Sveriges första Duck-stamp frimärke


Skedand Tillsammans med Ducks Unlimited i USA samt Wetlands International har Svensk våtmarksfond 1997 tagit fram Sveriges första våtmarksfågelmärke.

Motivet, ett par skedänder, har tecknats av Roland Jonsson.1998 års våtmarksfågelmärke är gjord av den välkände konstnären Julian Friers från Irland. Motivet visar ett lyftande gräsandspar från en grund våtmark i skogsmarken. Pris 50:-.

Även 1999 utgavs ett våtmarksfågelmärke, denna gång med motiv stjärtänder. Tyvärr blev detta brevmärke det sista i serien eftersom utgivningen inte gav tillräcklig lönsamhet. Se även Fish, Game & Duck Stamps hemsida.

Tillbaka