Lennart Helje, Finska kort.
Finns svenska motsvarigheter, d.v.s kort med samma motiv men tryckta av svenskt förlag?Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7