Fenologi, maxantal (vår & höst)

Lindesbergs kommun

Håll muspekaren över info-skylten så får du kompletterande information om lokal och observatör.

>
ArtnamnTidigastSenastStörsta antal - VårStörsta antal - Höst
Smålom28.3 1989 1 ex 1.11 1975 minst 18 ex 18.4 2010
18 ex 12.5 2014
19 ex 21.8 2006.
Storlom22.3 2015 1 ex 19.10 2006 30 ex 20.4 1995 13 ex 16.9 2006
Skäggdopping10.3 2020 3 ex 26.12 2006 51 ex 7.5 1981 41 ex 19.8 1996
Svarthakedopping10.4 2016 1 ex 16.11 1980 11 ex 2.5 1976  
Storskarv13 ex 25.2 2008
Vinter: 1 ex 2.1 2007
1 ex 26.12 2006 >200 ex str. 28.4 2019 210 ex str. 17.9 2011
Rördromhörd 9.3 2020
Vinter: 1 ex 3.1 2015.
1 ex 24.9 1996  3 ex 10.8 2003
Gråhäger V V 32 ex 28.3 2001 33 ex 6.7 2001
Knölsvan V V 19 ex 30.3 1994 31 ex 2.12 1967
Sångsvan V V 1000 ex 31.3 1961 850 ex 19.11 - 3.12 2008
Mindre sångsvan2 ex 27.2 1998 1 ex 5.12 2001 8 ex 16.3 1997 7 ex str. 18.10 1998
Sädgås12 ex 5.2 2020
Vinter: 1 ex 1.1 2007
10 ex 25.12 2006 1700 ex 20.3 2022 tot 177 ex str. 30.9 2007
Spetsbergsgås3 ex 5.2 2020 1 ex 10.11 1989 320 ex str. 10.4 2023 70 ex 5.10 2019
Bläsgås 2 ex 11.2 2016 1 ex 30.12 2000 136 ex 3.4 2022 29 ex 16.10 2006.
Grågås V V 180 ex 12.4 2011 3800 ex 12.10 2019
Kanadagås V V 700 ex 18.3 1989 2200 ex 6.12 2000
Vitkindad gås V V  105 ex (r) 28.10 2016
Prutgås 1 ex 3.4 2004 1k 31.12 2000   250 ex str. 19.9 1994
Gravand 1 ex 16.4 1988
1 ex 16.4 2000
3 ex 17.9 1995 3 ex 2.5 1987 7 ex str. 21.8 1999
7 ex str. 1.9 2007
Bläsand 2 par 8.3 2015 V ca 150 ex 14.4 2004 140 ex 11.9 2001
Snatterand1m 18.3 1990
Vinter: 1m 6.1 2006
1m 30.10 1977 5m2f 5.5 2006 5-10 ex 22.9 1991
Kricka2 ex 4.3 1989 1 ex 17.12 2000 560 ex 19.4 1994 1800 ex 24.8 2000
Gräsand V V 700 ex 26.4 1986 700 ex 10.10 1984
700 ex 5.10 1987
Stjärtand1 par 14.3 1989
Vinter: 1 m 9.1 - 29.2 2008
1 ex 9.11 1989 20 ex 4.5 1986 60 ex str. 2.9 2005
61 ex (r) 25.9 2022
