Tillbaka

Vecka 19-26. [Maj]


Vecka 26 (23.6-29.6)

Lindesbergs kommun

Småfläckig sumphöna, hörd Bohrsån/Bohr 28-29.6
Vattenrall, hörd Sörbysjön 23.6 och 29.6
Vaktel, 1 hörd Västvalla 29.6
Grönbena, 50 ex Sörbysjön 29.6
Svarttärna, 4 ex kvar Sörbysjön 29.6
Hornuggla, kullar vid Österhammarssjön, Sörbysjön och Näset/Finnåkerssjön 29.6
Kärrsångare, 1 sj Vässlingby 23.6, Fellingsbro kyrka 29.6

Närke och övriga Västmanland

Silkeshäger, 1 ex Stentornet/Rynningeviken 28-29.6
Röd glada, 1 ex Vibysjön (Nrk) 28.6
Kornknarr, hörd Reningsverket/Ervalla 29.6
Sumpvipa (Chettusia leucura), 1 ex Turkiesjön/Seglingsberg (Vstml) kvar 24.6. 2:a fyndet i Sverige. Den 27.6 upptäcks troligen samma sumpvipa vid Stentornet/Rynningeviken (Nrk). Kvar 29.6
Pungmes, 1 ex Rynningeviken 23.6

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 2y Vallsjön (Sm) kvar 29.6
Silkeshäger, 1 ex Getterön (Hl) kvar 29.6, 1 ex Ledskär (Upl) 25-26.6
Ägretthäger, 1 ex Vegeåns mynning/Ängelholm (Sk) 29.6
Svart stork, 2 ex Ottenby 29.6
Vitögd dykand, 1 honfärgad Hornborgasjön (Ög) 24.6
Tjockfot, 1 ex Värnamo (Sm) 29.6
Tereksnäppa, 1 ex Torhamns udde (Bl) kvar 23.6
Tuvsnäppa, 1 ex Visingsö (Sm) 26.6
Brednäbbad simsnäppa,1 honfärgad s. Gannarveviken (Gtl) kvar 29.6
Sandtärna, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) 23.6
Rosenstare, 1 ex Åby ängar (Sk) 24-25.6

Toppen på sidan Vecka 25 (16.6-22.6)

Lindesbergs kommun

Bläsand, 6 hannar Sörbysjön 21.6
Skedand, 1 hanne Sjömosjön 19.6
Blå kärrhök, 1 par Sjömo-Västvalla 18-21.6
Rapphöna, hörd Västvalla 21.6
Vattenrall, hörd Gällingen 16.6, Finnåkerssjön 18.6
Småfläckig sumphöna, hörd Österhammarssjön 18.6
Vaktel, 2 ex nv Fellingsbro kyrka 18.6, 1 ex Västvalla 21.6
Kornknarr, hörd Albäcksån 19.6
Större strandpipare, 1 ex Sällingesjön 17-18.6
Flodsångare, 1 sj Näset/Finnåkerssjön 20.6, 1 sj Österhammarssjön 20-21.6
Kärrsångare, 1 sj Fellingsbro kyrka kvar 17.6, 1 sj Pumphuset/Frövi kvar 17.6, 1 sj Västvalla kvar 21.6
Nötkråka, 3 juv Orrkilen 21.6

Närke och övriga Västmanland

Vaktel, Inte mindre än ett 30-tal ex har rapporterats från Närke under veckan
Sumpvipa (Chettusia leucura), 1 ex Turkiesjön/Seglingsberg (Vstml) upptäcktes på kvällen den 22.6 vid 18-tiden. Kvar i skymningen.
Spovsnäppa, 1 ex s Tysslingen 22.6
Svarttärna, 1 ex Tysslingen 19.6
Busksångare, 1 sj s Tysslingen kvar 20.6
Mindre flugsnappare, 1 sj Fagersta 16.6

