Lennart Helje, Mancolista.

Har du kort att erbjuda som inte finns avbildade på min hemsida? Några aktuella kort avbildas här.
Byter helst (har en hel del dubbletter att erbjuda) men även köp aktuellt.
Mailadressen hittar du på min hemsida: http://birds.nu.htm


Marknadskonsult Reklam. Dubbelt. A6 [1988]

Pictura. Speglingen. 081-3603

Pictura 092.17346. Dubbelt.

Scandekor, VJK94-8. 1994
Dubbelt.

Pictura. Forsen. Dubbelt. -3617

Norrtälje, Torget. Dubbelt.