Euro Bird-Watch 3 oktober 1998:

Årets Euro Bird-Watch inföll helgen 3-4 oktober (med sönd. 4 oktober som reservdag). Detta var fjärde året i rad som Frövi Fågelklubb deltog i detta arrangemang.

Räkningen startade i gryningen den 3 oktober strax efter kl 6 på sammanlagt tolv olika lokaler i kommunen för att avslutas tidigast klockan tio på förmiddagen. Vädret var mulet och temperaturen på morgonen +5-6 grader, vinden svag ostlig. Senare på dagen uppsprickande molnighet och ca 12 grader.

Totalt besöktes tolv lokaler. Av dessa var tio bemannade även 1997 (4 oktober). Nya lokaler i år var Nederby samt Sotaren/Väringen. Den lokal som i år föll bort var Västvalla.

Resultat
Totalt räknades 9098 fåglar [se Tabell] av 80 arter vilket kan jämföras med 7349 fåglar av 79 arter 1997. Bästa lokal blev Bläsåsen med 46 arter, följd av Hagaberg med 42 arter. Vanligast var som väntat bo-/bergfink med totalt drygt 1400 fåglar (stark dominans av bergfinken). Därefter följde kanadagåsen med 1206 fåglar. Grönsiskorna var talrikare än normalt, totalt räknades till 691 fåglar.

Kommenterande artlista
Smålom. 2 ex rastar Väringen samt 1 ex str. Bläsåsen på morgonen.
Småskrake. 1 ex rastar Albäcksån.
Blå kärrhök. Totalt 15 ex.
Brun kärrhök. 1 hanne Gillberga gärde mitt på dagen (Bo Dahlström).
Tornfalk. Totalt fyra exemplar, två vardera vid Sjömosjön resp. Nederby.
Vattenrall. Ungfåglarna vid Hagaberg fortfarande kvar.
Trana. 240 ex Sörbysjön, smärre flockar omgivande sjöar.
Mindre hackspett. 1 ex Storåbadet samt hörd Hagaberg.
Rörsångare. 1 ex ringm. Hagaberg.
Lövsångare. 1 sj. Storåbadet.
Skäggmes. 5 ex Storåbadet på morgonen, senare på dagen ytterligare en flock om ca 15 ex.
Varfågel. 1 ex Sjömosjön.
Steglits. 5 ex Storåbadet samt 4 ex Rynninge.
Lappsparv. 2 ex str.(N) Sotaren/Väringen.

Lokaler och observatörer

 1. Bläsåsen. (Tomas Haraldsson). 46 arter.
 2. Hagaberg. (Jan-Erik Malmstigen). 42 arter.
 3. Sjömosjön. (Bo Dahlström). 40 arter.
 4. Storåbadet. (Mats Andersson). 39 arter
 5. Sällingesjön. (Ulla Wallin & I-B Ericsson). 38 arter.
 6. Albäcksån/Råsvalen. (Tommy Osvarsson). 34 arter.
 7. Österhammarssjön. (Christer Eriksson). 34 arter.
 8. Sörbysjön. (Lennart Sandberg). 31 arter.
 9. Rynninge. (Sven-Olof Eriksson). 31 arter.
 10. Nederby. (Björn Lindberg). 29 arter.
 11. Näset/St. Lindessjön. (P-M Ramberg). 23 arter.
 12. Sotaren/Väringen. (Kjell Mattsson). 19 arter.

Tillbaka