Tillbaka

Vecka 41-44.


Vecka 44 (27.10-2.11)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 27 ex Österhammarssjön 1.11
Blå kärrhök, 1 honfärgad Österhammarssjön och Finnåkerssjön 1.11
Stenfalk, 1 ex Rynninge 2.11
Gråspett, 1 hanne Fänsäter 27.10
Strömstare, 1 ex Frövifors 31.10, höstens första på denna lokal

Närke och övriga Västmanland

Sångsvan, 15 ex Tysslingen varav en halsmärkt
Spetsbergsgås, 5 ex Kvismaren 27.10 och 2.11, 1 ex Lögarängsbadet/Västerås hamn 2.11
Bläsgås, 1 ex Kvismaren 2.11
Bergand, 1 hona Ässösundet/Hjälmaren 2.11
Storskrake, 1500 ex Ässösundet/Hjälmaren 2.11
Salskrake, 110 ex Ässösundet/Hjälmaren 2.11
Havsörn, 3 ex Ässösundet/Hjälmaren 2.11
Gråspett, 1 hanne Lekhult (matningen) 27.10, för första gången denna höst
Rödhake, 1 ex Asköviken 30.10
Vinterhämpling, 10 ex Lertaget/Kumla 28.10
Snösiska, 2 ex Lertaget/Kumla 28.10
Bändelkorsnäbb, 4 ex Älvhyttan/Nora 2.11
Snösparv, 54 ex Fläcksjön 1.11

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 ex Haväng (Sk) 2.11
Toppskarv, 2 ex Malön (Hl) 28.10
Rosaryggad pelikan, 1 ex Timmernabben, N Kalmar (Sm) kvar 2.11. Förrymd.
Brednäbbad simsnäppa, 1 juv Vänersborg (Vg) kvar 2.11
Långnäbbad mås, 1 tänkbar juv individ vid Hålsnäsdungen/Sandby (Öl) i skymningen 2.11. Därefter ej återfunnen.
Storlabb, 1 ex Stora Rör (Öl) 27.10
Tärnmås, 1 juv Hönö (Boh) 27.10
Sillgrissla, 1 ex Baggerud (Vrml) 2.11
Spetsbergsgrissla, 1 ex Askimsviken (Vg) kvar 29.10, funnen död 30.10
Större piplärka, 1 ex Örskärs fyr (Upl) 31.10, 1 ex Hyllingen/Aneby (Sm) 31.10
Nunnestenskvätta, 1K hanne Hammarbybacken (Srml) kvar 29.10
Tallsparv, 1K hona Södergårdsviken 1 mil Ö Värnamo (Sm) kvar 29.10

Toppen på sidan Vecka 43 (20.10-26.10)

Lindesbergs kommun

Sädgås, 23 ex Rynninge 25.10
Havsörn, 1 ad och 1 ung Kungsörn vid Rynninge 25.10 som mobbar varandra
Kungsörn, 2ad,1juv Sjömosjön 26.10
Blå kärrhök, 1 hanne Sjömosjön 26.10, 1 hona Sällingesjön 26.10, 1 hona Österhammarssjön 26.10
Storskrake, 200 ex Ullersätersviken/Väringen 23.10
Varfågel, 1 ex Västvalla 23.10, 1 ex Sjömosjön 26.10

Närke och övriga Västmanland

Sångsvan, 24 ex Tysslingen 23.10
Sädgås, 6-7000 ex Kvismaren 25.10
Prutgås, 1 ex Rävgången 24.10
Storskrake, 560 ex Glåpen 21.10, 2000 ex Ässön/Hjälmaren 25.10
Salskrake, 1 ex Venan 20.10, 7 honor samma lokal 21.10, 2 honor Asköviken 25.10, 130 ex Ässön/Hjälmaren 25.10, 16 ex Fläcksjön 26.10,
Havsörn, 2 ex Venan 21.10, 1 ung Rynninge 24.10, 1 ad Asköviken 25.10, 3 ex Kvismaren 26.10
Tornfalk, 1 hanne Hedensberg 23.10
Trana, 1 ex Kvismaren 26.10
Hussvala, 1 ex Segersjö 26.10
Skärpiplärka, 1 ex Ässön/Hjälmaren 25.10
Sädesärla, 1 ex Uggleboda gård 24.10
Björktrast, 25-30.000 ex Gnien 21.10
Törnskata, 1 ex Rudö/Asköviken kvar 20.10
Skäggmes, 7 ex Venan 20.10
Råka, 1 ex Venan 20.10
Vinterhämpling, 12 ex Gnien 21.10
Bändelkorsnäbb, 1 ex Västerås 24.10
Snösparv, 5 ex Asköviken 20.10, 1 ex Gnien 21.10

