Litteraturförteckning
avseende
Lindesbergs kommun


Denna förteckning kompletterar de litteraturförteckningar som finns publicerade i boken "Fågellivet i Lindesbergs kommun" (Andersson & Malmstigen 1992) samt i "Meddelande Nr 26 "Fåglar i Lindesbergs kommun 1984 - 1999" (Andersson & Malmstigen 2000) utgiven av Frövi Fågelklubb.

Förkortningar: FiN=Fåglar i Närke, FiV=Fåglar i Västmanland.


Adolfsson, S. 2003. Forsärlehäckning. Pandion 19:3:29-30
Andersson, L. 2009. Rapport från Projekt Tornfalk. Västra Mälardalen. FiV 40:8-12
Andersson, M. 2000. Rördrom. Pandion 16:5-9
 - 2000. Rördrommen i Lindesbergs kommun 2000. Pandion 16:65-66
 - 2001. Skrattmåsens historia i Lindesbergs kommun. I "Knottblomster, lom och 
    kaffe". s.41-51.
 - 2001. Kindla. I "Knottblomster, lom och kaffe". s.52-61.
 - 2001. Smålommens förekomst i Lindesbergs kommun. I "Knottblomster, lom och 
    kaffe". s.77-85.
 - 2001. Morskogasjöns vegetation och fågelliv. I "Knottblomster, lom och kaffe". 
    s.86-93
 - 2001. Dygnsinventeringen 2001. Pandion 17:31-38
 - 2001. Skrattmåsen inventeras 2002. Pandion 17:67-71
 - 2002. Dygnsinventeringen 2002. Pandion 18:36-44
 - 2002. Inventering av skrattmås 2002. Pandion 18:62-64
 - 2003. Dygnsinventeringen 2003. Pandion 19:29-35
 - 2003. Skrattmåsen i Västmanland 2002. FiV 34:55-65
Andersson, M & Eriksson, S-O. 2000. Inventering av Liaskogen 2000. 
    Pandion 16:55-58
 - 2001. Inventering av Liaskogen 2001. Pandion 17:28-30
 - 2002. Inventering av Liaskogen 2002. Pandion 18:71-74
 - 2003. Inventering av Liaskogen 2003. Pandion 19:3:6-11
 - 2005. Inventering av Liaskogen 2004. Pandion 21:5-14
 - 2006. Inventering av Liaskogen 2005. Pandion 22:2-14
 - 2006. Inventering av Liaskogen 2006. Pandion 22:69-78
 - 2008. Inventering av Liaskogen 2008. Pandion 24:20-29
Andersson, M & Grebäck, K. (red.) 2001. Knottblomster, lom och kaffe. 15 år med 
    Linde Naturskyddsförening. Lindesberg. 106 s.
Andersson, M & Kling,J. 2001. Liaskogen - ett nytt naturreservat. I "Knottblomster, 
   lom och kaffe". s.67-76.
Andersson, M & Malmstigen, J-E 2000. Fåglar i Lindesbergs kommun 1984 - 1999.
   Meddelande nr 26. Frövi Fågelklubb. Stencil, A4. 117s.
 - 2001. Fåglar i Lindesbergs kommun 2000. Meddelande nr 28. Frövi Fågelklubb. 
Andersson, M & Malmstigen, J-E & Rudenvall,M 2000. Fåglar i Lindesbergs 
   kommun 1999. Frövi Fågelklubb. Meddelande nr 25
Anon. 2010. Birdwatch 2010-10-02. Pandion 26:26-27   
Axelsson, P. 2005. TomtX Tävling 2004. Pandion 21:26-29
Blomdahl,A & T Stridh. 2007. Sällsynta fåglar i Sverige 2006, s. 57-151. I "SOF.
   Fågelåret 2006". Stockholm.
Bredin, Christina. 2017. Västmanlands första sibiriska järnsparv satte Lindesberg på
   kartan. FiV 48:1:16
Cederroth, C. 2000. Sällsynta fåglar i Sverige 1999, s. 137-163. I "SOF.
   Fågelåret 1999". Stockholm.
 - 2001. Sällsynta fåglar i Sverige 2000, s. 121-147. I "SOF.
   Fågelåret 2000". Stockholm.
Dahlström, Bo. 2010. Död skäggdopping skrämde kor i Ullersätter. Pandion 26:28
 - 2010. Hornugglorna i Ullersätter 2010. Pandion 26:29-30
Eriksson, S-O. 2000. Fjällgäss 1999-04-05 - 2000-04-05. Pandion 16:16
 - 2000. Endagsinventeringen 2000. Pandion 16:20-22
 - 2001. Endagsinventeringen 2001. Pandion 17:2-4
 - 2002. Endagsinventeringen 2002. Pandion 18:2-4
 - 2003. Frövi Fågelklubb Vinterrally! Pandion 19:9-11
 - 2004. Frövi Fågelklubb Vinterrally! Pandion 20:2-4
 - 2005. Artrally 15/1 2005. Pandion 21:15-18
 - 2007. Vinterracet 2007-01-13. Pandion 23:9-13
 - 2008. Endagsinventeringen 12 jan 2008. Pandion 24:7-9
 - 2009. Vinterracet 2009. Pandion 25:2-5
 - 2009. Fågelbordstävlingen 2008-2009. Pandion 25:6
 - 2010. Vinterracet 2010-01-09. Pandion 26:5-8
 - 2009. Fågelbordstävlingen 2009-2010. Pandion 26:9
 - 2009. Dygnsinventeringen 29-30 maj 2009. Pandion 25:21-25
 - 2010. Dygnsinventeringen 28-29 maj 2010. Pandion 26:13-16
 - 2011. Vinterracet 2010-01-08. Pandion 27:10-13
 - 2011. Dygnsinventeringen 27-27 maj 2011. Pandion 27:16-20
 
Green, D. 2011. Fågelstationsliv och uggor. (Porträtt Stina Andersson, Lindesberg).
   Fågelvännen 2:16-17. 
Hagström, Rolf. 2012. Plats för fågel. Lokalbeskrivningar: Sjömosjön och Orrkilen, s. 154 - 159. Hellid & Hagström.  
Hake, M. 2004. Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet? I: Skogsvilt III, s. 149-154.
Hake, M & Mats O.G. Eriksson & P. Widén. 2004. Fiskgjusen i det svenska skogs- 
   och sjölandskapet. I: Skogsvilt III, s. 155-160.
Hake, M & T. Alerstam & N Kjellén. 2004. Satellitpejling av flyttande rovfåglar. 
   I: Skogsvilt III, s. 161 - 166. 
Haraldsson, T. 2000. Arktiskt sträck över Lindesbergs kommun. Pandion 16:42-47
 - 2000. