Fiskgjuse
Valör: 50 kr
Utgivningsår: Januari 2003 (planerad)
Foto: Leif Danielsson
Centraltryckeriet/Alingsås
Upplaga: 1000

Detta märke utgör ett kvitto på ett mycket välbehövligt tillskott till naturskydd, restaurering och återskapande av viktiga miljöer för djur och växter. Ditt bidrag kommer att användas lokalt av föreningens krets i just din kommun inom norra Älvsborg. Genom att köpa märket kan du hjälpa oss att rädda värdefull natur.

*******OBS*******

Detta märke existerar endast i ett fåtal provtryck. Den tänkta upplagan blev aldrig tryckt eftersom länsförbundet inte trodde på idén med detta brevmärke. Märket skulle annars få texttillägget "märket kan inte användas som brevporto" samt att namnet "fiskgjuse" skulle anges nedtill på själva märket (muntl. Leif D.)