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 ex Busör (Hl) 23.10
Rödhalsad gås, 1 ex Faludden (Gtl) kvar 20.10
Svartbukig prutgås, 1 ad Ottenby 21-26.10
Större skrikörn, 1 juv Faludden (Gtl) 25.10
Brednäbbad simsnäppa, 1 ex Hönö (Boh) 26.10
Tärnmås, 1 juv Gubbanäsan (Hl) 25.10
Spetsbergsgrissla, 1 ex Nidingen (Hl) 26.10
Alkekung, 1 ex centrala Karlstad (Vrml) 21.10
Härfågel, 1 ex Karlstad 21.10 samt Grums (Vrml) 24.10, 1 ex Getterön (Hl) 26.10
Korttålärka, 1 ex Båden (Öl) kvar 20.10
Nunnestenskvätta, 1K hanne Hammarbybacken (Srml) 25-26.10
Kungsfågelsångare, 1 ex Björn (Upl) 22.10, 1 ex ringmärks samma lokal 23.10
Brandkronad kungsfågel, 1 ex ringm. Falsterbo 21.10
Rödhuvad törnskata, 1 1K Kronholmens golfbana (Gtl) kvar 21.10
Isabellatörnskata, 1 hanne St Fjäderägg (Vb) kvar 21.10
Tallsparv, 1K hona Södergårdsviken 1 mil Ö Värnamo (Sm) 26.10. Fågeln upptäcktes redan den 6 oktober men är först nu med säkerhet bestämd till art

Toppen på sidan Vecka 42 (13.10-19.10)

Lindesbergs kommun

Sädgås, 50 ex Västvalla 19.10
Blå kärrhök, 1 hona Västvalla 19.10
Steglits, ca 15 ex Frövibro 14.10, 4 ex Nedre dammen/Frövifors 19.10
Varfågel, 1 ex Rynninge 17.10

Närke och övriga Västmanland

Gråhakedopping, 1 ex Backgården/Fagersta 17.10
Spetsbergsgås, 3 ex Segersjö 18.10
Vitkindad gås,110 ex mot SV Klockartorpet/Västerås 15.10
Prutgås, 1 ex Almö-Lindö 12-16.10, 1 juv Vibysjön 19.10
Snatterand, 1 ex Asköviken 19.10
Alfågel,1 hona Venan 13-14.10
Storskrake, 800 ex Sottern 17.10
Småskrake, 5 ex Backgården/Fagersta 18.10
Salskrake, 7 ex Backgården/Fagersta 17.10, 12 ex Yxnäset 18.10, 7 ex Asköviken 19.10
Havsörn, 1ad, 1 juv Kvismaren 19.10
Brun kärrhök, 1 ex Asköviken 19.10
Vattenrall, 1 ex Venan 18.10
Björktrast, 3000 ex Venan 16.10
Skäggmes, 16 ex Venan 13.10, 8 ex Kvismaren 19.10
Törnskata, 1 ex Rudö/Asköviken 19.10
Lappsparv, 1 ex Örebro flygplats 14.10
Snösparv, 5 ex Rudö 14.10, 7 ex Asköviken 19.10

