Birds on Stamps/ Birds on stamps
Sverige (Sweden)

Abbreviations and designations (Förkortningar och beteckningar):
F = Fotograf/Photographer, T = Tecknare/Designer, G = Gravör/Engraver, Tr = Tryckmetod/Printing process.

.
NrDate of IssueValör
Nominal
Motiv/Subject 
14.5 194220,00 KFlying swans:
Knölsvan/ Cygnus olor
F: Bengt Berg, T: L Prytz-Wik, G: S Ewert. 4 sid.
1a
1b
7.7.195320,00 KFlying swans:
Knölsvan/ Cygnus olor
F: Bengt Berg, T: L Prytz-Wik, G: S Ewert. 3+3 sid.
2
3
30.10.195625 ö
40 ö
Nordic Day:
Sångsvan/ Flying Cygnus cygnus
T: V Bang (Danmark), G: S Ewert.
Frimärken med gemensamt motiv utgivna på Nordens dag i de fem nordiska länderna.
421.2.19681,00 KTrandans/ Grus grusT: Harald Wiberg, G: A Wallhorn.
5
6
25.11.196830 öBruno Liljefors djur:
Havstrut/Larus marinus
Kungsörn och kråkor/Aquila chrysaetos + Corvus cornix
T: Bruno Liljefors, G: Cz. Slania.
Tryckta i häften/ Printed in booklets.
7
8
12.5.196935 ö
55 ö
Albert Engström:
Berguv/Bubu bubo
T: A Engström, G: M Franzén. Självporträtt ur Strix
2 sid + 3 sid (häfte/ booklet)
 
9
10
11
12
13
20.11.197030 öSvenska Fåglar/ Swedish Birds:
Domherre/ Pyrrhula pyrrhula
Grönfink/ Carduelis chloris
Koltrast/ Turdus merula
Talgoxe/ Parus major
Blåmes/ Parus caeruleus/
T: M & W von Wright, Cz Slania. Tr: Rasterdjuptryck.
Tryckta i häften/Printed in booklets.
14
15
26.3.197140 ö
55 ö
Flykting 71:
Sterna sp.
T: A Olsson, G: Cz Slania.
No 14: 2 sid, No 15 2 sid + 3+3 sid (häfte/ booklet)
 
16
17
24.10.1973 
20 ö
75 ö
Skydda djuren/ Protect our Animals:
Pilgrimsfalk/ Falco peregrinus
Havsörn/ Haliaeets albicilla
F: Peter Lindberg (No 16), Sixten Jonsson (No 17). G: M Franzén-Matthews (No 16), Z Jakus (No 17).
Tryckta i häften/ Printed in booklets.
 
18
 
7.6.1974
 
65 ö
Västkust/ West Coast:
Silltrut & Gråtrut/ Larus fuscus & L. argentatus
F: W Hedén, G: Z Jakus.
Tryckta i häften/Printed in booklets.
1920.5.19751,70 KTjädertupp/ Tetrao urogallusF: Bertil Pettersson, G: M Franzén-Matthews.
 
20
 
10.3.1976
 
85 ö
Alkfåglar på Stora Karlsö/ Auks
Sillgrissla och tordmule/ Uria aalge & Alca torda
F: T Jacobsson, T: J Magnusson, G: Z Jakus.
2 sid + 3+3 sid (häfte/ booklet). Omslag: Jan Magnusson.
 
21
 
2.5.1977
 
95 ö
I Roslagens famn
Skrattmås/ Larus ridibundus
F: L Nilsson, G: Cz Slania.
Tryckta i häften/Printed in booklets
228.9.197745 öKattuggla/ Strix alucoF: Finn Rideland, G: M Mörck.
 
23
 
23.5.1978
 
1,30 K
Linnés resor/ Travels of Linné:
Skärfläcka/ Recurvirostra avosetta
F: Viking Olsson, G: Cz Slania.
Tryckta i häften/Printed in booklets. Omslag: C v. Linné.
 
