake
1.4
Fröviskolan
3.4, 8.4, 10.4
Taltrast
2.4
Sällingesjön
13.4 (4)
Sädesärla
6.4
Frövi
8.4 (5)
Skogssnäppa
7.4
Sällingesjön
8.4 (4)
Storspov
7.4
Rabostan
8.4 (3)
Rödvingetrast
9.4
Västvalla
11.4, 12.4, 13.4
Järnsparv
11.4
Aspens äng
12.4, 14.4 (2)
Ladusvala
11.4
Sjömosjön
1.5 (3), 2.5 (3)
Gluttsnäppa
23.4
Sörbysjön,& Sjömosjön
23.4, 24.4
Drillsnäppa
24.4
Lunten
28.4, 29.4, 30.4 (2)
Lövsångare
24.4
Österhammar
25.4, 26.3, 30.4(2)
Svartvit flugsnappare
28.4
Aspa & Hagaberg
28.4, 1.5 (3)
Brushane
29.4
Sjömosjön
1.5 (2), 2.5
Trädpiplärka
30.4
Rynninge
1.5 (3)
Fisktärna
30.4
Hagaberg & Sällingesjön
30.4, 1.5 (7)
Hussvala
30.4
Bläsåsen
1.5, 2.5
Buskskvätta
30.4
Bläsåsen
1.5 (5)
Gulärla
4.5
Sörbysjön & Prästryggen
4.5, 5.5 (2)
Tornseglare
7.5
Ervallaängarna
10.5 (2), 12.5
Gök
13.5
Sjömosjön & Storå
13.5, 20.5, 21.5
Trädgårdssångare
20.5
Hagaberg & Rabostan
20.5, 22.5


<< >> Title