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 ex Vallsjön (Sm) kvar 19.10
Havssula, 1 juv Lövöbådan/Holmsunds skärgård (Vb) 15.10
Rödhalsad gås, 2 ex Näsby (Öl) 13.10, 1 ex Öland mot SV förbi Utlängan (Bl) 17.10, 1 ex Faludden (Gtl) 17-19.10
Alförrädare, 1 hona Ottenby 19.10
Kamskrake, 1 ad hanne Skagstjärn (Ång) 15.10
Mindre skrikörn, 1 subad Nabben/Falsterbo (Sk) 14-15.10
Stäppörn, 1 subad Nabben/Falsterbo (Sk) 15-16.10
Rödfalk, 1 ung Hindsekind NO Värnamo (Sm) kvar till 16.10 (kl 11.30).
Storlabb, 1 ex Ottenby 18.10
Tärnmås, 1 juv Sik(Hl) kvar 14.10
Spetsbergsgrissla, 1 ex Busör (Hl) 17.10
Härfågel, 1 ex Skattkärr (Vrml) 17.10
Vattenpiplärka, 1 ex Stenåsa ör (Öl) 14.10
Fältpiplärka, 1 ex so Hållen (Upl) 14.10
Större piplärka, 1 ex Störlinge bodar (Öl) 13.10, 1 ex Lerjan (Hl) 13.10, 1 ex Gamla flygfätet/Karlstad (Vrml) 13.10, 1 ex Mellby (Öl) 15.10, 1 ex Ottenby och Näsbybadet (Öl) 16.10, 1 ex Falsterbohus (Sk) 16.10, 1 ex Grönhögen (Öl) 19.10
Korttålärka, 1 ex Båden (Öl) 16-17.10 och 19.10
Citronärla, 1 hona Mellby ör (Öl) 15.10
Svarthakad buskskvätta (maura), 1 ex Eggegrunds fstn (Gstr) kvar 13.10
Videsångare, 1 ex Östergarnsdalen (Gtl) 19.10
Brunsångare,1 ex Eggegrunds fstn (Gstr) kvar 14.10
Kungsfågelsångare, Den 13.10 finns rapporter från Landsort (Srml), Eggegrund (Gstr), Ås (Öl), Utlängan (Bl) samt Getterön (Hl). Den 14.10 Lundsjön/Ottenby, Frösslundabäcken (Öl) och Stora Fjäderägg (Vb). Den 15.10 Enetri (Öl), 1 ex ringm. Torhamns udde (Bl) 19.10
Taigasångare, 1 ex Ottenby 14.10, 1 ex Näsby (Öl) 15.10
Rödhuvad törnskata, 1 1K Kronholmens golfbana (Gtl) 13-19.10
Isabellatörnskata, 1 hanne St Fjäderägg (Vb) 19.10. Vb:s första. Ringmärks
Rosenstare, 1 juv Glommens hamn (Hl) kvar 13.10

Toppen på sidan Vecka 41 (6.10-12.10)

Lindesbergs kommun

Smådopping, 1 ex Sjömosjön 6.10
Vitkindad gås, 1 ex Sällingesjön 9.10, 1 ex Finnåkerssjön 12.10 och 1 ex Prästryggen/Väringen 12.10
Brunand, 1 hanne Österhammarssjön 12.10
Kanadagås, 540 ex Sällingesjön 8.10
Blå kärrhök, 1 par Österhammarssjön 12.10, 3 ex Sjömosjön 12.10
Fjällvråk, 2 ex Sjömosjön 10.10, 1 ex Albäcksån 12.10, 1 ex Rynninge 12.10, 3 ex Sjömosjön 12.10
Havsörn, 2 ex Rynninge 12.10
Stenfalk, 2 ex Rynninge 12.10
Kärrsnäppa, 1 ex Österhammarssjön 12.10
Trädlärka, 1 ex Stråssa sligdamm 12.10
Sädesärla, 1 ex Sjömosjön 10.10
Varfågel, 1 ex Sällingesjön 8-12.10, 1 ex Österhammarssjön 12.10, 1 ex Sjömosjön 12.10
Råka, 1 ex Eke/Sällinge 12.10, 3 ex Ryninge 12.10
Hämpling, 50 ex Rynninge 12.10
Snösparv, 1 hona Ålsäng 9-10.10

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 15.700 ex Kvismaren 6.10, 10.000 samma lokal 12.10
Spetsbergsgås, 15 ex Kvismaren 12.10
Prutgås, 1 ex Venan 11.10
Sjöorre, 3 ex Fläcksjön 12.10
Salskrake, 2 honor Venan 8.10
Havsörn, 1 ex Venan 7-11.10
Kungsörn, 1 ad Sörön/Kvismaren 11.10
Pilgrimsfalk, 1 juv Venan 8-9.10, 1 ex Kvismaren 11-12.10
Trana, 1100 ex Kvismaren 6.10
Större strandpipare, 5 ex Venan 9.10, 1 ex samma lokal 11.10
Kärrsnäppa, 5 ex Venan 11.10
Dvärgbeckasin, 2 ex Backgården/Fagersta 11.10, 1 ex samma lokal 12.10, 2 ex Fläcksjön 12.10
Dvärgmås, 10 ex hamnen Hampetorp/Hjälmaren 11.10
Sillrissla, 1 ex hamnen Hampetorp/Hjälmaren 11.10
Skärpiplärka, 1 ex Ässön 12.10
Kungsfiskare, 1 ex Svartån/Skultuna 11.10
Gransångare (tristis?), 1 ex Venan 10.10
Råka, 2 ex mot S. Kvicksund 9.10