Årta1m 19.3 1996
1m 19.3 1996
2 ex 6.10 2001 8 ex (5m3f) 4.5 1986  
Skedand1m 14.3 1989 1 ex 8.10 1986 9 ex 29.4 2000
9 ex 6.5 2004
6 ex 5.10 1989
6 ex 5.10 1991
Brunand1 ex 20.2 1989
1m 14.1 2006
1m 15.12 - 21.12 1984 19 ex 25.4 1982 5 ex 6.8 1977
Vigg V V 60 ex 12.4 1989 250 ex hösten 1977
150 ex 4.10 1989
Bergand2 par 21.4 1995 4 ex 24.12 1984 10 ex 30.4 1988 4 ex 24.12 1984
Ejder1f 19.4 19981m 4.6 1978 2m1f 29.4 1997  
Alfågel1f 19.3 1947
Vinter: 1 ex 1.1 1959
1 ex 26.12 1982 14 ex 16.5 1995 22 ex 15.10 1977
Sjöorre1m 29.3 2010
Vinter: 1 ex 9.1 1983
3 ex 17.12 2020 190 ex 24.4 2023 300-400 ex 1.11 1975
Svärta1 par 23.4 1998 1 par 16.12 2020 4m 13.5 1999
3m1f 10.5 2000
16 ex 24.9 1980
Knipa V V 120 ex 6.4.2001 80 ex 21.8 2000
Salskrake V V 20 ex 4.4 2019 11 ex 28.10 2015
Småskrake1 par str. 5.3 1997
Vinter: 1m 13.1 1994
1f 24.12 2006 11 ex (4m7f) 12.5 2004 7 ex 20.10 1996
Storskrake V V 132 ex 16.4 1981 3000 ex 17.12 1992
Bivråk6.5 1976 1k 2.10 2021 5 ex 26.8 1986 20 ex str. 4.9 2019
Rödglada16.2 2005 1 ex 9.10 1996   
Havsörn V V 11 ex 5.4 2014 6 ex 17.10 2006
Brun kärrhök1m 13.3 2020 1k 20.11 1998   
Blå kärrhök V V  4 ex 5.10 1982
Ängshök1m 30.4 1989 1 m 23.8 1980   
Sparvhök V V   tot. 18 ex str. 4.10 2005
Ormvråk V V  50 ex 23.9 2006
tot. 87 ex str. 4.10 2005
Fjällvråk V V  9 ex 2.10 1988
Fiskgjuse1 ex 22.3 2019 1 ex 16.10 2022   
TornfalkV V 4m 9.4 1988  
Aftonfalk2k 4.5 2000 1k 3.9 1996   
Lärkfalk1 ex 24.4 2004 1 ex 9.10 2004 13 ex 13.5 20134 ex 23.8 1980
Pilgrimsfalk1 ex 5.3 1961 1 ex 19.10 1985   
Vaktel15.5 1998
15.5 2009
5 ex 24.9 2005 3 spel 14.6 2005 >8 ex 30.8 2006
Vattenrall23.3 1997
Vinter: januari 1999,
2005-2020
V4 spel 31.5 1976  
Småfläckig sumphöna15.4 1989 1 spel 1.8 1983   
Kornknarrspel 11.5 1993 1 spel 29.7 2007 8 spel 29.5 1999  
Rörhöna1 ex 4.4 1981 1k 28.10 1976 2 ex 1.6 1996
Häckobsar ej medtagna.
 