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 ad Udden/Ottenby 19-20.6
Ägretthäger, 1 ex Araslövsjön (Sk) 18-19.6
Silkeshäger, 1 ex Getterön (Hl) kvar 22.6
Purpurhäger, 1 2K Torslandaviken/Hisingen (Boh) 16.6
Amerikansk kricka, 1 hanne Ottenby 16.6
Vitögd dykand, 2 hannar Ängesön/Holmöarna (Vb) 19.6
Mindre sumphöna, 1 ex V Söderfjärden/Eskilstuna (Srml) 20.6
Tereksnäppa, 1 ex Torhamns udde (Bl) 21-22.6
Dammsnäppa, 1 ex kvar Nisseviken (Gtl) 16.6
Brednäbbad simsnäppa,1 honfärgad s. Gannarveviken (Gtl) 22.6
Svarthuvad mås, 1 subad Ottenby 22.6
Vassångare, 1 sj sv Ullnasjön/Täby (Upl) 18-21.6, 1 sj nv Lårstaviken/Enköping (Upl) 21.6
Gråsångare (Hippolais caligata), 1 sj kvar på hygge strax utanför Bygdsiljum drygt 7 mil norr Umeå 21.6
Brandkronad kungsfågel, 1 sj so N.Rörum k:a (Sk) 16-22.6
Tofslärka, 1 ex Ottenby 21.6

Toppen på sidan Vecka 24 (9.6-15.6)

Lindesbergs kommun

Vitkindad gås, 2 ex Västvalla 11.6
Bläsand, 1 hanne Sjömosjön 13.6, 6 hannar Sörbysjön 15.6
Årta, 5 hannar Sjömosjön 11.6
Skedand, 5 ex Sörbysjön 10.6
Blå kärrhök, 1 hona Rynninge 10.6, 1 hanne Bohr 15.6
Vattenrall, hörd Gällingen 12.6
Småfläckig sumphöna, 1 hörd Löa, östra 11.6
Kornknarr, 1 ex Gusselborg kvar 12.6, 1 ex Ålsäng kvar 15.6
Vaktel, 1 hörd Västvalla 10.6, S.Norrby 15.6
Svarttärna, 4 ex kvar Sörbysjön 15.6
Nattskärra, 2 hörda Svarttjärnsvägen 14-15.6
Kärrsångare, 2 sj Västvalla 11.6, 1 sj Fellingsbro kyrka 15.6 samt kvar pumphuset/Frövi 15.6
Stenknäck, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 11.6, 1 ex Sörbysjön 14.6
Ortolansparv, 1 sj Tallkottburen/Österhammar kvar 11.6, 1 sj Sjömosjön 11-13.6 samt 2 sj Västvalla 14.6

Närke och övriga Västmanland

Glada, 1 ex mot norr Köping - Valskog 15.6
Kornknarr, 1 hörd Asköviken 11.6, Södra Nävesta,Lången 12-13.6 samt 4 ex Venan - Lillkyrka 15.6
Vaktel, 1 hörd Järåsen/Vibysjön 10.6, Kvismare-området 12.6, Kåvi Säteri,Lången 12.6, 2 ex Barkaröviken 15.6
Flodsångare, 2 sj Kvismare-området 10.6. 1 sj Rynningeviken/Örebro 10-12.6
Vassångare, 1 sj NO Logsjön/Lekeberg 9-11.6
Busksångare, 1 sj Edsbergs pastorsexpedition 12.6
Trastsångare, 1 sj sv Björkskogsnäs/Hällefors 15.6

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 1 2K kvar Vallsjön (Sm) 15.6
Silkeshäger, 1 ex Getterön (Hl) kvar 15.6, 1 ex Svensksundsviken (Ög) 14-15.6
Ägretthäger, 1 ex väster Svartåmynningens Naturreservat (Ög) 10.6, 1 ex Krankesjön (Sk) 13.6
Rostand, 1 hanne Lausviken (Gtl) 10-11.6
Mindre sumphöna, hörd Schäferiängarna (Öl) 12.6
Dammsnäppa, 1 ex kvar Ottenby 15.6, 1 ex kvar Nisseviken (Gtl) 15.6, 1 ex Falsterbo 13.6
Rödvingad vadaresvala, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) 10-11.6
Svarthuvad mås, 1 ad kvar Malmö 15.6
Vitvingad tärna, 2 ex sträckande Tyludden (Hl) 9.6
Engelsk sädesärla, 1 ex Risinge hamn (Öl) 14.6
Gråsångare, 1 sj på hygge strax utanför Bygdsiljum drygt 7 mil norr Umeå 13-15.6
Svartpannad törnskata, 1 ex n Hammarby/Smedby (Öl) 15.6

