Tillbaka

Vecka 36-40.


Vecka 40 (29.9-5.10)

Lindesbergs kommun

I samband med World Birdwatchday rapporterades totalt 79 arter i kommunen den 4.10. Bevakning på 11 lokaler.

Kricka, 190 ex Österhammarssjön 4.10
Blå kärrhök 1 hona Sjömosjön 3.10, 3 ex Sjömosjön - Västvalla 4.10, 2 ex Rynninge 4.10
Brun kärrhök, 1 ex Sällingesjön 2.10, 1 ex Sjömosjön 4.10
Fjällvråk, 6 ex Rynninge 4.10
Lärkfalk, 1 juv Lindesberg 5.10. Fågeln flög mot ett fönster och förolyckades
Tornfalk, 1 hanne Sjömosjön 2-3.10, 2 ex Rynninge 4.10
Vattenrall, hörd Hagaberg 4.10
Kärrsnäppa, 1 ex Storåbadet 4.10, 1 ex Sällingesjön 4.10
Dvärgbeckasin, 1 ex Storåbadet 4.10
Havstrut, 1 ad Storåbadet 4.10
Mindre hackspett, 2 ex Hagaberg 4.10, 1 ex Sällingesjön 4.10
Varfågel, 1 ex Näset/Lindesberg och 1 ex Rynninge 4.10

Närke och övriga Västmanland

I samband med World Birdwatchday rapporterades totalt 111 arter i landskapet Västmanland 4-5.10. Västmanland var enda landskap som rapporterade berguv och pärluggla. Totalt i Sverige rapporterades 209 arter.

Sädgås, 8400 ex Kvismaren 30.9, 10.000 samma lokal 4.10
Spetsbergsgås, 7 ex Kvismaren 4.10
Fjällgås, 1 ad s. Tysslingen 3-5.10
Vitkindad gås, 3 ex Kvismaren 4.10
Bergand, 1 hona Oset 3.10
Svärta, 10 ex Hjälmaren 4.10 samt 1 ex Oset 4.10
Trana, 1650 ex Kvismaren 30.9
Pilgrimsfalk, 1 ex Kvismaren 1.10
Kustpipare, 1 ex Rudö/Asköviken 4.10
Kustsnäppa, 1 ex Gnien 4.10
Dvärgbeckasin, 1 ex Stentornet/Venan 29.9
Dubbelbeckasin, 1 ex Venan 4.10
Tretåig mås, 2 ad Klåvudden 4.10
En överflygande alka (troligen sillgrissla) riksväg 60 mellan Örebro - Lindesberg 3.10
Kungsfiskare, 1 ex Borgåsund 4.10
Taigasångare, 1 ex Venan 29.9
Bändelkorsnäbb, 2 ex Rudö/Asköviken 4.10

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 ad Glommen (Hl) 4.10, 1 ex Kattviks hamn (Sk) 5.10
Gulnäbbad lira, 1 ex Tyludden (Hl) 4.10
Svarthalsad dopping, 1 ex vinterdräkt Glommens hamn (Hl) 1.10
Prutgås, 100 ex Värmlandsnäs (Vrml) 1.10
Stäpphök, 1 hanne v. Havdhem (Gtl) 2.10
Prärielöpare, 1 ex Nabben/Falsterbo 5.10
Brednäbbad simsnäppa, 1 ex Kronholmens fyr (Gtl) 4.10, 1 ex Kattvik (Sk) 5.10
Alkekung, 1 ex Hovs Hallar (Sk) 4.10, 1 ex Kattviks hamn (Sk) 5.10

Tärnmås, 2 ex Klören (Sk) 29.9, 1 juv Nidingen (Hl) 29.9, 1 ex Hovs Hallar (Sk) 30.9 och 6 ex 2.10, minst 5 ex Skummeslövsstrand-Mellbystrand 2.10, 1juv Glommens hamn (Hl) 30.9 och 2.10, 13 ex Båstads hamn 2.10, 3 juv Vegeåns mynning (Sk) 2.10. Flera obsar Västkusten 4-5.10, bl.a 12 ex Båstads hamn och Skummeslövsstrand

