tillbaka

Vecka 7 - 18. [Feb] [Mars]


Toppen på sidan Vecka 18 (28.4-4.5)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 1 ex Storåbadet 1.5
Rördrom, hörd Hagaberg/Frövi 28.4, 1 ex Österhammarssjön 1.5
Storskarv, 4 ex Väringen 28.4, 1 ex Storåbadet 1.5
Snatterand, 1 hanne Österhammarssjön 1.5
Årta, 3 ex Sörbysjön 30.4 och 3.5
Skedand, 1 par Sörbysjön 2.5, 3 ex 3.5
Stjärtand, 1 par Sörbysjön, 1 par Sällingesjön 30.4
Sjöorre, 3 ex Hagaberg/Ullersätersviken 2.5
Ejder, 3 ex Väringen 28.4
Pilgrimsfalk, 1 ex 2K Storåbadet 1.5
Lärkfalk, 2 ex Väringen 3.5
Strandskata, 2 ex Väringen/Vagnshäll 3.5
Dubbelbeckasin, 1 ex Albäcksån 2.5
Skärpiplärka, 1 ex Hagabergs reningsdammar 29.4
Forsärla, 1 hanne Hagabergs reningsdammar 29.4

Närke och övriga Västmanland

Stripgås, 1 ex s Tysslingen kvar 29.4
Amerikansk kricka, 1 hanne Rudöklippan/Asköviken 30.4-1.5
Alfågel, 2 ex Klåvudden 1.5
Glada, 1 ex Asköviken 28.4
Ängshök, 1 hona Götlunda (Nrk) 1.5
Småfläckig sumphöna, 1 ex Venan 29.4
Svarttärna, 1 ex Asköviken 3.5
Tornseglare, 3 ex Rysjön 4.5
Härfågel, 1 ex s. Sala 3-4.5
Fältpiplärka, 1 ex Kvarntorpshögen 30.4-4.5
Näktergal, Bettorpsskogen/Örebro 30.4
Ringtrast, 1 ex Vikers kyrka/Nora 4.5
Rörsångare, Tysslingen 28.4

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex Hornborgasjön 4.5
Svart stork, 2 ex s. om Penåsa (Öl) 1-4.5
Amerikansk bläsand, 1 hanne Degernäs/Umeå (Vb) 1-2.5
Vitögd dykand, 1 ex Hornborgasjön 4.5
Större skrikörn, 1 subad Ottenby 3.5
Stäpphök, 1 ex mot norr Ottenby 30.4, 1 hanne Röbäcksdalen/Umeå 1-4.5 samt 1 hona samma lokal 4.5
Större skrikörn, 1 ex mot norr Ottenby 3.5
Svartbent strandpipare, 1 ex Udden/Ottenby 1.5
Vittrut, 1 ex Boden 29.4
Alpseglare, 1 ex norr om Visby (Gtl) 29.4
Korttålärka, 1 ex Ottenby 2.5

Toppen på sidan Vecka 17 (21.4-27.4)

Lindesbergs kommun

Smålom, 4 ex Storåbadet/Råsvalen 23.4
Svarthakedopping, 1 ex Gransjön 25.4
Rördrom, hörd Sällingesjön 22-23.4, Österhammarssjön 26.4 samt Finnåkerssjön 26.4
Storskarv, 22 ex (kommunrekord) Väringen 27.4
Spetsbergsgås, 1 ex Rynninge 21.4
Årta, 1 hanne Sörbysjön 27.4
Småskrake, 1 hanne Albäcksån/Råsvalen 25.4, 7 ex Väringen 27.4
Salskrake, 1 par Finnåkerssjön 26.4
Dvärgbeckasin, 2 ex Albäcksån/Råsvalen 25.4
Silltrut, 1 ex Hagaberg,Ullersätersviken 27.4
Tretåig hackspett, 1 hanne Gransjön 27.4
Ringtrast, 1 hanne Spångboda/Frövi 21.4
Stenknäck, 3 ex Hagaberg 27.4
Lappsparv, 1 ex Källmossen/Ramsberg mot N 23.4

Närke och övriga Västmanland

Stripgås, 1 ex (omärkt) s Tysslingen 22.4-27.4
Gravand, 1 ex mor norr Oset 21.4, 1 ex Klåvudden/Vättern 26.4
Svärta, 1 hanne Klåvudden/Vättern 27.4
Ejder, 108 ex Klåvudden/Vättern 27.4
Lärkfalk, 1 ex Sottern 26.4
Småfläckig sumphöna, 1 hörd s. Tysslingen 26.4
Dvärgbeckasin, 1 ex Venan 22.4, 1 spel Hammarmaden/Kvismaren 26.4
Rödspov, 1 ex s. Tysslingen 27.4
Labb, 1 ex Klåvudden/Vättern 25.4
Fisktärna, 1 ex Ängsö 21.4
Berglärka, 1 ex Fagersta 27.4
Svart rödstjärt, 1 hanne Lekhult 26.4

Landet i övrigt

Dvärgsnögås, 1 ex Närsholmen (Gtl) 27.4
Amerikansk bläsand, 1 hanne Roxen (Ög) kvar hela veckan
Amerikansk kricka, 1 ex Östen (Vg) 27.4
Vitnackad svärta, 1 hanne Örskär (Upl) 27.4
Svartbent strandpipare, 1 hona Gubbanäsan/Getterön (Hl) 27.4
Svarthuvas mås, 1 subad Påarp (Hl) 27.4
Sandtärna, 2 ex Morups Tånge (Hl) 27.4
Citronärla, 1 hanne n Bettorp (Öl) 23.4
Svarthakad buskskvätta, 1 hona Sundre (Gtl) 27.4
Svarthakad buskskvätta, 1 hona S:a Lundspetsen/Ottenby 26.4
Svarthakad buskskvätta maura, 1 hane Bostorp (Öl) 26.4

Toppen på sidan Vecka 16 (14.4-20.4)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ad Vagnshäll/Väringen 16.4
Skedand, 1 par Österhammarssjön 20.4
Brunand, 1 par Österhammarssjön 20.4
Salskrake, 1 par Hagaberg/Frövi 15.4 samt 5 ex Väringen 16.4
Kungsörn, 1 juv Sjömosjön 15.4
Vattenrall, Hagaberg/Frövi 15.4
Dvärgbeckasin, 1 ex Hedbyvägen/Grimsö 15.4
Råka, 1 ex Albäcksån 19.4
Hämpling, 33 ex Rynninge 20.4
Vinterhämpling, 10 ex Sörbysjön 14.4
Lappsparv, 2 ex Morskogasjön 20.4
Videsparv, 1 hanne Näset/Stora Lindessjön 18.4

Närke och övriga Västmanland

Gravand, 1 ex Tysslingen samt 2 ex Klåvudden 17.4
Fjällgås, 1 ad västra rakan/Kvismaren kvar 19.4
Stäpphök, 1 ad hanne Malmön/Köping 16.4
Jorduggla, 1 ex Asköviken 14.4
Skärpiplärka, 1 ex s Tysslingen 16.4

Landet i övrigt

Amerikansk bläsand, 1 hanne Roxen (Ög) 19-20.4
Svarthuvad mås, 1 ad kvar i Malmö hela veckan
Vitstjärnig blåhake, 1 ex Ottenby 18-19.4

Toppen på sidan Vecka 15 (7.4-13.4)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex Hagaberg/Väringen 10.4
Storskarv, 3 ex Väringen 9.4, 1 ex 12.4

Vit stork. 1 ex färg- och ringmärkt (S100 005) upptäcktes i Lindesberg på f.m. och i Frövi på e.m den 10.4 och var kvar inne i Frövi samhälle den 11.4. Troligen samma fågel som sågs i Nora 9.4. Storken har levt i frihet sedan 1980 (härstammar från det småländska storkhägnet i Aneboda norr om Växjö) och är 22 år gammal.

Salskrake, 13 ex Väringen 9.4
Småskrake, 1 hanne Väringen 12.4
Sothöna, 1ex Hagaberg/Frövi 8.4-10.4
Forsärla. 1par Frövifors,Nedre dammen 8.4-10.4
Vinterhämpling, 18 ex Rynninge 10.4

Närke och övriga Västmanland

Vit stork, 1 färgmärkt på nattkvist Shellmacken Nora 9.4
Fjällgås, 1 ad Västra rakan/Kvismaren kvar 12.4
Gravand, 2 ex Oset/Venan 11.4 samt 2 ex Klåvudden 13.4
Ejder, 2 ex Klåvudden 13.4
Ringtrast, 1 hanne Kvarntorpshögen 10.4
Pungmes, 8 ex Oset 8.4