Toppen på sidan Vecka 23 (2.6-8.6)

Lindesbergs kommun

Vitkindad gås, 1 ex Sotaren/Väringen 3.6
Bläsand, 1 par Lunten 3-8.6
Skedand, 3 ex Sörbysjön 3.6
Årta, 2 hannar Sörbysjön 3.6
Blå kärrhök, 1 hona Västvalla 8.6
Vattenrall, 1 sj Köttsjön 4.6 och 1 sj Österhammarssjön 6.6
Kornknarr, Hörd Ålsäng 5-6.6, 1 ex Gusselborg 8.6
Mosnäppa, 1 ex Sörbysjön 3.6
Svarttärna, 4 ex Sörbysjön 4.6, 3 ex 7.6
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex Sörbysjön 3.6
Hornuggla, 1 ex Hälla/Västvalla 5.6 samt 1 ex energiskogen/Västvalla 8.6
Kärrsångare, 1 sj pumphuset/Frövi kvar 3.6, 1 sj Västvalla 4-8.6, 1 sj Reningsverket/Lindesberg 6.6 samt 1 sj L Hagavägen/Lindesberg 8.6, 1 sj Lindesberg 8.6
Gräshoppsångare, minst 6 sj Västvalla 8.6
Mindre flugsnappare, 1 sj Elljusspåret/Lindesberg 5.6
Ortolansparv, 1 sj Tallkottburen/Österhammar 6.6

Närke och övriga Västmanland

Amerikansk kricka, 1 hanne Rudöklippan/Asköviken kvar 7.6
Vaktel, hörd s. Tysslingen 3.6 och 8.6, 2 ex n. Tysslingen 5.6, 1 ex Kvismaren samt 1 ex n. Häggholmen/Strömsholm 6.6
Mindre sumphöna, 1 hörd Åslaholmen/Kvismaren kvar 7.6
Skräntärna, 1 ex Sottern 8.6
Turturduva, 1 ex ca 2km s.Ervalla 5.6
Fältpiplärka, 1 ex Kvarntorpshögen kvar 5.6
Vassångare, 1 sj Velandasjön 3-5.6
Flodsångare, 1 sj Venan 3.6, 2 sj Oset 6.6 , 1 sj v rakan/Kvismaren 5.6 samt 1 sj Storsjön/Möklinta 8.6
Trastsångare, 1 sj Oset 6,6
Busksångare, 1 sj 500m öster Strömsholms slott vid 14-tiden 7.6 (troligt ex)
Lundsångare, 1 sj Hjälmarsbergs herrgård/Örebro 8.6
Mindre flugsnappare, 3 sj NV Tysslingen 2.6, 1 sj Fullerö naturreservat 8.6

Landet i övrigt

Silkeshäger, 1 ex Morups Tånge (Hl) 2-3.6, 1 ex Torslandaviken (Boh) 5.6, 1 ex Getterön (Hl) 6-8.6 samt 1 ex Saxåns mynning/Landskrona 7.6
Purpurhäger, 1 2K Silvåkratornet/Krankesjön (Sk) 2-8.6
Amerikansk bläsand, 1 hanne återupptäckt Villanäs/Umeå 6.6
Svartand. Fågeln återupptäcktes den 4.6 1 km NV Villanäs/Umeå mellan Lillsandskär och Hedmansgrundet.
Rödhuvad dykand, 1 hanne Hornborgasjön 4-8.6
Ormörn, 1 ex Vombs ängar (Sk) 3.6
Dvärgörn, 1 ex Muskmyr (Gtl) - (ännu ej med säkerhet bestämd) - 2.6
Dammsnäppa, 1 ex kvar Nisseviken (Gtl) 5.6, 1 ex Ottenby 2-8.6, 1 ex Villanäs/Umeå 5-6.6
Tuvsnäppa. 1 ex kvar Villanäs/Umeå 6.6
Tereksnäppa, 1 ex Båtsfjorden/Varberg och 1 ex Strandstuviken/Nyköping (Srml) 3.6
Smalnäbbad simsnäppa, 800-1000 ex Lessijaure/Slagnäs (s Lappland) 6.6
Citronärla, 1 ex Båtafjorden (Boh) 5.6
Vitstjärnig blåhake, 1 ad Smedjebacken (Dlr) kvar 5.6
Biätare, 1 ex Landsort (Srml) 7.6
Rödstrupig sångare, 1 ex ringmärks Ottenby 3.6, kvar 4.6
Vassångare, 1 sj Smedjebacken 6.6 samt 1 sj Bondarvet/Avesta (Dlr) 8.6
Busksångare, totalt 4 sj på Öland 8.6
Lundsångare, totalt 6 sj Ottenby-området 8.6
Svartpannad törnskata, 1 ex Ås kyrka (Öl) 2-3.6
Dvärgsparv, 1 sj Villanäs/Umeå 6.6

Toppen på sidan Vecka 22 (26.5-1.6)

Lindesbergs kommun

Gråhakedopping, 1 ex Sörbysjön kvar 29.5
Svarthakedopping, 1 ex Sörbysjön 26-31.5
Grågås, 2 ex Sörbysjön 29.5, 10 ex Sörbysjön 31.5
Bläsand, 1 par Österhammarssjön 27-31.5
Årta, 2 hannar Sörbysjön 26-29.5
Skedand, 1 hanne Sörbysjön 26.5, 3 ex 29.5, 1 par Västvalla 31.5, 1 hanne Näset/Lindesberg 30.5
Blå kärrhök, 1 hanne Västvalla 30.5
Småfläckig sumphöna, 1 hörd Västantorp/Lindesberg 27.5 och 30-31.5 samt Österhammarssjön 30.5
Kornknarr, 1 hörd Nederby 30.5
Dubbelbeckasin, 1 ex Bråtmossen 29.5 och 1 ex Albäcksån 30.5
Mosnäppa,14 ex Sjömosjön, 3 ex Sörbysjön 26.5, 2 ex 29.5 samt 1 ex 30.5
Småspov, 1 ex Stripa sligdammar kvar 26.5
Rödbena, 2 ex Sörbysjön 29.5
Silltrut, 1 ex Hagaberg/Frövi 30.5
Havstrut, 1 ex Storåbadet 31.5
Berguv, 1 ropande norr Lindesberg 31.5
Jorduggla, 2 ex Nederby 30.5, samt 1 ex Sällingesjön 31.5
Tretåig hackspett, 1 hona NO Stråssa 31.5
Kärrsångare, 1 sj pumphuset/Frövi 31.5 samt 1 sj Viken/Guldsmedshyttan 30-31.5
Mindre flugsnappare, 1 ex Stripa 26.5
Rosenfink, 5 sj Sjömosjön 26.5
Ortolansparv, 1 sj Tallkottburen/Österhammar 31.5

Närke och övriga Västmanland

Bergand, 1 par Klåvudden 31.5
Ängshök, 1 hanne sträckande Volvo/Köping 28.5
Småfläckig sumphöna, 1 hörd Rynningeviken/Venan 29.5
Mindre sumphöna, 1 hörd Stentornet/Venan 28-29.5, hörd s Åslaholmen/Kvismaren 31.5
Vaktel, hörd Sala - Sala damm 31.5
Fjällpipare, 1 ex Venan/Örebro 26.5
Myrsnäppa, 3 ex Venan/Örebro 26.5, 1 ex 29.5, 1 ex Kvismaren samt 1-2 ex Rudö/Asköviken 28-31.5
Rödspov,1 ex Fiskinge/Kvismaren kvar 28.5 samt 2 ex Berg/Hallstahammar 26.5
Kustsnäppa, 800 ex (12 flockar) Klåvudden 31.5
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex Stentornet/Venan 27.5, 3-6 ex 28-30.5 samt 3 ex Kvismaren 28-29.5, 2 ex Rudöklippan 31.5 samt 5 ex Sjölundamaden/Arboga 1.6
Svartvingad vadaresvala, 1 ad Fiskinge/Kvismaren kvar 26.5.
Svarttärna, 45 ex Fläcksjön/Näs 26.5
Jorduggla, 1 ex Rynninge/Venan 29.5
Härfågel, 1 ex s Strömsholm 1.6
Sommargylling, 1 ex Fiskinge/Kvismaren kvar 26.5, 1 sj Tidö 30.5 samt norra Ridön 1.6
Fältpiplärka, 1 ex Kvarntorpshögen kvar 31.5
Flodsångare, 2 sj Oset 27-28.5 samt 1 sj Kvismaren 1.6