Rosenmås, 1 ad Båstads hamn 2.10
Svarthuvad mås, 1 juv Båstads hamn 2.10, 1 juv kvar Pildammsoarken/Malmö 4.10, 1 juv Mellbystrand (Hl) 4.10, 1 juv Sandön/Ängelholm 5.10
Stormsvala, 1 ex Hovs Hallar (Sk) 2.10, 1 ex Båstads hamn 2.10
Härfågel, 1 ex Landsort (Srml) kvar 3.10

Större piplärka, 1 ex Knösen/Falsterbo (Sk) samt Lundåkrabukten (Sk) 29-30.9, 1 ex sv Klagshamns udde (Sk) 3.10, 1 ex sv. Hörksbyn/S Hörken (Dlr) 4.10, 1 ex Hamnutfyllnaden/Halmstad 5.10

Kungsfågelsångare, 1 ex Närsholmen (Gtl) 30.9, 2 ex ringmärkta Landsort (Srml) 1.10, 2 ex ringmärkta Svenska Högarna (Upl) 1.10, 1 ex ringmärkt Torhamns udde (Bl) 1.10, 1 ex Faludden (Gtl) 1.10, 5 ex (4 ringmärkta) Stora Fjäderägg (Vb) 2.10 samt 2 ex ringmärkta samma lokal 3.10, 2 ex Eggegrund (Gstr) 3.10

Taigasångare, 1 ex Bengtssons häck/Getterön (Hl) 30.9, 1 ex Järnäsklubb (Ång) 30.9, 1 ex ringmärkt Ottenby 30.9, 1 ex Varberg 1.10, 1 ex ringmärkt Landsort (Srml) 1.10, 1 ex Svenska Högarna (Upl) 1.10, 1 ex Eggegrund (Gstr) 3.10

Lappmes, 1 ex ringmärkts Järnäs udde (Ång) 30.9
Svartpannad törnskata, 1 ad Malsta (Upl) 3.10
Bändelkorsnäbb, 3 ex Värmlandsnäs (Vrml) 1.10

Beigekindad skogstrast (Swainsons Thrush), Skandinaviens tredje iakttogs på Utsira (Norge) den 30.9. Dessutom återupptäcktes den träsksångare (Lanceolated Warbler) som upptäcktes på Utsira den 27.9


Toppen på sidan Vecka 39 (22.9-28.9)

Lindesbergs kommun

Vitkindad gås, 1 ex Sällingesjön kvar 28.9
Skedand, 4 ex Österhammarssjön 27.9
Blå kärrhök, 1 hanne Sörbysjön 27.9, 1 hanne Sällingesjön 27.9, 1 hona Sjömosjön 27-28.9,
Havsörn, 1 ad Österhammarssjön 27-28.9, 1 subad Sällingesjön 28.9
Fjällvråk, 2 ex Rynninge 27.9, 1 juv Fellingsbro kyrka 28.9, 1 ex Sjömosjön 28.9
Fiskgjuse, 1 ex Sällingesjön 28.9
Stenfalk, 1 ex Rynninge 27.9
Trana, 200 ex Vesslingby 28.9
Större strandpipare, 1 ex Österhammarssjön 28.9
Berguv, 1 ex funnen död Hagabergs reningsdamm 27.9. Fågeln var ringmärkt (94A 01128).
Varfågel, 1 ex Näset/Finnåkerssjön 27.9, 1 ex Österhammarssjön 28.9
Nötkråka, 1 ex Finnåkerssjön 27.9
Stenknäck, 4 ex Lindesberg 22.9

