Tillbaka

Vecka 27-35. [Juli]


Vecka 35 (25.8-31.8)

Lindesbergs kommun

64 fåglar ringmärks Hagaberg 31.8, lövsångare dominerar med 39 ex. Dessutom bl.a 5 ärtsångare och 1 blåhake.

Sädgås, 9 ex Spånga 30.8
Brunand, 2 hannar Österhammarssjön kvar 25.8, 1 hanne 30.8
Tornfalk, 1 ex Sällingesjön 30.8
Trana, 100-tal Österhammarssjön 25.8, 246 ex samma lokal 30.8
Större strandpipare, 5 ex Hagabergs reningsdammar 31.8
Rödbena, 1 ex St Lindessjön 31.8
Tofsvipa, 100-tal ex Spånga 30.8
Nötkråka, 3 ex Lindesskolan/Lindesberg 25.8, 1 ex Villagatan/Frövi 25.8 och 31.8 samt 1 ex Lindesskolan/Lindesberg 27.8
Ortolansparv, 1 ex Sörbysjön 30.8

Närke och övriga Västmanland

Vigg, 3000 ex Storhjälmaren 31.8
Pilgrimsfalk, 1 ad Oset 31.8
Trana, 240 ex Fläcksjön/Näs 27.8, 330 ex 31.8
Kustpipare, 1 ex Lekhult 27.8
Spovsnäppa, 2 ex Rävgången/Venan 25.8, 1 ex samma lokal 31.8
Rödspov, 2 ex Rävgången/Venan kvar 31.8
Skräntärna, 27 ex Storhjälmaren 31.8
Rödstrupig piplärka, 1 ex Rävgången/Venan, 1 ex Ladugårdsängen/Örebro 25.8 samt 2 ex Fläcksjön 31.8
Ortolansparv, 1 ex Backgården/Fagersta 31.8

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex Hammarsjön (Sk) kvar 29.8
Vit stork, 4 ex Svalöv (Sk) 31.8
Rostand, 1 ex Getterön (Hl) kvar 30.8, 1 honfärgad Foteviken (Sk) kvar 30.8
Amerikansk bläsand, 1 hanne i eclips Getterön (Hl) kvar 31.8
Större skrikörn, 1 2K Näsbyholm (Sk) kvar 31.8
Mindre skrikörn, 1 ad mot SV Näsbyholm (Sk) 28.8, 1 subad Kanalen/Falsterbo 31.8
Ormörn, 1 ex Kåseberga-området (SK) 27.8, 1 juv Nyteboda/Olofström (Bl) 29.8
Stäpphök, 1 hanne Landsort (Srml) 30.8
Tatarfalk, 1 ex med läderremmar Kanalen/Falsterbo (Sk) 31.8
Fjällpipare, 1 juv Morups Tånge (Hl) 25.8, 3 ex samma lokal 27.8
Tuvsnäppa, 1 juv Rådde (Vg) kvar 26.8, 1 juv Utlängan (Bl) 29.8
Dammsnäppa, 1 ex Rävsviken (Srml) 25.8
Brednäbbad simsnäppa, 1 ad i vinterdräkt Näsrevet (Gtl) 27.8
Svarthuvad mås, 1 juv Arlövs ängar (Sk) 27.8 (Obs ej samma individ som 24.8)
Småtärna, 1 ad mot S Lillskärsudden/Sörmjöle (Vb) 28.8
Citronärla, 1 mycket troligt ex vid Tofta/Ölmeviken (Vrml) kvällen 27.8
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne S:a brottet/Skövde (Vg) 30.8
Höksångare, 1 juv Rågvägen 23, Hynboholm (Vrml) kvar 27.8
Bändelkorsnäbb, 9 ex Nabben/Falsterbo 27.8, 30-tal Lerjan/Varberg (Hl) 29.8

Dessutom flera Kaspiska trutar utmed syd- och ostkusten


Toppen på sidan Vecka 34 (18.8-24.8)