Landet i övrigt

Rödhalsad gås, 3 ex Närsholmen (Gtl) 13.4
Glada, 1 ex Värmlands Säby 13.4
Svarthuvad mås, 1 ad kvar i Malmö 13.4
Ringnäbbad mås, 1 ex Hamnutfyllnaden,Halmstad 13.4 (5:e året i rad)
Vitvingad trut, 1 2K Glommen (Hl) 11.4
Fjälluggla, 1 ex norra Mellbystrand (Hl) 10.4 samt 1 ex Landsort (Srml) 13.4
Alpjärnsparv, 1 ex Karlstad 10.4 (andrahandsuppgift, eftersökt)
Gransångare, Alsteråns mynning (Vrml) 8.4

Toppen på sidan Vecka 14 (31.3-6.4)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex Väringen 6.4
Rördrom, hörd Köttsjön 4.4
Storskarv, 1 ad Hagaberg/Frövi 3.4 samt 3 ex Väringen 6.4
Salskrake, 6 ex Hagaberg/Frövi 31.3
Kungsörn, 1 ex Väringen 6.4
Forsärla, 1 ex Frövibro/Frövi 1.4
Hämpling, ca 25 Rynninge 2.4
Snösparv, 25 ex Albäcksån 5.4, hörd Sotaren/Väringen 6.4

Närke och övriga Västmanland

Gråhakedopping, 1 ex Vibysjön 1.4
Fjällgås, 1 ad Västra rakan/Kvismaren 31.3-5.4, 2 ad 4.4
Silltrut, 3 ex Ervallaängarna 2.4
Lappugglan norr Sala hörd och sedd fm 1.4
Pungmes, hörd Venan/Örebro 5.4

Landet i övrigt

Stäpphök, 1 hanne Tärnsjö (Uppl) 31.3
Mindre Skrikörn, 1 subad Sandby skjutfält (Sk) 31.3
samt 1 subad Ottenby 2-4.4
Stäppörn, 1 juv Ottenby 4.4
Svarthuvad mås, 1 ad Arlövs ängar,Malmö 5.4 samt troligen samma ex Malmö 8.4
Vitvingad trut , 1ex (3k) Arlövs ängar,Malmö 31.3
Brednäbbad simsnäppa, 1 ex Tyludden (Hl) kvar 2.4. Därefter ej observerad.
Fjälluggla, 1 ex Röbäcksslätten/Umeå 2.4
Vattenpiplärka, 1 ex Vellinge ängar (Sk) 31.3-2.4
Tofslärka, 1 ex Eka industriområde norr Göteborg 2.4

Toppen på sidan Vecka 13 (24.3-30.3)

Lindesbergs kommun

Den 27:e omslag till mildare väder, friska V vindar. Snön borta igen och Väringen isfri den 28:e.

Mindre sångsvan, 2 ex Sällingesjön 26.3 samt1 ex Finnåkerssjön 29-30.3
Stjärtand, 1 par Sjömosjön 27.3
Salskrake, 1 hanne Sjömosjön 25.3

Närke och övriga Västmanland

Mindre sångsvan, 3 ex Barkaröviken,Kungsör 30.3
Snatterand, 1 hona Oset 24.3
Brun kärrhök, 1 ex Kvismaren 26.3
Fiskgjuse, 1 ex Tysslingen 30.3
Silltrut, 1 ex Venan 24.3 samt 1 ex rasen graellsii 30.3
Lappuggla 1ex Högbo, norr Sala hörd kvällen 29.3 samt även 2 slagugglor
Lappsparv, 1 ex Tysslingen 30.3

Landet i övrigt

Svarthalsad dopping, 2 ex Hornborgasjön 29.3
Rödhuvad dykand, 1 ex Ytterberg ö. Hornborgasjön 28-30.3
Mindre sumphöna, ad hanne Magle våtmark, S Hässleholm (Sk) kvar 30.3
Brednäbbad simsnäppa, 1 ex Tyludden (Hl) 28-30.3
Fjällugglan, 1 hona kvar SO Tåkern (Ög) 28.3
Svarthakad buskskvätta (västlig ras) Bolmen (Sm) 30.3
Tofslärkan i Falun kvar t.o.m 30.3

Toppen på sidan Vecka 12 (17.3-23.3)

Lindesbergs kommun

Högtrycket fortsätter med sol och kyliga nordliga vindar.Snö fredag-lördag

Mindre sångsvan, 8 ex Sjömosjön 17.3, 2 ex 19.3 samt 1 ex Sällingesjön 20.3-22.3
Spetsbergsgås, 1 ex Sjömosjön 17.3, 2 ex Rynninge 23.3
Bläsgås, 2 ex Sjömosjön 19.3 och 23.3
Havsörn, 1 3K Rynninge 22.3
Vattenrall, Hörd Hagaberg/Frövi 23.3
Trädlärka, 1 sj grusgropen, Rya 17.3
Vinterhämpling, 13-17 ex Rynninge 16-23.3