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 ex Vallsjön (Sm) kvar 11.10
Pelikan, 1 ad sträckte Vambåsa (Bl) 12.10 samt 1 ad Torsås (Sm) samma dag (ej samma)
Vit stork, 1 ex Trönninge ängar (Hl) 10.10
Rödhalsad gås, 1 ex Melösa (Öl) 6.10, 8.10, 10.10, 1 ex Segerstad fyr (Öl) 6.10. Flera obsar Öland 8.10 (samma?), 1 ex Gräsgård (Öl) 9.10 och 11.10, 2 ex Enetri (Öl) 12.10
Rödhuvad dykand, 1 hanne Krankesjön (Sk) tillbaka 8.10
Kamskrake, 1 hanne Skags udde (Ång) 12.10
Rödfalk, 1 ung (trol. hane) Hindsekind NO Värnamo (Sm) 10-12.10. Enligt uppgift funnits på lokalen i ca 10 dagar.
Prärielöpare, 1 ex Östen (Vg) 12.10
Tärnmås, 1 juv Klören/Ängelholm (Sk) 6.10, 1 juv Kanalen/Falsterbo kvar 7.10, 1 juv Båstads hamn (Sk) 8.10, 1 juv Vegeåns mynning (Sk) 9.10, 1 juv Sibirien/Ängelholm (Sk) 10.10, 1 juv Lisereds skär (Hl) 12.10
Svarthuvad mås, 1 ad Sebybadet (Öl) 11.10
Skäggtärna, 1 ung Krankesjön (Sk) 9-10.10. Drar mot Vomb , därefter ej återfunnen
Gråspett, 2 ex ringmärks Hammarö fstn (Vrml) 12.10
Sibirisk piplärka, 1 ex Stora Fjäderägg fstn (Vb) 6.10
Större piplärka, 1 ex Fabriksviken/Hörnefors (Vb) 7.10, 1 ex Gislövs hamnar (Sk) 7.10, 1 ex Vista kulle/Jönköping (Sm) 9.10, 1 ex Röbäcksdalen/Umeå (Vb) 10.10, 1 ex Grönhögen (Öl) 12.10
Fältpiplärka, 1 ex Håller (Upl) 12.10
Vattenpiplärka, 1 ex Kronholmens fyr (Gtl) 9.10
Citronärla, 1 ex Klören/Ängelholm (Sk) 6.10, 1 juv Arlövs ängar (Sk) 7.10
Svarthakad buskskvätta (maura), 1 ex ringmärkt Eggegrunds fstn (Gstr) 11.10
Brunsångare,1 ex ringmärkt Eggegrunds fstn (Gstr) 11.10, kvar 12.10, 1 ex Häradsskär (Ög) 12.10
Videsångare, 1 ex ringmärks Hartsö-Enskär fstn (Srml) 6.10, 1 ex Kronholmens fyr (Gtl) 9.10
Taigasångare, 1 ex Krankesjön (Sk) 8-10.10, 1 ex Sönnerstgrundet (Vb) 9.10, 1 ex Enetri (Öl) 11-12.10, 1 ex Eggegrunds fstn (Gstr) 11.10
Kungsfågelsångare, Flera rapporter, bl.a 1 ex Ottenby 6.10, 1 ex ringmärks Svenska Högarna (Upl) 6-7.10, ca 13 ex (varav 5 ringm.) Landsort (Srml) 7.10, 3 ex Örskärs fyr (Upl) 7.10, 2 ex Stora Fjäderägg (Vb) 9.10
Brandkronad kungsfågel, 1 hona ringmärks Falsterbo 12.10
Rosenstare, 1 juv Glommens hamn (Hl) 11-12.10
Långstjärtad rosenfink, 1 ex Högdalstoppen (Srml) kvar 10.10