Lindesbergs kommun

Rördrom, 1 ex Österhammarssjön 24.8
Brunand, 2 hannar Österhammarssjön 23-24.8
Tornfalk, 1 ex Gillberga gärde 18.8
Trana, 74 ex rastar Finnåkerssjön 24.8
Kustpipare, 9 ex Orrmossen/Grimsö mot S 24.8
Kustsnäppa, totalt 85 ex i fyra flockar kl. 19.35-19.55 över Rabostan norr Frövi 24.8
Rödbena, 1 ex Finnåkerssjön och 4 ex Österhammarssjön 24.8
Blåhake, höstens första ringmärks vid Hagaberg 23.8
Ortolansparv, 1 ex Näset/Finnåkerssjön 24.8

Närke och övriga Västmanland

Skäggdopping, 1700 Storhjälmaren 20.8
Storskarv, 640 ex Storhjälmaren 20.8
Vigg, 1000 ex Storhjälmaren 20.8
Spovsnäppa, 2 ex Rävgången/Venan 18.8, 1 ex 22.8
Kustsnäppa, 4 ex på sträck Venan 24.8
Småsnäppa, 1 ex Rävgången/Venan 22.8, 1 ex Rysjön/Kvismaren 23.8
Roskarl, 1 ex Rävgången/Venan 24.8
Dvärgmås, 5 ex Storhjälmaren 20.8
Skräntärna, 25 ex Storhjälmaren 20.8
Ca 11 000 svalor Rävgången/Venan 22.8
Forsärla, 1 ex Lertaget/Kumla 22.8
Rödstrupig piplärka, 1 ex Lertaget/Kumla 24.8

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 2y Vallsjön (Sm) kvar 21.8
Grå lira, 1 ex St Karlsö (Gtl) 23.8
Ägretthäger, 1 ex Hammarsjön (Sk) kvar 23.8
Rostand, 1 ex Foteviken (Sk) kvar 19.8, Getterön (Hl) kvar 24.8
Amerikansk bläsand, 1 hanne i eclips Getterön (Hl) kvar 24.8
Mindre skrikörn, 1 ex mot SV Näsbyholm (Sk) 21.8
Större skrikörn, 1 2K V Näsbyholm (Sk) 23-24.8
Tatarfalk, 1 ex med läderremmar Näsbyholm (Sk) 23.8
Svartbent strandpipare, 1 ex Eckels udde (Öl) 21.8
Tuvsnäppa, 1 juv Länghem k:a (Vg) 24.8
Svartvingad vadaresvala, 1 ad Ottenby och Sebybadet (Öl) 18.8 samt Ottenby kvar 23.8
Svarthuvad mås, 1 juv Arlövs ängar (Sk) 24.8
Vitvingad tärna, 1 juv Barshageudd/Sundre (Gtl) 24.8
Korttålärka, 1 ex Åsholmen (Mpd) 22-23.8
Höksångare, 1 juv Rågvägen 23, Hynboholm (Vrml) i trädgård 21-23.8
Citronärla,1 juv Äspet/Åhus (Sk) kvar 23.8
Gulhuvad gulärla, 1 hanne Arlövs ängar (Sk) 23.8

Dessutom Monark (Danaus plexippus), ny fjärilsart för Sverige, vid Ljungen/Falsterbo (Sk) 19.8


Toppen på sidan Vecka 33 (11.8-17.8)

Lindesbergs kommun

Blå kärrhök, 1 hanne Rynninge och Västvalla 11.8
Större strandpipare, 1 ex Vagnshäll/Väringen 12.8
Strandskata, 5 ex Rävudden/Råsvalen 11.8
Mosnäppa, 1 ex Sörbysjön 16.8
Rödbena, 1 ex Hagaberg/Frövi 12.8
Smalnäbbad nötkråka, 1 ex Käglan 11.8
Stenknäck, 2 ex Hagaberg/Frövi 12.8, 3 ex Hagabergsliden/Lindesberg 17.8

Närke och övriga Västmanland

Skäggdopping, 1700 ex Storhjälmaren 14.8
Storskarv, 650 ex Storhjälmaren 14.8
Havsörn, 2 ex Rävgången/Venan 11.8
Småfläckig sumphöna, 1 ex Stentornet/Rävgången 15.8
Trana, 200 ex Fläcksjön/Näs 14.8
Kustpipare, 18 ex Kvicksund 13.8, 1 ad Fiskinge 14.8
Kustsnäppa, 1 ex Storhjälmaren 16.8
Roskarl, 1 ex Stentornet/Rävgången 15.8
Dvärgmås, 3 ex Kvicksund 16.8
Silvertärna, 30 ex Rävgången/Venan 11.8
Skräntärna, 45 ex Nyckelgrundet/Storhjälmaren 14.8, 54 ex 16.8
Tretåig hackspett, 1 ex Tjugestasjön/Glanshammar 12.8
Gräshoppsångare, 1 sj Venan 11.8
Citronärla, 1 förmodad hanne Venan 13.8
Bändelkorsnäbb, 1 honfärgad Uggleboda gård 12.8
Ortolansparv, 2 sj Sörön 16.8

Håll utkik efter bändelkorsnäbbar. En mindre invasion tycks vara på gång. Flera exemplar har rapporterats från såväl Skåne, Blekinge som Öland och fåglar har ringmärkts vid bl:a fågelstationen Stora Fjäderägg i Vb.

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 2y Vallsjön (Sm) kvar 16.8
Stormsvala, 1 ex ringmärkt i norra Bohuslän 13.8 och 17.8 samt 1 hörd på lokal i mellersta Halland 13.8
Ägretthäger, 1 ex Arnön (Vrml) kvar 15.8
Vit stork, 1 ex Ottenby 16.8
Svart stork, 1 juv Falsterbo (Sk) 17.8
Amerikansk bläsand, 1 hanne i eclips Getterön (Hl) 11-17.8
Rostand, 1 ex Skanörs revlar (Sk) 12.8 ,Ölmeviken/Tofta (Vrml) 13.8, Lomma (Sk) 15.8, Morups Tånge 16-17.8, Vellinge ängar (Sk) 16.8
Mindre skrikörn, 1 subad Näsbyholm (Sk) 12-13.8
Långtåsnäppa, 1 mycket trolig Örtofta sockerbruksdammar (Sk) 17.8. eftersökt men ej återfunnen
Brednäbbad simsnäppa, 1 hona Gannarveviken (Gtl) kvar 12.8
Svartvingad vadaresvala, 1 juv Kapelludden (Öl) 12-13.8
Kentsk tärna, 1 ex Hults hamn (Vrml) 12.8
Citronärla,1 juv Flommen/Falsterbo kvar 15.8, 1 juv Ottenby 13-14.8, 1 juv Åhus (Sk) 16.8, 1 ex Horn (Srml) 16.8
Svartpannad törnskata, 1 ad hona ringmärkt Utklippan (Bl) 8.8, kvar till 11.8
Bändelkorsnäbb, minst 1 ex Ottenby 16.8, 30 ex Torö (Srml) 16.8


Toppen på sidan Vecka 32 (4.8-10.8)

Lindesbergs kommun

Den 4.8 ringmärktes totalt 101 fåglar av 19 arter vid Hagabergs reningsverk, bl.a 26 trädpiplärkor

Trana, 50 ex Sällinge 10.8

Närke och övriga Västmanland

Brunand, 108 ex Sjölundamaden/Arboga 10.8
Salskrake,1 hona Storhjälmaren 5.8
Småfläckig sumphöna, 1 juv Stentornet/Venan 4.8
Trana, 364 ex Fiskinge/Kvismaren 10.8
Smalnäbbad simsnäppa, 1 juv Stentornet/Venan 4-6.8
Dvärgmås, 80 ex Storhjälmaren 9.8
Silvertärna, 22 ex mot söder Stentornet/Venan 4.8
Skräntärna, 75 ex Storhjälmaren 5.8, 105 ex 9.8
Bredstjärtad labb, 1 ex (mörk fas) Åmmebergsviken/Vättern 8.8

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex Hammarsjön (Sk) kvar 8.8
Svart stork, 1 ex Möckelmossen (Öl) 4.8, 3 ex sträckte ut Falsterbo 7.8
Rostand, 1 hona Hötjärn/Grängesberg (Dlr) 6.8, 1 ex Landsort (Srml) 8.8
Ormörn, 1 ex Möckelmossen (Öl) kvar 7.8
Dvärgörn, 1 troligt ex (ljus fas) mot SV vid Smedjebacken (Dlr) 4.8, 1 ex gravfältet Högserum (Öl) 7.8
Svartvingad vadaresvala, 1 ex Hyllingen (Sm) 10.8
Tereksnäppa, 1 ex Sandby skjutfält (Öl) 4.8
Tuvsnäppa, 1 ex Sebybadet (Öl) 8.8
Brednäbbad simsnäppa, 1 hona Gannarveviken (Gtl) kvar 10.8
Blåkråka, 1 ex insträckande Gränö/Värmdö skärgård (Upl) 6.8
Härfågel, 1 ex o. Varberg 8.8
Citronärla,1 juv Flommen/Falsterbo kvar 8.8, 1 ad hona Landsort (Srml) kvar 10.8
Svartpannad törnskata, 1 ad hona ringmärkt Utklippan (Bl) 8.8, kvar 9.8

Toppen på sidan Vecka 31 (28.7-3.8)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 3 ex Väringen 3.8
Skedand, 1 hona med 5 ungar Sörbysjön 2.8 [Första konstaterade häckningen i kommunen]
Större strandpipare, 2 ex Hagabergs reningsdammar 2.8
Kustpipare, 45 ex sträckte Hagaberg/Frövi 2.8
Myrspov, 5 ex sträckte Hagaberg/Frövi 2.8
Havstrut, 1ex Sällingesjön 30.7, 1 ex Hagaberg 3.8

Närke och övriga Västmanland

Havsörn, 1 ex Rävgången/Rynningeviken 29.7
Vaktel, 1 hörd s. Tysslingen 30.7
Kustpipare, 1 ex Rävgången/Rynningeviken 29.7

Kustsnäppa, Totalt 1022 ex, (största flock 500 ex) Rävgången/Rynningeviken 1.8

Sandlöpare, 1 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 30.7
Myrspov, 2 ex Rävgången/Rynningeviken 28.7, 4 ex 1.8, 88 ex 2.8 samt 1 rastande Fagersta 2.8
Skräntärna, 2 ex Sottern 2.8
Fisktärna, 500 ex Kvicksund 3.8

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 2y Vallsjön (Sm) kvar 1.8
Gulnäbbad lira, 2 ex Västkusten tre lokaler 28.7
Ägretthäger, 1 ex Hammarsjön (Sk) 31.7
Vit stork, 1 ex (omärkt) Ottenby kvar 31.7
Svart stork, 1 ex Skanör (Sk) 31.7, 1 ex Nabben/Falsterbo 1.8
Rostand, Örudden (Srml) 29.7
Havssula, 1 ad Ottenby 28.7
Ormörn, 1 ex kvar Möckelmossen (Öl) 31.8, NO Resmo kyrka 1.8
Mindre skrikörn, 1 subad Ottenby 28-30.7, 1 ex V Näsbyholm (Sk) 2.8
Tuvsnäppa, 1 ex Ottenby 1-3.8
Brednäbbad simsnäppa, 1 hona Gannarveviken (Gtl) kvar 3.8
Storlabb, 1 ex Arlövs ängar (Sk) 29.7
Rostgumpsvala, 1 ex Näsby/Ottenby 29.7
Citronärla, 1 ad hona Landsort (Srml) 28.7-3.8, 1 juv Flommen/Falsterbo 3.8
Lundsångare, Häckning konstaterad vid Falsterbo 31.7 (1:a i Skåne)

Toppen på sidan Vecka 30 (21.7-27.7)