24
 
23.5.1978
 
1,15 K
Västergötland:
Trana/ Grus grus
F: Sture Karlsson, G: G Jakus.
Tryckta i häften/Printed in booklets
2526.2 198150,00 KJaktfalk/ Falco rusticolusT: Lars Jonsson, G: Cz Slania.
Tryckta i häften/ Printed in booklets (1x4)
Cylinderavvdrag. Numbered and limited edition. [2008].
 
26
27
28
29
29.11.19841,60 KJulpost/ Christmas Post:
Stenknäck/ Coccothraustes coccothraustes
Sidensvans/ Bombycilla garrulus
Större hackspett/Dendrocopos major
Nötväcka/ Sitta europaea
T: Staffan Ullström, G: L Sjööblom och Cz Slania.
Tryckta i häften/Printed in booklets.
 
30
 
21.11.1985
 
2,70 K
Nobelpristagare - Litteratur:
Japansk trana/ Grus japonensis
T: Gunnar Brusewitz, G: M Mörck.
Tryckta i häften/Printed in booklets
 
31
32
33
23.1.1986 
2,10 K
2,10 K
2,30 K
Fåglar vid vatten/ Water Birds:
Ejder/ Somateria mollisima
Småspov/ Numenius phaeopus
Storlom/ Gavia arctica
T: Lars Jonsson, G: M Mörck och M Franzén.
No 31-32: 3+3 sid (häfte/ booklet), No 33: 2 sid.
Omslag: Jan Magnusson
3425.11.19872,00 KJulpost/ Christmas Post:
Domherre, grönfink och talgoxe/
Pyrrhyla pyrrhyla, Carduelis chloris & Parus major
T: K Anshelm, G: L Sjööblom.
Tryckta i häften/Printed in booklets
 
35
 
29.3 1988
 
2,20 K
Kusthavet/ The Coastal Waters:
Havsörn/ Haliaeetus albicilla
T: Staffan Ullström, G: L Sjööblom.
3 sid (häfte/ booklet)
3625.8 198820,00 KTornsvala/ Apus apusT: P Pettersson, G: L Sjööblom.
 
37
38
39
40
31.1.1989 
2,30 K
2,40 K
2,60 K
4,60 K
Djur i hotad miljö:
Slaguggla/ Strix uralensis
Mindre hackspett/ Dendrocopos minor
Kärrsnäppa/ Calidris alpina
Mindre flugsnappare/ Ficedula parva
T: I Axelsson, G: L Sjööblom.
No 37: 3 sid (häfte/ booklet)
4122.8.198930,00 KBerguv/ Bubo buboT: L Sjööblom, G: L Sjööblom.
Förlaga: Foto Sven Gillsäter
[Gåva PFA/Special gift.] Dubbelt kort A5.
 
42
43
22.8.19893,30 KSvensk polarforskning/ Swedish Polar Research
Kejsarpingvin/ Aptenodytes forsteri
Sydpolslabb/ Catharacta maccormicki
T: I Axelsson, G: M Mörck, Tr: Komb offset och stålgravyr
Tryckta i häftesblad/ Printed in booklet panes
 
44
 
12.9.1989
 
4,30 K
Nationalparker 1:
Tobisgrissla/ Cepphus grylle
T: A Gullberg, G: Z Jakus.
 
45
 
26.1.1990
 
3,70 K
Nationalparker 2:
Sångsvanar
T: A Gullberg, G: Z Jakus.
 
46-48
49
15.5.19912,40 KSkansen 100 år:
Skata/ Pica pica
Blå påfågel/Pavo cristatus
T: A Oldenburg, Tr: Offset
 
50
51
52
53
3.10.19924,50 KMare Balticum:
Fiskgjuse/ Pandion haliaetus
Rödspov/ Limosa limosa
Storskrake/ Mergus merganser
Gravand/ Tadorna tadorna
F: B Lundberg (No 50), Ulf Risberg (No 51), T Lilja (No 52), J-T Johansson (No 53). T: M Mörck
G: M Mörck, Cz Slania, L Löhmus, L Sjööblom.
Booklet block (2x4). Identiska utgåvor i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Svarttryck av stålgravyrtrycket.
 
54
55
56
57
26.8.19935,00 KSjöfåglar/ Water Birds:
Vigg/ Aythya fuligula
Svärta/ Melanitta fusca
Ejder/ Somateria mollissima
Småskrake/ Mergus serrator
Original: von Wright (No 55-56), S Ullström (No 54)
T: I Axelsson, G: L Sjööblom
Häfte (booklet) 1x(2x4)
Omslag: I Axelsson
Svarttryck - Gåva till våra kunder, Posten Frimärken.
 
58
59
60
26.8.19945,50 KMot fjärran land/ Europa XXIII:
Tokotukan/ Ramphastos toco
Helig ibis/ Threskiornis aethiopicus
Liten paradisfågel/ Paradisaea minor
T: Gunnar Brusewitz
Tr: Komb offset och ståltrycksgravyr.
Häfte/ booklet, Provhäfte (Test booklet)
 
61
62
63
64
1.10.19945,50 KSkydda våra fåglar/ Protect our Birds:
Skräntärna/ Sterna caspia
Havsörn/ Haliaeetus albicilla
Vitryggig hackspett/ Dendrocopos leucotos
Fjällgås/ Anser erythropus
T: Lars Jonsson G: Cz Slania.
Häfte (booklet).
FDC:.
Utgåva ingående i WWF:s filatelistiska program.
 
65
 
23.8.1996
 
7,50 K
Ekoparken/ The Eco Park:
Häger/ Ardea cinerea
T: E Jern, G: M Mörck
Tryckta i häften/Printed in booklets.
Våtmarksåret 1996
 
66
67
2.1.1997 
3,50 K
7,70 K
Djuren på Nordens Ark:
Fjälluggla/ Nyctea scandiaca
Vit stork/ Ciconia ciconia
F: C Larsson, Tr: Stålgravyrtryck
 
68
69
9.5.19972,00 KFasaner/ Pheasants:
Fasan/ Phasianus colchicus
Kinesisk diamantfasan/ Chrysolophus amherstiae
T:I-K Eriksson och Zeng Xiaolian, G: Cz Slania.
Samutgåva mellan Sverige och Kina/ Joint issue.
 
70
 
20.5.1999
 
7,00 K
Nationalparker/ Europa XXVIII:
Sparvuggla/ Glaucidium passerinum
T: Gunnar Brusewitz Tr: Offset.
Häfte (booklet) 1x4
 
71
 
17.3.2000
 
Brev
Skogen/ The Forest:
Tjäder/ Tetrao urogallus
T: I Axelsson Tr: Offset. 2+2 sid
 
72
73
74
75
22.3.2001 
Brev
Brev
6,00 K
7,00 K
Fyra fåglar - fyra årstider/ Four birds:
Tofsvipa/ Vanellus vanellus
Skata/ Pica pica
Gråtrut/ Larus argentatus
Stjärtmes/ Aegithalos caudatus
T: Dan Zetterström, G: L Sjööblom Tr: Ståltryck/ recess
FDC. T: Dan Zetterström.
 
76
77
24.1.2002 
10,00 K
10,00 K
Sydpolarexpeditionen/ South Polar expedition:
Vandringsalbatross/ Diomedea exulans
Åsnepingvin/ Pygoscelis papua
T: I Axelsson, G: M Mörck
7824.1.200210,00 KFiskgjuse/ Pandion haliaeetusT: Dan Zetterström, G: Piotr Naszarkowski
 
79
80
10.5.2002 
Brev
Brev
Sommar i Bohuslän:
Silltrut/ Larus fuscus
Ejder/ Somateria mollissima
 
T: Göran Dalhov
Häfte (booklet). Självhäftande gummering/self-adhesive gum.
 
81
 
20.1.2003
 
10,00 K
Europa - Affischkonst:
Spillkråka/ Dryocopus martius
 
T:
Carina Länk. 4 frimärken/stamps. Booklet.
 
82
 
20.3.2003
 
Brev
Ölands alvar:
Trana/ Grus grus
 
F:
P-N Nilsson.
 
