Januariinventeringen i Lindesbergs kommun 1999:

Årets upplaga, den 15:e i ordningen, lockade totalt 34 medlemmar vilket är glädjande och i nivå med de bästa åren under inventeringens historia. Årets inventering går också till historien som ett rekordår med toppsiffror vad gäller iakttagna arter samt gav också tre för inventeringen nya arter samt två nya vinterfynd för kommunen.

Vädret.
Vädret skiftade mellan milda och kalla perioder, med en viss övervikt för de milda, varför medeltemperaturen blev något högre än normalt. Ett par köldknäppar hann vi dock med. Den första inföll den 7-14. Samtidigt växte snötäcket till nära två dm. Snön försvann dock snabbt i samband med milda sydvästvindar mellan den 16 och 25. Under månadens sista vecka kom kalluften tillbaka med som lägst runt 20 minusgrader (SMHI).

Resultat
Det man mest kommer att minnas av årets januariinventering är förstås vinterns invasion av tallbitar samt den rika förekomsten av övervintrande orm- och fjällvråkar. Det var överlag gott om s.k invasionsfåglar som korsnäbbar, siskor, björktrastar och sidensvansar. Överhuvudtaget var art- och individrikedomen stor vilket dessutom kan intygas från andra håll i landet, t.ex från Värmland som också uppvisade rekordsiffror denna vinter. Att vråkarna stannat i stort antal beror på den rika förekomsten av sork i markerna denna vinter.

Den 9 januari genomfördes klubbens 5:e "Januarirace", en endagarsinventering som i år hade samlat sex lag (11 personer). 52 arter noterades vilket också det är ett rekord för denna inventering. När inventeringen genomfördes hade de stora flockarna av framförallt sidensvans minskat i kommunen, åtminstone runt Frövi och Fellingsbro.

Nya rekord
Totalt iakttogs 74 arter vilket förstås är rekord, tidigare bästa notering är 68 arter (1995).
Inte mindre än tre nya arter för januariinventeringen kunde registreras, nämligen vattenrall, taltrast och bändelkorsnäbb. Därmed har totalt 96 arter observerats under inventeringens 15-åriga historia.

Bland de arter som saknades kan nämnas häger, vigg, tjäder (!) och snösparv. Anmärkningsvärt är att ingen hade tjäder i sitt protokoll, det har aldrig tidigare hänt. Ett svårslaget rekord kommer säkert Andreas Sandbergs 70 sedda arter i januari att bli. Endast gråtrut, taltrast, gråspett och hornuggla saknades på Andreas lista. Tidigare bästa resultat var 59 arter (1995). Detta resultat nådde i år Mattias Rudenvall följd av Tomas Haraldsson och Jan-Erik Malmstigen, bägge på 58 arter.

Utdrag ur artlistan

Rapportörer (34st): Sören Adolfsson, Jerry Andersson (JAN), Mats Andersson (MAN), Sven-Ivar Andersson (SIA), Ulla Andersson (UAN), Bo Dahlström (BDM), Inga-Britt Ericsson (IBE), Jan & Gun Gryth, Gunnar Gustafsson, Tomas Haraldsson (THN), J-O Helldin (JOH) & Kajsa Grebäck, Ulf Jacobsson (UJN), Erik Jansson (EJN), Hasse Jansson (HJN), Lennart Jansson, Pekka Lampuu, Leif Larsson, Sten Larsson, Ing Marie Laurell, Björn Lindberg (BLG), Jan-Erik Malmstigen (JEM), Kjell Mattsson), Tommy Oscarsson (TON), Margit Resare, Mattias Rudenvall (MRL), Eie Rylander (ERR), Andreas Sandberg (ASG), Annika Sandström, Johan Thorsén (JTN), Jan Timre (JTE), Per Zetterlund (PZD), Lennart Uske, Ulla Wallin (UWN), Jan Wilhelmsson.

Tillbaka