Landet i övrigt

Silkeshäger, 1 ex Södra Möckleby (Öl) 31.5 samt 1 ex utfyllnaden/Landskrona 31.5-1.6
Ägretthäger, 1 ex Hornsjön (Öl) 27.5 samt Getterön 1.6
Amerikansk bläsand, 1 hanne kvar Villanäs/Umeå 31.5
Svartand, 1 hanne Villanäs/Umeå kvar 31.5. Fågeln upptäcktes redan 27.5 men kunde då inte med säkerhet artbestämmas.
Rostand, 1 ex Ottenby 31.5-1.6 samt 1 ex Parboäng (Öl) 31.5
Amerikansk kricka, 1 hanne Paviken (Gtl) 27-28.5
Dvärgörn, 1 ex Naturbokhandeln och Ås (Öl) 26.5 samt trolig mörk fas på Gotland (flera lokaler) 26-30.5.
Ormörn, 1 ex mot norr Falsterbonäset 31.5
Dammsnäppa, 1 ex kvar Nisseviken (Gtl) 31.5, 2 ex Ottenby 31.5
Tuvsnäppa, 1 ex Sockerbryket,Örtofta (Öl) 30.5, 1ex Hjälstaviken ((Upl) 31.5-1.6 samt Villanäs/Umeå 1.6
Skäggtärna, 1 ad Holmsund (Vb) 30.5
Biätare, 1 ex Hoburgen/Sundre (Gtl), 3 ex Skäran/Ånäset (Vb) 28.5, 1 ex Ottenby samt Triberga (Öl) 1.6
Rostgumpsvala, 1 insträckande Lurö (Vrml) 1.6
Svarthakad buskskvätta, 1 ex Kungsgården/Ottenby 27-28.5, 1 hona Faludden (Gtl) 29-30.5
Tofslärka, 1 ex Udden/Ottenby 28-31.5
Vassångare, 1 sj Grönhögen (Öl) 28.5 samt Övre Föret (Upl) 30.5
Halsbandsflugsnappare, 1 ex Holmöarna (Vb) 1.6

Toppen på sidan Vecka 21 (19.5-25.5)

Lindesbergs kommun

Gråhakedopping, 1 ex Sörbysjön kvar hela veckan
Rördrom, hörd Österhammarssjön 25.5
Årta, 1 hanne Hagaberg/Frövi 22.5
Skedand, 1 par Västvalla 21.5 och 25.5 samt 1 hanne Näset/Lindesberg 25.5
Blå kärrhök, 1 hona Västvalla 25.5
Brushane, 75 ex Sjömosjön 20.5 och 80 ex samma lokal 24.5
Mosnäppa, 1 ex Sjömosjön 20.5, 13 ex Näset/Lindesberg 20.5
Småspov, 1 ex Stripa sligdammar 22.5
Näktergal, 6 sj Österhammarssjön 25.5
Blåhake, 1 hona Västvalla 19.5, 1 hona ringmärks Hagaberg/Frövi 20.5
Mindre flugsnappare, 1 sj Dysjön 24.5
Råka, 1 ex Västvalla 25.5
Stenknäck, 1 ex Järnvägsgatan/Frövi 20.5
Videsparv, 1 hona Stripa sligdammar 22.5

