Fenologi, maxantal (vår & höst)

Lindesbergs kommun

Håll muspekaren över info-skylten så får du kompletterande information om lokal och observatör.

ArtnamnTidigastSenastStörsta antal - VårStörsta antal - Höst
Smålom28.3 1989 1 ex 1.11 1975 minst 18 ex 18.4 2010
18 ex 12.5 2014
19 ex 21.8 2006.
Storlom22.3 2015 1 ex 19.10 2006 30 ex 20.4 1995 13 ex 16.9 2006
Skäggdopping10.3 2020 3 ex 26.12 2006 51 ex 7.5 1981 41 ex 19.8 1996
Svarthakedopping10.4 2016 1 ex 16.11 1980 11 ex 2.5 1976  
Storskarv13 ex 25.2 2008
Vinter: 1 ex 2.1 2007
1 ex 26.12 2006 >200 ex str. 28.4 2019 210 ex str. 17.9 2011
Rördromhörd 9.3 2020
Vinter: 1 ex 3.1 2015.
1 ex 24.9 1996  3 ex 10.8 2003
Gråhäger V V 32 ex 28.3 2001 33 ex 6.7 2001
Knölsvan V V 19 ex 30.3 1994 31 ex 2.12 1967
Sångsvan V V 1000 ex 31.3 1961 850 ex 19.11 - 3.12 2008
Mindre sångsvan2 ex 27.2 1998 1 ex 5.12 2001 8 ex 16.3 1997 7 ex str. 18.10 1998
Sädgås12 ex 5.2 2020
Vinter: 1 ex 1.1 2007
10 ex 25.12 2006 1700 ex 20.3 2022 tot 177 ex str. 30.9 2007
Spetsbergsgås3 ex 5.2 2020 1 ex 10.11 1989 26 ex 10.3 2015 70 ex 5.10 2019
Bläsgås 2 ex 11.2 2016 1 ex 30.12 2000 136 ex 3.4 2022 29 ex 16.10 2006.
Grågås V V 180 ex 12.4 2011 3800 ex 12.10 2019
Kanadagås V V 700 ex 18.3 1989 2200 ex 6.12 2000
Vitkindad gås V V  105 ex (r) 28.10 2016
Prutgås 1 ex 3.4 2004 1k 31.12 2000   250 ex str. 19.9 1994
Gravand 1 ex 16.4 1988
1 ex 16.4 2000
3 ex 17.9 1995 3 ex 2.5 1987 7 ex str. 21.8 1999
7 ex str. 1.9 2007
Bläsand 2 par 8.3 2015 V ca 150 ex 14.4 2004 140 ex 11.9 2001
Snatterand1m 18.3 1990
Vinter: 1m 6.1 2006
1m 30.10 1977 5m2f 5.5 2006 5-10 ex 22.9 1991
Kricka2 ex 4.3 1989 1 ex 17.12 2000 560 ex 19.4 1994 1800 ex 24.8 2000
Gräsand V V 700 ex 26.4 1986 700 ex 10.10 1984
700 ex 5.10 1987
Stjärtand1 par 14.3 1989
Vinter: 1 m 9.1 - 29.2 2008
1 ex 9.11 1989 20 ex 4.5 1986 60 ex str. 2.9 2005
61 ex (r) 25.9 2022