Närke och övriga Västmanland

Ägretthäger, 1 ex Oset/Örebro 20.3
Sädgås, 5600 Kvismaren 22.3
Bläsgås, 37 ex Kvismaren 22.3
Årta, 1 hanne Tysslingen 19.3
Gråspett, Grythyttan 21.3

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex Kilsviken (Vrml) 19.3
Mindre sumphöna, ad hanne Magle våtmark, S Hässleholm (Sk) 17-23.3 (Upptäcktes den 16.3)
Lappuggla, 1 ex 2km S Transtrand (Dlr) 19.3
Hökugglan norr Vånga (Sk) kvar 20.3
Fjälluggla, 1 ung hona Tåkern (Ög) 22-23.3
Vattenpiplärka, Segerstads fyr (Öl) 23.3

Toppen på sidan Vecka 11 (10.3-16.3)

Lindesbergs kommun

Den 14:e omslag till kyligare vädertyp.

Mindre sångsvan, 2 ex Lunten 14-15.3, 2 ex Hagaberg 15.3 samt 6 ex Sjömosjön 16.3
Spetsbergsgås, 3 ex Finnåkerssjön 10.3, 1 ex Västvalla 16.3 samt 2 ex Rynninge 16.3
Bläsgås, 1 ex Västvalla 16.3
Havsörn, 1 juv Österhammarssjön 15.3
Gråspett, 1 ex Norrmogen 14.3
Trädlärka, 1 sj grusgropen, Rya 14.3
Tallbit, 16 ex Finnåkerssjön 10.3

Närke och övriga Västmanland

Mindre sångsvan, 1 ex Fläcksjön 11.3
Fjällgåsen kvar mellan Hedenbergs gård - Tillberga 16.3
Fjällgås, 1ad Rudö/Asköviken 14.3
Fjällgås, 1hona Kvismaren 16.3
Bläsand, 1 par Tysslingen 13.3
Brunand, 1 ex Tysslingen 13.3
Enkelbeckasin, 2 ex Venan/Örebro 13.3
Sädesärla, 1 ex Tysslingen 15.3

Landet i övrigt

Fjälluggla, 1 ex mot norr Holmsunds skärgård (Vb) 10.3
Hökugglan norr Vånga (Sk) kvar 12.3
Engelsk sädesärla, 1 hanne Busör (Hl) 10.3

Toppen på sidan Vecka 10 (3.3-9.3)

Lindesbergs kommun

Fortsatt milt för årstiden.

Sångsvan, 130 ex Finnåkerssjön 9.3
Bläsgås, 11 ex mot norr Hagaberg 5.3 samt 1 ex Sjömosjön 6.3
Småskrake, 1 par Hagaberg 5.3
Sädgås, 80 ex Rynninge 4.3 och 200 ex Sjömosjön 6.3
Havsörn, 1 subad Sjömosjön 6.3 och 9.3
Hökuggla, 1 ex Sällingesjön 4.3
Snösparv, enstaka Hagaberg/Frövi 3.3 samt 5 ex Sjömosjön 8.3

Närke och övriga Västmanland

Mindre sångsvan, 1 ex Oset 3.3 och 20 ex Tysslingen 7.3
Bläsgås, 5 ex Tysslingen 9.3
Kungsörn, 2 subad Tysslingen 5.3
Havsörn, 1 subad Tysslingen 7-9.3
Fjällgås, 1 ex Hedenberg, NO Tillberga 5-9.3
Gravand, 1 ex Oset 4.3
Storspov, 3 ex Aldammen/Kvismaren 6.3
Skrattmås, 1 ex Oset 5.3
Hökugglan i Örebro kvar hela veckan
Ängspiplärka, 1 ex Tysslingen 6.3

Landet i övrigt

Rödhuvad dykand, 1 hanne Krankesjön (Sk) 5.3
Vitvingad trut, 1 ex Glommens hamn (Hl) 3.3
Hökugglan norr Vånga (Sk) kvar hela veckan
Trädlärka. 1 ex Hammarö sydspets (Vrml) 5.3
Svart rödstjärt, 1 sj Skoghallsverken (Vrml) 5-6.3
Tofslärkan i Falun kvar hela veckan

Toppen på sidan Vecka 9 (24.2-2.3)