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 1 ex Backgården/Fagersta 27.9
Sädgås, 6000 ex Kvismaren 27.9
Bläsgås, 6-7 ex Kvismaren 27.9
Ejder, 21 ex Snesarbo udde/Kärrbolandet,Västerå:s 28.9
Rödglada, 1 ex Asköviken 28.9
Pilgrimsfalk, 1 ad Hullberget/Fläckebo 25.9, 1 ex Asköviken 25.9, 2 juv Kvismaren 27.9
Trana, 600 ex Fläcksjön 24.9, 260 ex samma lokal 27.9, 2500 ex Kvismaren 28.9
Bredstjärtad labb, 1 ex Klåvudden 22.9, 1 juv samma lokal 23.9
Labb, 1 ex Klåvudden 22.9
Tretåig mås, 1 ex Klåvudden 22.9
Sillgrissla, 1 ex Kvicksund kvar 25.9, 1 ex Svartåmynningen/Örebro 25.9, 2 ex sjön Sörälgen mellan Hällefors och Grythyttan 27.9
Gråspett, 1 hona Backgården/Fagersta 27.9
Sidensvans, 7 ex Lekhult 26.9
Trädlärka, 2 ex Venan 25.9
Rödstrupig piplärka, 1 ex s. Tysslingen 27.9
Svartryggad rödstjärt (Daurian Redstart). 1 hanne upptäcktes den 22.9 invid Oset/Örebro. Kvar 27.9. Fynd nr 2 i Europa
Skäggmes, Hörd Asköviken 22.9, hörd Venan 27.9, högflykt Kvismaren 27.9, 2 ex Lertaget/Kumla 28.9
Hämpling, 400 ex Venan 27.9

Landet i övrigt

Mindre lira, 1 ex Nabben/Falsterbo 25.9
Rödhalsad gås, 1 ex flera lokaler Öland (bl.a Segerstads fyr, Stenåsabadet, Triberga läge och Ottenby) samt samma ex sträckande Östergarnsholm (Gtl) 25.9
Brunglada, 1 ex Falsterbo 26.9
Stäpphök, 1 juv Stora Horna (Gtl) 26.9
Mindre skrikörn, 1 subad Falsterbo (Sk) 25.9 samt Ljungen 26.9
Rödspov, 1 ex rasen L. l. islandica Lerjan (Hl) 25-26.9
Brednäbbad simsnäppa, 1 ex Västra hamnen/Lidköping 22-26.9
Storlabb, 1 juv kvar Skummeslövsstrand (Hl) 28.9, 1 ex Revsudden (Öl) 27.9
Tärnmås, bl.a 3 juv Stensåns mynning (Hl) 22.9, 3 juv Båstads hamn (Sk) 22.9. 19 ex Skummeslöv-Mellbystrand (Hl) 23.9, 5 ex Laholmsbukten (Hl) 25.9 , 4 ex 26.9 samt 2 ex samma lokal 27.9. 2 juv Sibirien/Ängelholm (Sk) 26.9, 1 juv kvar Ringhals udde (Hl) 27.9 samt 1 juv Lyngen (Hl) 27.9. Den 28.9 1 juv Lyngen (Hl) Skummeslövsstrand Hl) samt 2 juv Klören (Sk)
Rosenmås, 1 ex Stensåns mynning (Hl) kvällen 24.9
Svarthuvad mås, 1 juv Mellbystrand - Skummeslövsstrand (Hl) 22.9 samt 1 juv kvar Pildammsparken/Malmö 22.9
Vitvingad tärna, 1 juv Höllviken (Sk) 23.9
Sillgrissla, 1 ex Fryksta (Vrml) 22.9 samt 1 ex Dunderängarna/Sunne (Vrml) 22.9, 1 ex stationär kanalen/Malmö 27.9
Alkekung, 1 ex Nissan/Halmstads centrum (Hl) 25.9
Härfågel, 1 ex Forsnäs/Fageråsen (Vrml) 22.9
Större piplärka, 1 ex Ottenby 25.9, 2 ex Utteros/Varberg (Hl) 27.9 samt 1 ex samma lokal 28.9, 1 ex Lyngen (Hl) 27.9, 1 ex Össby (Öl) 28.9, 2 ex Löddesnäs (Sk) samt rapporterad från Morups Hallar, Smedsgård, Lynga och Grötvik (samtl. Hl) samma dag.
Citronärla, 1 juv Apelviken (Hl) 26.9, 1 juv Varvsholm (Gtl) 26.9
Stenskvätta, 1 ex "Grönländska" rasen Oe. oe. leucorhoa ringmärkt Ottenby 25.9
Taigasångare, 1 ex ringmärkt St Fjäderägg (Vb) 24.9, 1 ex Björn (Upl) 26.9, 1 ex ringm. Röda Grind (Boh) 28.9