Lindesbergs kommun

Grågås, 3 ex Sällingesjön 25.7
Bläsand, 8 ex Österhammarssjön 25.7
Vaktel, hörd Västvalla 22-23.7
Svarttärna, 1 ex Österhammarssjön 26.7
Stenknäck, 1 ex Fellingsbro 25.7

Närke och övriga Västmanland

Skäggdopping, 500 ex Storhjälmaren 27.7
Storskarv, 320 ex Storhjälmaren 22.7
Vigg, 2200 ex Storhjälmaren 22.7
Havsörn, 1 ex Tysslingen 24.7
Vaktel, 1 hörd s. Tysslingen 23.7, 2 ex Gussjön 23.7
Småfläckig sumphöna, 1 hörd Gussjön 23.7
Spovsnäppa, 2 ex Rynningeviken/Örebro 25.7
Smalnäbbad simsnäppa, 2 ex Storhjälmaren 21.7
Dvärgmås, 35 ex Storhjälmaren 21.7, 25 ex 24.7 samt 1 ex Rävgången/Venan 22.7
Skräntärna, 24 ex Storhjälmaren 21.7, 43 ex 27.7 samt 2 ex Kvicksund 27.7
Svarttärna, 24 ex Storhjälmaren 21.7, 60 ex 24.7

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 2y Vallsjön (Sm) kvar 24.7
Svarthalsad dopping, 1 ex Ottenby 24.7
Toppskarv, 6 ex Nidingen (Boh) 21.7
Ägretthäger, 1 ex Arnön (Vrml) 23-27.7, 1 ex Hammarsjön (Sk) 24.7
Svart stork, 1 ex Möckelmossen (Öl) 25.7 samt Blekinge 27.7
Ormörn, 1 ex Möckelmossen (Öl) 23-27.7
Mindre skrikörn, 1 juv Båden/Runsten (Öl) 23.7
Sibirisk tundrapipare, 1 ex Getterön (Hl) 25.7
Brednäbbad simsnäppa, 1 hona Gannarveviken (Gtl) kvar 26.7
Svarthuvad mås, 1 ad Skanörs revlar (Sk) 24.7

Toppen på sidan Vecka 29 (14.7-20.7)

Lindesbergs kommun

Svarttärna, 5 ex Sörbysjön 16.7
Steglits, 6 ex Hagaberg/Frövi 16.7

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 200 ex Valen/Hjälmaren 17.7
Glada, 1 ex Uggleboda gård mellan Ormesta och Stortorp vid 16-tiden 16.7
Pilgrimsfalk, 1 hona Asköviken 18.7
Kornknarr, hörd Adolfsberg 14.7, Fagersta 16.7 samt Götlunda 18.7
Småfläckig sumphöna, 4 hörda Fläcksjön 16.7
Silltrut, 1 ex Oset 20.7
Dvärgmås, 17 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 15.7, 21 ex Valen 17.7
Skräntärna, 21 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 15.7
Svarttärna, 11 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 15.7, 12 ex Valen 17.7
Tofslärka, 1 ex Ängfallet/Kvismaren 19.7
Trastsångare, sj Rynningeviken 16.7

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 2y Vallsjön (Sm) kvar 20.7
Purpurhäger, 1 ex Sotemosse (Sk) 15.7
Svart stork, 1 ex Ottenby 17.7
Bronsibis, 1 ex sträckte Lomma (Sk) 17.7
Am. kopparand, 1 hanne Tannsjön, N Bergsjö (Hls) kvar 17.7
Stängshök, 1 ex Lilla Hammar/Vellinge (Sk) 20.7
Sumpvipa (Chettusia leucura), 1 ex Getterön (Hl) kvar 14.7
Dammsnä:ppa, 1 ex Austerviken/Närsholmen (Gtl) 15.7, Norsholmen/Fårö (Gtl) 15.7 samt 2 ex Horteviken (Hls) 19.7
Mindre gulbena, 1 ex (trolig) Nisseviken (Gtl) 19.7
Brednäbbad simsnäppa, 1 hona Gannarveviken (Gtl) kvar 20.7
Rostgumpsvala, 1 ex Ottenby (Öl) 19.7.

Toppen på sidan Vecka 28 (7.7-13.7)

Lindesbergs kommun

Gråhäger, 24 ex Sörbysjön 10.7
Vaktel, 1 hörd Storbron/Frötuna 10.7
Lundsångare, 1 sj Elljusspåret/Lindesberg 11.7
Pungmes, Minst 5 ex, 4 årsungar matas vid Hagabergstornet/Frövi 12.7

Närke och övriga Västmanland

Silkeshäger, 1 ex Rynningeviken kvar 9.7
Småfläckig sumphöna, 1 hörd Kvismaren 11.7 samt Fläcksjön 11.7
Kustpipare, 1 ex Kvismaren 11.7
Dvärgmås, 4 ex Rynningeviken 7.7
Pungmes, 1 ex ringmärkt Venan/Örebro 11.7

Landet i övrigt

Silkeshäger, 1 ex Korshamn/Morups Tånge (Hl) 12.7 samt Utteros (Hl) 13.7
Svart stork, 2 ex Risinge (Öl) 9.7
Rostand, 1 ex Ottenby 12.7
Sumpvipa (Chettusia leucura), 1 ex Getterön (Hl) kvar 13.7
Dammsnäppa, 1 ex Norsholmen (Gtl) 11.7 samt Äspet/Åhus (Sk) 11.7
Mindre gulbena, 1 ex Eckelsudde (Öl) 7.7
Brednäbbad simsnäppa,1 hona Gannarveviken (Gtl) kvar 13.7
Svarthuvad mås, 1 ex Gannarveviken (Gtl) 7.7
Ringnäbbad mås, 1 ad Hamnutfyllnaden/Halmstad kvar 7.7
Svartpannad törnskata, 1 ex Knaften, 14 km s. Lycksele (Lpl) 13.7

Toppen på sidan Vecka 27 (30.6-6.7)

Lindesbergs kommun

Vaktel, 1sj Korrvike och Västvalla 3.7
Småfläckig sumphöna, Bohrsån/Bohr kvar 2.7 samt hörd Björkasjön 2.7
Svarttärna, 5 ex Sörbysjön 4.7
Hornuggla, kullar vid Hälla, Västvalla och Nederby 3.7

Närke och övriga Västmanland

Silkeshäger, 1 ex Stentornet/Rynningeviken kvar 6.7
Kornknarr, 2 sj Kvismaren 4.7
Vaktel, 1 sj Kvismaren 4.7, 3 sj Hedenbergsslätten 6.7
Småfläckig sumphöna, 5 hörda Gnien 3.7, 4 hörda Asköviken 6.7
Sumpvipa (Chettusia leucura), 1 ex Stentornet/Rynningeviken kvar 6.7
Busksångare, 1 sj s Tysslingen 1.7
Flodsångare, 1 sj Kvismaren och Rynningeviken 1.7
Lundsångare, 1 sj Hasselfors 30.6

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 2y Vallsjön (Sm) kvar 6.7
Silkeshäger, 1 ex Getterön (Hl) kvar 6.7
Rostand, 1 ex Segerstads fyr (Öl) 5.7 och Ottenby 6.7
Vitögd dykand, 1 honfärgad Hornborgasjön (Ög) kvar 6.7
Sibirisk tundrapipare, 1 ex Beddinge strand/Trelleborg (Sk) 6.7
Dammsnäppa, 1 ex Rivet (Gtl) 4.7
Brednäbbad simsnäppa,1 hona Gannarveviken (Gtl) kvar 6.7
Ringnäbbad mås, 1 ad kvar Hamnutfyllnaden/Halmstad 6.7
Biätare, 1 ex Skivarps k:a (Sk) 5.7
Eksångare, 1 ex ringmärks Nidingen (Hl) 6.7
Svartpannad törnskata, 1 ex Travbanan/Sandemar slott (Srml) 2.7