Januariinventeringen i Lindesbergs kommun 2000:

Totalt deltog 11 medlemmar. För att komplettera de inlämnade protokollen har även de observationer under månaden som finns publicerade på Frövi Fågelklubbs hemsida "Aktuella observationer" medtagits.

Inventeringen genomfördes för 16:e året i rad.

Totalt registrerades 58 arter - (62 arter = medel 1985 - 1999). En för inventeringen ny art observerades, nämligen grågås. Därmed har totalt 98 arter registrerats sen starten.

Väder: Nyåret inleddes med kallt väder men det trängdes snart undan av kraftiga västvindar vilka sedan kom att sätta sin prägel under större delen av månaden. Ett nederbördsområde gav den 11-2 stora regnmängder i västra Götaland. En köldknäpp den 21-24 innan månaden avslutades med ett kraftigt oväder som gav rikligt med snö på många håll i Norrland.

Invasionsarter som björktrast, gråsiska, sidensvans etc uteblev så gott som helt denna vinter. Saknades i protokollen gjordes arter som knölsvan, kanadagås, sparvuggla, och bofink.

Utdrag ur artlistan

Tillbaka