Bändelkorsnäbb, 3-4 juv Hammarö fågelstation 27.9

Toppen på sidan Vecka 38 (15.9-21.9)

Lindesbergs kommun

Grågås, 22 ex Rynninge 21.9
Vitkindad gås, 1 ex Sällingesjön kvar 18.9, 1 ex Vesslingbyholm 20.9
Mandarinand, 2 hannar Ässingeån/Ekebyhammar 15.9
Småskrake, 2 ex Väringen 19.9
Havsörn, 1 ad Sällingesjön 18.9
Pilgrimsfalk, 1 ex mot s. Hagaberg 17.9
Blå kärrhök, 1 hona Sjömosjön 16.9, 2 ex Fänninge-gärdet 17.9, 1 hona Sällingesjön 18.9, 1 hanne Västvalla 20.9
Tornfalk, 2 honor Sjömosjön 16.9, 1 par Fänninge-gärdet 17.9, 1 ex Rynninge 20.9
Trana, ca 400 ex Vesslingbyholm 16.9, 420 ex samma lokal 20.9
Rödstrupig piplärka, 1 ex Fänninge-gärdet 16.9
Skärpiplärka, 2 ex Vagnshäll/Väringen 19.9
Lappsparv, 1 ex Fänninge-gärdet 17.9

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 3000 ex 18.9
Spetsbergsgås, 1 ex Kvismaren 18.9
Stjärtand, 35 ex Venan 16.9
Brunand, 164 ex Sjölundamaden/Arboga 21.9
Salskrake, 1 hona Venan 20.9
Ängshök, 1 juv Asköviken 19.9
Stäpphök, 1 ad hanne Asköviken 21.9
Aftonfalk, 2K Asköviken 19.9
Trana, 1325 ex Kvismaren 16.9 samt 2000 ex Fiskinge/Kvismaren 21.9, 523 ex Fläcksjön 17.9
Kustpipare, 17 ex Hjälmaren 21.9
Myrspov, 1 juv Rävgången 16-19.9
Bredstjärtad labb, 3 ex Klåvudden/n. Vättern 18.9, 3 ex 20.9 samt 4 ex 21.9
Labb, 1 ex Klåvudden/n. Vättern 18.9, 9+4 ex 20.9 samt 9 ex 21.9
Tretåig mås, 3 ex Klåvudden/n. Vättern 18.9, 1 ad+1juv 20.9 samt 4 ex 21.9
Kentsk tärna, 1 ex Klåvudden/n. Vättern 18.9
Sillgrissla, 1 utmattat ex omhändertogs Hällabrottet 20.9. Ny art för Närke. 1 utmattat ex Grängen norr om Nora 21.9
Gråspett, 1 ropande Högbymaden 21.9
Trädlärka, 2 ex Venan 18.9, 1 ex samma lokal 19.9
Lappsparv, 1 ex västra rakan/Kvismaren 15.9

Landet i övrigt

Den 17.9 åter en dag med otroligt fina havsfågelsiffror på Västkusten. Bl.a flera observationer av Medelhavslira. Endast ett urval av obsarna lämnas nedan. För exaktare siffror (art och individmässigt) hänvisas till C3-larm samt de lokala telefonsvararna. Notera särskilt rapporterna av havsfågel i Värmland (Vänern) med bl.a observationer av såväl tordmule som sillgrissla

