Januariinventeringen i Lindesbergs kommun 1997:

En fullständig rapport finns publicerad i medlemstidningen Pandion nr 1:1997.

Totalt deltog i år 31 medlemmar.

Inventeringen genomfördes för 13:e året i rad. 58 arter registrerades totalt under månaden (60 arter = medel 1985 - 1996).En för inventeringen ny art observerades, nämligen stenfalk. Därmed har totalt 92 arter registrerats sen starten.

Inga invasionsarter, typ björktrast, gråsiska, sidensvans etc uppträdde denna vinter. Saknades i protokollen gjordes bl.a knölsvan, kanadagås, gråtrut, sparvuggla och stare. Mycket få observationer av bofink och bergfink vid fågelbord, däremot fler observationer av steglits än tidigare inventeringar.

Utdrag ur artlistan