Årta1m 19.3 1996
1m 19.3 1996
2 ex 6.10 2001 8 ex (5m3f) 4.5 1986  
Skedand1m 14.3 1989 1 ex 8.10 1986 9 ex 29.4 2000
9 ex 6.5 2004
6 ex 5.10 1989
6 ex 5.10 1991
Brunand1 ex 20.2 1989
1m 14.1 2006
1m 15.12 - 21.12 1984 19 ex 25.4 1982 5 ex 6.8 1977
Vigg V V 60 ex 12.4 1989 250 ex hösten 1977
150 ex 4.10 1989
Bergand2 par 21.4 1995 4 ex 24.12 1984 10 ex 30.4 1988 4 ex 24.12 1984
Ejder1f 19.4 19981m 4.6 1978 2m1f 29.4 1997  
Alfågel1f 19.3 1947
Vinter: 1 ex 1.1 1959
1 ex 26.12 1982 14 ex 16.5 1995 22 ex 15.10 1977
Sjöorre1m 29.3 2010
Vinter: 1 ex 9.1 1983
3 ex 17.12 2020 45 ex 4.5 2004 300-400 ex 1.11 1975
Svärta1 par 23.4 1998 1 par 16.12 2020 4m 13.5 1999
3m1f 10.5 2000
16 ex 24.9 1980
Knipa V V 120 ex 6.4.2001 80 ex 21.8 2000
Salskrake V V 20 ex 4.4 2019 11 ex 28.10 2015
Småskrake1 par str. 5.3 1997
Vinter: 1m 13.1 1994
1f 24.12 2006 11 ex (4m7f) 12.5 2004 7 ex 20.10 1996
Storskrake V V 132 ex 16.4 1981 3000 ex 17.12 1992
Bivråk6.5 1976 1k 2.10 2021 5 ex 26.8 1986 20 ex str. 4.9 2019
Rödglada16.2 2005 1 ex 9.10 1996   
Havsörn V V 11 ex 5.4 2014 6 ex 17.10 2006
Brun kärrhök1m 13.3 2020 1k 20.11 1998   
Blå kärrhök V V  4 ex 5.10 1982
Ängshök1m 30.4 1989 1 m 23.8 1980   
Sparvhök V V   tot. 18 ex str. 4.10 2005
Ormvråk V V  50 ex 23.9 2006
tot. 87 ex str. 4.10 2005
Fjällvråk V V  9 ex 2.10 1988
Fiskgjuse1 ex 22.3 2019 1 ex 16.10 2022   
TornfalkV V 4m 9.4 1988  
Aftonfalk2k 4.5 2000 1k 3.9 1996   
Lärkfalk1 ex 24.4 2004 1 ex 9.10 2004 13 ex 13.5 20134 ex 23.8 1980
Pilgrimsfalk1 ex 5.3 1961 1 ex 19.10 1985   
Vaktel15.5 1998
15.5 2009
5 ex 24.9 2005 3 spel 14.6 2005 >8 ex 30.8 2006
Vattenrall23.3 1997
Vinter: januari 1999,
2005-2020
V4 spel 31.5 1976  
Småfläckig sumphöna15.4 1989 1 spel 1.8 1983   
Kornknarrspel 11.5 1993 1 spel 29.7 2007 8 spel 29.5 1999  
Rörhöna1 ex 4.4 1981 1k 28.10 1976 2 ex 1.6 1996
Häckobsar ej medtagna.
 
Sothöna V V100 ex 9.4 1978 57 ex 31.7 1976
Trana1 ex 18.2 2020 1 ex 28.10 2007
1 ex 10.12 1998
tot. 376 ex str. 15.4 2006 723 ex (r) 31.8 2002
tot 1401 ex str. 23.9 2018
Strandskata23.3 1981 3 ex 4.10 2008 12 ex 25.4 1998 26 ex str. 22.7 2002
Mindre strandpipare2 ex 24.3 1989 1 ex 20.10 1996 15 ex 24.5 1986 11 ex 6.7 1996
Större strandpipare1 ex 24.3 1991 1 ex 7.10 1985 10 ex 9.6 1979. 28 ex 16.8 2000
Fjällpipare20 ex 18.5 2006
2 ex 18.5 2006
1k 19.9 1998 20 ex 18.5 2006  
Ljungpipare 1 ex 28.2 2017 1 ex 31.10 2010 1200 ex 11.5 1986 200 ex str. 1.8 1986
Kustpipare1.5 2004 1 ex 17.10 1979 7 ex 9.6 1979 105 ex str. 3.8 1992
Tofsvipa1 ex 10.2 2008 27 ex 17.12 2006 800 ex 4.4 2006 600 ex 15.8 2005
Kustsnäppa 3 ex 15.7 2001 1 ex 3.9 1984  30 ex str. 24.8 1997
Småsnäppa1 ex 9.5 1985 1 ex 24.9 1973   35 ex 28.8 1998
Mosnäppa1 ex 9.5 2014 3 ex 3.9 1981 20 ex 20.5 1988 14 ex 23.8 2000
Spovsnäppa 3 ex 8.7 1986 1 ex 29.9 1991  30 ex 22.8 2000
Kärrsnäppa2 ex 13.4 1984 1 ex 12.10 1997
1 ex 12.10 2021
30 ex 5.5 1984 155 ex 20.8 2000
Myrsnäppa1 ex 19.5 1998 1 ex 10.9 1985   
Brushane1m 15.4 1990 2 ex 5.10 2013 1000 ex 12.5 1995 320 ex 20.8 2000
Dvärgbeckasin1 ex 15.4 1997 1 ex 2.11 1986 6 ex 19.4 2002  
Enkelbeckasin1 ex 12.3 2007 1 ex 23.11 2012 310 ex 1.5 1995 100 ex 2.8 1994
Dubbelbeckasin1 ex 1.5 1995 1 ex 23.10 2003 3 ex 13.5 1986  
Morkulla1 ex 6.3 2008 1 ex 26.12 2006   
Rödspov1 ex 16.4 1989 1 ex 18.7 1985 3 ex 1.5 2000  
Myrspov 1 ex 11.5 1986 1 hörd 17.9 2002  tot 373 ex str. 27.7 2003
Småspov 1 ex 10.4 2004 1 ex 6.9 2008 28 ex 1.5 1984 35 ex 17.7 1991
Storspov 1 ex 21.3 2000 1 ex 11.10 1986 150 ex 20.4 1985 tot 315 ex 21.6 2002
Svartsnäppa 2 ex 19.4 2018 1 ex 20.9 1992 210 ex 12.5 1995 44 ex 17.6 1995
Rödbena 1 ex 12.4 2004 1 ex 7.9 1976 10 ex maj 1984 24 ex 17.7 1999
Gluttsnäppa1 ex 8.4 1983
8.4 1990
1 ex 9.10 2002 150 ex 15.5 1995 27 ex 8.8 1976
Skogssnäppa15.3 1989 1 ex 5.9 2001 28 ex 29.4 1995  
Grönbena20 ex 13.4 2010 1 ex 9.9 1995400 ex 12.5 1995 200 ex 25-26.7 2000
Drillsnäppa 1 ex 9.4 2009 1 ex 7.11 1998 25 ex 16.5 1995 20 ex 3.7 1983
Roskarl 1 ex 5.5 1977 1k 16.9 1991 5 ex 31.5 1987 6 ex 27.7 1992
6 ex 14.7 1993
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex 22.5 1987 8.8 1989 14 ex 1.6 2006 7 ex 7.8 1989
Dvärgmås1 ex 1.5 1993
Vinter: 1 ex 30.1 1988
2 ex 19.10 1976 17 ex str. 9.5 2004  
Skrattmås 1 ex 15.3 2022 1400 ex (r) 3.5 1985
833 ex str. 22.4 1979
2000 ex str. 20.7 1992
Fiskmås 3 ex 12.3 2014
Vinterfynd finns
V 350 ex 24.4 2010 tot 550 ex str. 5.8 1999
Silltrut1 ex 23.3 1981 2 ex 16.11 1989 5 ex str. 20.5 1979
5 ex 10.5 1985
 