Gulnäbbad lira, bl.a 1 ex Klädesholmen (Boh) 16.9, 1 ex Nabben/Falsterbo 20.9
Klykstjärtad stormsvala, bl.a 70 ex Glommen (Hl) 17.9, 38 ex Båstads hamn (Sk) 17-18.9, ca 250 ex Mellbystrand - Skummeslövsstrand (Hl) 18.9
Blåvingad årta, 1 hanne Salviken/Kävlinge (Sk) 16-18.9
Vitögd dykand,1 hanne i eclips Salviken/Kävlinge (Sk) 18.9
Brunglada, 1 ex Nabben/Falsterbo 18.9, 1 ex Öjebyn (Nb) 18.9
Stäppörn, 1 subad Falsterbo (Sk) 19.9
Större skrikörn, 1 ex Ledskärsviken (Upl) 19.9, 1 ex Holmö by (Vb) 20.9
Stäpphök, 1 juv Vattentornet/Hörnefors (Vb) 15.9, 1 ex Östergarn (Gtl) 20.9
Tuvsnäppa, 1 juv Tofta (Vrml) 20-24.9
Brednäbbad simsnäppa, 1 ex stationär Skummeslövsstrand (Hl) 18-19.9, 1 ex Kronholmens fyr (Gtl) 20-21.9
Storlabb, bl.a 16 ex Hönö (Boh) 17.9
Labb, Minst 25 ex Hults hamn/Kristinehamn (Vrml) 17.9
Fjällabb, 6 ex Hults hamn/Kristinehamn (Vrml)17.9 samt 2 ex Baggerud (Vrml) 17.9

Tärnmås, Den 15.9 finns bl.a följande rapporter; Mellbystrand (Hl) 4-5 ex, Kullen (Sk) 2 ex, Hönö (Boh) 2 ex, Skummeslövs havspol (Sk) 3 ex samt 1 juv Abisko/Jönköping (Sm). Den 16.9 Klädesholmen (Boh) 4 ex, Hönö (Boh) 2 ex samt rapporterad från Gubbanäsan och Mellbystrand (Hl) samt Kullen och Hovs hallar i Skåne. Den 17.9 bl.a Hönö (Boh) 5 ex, Mellbystrand (Hl) minst 8 ex, Malens havsbad (Hl) minst 12 ex, Gubbanäsan (Hl) 9 ex samt enstaka ex Hovs hallar, Båstads hamn samt utfyllnaden/Landskrona i Skåne. Den 18.9 bl.a Mellbystrand - Skummeslövsstrand (Hl) 40-60 ex. Den 19.9 bl.a Rönnskärs udde (Upl) 1 ad, Mellbystrand - Skummeslövsstrand (Hl) 20-30 ex. Den 20.9 bl.a Mellbystrand - Skummeslövsstrand (Hl) 8 ex och den 21.9 samma lokal minst 22 ex.

Rosenmås, 1 ad Skummeslövsstrand (Hl) 21.9. Fågeln drog sig på kvällen ner mot Båstads hamn.
Svarthuvad mås, 1 juv Arlövs ängar (Sk) 16.9, 1 juv Pildammsparken/Malmö 21.9
Tretåig mås, 4 ex Hults hamn/Kristinehamn (Vrml) samt 1 ex Baggerud (Vrml) 17.9
Spetsbergsgrissla, 1 ex Mellbystrand (Hl) 15.9, 2 ex Gubbanäsan (Hl) 16.9
Sillgrissla, 1 ex Sunne (Vrml) 17.9, minst 10 ex 18.9 och flera ex 19.9, 4 ex Hults hamn/Kristinehamn (Vrml) 18.9 och 19.9
Tordmule, 1 ex Varnhemsviken/Kristinehamn (Vrml) 16.9, 5-10 ex Hults hamn/Kristinehamn (Vrml) samt 2 ex Baggerud (Vrml) 17.9 och 3 ex 18.9
Alkekung, 1 ex Hovs hallar (Sk) 17.9, 1 ex Hönö (Boh) 18.9
Gulhuvad gulärla, 1 hanne Rönnen (Sk) 17.9
Korttålärka, 1 ex Falsterbo vid 14.30-tiden 16.9
Större piplärka, 2 ex Holmö by (Vb) 20.9, 1 ex Kungsstenarna/Ottenby (Öl) 20.9
Svarthakad buskskvätta, 1 hona (östlig ras) Holmön (Vb) 21.9
Bändelkorsnäbb, 2-3 ex Hammarö fågelstation 21.9


Toppen på sidan Vecka 37 (8.9-14.9)

Lindesbergs kommun

Vitkindad gås, 1 ex Sällingesjön 13-14.9
Tornfalk, 1 ex Gillberga/Ullersäter, 2 ex Sjömosjön 13.9
Havsörn, 1 ad Sällingesjön 14.9
Blå kärrhök, 1 hanne Sjömosjön 13.9, 1 hona Västvalla 14.9
Trana, 250 ex Österhammarssjön 10.9, 354 ex samma lokal 13.9
Kustpipare, 1 ex Fänninge-gärdet 14.9
Rödstrupig piplärka, 1 ex Hagaberg samt minst 3 ex Fänninge-gärdet 13.9
Hämpling, 38 ex Rynninge 9.9
Steglits, 8 ex Rynninge 9.9
Lappsparv, 1 ex Fänninge-gärdet 13.9

Närke och övriga Västmanland

Bläsgås, 1 ad Asköviken 11.9
Sädgås, 1000 ex Kvismaren 14.9
Gravand, 1 juv Venan 11.9
Mandarinand, 1 ex Kungsör 14.9
Brunand, 152 ex Sjölunda-maden/Arboga 14.9
Svärta, 1 hona Norasjön 8.9
Kungsörn, 1 2K Venan 10.9
Fjällvråk, 1 ex Venan 13.9
Havsörn, 1 subad Tysslingen 8.9, Ladugårdsängen/Örebro 11.9, Venan 14.9
Aftonfalk, 2K hanne Gnien 8.9
Trana, 866 ex Fläcksjön 9.9, 712 ex samma lokal 13.9
Spovsnäppa, 1 ex Venan 8.9
Dubbelbeckasin, 1 ex n Tysslingen 11.9
Myrspov, 1 ex Rävgången/Venan 11.9, 5 ex Fiskinge/Kvismaren 14.9
Berguv, 1 ex funnen död Ekers grusgrop/Örebro 8.9
Tornseglare, 1 ex Sörön/Kvismaren 14.9

Landet i övrigt

Telia hade under tisdagen (9.9) problem med mobiltjänsten inkl. Telesvar. Detta betyder att svararna inte har kunnat lämna heltäckande rapporter. I samband med det blåsiga vädret finns dock en hel del rapporter om havsfågel från Västkusten, bl.a flera observationer av tärnmås den 9.9. Den 10-11.9 fortsätter rapporter om tärnmås, främst från Skåne, bl.a 7 ex på 5 olika lokaler i Skåne den 10.9 (med risk för dubbelräkning).

Mindre lira, bl.a 1-7 ex Mellbystrand 14.9
Medelhavslira, 1 ex Kullen (Sk) 14.9
Klykstjärtad stormsvala, bl.a 15 ex Vinga (Vg) 13.9, 14 ex Hönö (Boh) 13.9 och 55 ex samma lokal 14.9. Dessutom bl.a 53 ex Mellbystrand (Hl) 14.9
Toppskarv, 1 ex Morups Tånge (Hl) 8.9
Fjällgås, den 9.9 anlände 23 ex till den klassiska lokalen Lillfjärden/Hudiksvall (Hls). I gruppen ingick 8 ungfåglar. 7 ex färgmärkta.
Jaktfalk, 1 ex Nabben/Falsterbo (Sk) 12.9
Större skrikörn, 1 2K Näsbyholm (Sk) kvar 13.9
Dvärgörn, 1 ad (ljus fas) sträckte SO Bergön/2 mil s. Umeå (Vb) 11.9
Amerikansk tundrapipare, 1 ad Kronholmens fyr (Gtl) 14.9
Sibirisk tundrapipare, 1 ex Äspet/Åhus (Sk) 14.9
Rödspov (Limosa l. islandica), 1 ex Segerstad fyr (Öl) 13.9

Tärnmås, 1 juv Hönö (Boh), Gubbanäsan och Morups Tånge (Hl), Måkläppen (Sk) 8.9, 10-11.9 se ovan, 1 juv Busör (Hl) 12.9. Den 13.9 finns rapporter om 8 ex i Skåne, 7 ex Hönö (Boh), 5 ex Gubbanäsan (Hl) och 5 ex Vinga (Vg)
Den 14.9 en av de bästa havsfågeldagarna i historien med uppskattningsvis smått otroliga 40-50 unga tärnmåsar på många lokaler utmed hela Västkusten. Några exempel; Gubbanäsan (Hl) 22 ex, Glommen (Hl) 11 ex, Mellbystrand (Hl) 19 ex. 1 ad fågel vid Kattvik och Hovs hallar (Sk). Dessutom 1 juv Hansjö åkrar/Orsa (Dlr) 14.9