Närke och övriga Västmanland

Bergand, 1 hanne Nora 21.5
Amerikansk kopparand, 1 hanne Asköviken 20.5
Stäpphök, 1 ex Öby kulle/Kvismaren 21.5
Aftonfalk, 1 hona Åslaholmen/Kvismaren kvar 19.5
Vaktel, 1 hörd västra rakan/Kvismaren 24.5
Fjällpipare, 2 km NV Salbohed/Sala 21.5, 9 ex Berg/Hallstahammar 22-23.5, 6 ex 25.5, 4 ex Husön/Kvismaren 24.5 samt 1 sträckande Fiskinge/Kvismaren 25.5
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex Rävgången/Venan 22.5 samt 2 ex Stentornet/Venan 25.5
Rödspov, 1 ex Asköviken 24.4 samt 1 ex Fiskinge/Kvismaren 25.5
Svartvingad vadaresvala, 1 ad Fiskinge/Kvismaren 24-25.5
Bredstjärtad labb, 1 ex Klåvudden 24.5
Svarttärna, 1 ex Åslaholmen/Kvismaren 19.5
Fältpiplärka, 1 ex Kvarntorpshögen kvar 25.5
Sommargylling, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 24-25.5
Svarthuvad gulärla, 1 ex Venan/Örebro kvar 19.5 samt 1 ex Åslaholmen/Kvismaren 21.5
Kärrsångare, 2 sj Venan/Örebro 19.5
Flodsångare, 1 sj utkanten St Mellösa 21.5, 1 sj Oset 23-24.5
Trastsångare, 4 sj Asköviken 25.5
Mindre flugsnappare, 1 sj Herrfallsäng 25.5

Landet i övrigt

Rödhalsad gås, 2 ex Västrevet/Ottenby 25.5
Svarthalsad dopping, 2 ad St Fjäderägg (Vb) kvar 20.5
Silkeshäger, 1 ex Getterön kvar 20.5, 1 ex Segerstadsområdet (Öl) 23-24.5
Amerikansk bläsand, 1 hanne återupptäckt Rotnäsudden/Umeå 25.5

Smutsgam, 1 ad Ligga ca 2 mil norr Jokkmokk (Nb) kvar 19.5, den 20.5 iakttagen i Tårrajaur 4,3 mil söder om Ligga. Återupptäckt den 22.5 vid Vistbäcken 13 mil längre söderut V Älsbyn.Kvar 23.5

Brunglada, 1 ex Ottenby 19-22.5
Större skrikörn, 1 ad Grötlingbo (Gtl) 24.5
Rödfalk, 1 hanne Lidhemssjön,Uråsa (Sm) på 25.5
Tuvsnäppa, 1 ex Risingehamn (Öl) kvar 20.5, 1 ex Kalvhagen (Öl) 24-25.5
Tereksnäppa, 1 ex Södviken (Öl) 23.5
Dammsnäppa, 1 ex Ottenby 19-20.5, 1 ex Hjälstaviken (Uppl) 22.5, 1 ex Nisseviken (Gtl) 24-25.5
Biätare, 1 ex Ottenby 22.5, 2 ex Rörums kyrka 23.5, 1 ex Össby-Näsby (Öl) 23.5, 4 ex s Stenshuvud (Sk) 23.5 samt 1 ex 9 km s Lima (Dlr) 23-25.5
Vitg. buskskvätta, 1 hona Hoburgen (Gtl) 23.5
Brandkronad kungsfågel, 1 ex Kungsgården,Ottenby 25.5
Svartpannad törnskata, 1 ex Stockviken/Hamra (Gtl) 24-25.5

Toppen på sidan Vecka 20 (12.5-18.5)

Lindesbergs kommun

Gråhakedopping, 1 ex Sörbysjön 15-18.5
Gravand, 1 ex Fänninge-gärdet 15.5
Stjärtand, 1 par Sjömosjön 13.5
Ärta, 1 hanne Hagaberg/Frövi 13.5, 1 par Sörbysjön 15.5, 4 ex 18.5 samt 2 par Sjömosjön 16.5
Skedand, 3 ex Österhammarssjön 12-15.5, 1 par Sörbysjön 15.5
Snatterand, 1 hanne kvar i Sörbysjön 15.5
Brunand, 1 hanne Sörbysjön 17.5
Sjöorre, 6 ex Finnåkerssjön 15.5
Salskrake, 2 honor Sörbysjön 12.5, 1 hona 15.5
Fjällvråk, 1 ex Sjömosjön 18.5
Strandskata, 2 ex Fänninge-gärdet 15.5
Mosnäppa, 5 ex Fänninge-gärdet 18.5
Grönbena 140-150 ex Sjömosjön 16-17.5
Rödstrupig piplärka, 1 ex Fänninge-gärdet 18.5
Blåhake, 1 ex Hagaberg/Frövi samt Finnåkerssjön 17.5
Gräshoppsångare, 1 sj Västvalla 12.5 och Hagaberg/Frövi 14.5
Svart kråka, 1 ex Sörbysjön 18.5