Gråtrut V V 260 ex 28.4 1997  
HavstrutV 1k 7.12 1996 7 ex 4.5 2002 6 ex str. 19.8 2008
Skräntärna2 ex 21.5 1981 1 ex 12.9 1990  9 ex juli-augusti 1977
Fisktärna1 ex 18.4 2014  125 ex 4.5 2012
50 par häckade 1994
ca 80 ex 17.8 2006
Silvertärna1 ex 30.4 2003 2 ex 13.10 1979 33 ex 17.5 1987 4 ex 20.8 2000
Svarttärna1 ex 4.5 1982 1k 5.9 2009 3 ex 4.6 1989
3 ex 10.6 1983
 
Skogsduva1 ex 11.2 2021 1 ex 29.12 1967 45 ex 14.3 2009 60 ex 3.10 2020
Ringduva1 ex 9.2 2021
Vinterfynd finns.
1 ex 16.12 2007 1000 ex 14.4 2006 1500 ex 1.10 2005
Gök1 ex 29.4 1989 1k 9.9 2022   
Jorduggla1 ex 4.3 1992 1 ex 16.12 2007   
Nattskärra1 ex 17.5 2013 1 ex 4.9 1992 tot 19 ex 1974  
Tornseglare1 ex 28.4 2012 1 ex 26.9 1999   
Göktyta1 rop 14.4 2007 1 ex 27.8 1978   
Trädlärka1 sj 11.3 2014 1 ex 12.10 1997 6 sj 29.5 2004 3 ex str 29.9 2004
Sånglärka5 ex 16.2 2019 1 ex 18.11 2007 300 ex Västvalla 4.4 2006 250 ex 4.10 2006
Backsvala1 ex 24.4 2006 3 ex 22.9 2001 100 ex 4.6 1998  
Ladusvala1 ex 4.4 2010 1 ex 7.10 1995  ca 700 ex 14.8 1999
Hussvala1 ex 19.4 2013 20 ex 1.10 2005  500 ex 24.8 1985
Trädpiplärka1 ex 9.4 1992 3 ex 6.10 2001  61 ringm 17.8 1996
Ängspiplärka1 ex 14.3 2001
Vinter: 1 ex 1.1 2007
1 ex 14.12 1962  500 ex 1.10 2005
Rödstrupig piplärka1 ex 18.5 1997 1 ex 10.11 1982  3 ex 13.9 1997
Skärpiplärka1 ex 23.4 1990 2 ex 30.10 2001  5 ex 27.9 1996
Gulärla1 ex 21.4 2000 1 ex 5.10 2002 300 ex 14.5 1997 300 ex 23.8 2003
Forsärla1 ex 8.3 2021 och 2022
Vinterfynd finns
1 ex 5.12 2011   
Sädesärla1 ex 25.3 2014 1 ex 8.12 1989 100 ex 14.4 2006
100 ex 14.4 2006
80 ex 8.8 2005
Järnparv1 ex 18.3 2022
Vinterfynd finns
1 ex 28.11 2009  21 ringm. 12.9 1992
Rödhake1 sj 9.3 2020
Vinterfynd finns
V 17 ringm. 8.10 1994
Näktergal1 sj 4.5 1993 1 ringm. 29.8 1993 7 sj 11.6 1986  
Blåhake1 ex 3.5 1980 1 ex 14.10 2000  24 ringm 1.9 1986
24 ringm 3.9 1989
Svart rödstjärt1 hona 3.4 2014 1 sj 9.11 2014   
Rödstjärt1m 22.4 1988
1 sj 22.4 2019
1 ex 21.9 2004  5 ringm. 19.9 1994
Buskskvätta1 ex 25.4 1993
1 ex 25.4 2009
1 ex 25.4 2019
1 ex 28.9 1975
1 ex 28.9 1998
 
Stenskvätta1 ex 3.4 2002
1 ex 3.4 2002
1 ex 8.10 199725 ex 23.5 1994 18 ex 8.9 2007
Ringtrast1 ex 11.3 2001 1 ex 22.9 1977 4 ex 23.4 1988
4 ex 15.4 2004
 