Sothöna V V100 ex 9.4 1978 57 ex 31.7 1976
Trana1 ex 18.2 2020 1 ex 28.10 2007
1 ex 10.12 1998
tot. 376 ex str. 15.4 2006 723 ex (r) 31.8 2002
tot 1401 ex str. 23.9 2018
Strandskata23.3 1981 3 ex 4.10 2008 12 ex 25.4 1998 26 ex str. 22.7 2002
Mindre strandpipare2 ex 24.3 1989 1 ex 20.10 1996 15 ex 24.5 1986 11 ex 6.7 1996
Större strandpipare1 ex 24.3 1991 1 ex 7.10 1985 10 ex 9.6 1979. 28 ex 16.8 2000
Fjällpipare20 ex 18.5 2006
2 ex 18.5 2006
1k 19.9 1998 20 ex 18.5 2006  
Ljungpipare 1 ex 28.2 2017 1 ex 31.10 2010 1200 ex 11.5 1986 200 ex str. 1.8 1986
Kustpipare1.5 2004 1 ex 17.10 1979 7 ex 9.6 1979 105 ex str. 3.8 1992
Tofsvipa1 ex 10.2 2008 27 ex 17.12 2006 800 ex 4.4 2006 600 ex 15.8 2005
Kustsnäppa 3 ex 15.7 2001 1 ex 3.9 1984  30 ex str. 24.8 1997
Småsnäppa1 ex 9.5 1985 1 ex 24.9 1973   35 ex 28.8 1998
Mosnäppa1 ex 9.5 2014 3 ex 3.9 1981 20 ex 20.5 1988 14 ex 23.8 2000
Spovsnäppa 3 ex 8.7 1986 1 ex 29.9 1991  30 ex 22.8 2000
Kärrsnäppa2 ex 13.4 1984 1 ex 12.10 1997
1 ex 12.10 2021
30 ex 5.5 1984 155 ex 20.8 2000
Myrsnäppa1 ex 19.5 1998 1 ex 10.9 1985   
Brushane1m 15.4 1990 2 ex 5.10 2013 1000 ex 12.5 1995 320 ex 20.8 2000
Dvärgbeckasin1 ex 15.4 1997 1 ex 2.11 1986 6 ex 19.4 2002  
Enkelbeckasin1 ex 12.3 2007 1 ex 23.11 2012 310 ex 1.5 1995 100 ex 2.8 1994
Dubbelbeckasin1 ex 1.5 1995 1 ex 23.10 2003 3 ex 13.5 1986  
Morkulla1 ex 6.3 2008 1 ex 26.12 2006   
Rödspov1 ex 16.4 1989 1 ex 18.7 1985 3 ex 1.5 2000  
Myrspov 1 ex 11.5 1986 1 hörd 17.9 2002  tot 373 ex str. 27.7 2003
Småspov 1 ex 10.4 2004 1 ex 6.9 2008 28 ex 1.5 1984 35 ex 17.7 1991
Storspov 1 ex 21.3 2000 1 ex 11.10 1986 150 ex 20.4 1985 tot 315 ex 21.6 2002
Svartsnäppa 2 ex 19.4 2018 1 ex 20.9 1992 210 ex 12.5 1995 44 ex 17.6 1995
Rödbena 1 ex 12.4 2004 1 ex 7.9 1976 10 ex maj 1984 24 ex 17.7 1999
Gluttsnäppa1 ex 8.4 1983
8.4 1990
1 ex 9.10 2002 150 ex 15.5 1995 27 ex 8.8 1976
Skogssnäppa15.3 1989 1 ex 5.9 2001 28 ex 29.4 1995  
Grönbena20 ex 13.4 2010 1 ex 9.9 1995400 ex 12.5 1995 200 ex 25-26.7 2000
Drillsnäppa 1 ex 9.4 2009 1 ex 7.11 1998 25 ex 16.5 1995 20 ex 3.7 1983
Roskarl 1 ex 5.5 1977 1k 16.9 1991 5 ex 31.5 1987 6 ex 27.7 1992
6 ex 14.7 1993
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex 22.5 1987 8.8 1989 14 ex 1.6 2006 7 ex 7.8 1989
Dvärgmås1 ex 1.5 1993
Vinter: 1 ex 30.1 1988
2 ex 19.10 1976 17 ex str. 9.5 2004  
Skrattmås 1 ex 15.3 2022 1400 ex (r) 3.5 1985
833 ex str. 22.4 1979
2000 ex str. 20.7 1992
Fiskmås 3 ex 12.3 2014
Vinterfynd finns
V 350 ex 24.4 2010 tot 550 ex str. 5.8 1999
Silltrut1 ex 23.3 1981 2 ex 16.11 1989 5 ex str. 20.5 1979
5 ex 10.5 1985
 
Gråtrut V V 260 ex 28.4 1997  
HavstrutV 1k 7.12 1996 7 ex 4.5 2002 6 ex str. 19.8 2008
Skräntärna2 ex 21.5 1981 1 ex 12.9 1990  9 ex juli-augusti 1977
Fisktärna1 ex 18.4 2014  125 ex 4.5 2012
50 par häckade 1994
ca 80 ex 17.8 2006
Silvertärna1 ex 30.4 2003 2 ex 13.10 1979 33 ex 17.5 1987 4 ex 20.8 2000
Svarttärna1 ex 4.5 1982 1k 5.9 2009 3 ex 4.6 1989
3 ex 10.6 1983
 
Skogsduva1 ex 11.2 2021 1 ex 29.12 1967 45 ex 14.3 2009 60 ex 3.10 2020
Ringduva1 ex 9.2 2021
Vinterfynd finns.
1 ex 16.12 2007 1000 ex 14.4 2006 1500 ex 1.10 2005
Gök1 ex 29.4 1989 1k 9.9 2022   
Jorduggla1 ex 4.3 1992 1 ex 16.12 2007   
Nattskärra1 ex 17.5 2013 1 ex 4.9 1992 tot 19 ex 1974  
Tornseglare1 ex 28.4 2012 1 ex 26.9 1999   
Göktyta1 rop 14.4 2007 1 ex 27.8 1978   
Trädlärka1 sj 11.3 2014 1 ex 12.10 1997 6 sj 29.5 2004 3 ex str 29.9 2004
Sånglärka5 ex 16.2 2019 1 ex 18.11 2007 300 ex Västvalla 4.4 2006 250 ex 4.10 2006
Backsvala1 ex 24.4 2006 3 ex 22.9 2001 100 ex 4.6 1998  
Ladusvala1 ex 4.4 2010 1 ex 7.10 1995  ca 700 ex 14.8 1999
Hussvala1 ex 19.4 2013 20 ex 1.10 2005  500 ex 24.8 1985
Trädpiplärka1 ex 9.4 1992 3 ex 6.10 2001  61 ringm 17.8 1996
Ängspiplärka1 ex 14.3 2001
Vinter: 1 ex 1.1 2007
1 ex 14.12 1962 200 ex 25.4 2008 500 ex 1.10 2005
Rödstrupig piplärka1 ex 18.5 1997 1 ex 10.11 1982  3 ex 13.9 1997
Skärpiplärka1 ex 23.4 1990 2 ex 30.10 2001  5 ex 27.9 1996
Gulärla1 ex 21.4 2000 1 ex 5.10 2002 300 ex 14.5 1997 300 ex 23.8 2003
Forsärla1 ex 8.3 2021 och 2022
Vinterfynd finns
1 ex 5.12 2011   
Sädesärla1 ex 19.3 2017 1 ex 8.12 1989 100 ex 14.4 2006
100 ex 14.4 2006
80 ex 8.8 2005
Järnparv1 ex 18.3 2022
Vinterfynd finns
1 ex 28.11 2009  21 ringm. 12.9 1992
Rödhake1 sj 9.3 2020
Vinterfynd finns
V 17 ringm. 8.10 1994
Näktergal1 sj 4.5 1993 1 ringm. 29.8 1993 7 sj 11.6 1986  
Blåhake1 ex 3.5 1980 1 ex 14.10 2000  24 ringm 1.9 1986
24 ringm 3.9 1989
Svart rödstjärt1 hona 3.4 2014 1 sj 9.11 2014   
Rödstjärt1m 22.4 1988
1 sj 22.4 2019
1 ex 21.9 2004  5 ringm. 19.9 1994
Buskskvätta1 ex 25.4 1993
1 ex 25.4 2009
1 ex 25.4 2019
1 ex 28.9 1975
1 ex 28.9 1998
 
Stenskvätta1 ex 3.4 2002
1 ex 3.4 2002
1 ex 8.10 199725 ex 23.5 1994 18 ex 8.9 2007
Ringtrast1 ex 11.3 2001 1 ex 22.9 1977 4 ex 23.4 1988
4 ex 26.4 2004
4 ex 15.4 2023
 