Närke och övriga Västmanland

Prutgås, 2 ex Klåvudden 17.5
Amerikansk kopparand, 1 ex Rysjön/Kvismaren kvar 17.5
Brunglada, 1 ex Backgården/Fagersta 18.5
Stäpphök, 1 hona Hägervad s Tysslingen 18.5
Aftonfalk, 1 hona Åslaholmen/Kvismaren 18.5
Vaktel, 1 spel utanför Sala 13.5
Fjällpipare, 1 ex Oset 16.5
Dubbelbeckasin, hörd Tysslingen 13.5
Myrspov, 13 ex Klåvudden 13.5 samt 1 ex Asköviken 18.5
Rödspov, 1 ex Tysslingen 16.5
Roskarl, 1 ex Venan/Örebro 14.5
Vitvingad tärna, 1 ex Rävgången/Venan 15-16.5
Skräntärna, 1 ex Rävgången/Venan 17.5
Fältpiplärka, 1 ex Kvarntorpshögen kvar 14.5
Rödstrupig piplärka, 1 ex Rudö/Asköviken 13.5 samt Tysslingen 18.5
Svarthuvad gulärla, 1 ex Venan Örebro 17.5
Mindre flugsnappare, 1 ex Hammar/Kvismaren 17.5
Rosenfink, 1 sj Venan/Örebro 13.5

Landet i övrigt

Svarthalsad dopping, 2 ad rastar St Fjäderägg (Ny art Vb) 17-18.5
Vitnäbbad islom, 1 ex Vallsjön/Sävsjö (Sm) 16-17.5
Silkeshäger, 1 ex norra Öland 13.5 samt 1 ex Getterön 18.5
Svart stork, 1 ex Siljansnäs,Alviken (Dlr) kvar 14.5 samt Öland under veckan
Amerikansk bläsand, 1 hanne kvar Umeå 16.5
Vitögd dykand, 1 ex Hornborgasjön kvar 16.5
Smutsgam, 1 ad (Indisk ras) Ligga, ca 2 mil norr Jokkmokk (Nb) 17-18.5. (Rymling?)
Svartbent strandpipare, 1 ex Ledskär (Upl) 14.5 samt Sandby skjutfält (Öl) 16.5
Tuvsnäppa, 1 ex Risingehamn (Öl) 18.5
Dammsnäppa, 1 ex Sandbyborg (Öl) 18.5
Tereksnäppa, 1 ex Eckels udde (Öl) 18.5
Mindre gulbena, 1 ex Frötunaviken (Upl) 14-17.5

Vitvingad tärna, osannolikt insträck i Skåne under dagen (13.5) från VSV-sektorn. Totalt 471 ex inrapporterade från flera platser, största flock 250 ex i Krankesjön. Dessutom 2 ex Segerstad fyr på Öland.
Från den 14.5 rapporteras om inte mindre än 1372 ex i Skåne totalt (SkOF-svararen), därav 262 i Krankesjön. Även från Småland finns 200-flockar. Enstaka ex i Hornborgasjön. Från Västkusten kan nämnas 12 ex Morups Tånge, 17 ex Getterön samt 24 ex i Skottorp utanför Falkenberg. Nordligaste rapporten från Norra Barken/Smedjebacken i Dalarna.
Den 15.5 har antalet rapporter minskat betydligt. Från Skåne t.ex har totalt 254 fåglar från 8 lokaler rapporterats.