Björktrast V V 400 ex 24.4 2003 3000 ex 17.11 1992
Taltrast1 ex 13.3 2007
Vinterfynd finns
1 ex 2.11 2002 300 ex Sjömosjön 24.4 1996 
Rödvingetrast1 ex 9.3 1997
Vinterfynd finns
1 ex 17.11 2002 300 ex 24.4 1996 tot 782 str. 7.10 2006
Dubbeltrast1 ex 18.2 2019 1 ex 26.12 1989 100 ex 29.4 1995  
Gräshoppsångare1 sj 4.5 2016 1 ex ringm. 14.9 1986 15 sj maj-juni 1996  
Flodsångare1 sj 22.5 2003 1 sj 23.7 1987   
Sävsångare1 sj 25.4 2000
1 sj 25.4 2010
1 ex ringm. 17.9 1990 38 sj 5.6 1993 17 ringm. 20.7 1995
Kärrsångare1 sj 14.5 2014 1 ex ringm. 26.8 2000 3 sj 23.6 1986  
Rörsångare1 sj 24.4 1993 1 ex 12.10 2006  25 ringm. 3.8 1990
Trastsångare1 sj 18.5 1993
1 sj 18.5 2000
1 ex 8.8 1998 2 sj 26.6 1992  
Härmsångare1 sj 7.5 1996 1 ringm. 25.8 1999   
Ärtsångare1 sj 25.4 2009 1 ringm. 24.9 1994  7 ringm. 12.8 1996
Törnsångare1 sj 28.4 2009 1 ex 25.9 2003
1 ringm. 25.9 1994
 17 ringm. 7.8 1990
Trädgårdssångare1 sj 6.5 2004 1 ringm. 20.9 1994  23 ringm. 12.8 1996
SvarthättaVV 12 ringm. 26.8 2000
Lundsångare1 sj 24.5 1993 1 sj 11.7 1997   
Grönsångare1 sj 22.4 2009 1 ringm. 26.8 1992 80 sj 26.5 1996  
Gransångare1 sj 26.3 2012 1 ex 24.10 1986    
Lövsångare1 sj 12.4 2009 1 ex 24.10 1993  81 ringm. 12.8 1990
Grå flugsnappare1 ex 4.5 2012 3 ringm. 20.9 1994 10 sj 21.5 1989 7 1k 27.8 2007
Mindre flugsnappare1 sj 18.5 1978
1 sj 18.5 2002
1 ex 6.10 1996
1k 6.10 2001
  
Svartvit flugsnappare2 ex 14.4 2009 1f 5.9 2009   
Pungmes1 ex 1.4 2005 4-5 ex (kull) 12.7 1997   
Törnskata1 ex 1.5 2017 1 ex 11.11 1990  9 ringm. 6.8 1993
RåkaVV36 ex 23.2 1996 35 ex 2.10 1990
KorpVV>120 ex 6.3 2021  
StareVV700 ex 5.4 1994 600 ex 3.10 1999
BofinkVV700 ex 31.3 2002
700 ex 5.4 2002
1200 ex 10.9 2002
1200 ex 11.10 2006
BergfinkVV2000 ex 15.4 1994 2000 ex 10.9 1987
2000 ex 4.10 1992
SteglitsVV56 ex 7.1 1999 80 ex 19.11 2008
Hämpling1 ex 10.3 1994
Vinter: 1 ex 8.1 2005
1 ex 18.11 1998 35 ex 27.4 1993 30 ex 12.9 1999
Vinterämpling4 ex 4.3 1989
Vinterfynd finns
8 ex 6.12 1998 200 ex 17.3 1989 30 ex 30.10 1994
GråsiskaVV1500 ex 22.1 1999 500 ex 6.12 2000
Rosenfink1 ex 29.4 1986 1 ex 14.8 2002  15 ringm. 27.7 1989
TallbitVV40 ex 9.1 1977 ca 200 ex 23.11 1976
StenknäckVV17 ex 15.1 2022 19 ex 7.10 2000
Lappsparv1 ex 25.3 2005 4 ex 25.11 1986 20 ex 3-5.5 1985 15 ex 27.9 1978
SnösparvVV300 ex april 1984 75 ex 2.12 1986
Ortolansparv1 sj 21.4 2003 1k 9.9 2001   
Videsparv2 ex 4.4 2000 1 ringm. 1.10 1987  2 ex 17.8 1996
SävsparvVV63 hannar 22.3 1997 57 ringm. 8.9 1990