Björktrast V V 400 ex 24.4 2003 3000 ex 17.11 1992
Taltrast1 ex 13.3 2007
Vinterfynd finns
1 ex 2.11 2002 300 ex Sjömosjön 24.4 1996 
Rödvingetrast1 ex 9.3 1997
Vinterfynd finns
1 ex 17.11 2002 300 ex 24.4 1996 tot 782 str. 7.10 2006
Dubbeltrast1 ex 18.2 2019 1 ex 26.12 1989 100 ex 29.4 1995  
Gräshoppsångare1 sj 4.5 2016 1 ex ringm. 14.9 1986 15 sj maj-juni 1996  
Flodsångare1 sj 22.5 2003 1 sj 23.7 1987   
Sävsångare1 sj 25.4 2000
1 sj 25.4 2010
1 ex ringm. 17.9 1990 38 sj 5.6 1993 17 ringm. 20.7 1995
Kärrsångare1 sj 14.5 2014 1 ex ringm. 26.8 2000 3 sj 23.6 1986  
Rörsångare1 sj 24.4 1993 1 ex 12.10 2006  25 ringm. 3.8 1990
Trastsångare1 sj 18.5 1993
1 sj 18.5 2000
1 ex 8.8 1998 2 sj 26.6 1992  
Härmsångare1 sj 7.5 1996 1 ringm. 25.8 1999   
Ärtsångare1 sj 25.4 2009 1 ringm. 24.9 1994  7 ringm. 12.8 1996
Törnsångare1 sj 28.4 2009 1 ex 25.9 2003
1 ringm. 25.9 1994
 17 ringm. 7.8 1990
Trädgårdssångare1 sj 6.5 2004 1 ringm. 20.9 1994  23 ringm. 12.8 1996
SvarthättaVV 12 ringm. 26.8 2000
Lundsångare1 sj 24.5 1993 1 sj 11.7 1997   
Grönsångare1 sj 22.4 2009 1 ringm. 26.8 1992 80 sj 26.5 1996  
Gransångare1 sj 26.3 2012 1 ex 24.10 1986    
Lövsångare1 sj 12.4 2009 1 ex 24.10 1993  81 ringm. 12.8 1990
Grå flugsnappare1 ex 4.5 2012 3 ringm. 20.9 1994 10 sj 21.5 1989 7 1k 27.8 2007
Mindre flugsnappare1 sj 18.5 1978
1 sj 18.5 2002
1 ex 6.10 1996
1k 6.10 2001
  
Svartvit flugsnappare2 ex 14.4 2009 1f 5.9 2009   
Pungmes1 ex 1.4 2005 4-5 ex (kull) 12.7 1997   
Törnskata1 ex 1.5 2017 1 ex 11.11 1990  9 ringm. 6.8 1993
RåkaVV36 ex 23.2 1996 35 ex 2.10 1990
KorpVV>120 ex 6.3 2021  
StareVV700 ex 5.4 1994 600 ex 3.10 1999
BofinkVV700 ex 31.3 2002
700 ex 5.4 2002
1200 ex 10.9 2002
1200 ex 11.10 2006
BergfinkVV>8000 ex 25.4 2023 2000 ex 10.9 1987
2000 ex 4.10 1992
SteglitsVV56 ex 7.1 1999 80 ex 19.11 2008
Hämpling1 ex 10.3 1994
Vinter: 1 ex 8.1 2005
1 ex 18.11 1998 35 ex 27.4 1993 30 ex 12.9 1999
Vinterämpling4 ex 4.3 1989
Vinterfynd finns
8 ex 6.12 1998 250 ex 17.4 2023 30 ex 30.10 1994
GråsiskaVV1500 ex 22.1 1999 500 ex 6.12 2000
Rosenfink1 ex 29.4 1986 1 ex 14.8 2002  15 ringm. 27.7 1989
TallbitVV40 ex 9.1 1977 ca 200 ex 23.11 1976
StenknäckVV17 ex 15.1 2022 19 ex 7.10 2000
Lappsparv1 ex 25.3 2005 4 ex 25.11 1986 20 ex 3-5.5 1985 15 ex 27.9 1978
SnösparvVV300 ex april 1984 75 ex 2.12 1986
Ortolansparv1 sj 21.4 2003 1k 9.9 2001   
Videsparv2 ex 4.4 2000 1 ringm. 1.10 1987  2 ex 17.8 1996
SävsparvVV63 hannar 22.3 1997 57 ringm. 8.9 1990