Tretåig mås, 1 ad Baggerud (Vrml) 14.9
Fjällabb, 24 juv Nabben/Falsterbo (Sk) 12.9
Storlabb, bl.a 10 ex Hönö (Boh) 8.9 samt 7 ex Kullen (Sk) 9.9
Större piplärka, 1 ex Hötjärn (Dlr) 11.9
Vitstrupig näktergal, 1 mkt troligt ex Ekhammar/Hjo (Vg) 9.9
Taigasångare, 1 ex Kyrkan/Storfors (Vrml) 11-12.9
Rosenstare, 2 juv Hönö (Boh) 13.9


Toppen på sidan Vecka 36 (1.9-7.9)

Lindesbergs kommun

Stjärtand, 1 ex Österhammarssjön 3.9
Blå kärrhök, 1 hanne Österhammarssjön 2.9, 1 hanne Rävudden/Råsvalen 6.9
Trana, 45 ex över Frövi 7.9, 411 ex (kommunrekord) Österhammarssjön 7.9
Större strandpipare, 4ex Hagabergs reningsdammar 1.9
Kärrsnäppa, 1 juv Vagnshäll/Väringen 3.9
Tornseglare, 3 ex Rabostan/Frövi 3.9
Skärpiplärka, 1 ex Vagnshäll/Väringen 1.9
Rödstrupig piplärka, 1 ex Näset/Lindesberg 7.9
Bändelkorsnäbb, 2 ex hörs Elljusspåret/Lindesberg 6.9

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 120 ex Kvismaren 2.9, 200 ex 7.9
Mandarinand, 1 hanne Hamnen/Kungsör 4.9
Stjärtand, 25 ex sträckande Venan 3.9
Bivråk, 200 förbisträckande Kvismaren 7.9
Pilgrimsfalk, 1 ex Venan 7.9
Trana, 440 ex Fläcksjön/Näs 4.9, 536 ex samma lokal 6.9
Spovsnäppa, 3 ex Rävgången/Venan 2-4.9
Myrsnäppa, 1 ex Högbymaden 3-4.9
Dubbelbeckasin, 1 ex Backgården/Fagersta 3.9, 3 ex Lertaget/Kumla 6.9
Rödspov, 2 ex Fiskinge/Kvismaren 2.9, 1 överflygande Hjärsta/Örebro 5.9
Småspov, 2 ex Oset 2.9
Skräntärna, 1 ex Kvicksund 2.9
Rödstrupig piplärka, 2 ex Fläcksjön 4.9, 20 ex Lertaget/Kumla 5.9
Smalnäbbad nötkråka, 1 ex Hallstahammar 4.9
Bändelkorsnäbb, 1 ex Lövstagatan/Örebro 4.9, 1 ex Lertaget/Kumla 5.9
Videsparv, 1 hanne Lertaget/Kumla 5.9

Landet i övrigt

Gulnäbbad lira, 1 ex Glommens sten (Hl) 7.9
Grålira, 2 ex stationärt Hönö (Boh) 7.9
Snögås, 18 ex Arlövs ängar (Sk) 5.9
Ljusbukig prutgås, 3 ex mot söder Gubbanäsan samt Glommens sten (Hl) 7.9
Större skrikörn, 1 2K Näsbyholm (Sk) kvar 7.9
Mindre skrikörn, 1 subad Näsbyholm (Sk) kvar 7.9
Dammsnäppa, 1 ex öster Tosteberga ängar (Sk) 7.9
Brednäbbad simsnäppa, 1 ex vinterdräkt Storgrunn/Näsrevet (Gtl) kvar 7.9
Härfågel, 1 ex Rämnet (Hrjd) 7.9
Större piplärka, 1 ex Gamla flygplatsen/Karlstad 7.9
Citronärla, 1 juv Falsterbo (Sk) 1.9
Taigasångare, 1 ex strax s. Smedjebacken (Dlr) 3.9