83
84
85
86
4.10.200310 KStrand- och sjöfåglar:
Skärfläcka/ Recurvirostra avosetta
Svarthakedopping/ Podiceps auritus
Storlom/ Gavia arctica
Skäggdopping/ Podiceps cristatus
T: Storlom: Dan Zetterström, Svarthakedopping: Killian Mullarney
Skärfläcka och skäggdopping: foton från Hongkongs jordbruksdepartement
Häfte (booklet): Olöf Baldursdottir efter en teckning av Dan Zetterström
Joint Issue: Hong Kong, Kina. Booklet
Svartavdrag/black print
 
87
88
19.8.2004 
*
10 K
Duvor:
Turkduva/Streptopelia decaocto
Ringduva/Columba palumbus
T:: Dan Zetterström
Konvolut Ringduva Brevpapper & kuvert 10 st.
 
89
90
91
92
11.11.200410 KVinterfåglar:
Talgoxe/ Parus major
Gulsparv/ Emberiza citrinella
Tallbit/ Pinicola enucleator
Domherre/ Pyrrhula pyrrhula
F: Tero Niemi,
Häfte (booklet): Tallbit, hona och hane efter fotografi Tero Niemi.
 
93
94
11.11.2004 
*
*
Julpost:
Talgoxe/ Parus major
Skata/ Pica pica
 
T: Björn Berg
 
95
96
27.1.2005 
10 K
10 K
Höga Kusten:
Tordmule/ Alca torda
Havsörn/ Haliaeetus albicilla
 
F: Tero Niemi, Stefan Rosengren.
F: Göran Nyrén.
 
97
 
10.3 2005
 
11,00 K
Vårtecken:
Sommargylling/ Oriolus oriolus
 
T:
Förlaga Magnus von Wright (1830).
 
98
 
4.5 2006
 
Brev
Sommar vid insjön:
Sothöna/ Fulica atra
 
T:
Förlaga Irina Gebuhr.
 
99
 
9.11 2006
 
Julpost
Julfönster:
Domherre/ Pyrrhula pyrrhula
 
T:
Förlaga Ingela Peterson Arrhenius.
 
100
 
10.5 2007
 
11,00 K
Sommarlandskap:
Storlom/ Gavia arctica
 
F:
Jan Schützer.
 
101
102
103
104
26.3 2009 
Ekon.
Fören.
Brev
Brev
Bevingat:
Sparvhök/ Accipiter nisus
Fiskgjuse/ Pandion haliaetus
Havsörn/ Haliaeetus albicilla
Jorduggla/ Asio flammeus
F: Brutus Östling. G: Lars Sjööblom.
 
105
 
19.11 2009
 
12,00 K
Snövita djur:
Fjällripa/ Lagopus muta
 
F:
Stefan Hage.
Par. Ingår i häfte.
 
106
 
28.1 2010
 
12,00 K
Barnböcker:
Kattuggla/ Strix aluco
 
T:
Elsa Beskow.
 
107
 
22.8 2013
 
Brev
Busiga djurungar:
Gräsand/ Anas platyrhynchos
 
T:
Gustaf Öhrnell
 
108
 
14.11 2013
 
Brev
Jul i storskogen:
Domherre/ Pyrrhula pyrrhula
 
T:
Henning Trollbäck
 
109
 
14.1 2016
 
50,00 K
Fåglar - Havsörn:
Havsörn/ Haliaeetus albicilla
 
T:
Ferdinand von Wright
 
110
111
 
25.8 2016
 
30,00 K
40,00 K
Fåglar:
Gråsiska/ Carduelis flammea
Härfågel/ Upupa epops
 
T:
Magnus och Wilhelm von Wright
 
112
121
 
1.11 2018
 
Brev
Vinterfåglar: 
T:
Johan Petterson
 
122
123
 
9.5.2019
 
21,00 K
Koltrast, Nationalfåglar:
Block, Souvenirblad
 
T:
Lars Sjööblom
 
124
 
6.11.2019
 
Brev
Steglits & Gulsparv
[Portokort, A5]
 
T:
Henning Trollbäck.
 
125
 
14.1.2021
 
Brev
Tornseglare 
T:
Henning Trollbäck.

URL: http://birds.nu
© Copyright Jan-Erik Malmstigen, All rights reserved