Postogram


Postogram. L Jonsson Ladusvalor vilande i vass efter akvarell av Lars Jonsson (Pv tr Sth 1978, A4)

Bl. 2095.13 (sep 78). Av postogrammets grundpris går hälften till välgörande ändamål genom Stiftelsen Radiohjälpen.