Lindesbergs kommun

Milt för årstiden. Tämligen friska SV vindar

Ormvråk, 1+1 ex Spånga
Kungsörn,1 subad Sörbysjön 1.3
Ringduva, 1 ex Lindesberg 1.3

Närke och övriga Västmanland

Mindre sångsvam, 3 ex Tysslingen 2.3
Sädgås, 600 ex Kvismaren 26.2 och 2000 ex 2.3
Spetsbergsgås, 1 ex Kvismaren 26.2
Stjärtand, 1 par Kvismaren 25.2
Havsörn, 3 ex Tysslingen 1.3
Kungsörn, 2 ex Tysslingen 26.2 och 1 subad 1.3
Ringduva, 1 ex Barkarö 24.2 och
sånglärka, 1ex Västerås samma dag är de första rapporterade i Västmanland i år
Sävsparv, 2 ex Tysslingen 1.3

Landet i övrigt

Trana, 1 ex Kilsviken (Vrm) 2.3
Storspov, 1 ex insträckande Torslandaviken 24.2 (Boh)
Ringnäbbad mås, 1 ad Kronholmens fyr, Gotland 1.3 kl 09.15
Vitvingad trut, 1 (3y) kvar i området Glommen - Falkenberg 25.2
Fjälluggla, 1 ex norr Roxen 24.2(Ög)
Hökugglan norr Vånga (Sk) kvar
Lappuggla, 1 ex korsningen Obbollavägen - Degernäsvägen söder Umeå fortfarande kvar i området
Tofslärkan kvar i Falun hela veckan

Toppen på sidan Vecka 8 (17-23.2)

Lindesbergs kommun

Omslag till mildare vädertyp igen den 18:e (tisdag). Snöfall den 18:e och 20:e, snö som dock smälter bort igen mot slutet av veckan.

Sångsvan, 13 ex Sjömosjön 22.2
Snösiska 1 ex tillsammans med 100-tal gråsiskor, Frövi 22.2.

Närke och övriga Västmanland

Sångsvan, 7 ex rastande samt 6 ex förbisträckande vid Tysslingen den 23:e.
De första sädgässen och grågässen till Kvismaren den 22.2. Tysslingen totalt 9 sädgäss och 8 grågäss den 23:e
Havsörn, 21 ex Ängsö 22.2
Tofsvipa, 5 ex Kvismaren och 1 ex Tysslingen 23.2
Ringduva, 4 ex Baronbackarna, Örebro 18.2
Skogsduva, 3 ex Västerås 22.2
Kungsfiskare, Oset 21.2
Gråspett, Lekhult 22.2
Sånglärka, årets första har rapporterats från Öby kulle samt Tysslingen den 22.2
Stare, 3 ex Kvismaren 23.2
Snösiska, 1 ex Kumla/Karlsundsgatan 23.2

Landet i övrigt

Praktejder hona, Skanörs hamn kvar 23.2
Vitvingad trut, 1 ex Korshamn/Morups Tånge 22.2 (HL)
Fjälluggla, Sandemar (Sml) 19.2
Hökuggla, 1 ex norr Vånga (NO Kristianstad) kvar 23.2
Sädesärla, 1ex Lunds reningsverk 23.2
Tofslärkan i Falun kvar 24.2

Toppen på sidan Vecka 7 (10-16.2)

Lindesbergs kommun

Efter en längre tid med en för årstiden mild vädertyp kom kylan tillbaka den 13:e. De två senaste nätterna har temperaturen legat runt -15 grader och de öppna vattendragen har åter börjat frysa till.

Vigg, 2 hannar kvar Hagabergs reningsdammar t.o.m 13.2.
Gråtrut, 2 ex Väringen 10.2 är de första i år.
Hökugglan kvar Österhammarssjön.
Tretåig hackspett, Hosta utanför Frövi 14.2
Gärdsmyg, Hagaberg, Frövi 10.2.
Snösparv, 1 hanne Lindeskolan,Lindesberg 12.2.

Närke och övriga Västmanland

Sångsvan, 6 ex Tysslingen 10.2 samt 8 ex den 13.2. 9ex Grythytteviken,Hällefors 11.2.
Brunand, 2 hannar Grythytteviken fortfarande kvar 11.2.
Hökugglan kvar Bista, Örebro.
Sånglärka, 2 ex Odensbacken 14.2

Landet i övrigt

Vitnäbbad islom, 1 ex mot norr Busör (Halland) 12.2.
Tofslärkan i Falun fortfarande kvar.
Toppen på sidan