Biätare, 3 ex 2 mil Ö Tjåmotis (Nb) 15.5, 1 ex Hammarö fågelstation 16.5 samt Ottenby 18.5
Rostgumpsvala, 1 ex Ottenby 14.5, Arnön (Vrml) kvällen den 14.5 samt Långrataudden norr Umeå 18.5
Sydnäktergal, 1 sj utanför Simrishamn (Sk) 18.5
Vassångare, 2 sj Hammarsjön (Sk) 12.5

Toppen på sidan Vecka 19 (5.5-11.5)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken 9.5
Snatterand, 1 hanne Sörbysjön samt 3 par Väringen 11.5
Årta, 1 par Sjömosjön 8.5 och 1 par Sörbysjön 11.5
Skedand, 1 par Sörbysjön 8.5, 3ex Österhammarssjön 11.5
Stjärtand, 1 par Morskogasjön 8.5
Sjöorre, 3 par Hagaberg/Ullersätersviken 6.5
Småskrake, 3 ex Hagaberg/Frövi 5.5
Salskrake. 1 hona Sällingesjön 6.5, 2 honor Sörbysjön 11.5
Ljungpipare, 130 ex Sjömosjön 11.5
Brushane, 45 ex Sjömosjön 8.5
Grönbena, 100 ex Sjömosjön 10.5
Småspov, 5 ex Sörängarna 9.5, 1 ex Finnåkerssjön och 3 ex Sörbysjön 11.5
Silltrut, 2 ex Sällingesjön 5.5, 6 ex Gammelbo 7.5
Silvertärna, 1 ex Storåbadet 10.5 samt 20 ex Väringen 11.5
Svarttärna, 1 ex Sörbysjön 8.5
Forsärla, 1 ex Rockhammars bruk 8.5
Näktergal, 1 sj Österhammarssjön 11.5
Stenknäck, 1 par Fellingsbro 8.5
Videsparv, 1 sj Hagaberg/Frövi 8.5

Närke och övriga Västmanland

Amerikansk kricka, 1 hanne Rudöklippan/Asköviken 8.5 och 10.5
Amerikansk kopparand, 1 ex Rysjön/Kvismaren 7-11.5
Brun glada, 1 ex mellan Sala och Västerås 10.5
Rödspov, 1 ex Tysslingen 11.5
Vittrut, 1 2K s. Tysslingen 6.5
Dvärgmås, 1 ex Tysslingen 11.5
Kentsk tärna, 3 ex Klåvudden 8.5
Härfågel, 1 ex s. Sala kvar 8.5
Gräshoppssångare, sj Barkaröviken/Kungsör 11.5
Engelsk sädesärla, 1 ex Venan/Örebro 5.5
Fältpiplärka, 1 ex Kvarntorpshögen 8-11.5
Svart rödstjärt, 1 ex Supra/Köping 8-9.5

Landet i övrigt

Svart stork, 1 ex Siljansnäs (Dlr) 10-11.5
Silkeshäger, 1 ex Stora Ören (Öl) 11.5
Ägretthäger, 1 ex Håslövs ängar (Sk) 4-5.5
Amerikansk kricka, 1 hanne Uttersjön, nära Bjuröklubb (Vb) 8.5 samt 1 hanne Hovran (Dlr) 10-11.5
Amerikansk bläsand, 1 hanne Umeå hela veckan
Vitögd dykand, 1 ex Hornborgasjön kvar 11.5
Stäpphök, 1 hanne kvar Röbäcksdalen/Umeå 6.5
Örnvråk, 1 ex mot väster Klockarbäckens industriområde/Umeå 6.5
Eleonorafalk, 1 ex Alby (Öl) 10.5
Tereksnäppa, 1 ex Stora Ören (Öl) 8-10.5
Rostgumpsvala, 1 ex Ottenby 7.5 och 1 ex Utlängan (Bl) 10.5
Korttålärka, 1-2 ex Ottenby 7-11.5
Kalanderlärka, 1 ex Ottenby 11.5
Svarthakad buskskvätta, 1 hona Ottenby 9-11.5
Gulhämpling, 1 par Ås vandrarhem 9.5
Klippsparv, 1 2K hanne Ottenby 7-11.5

Toppen på sidan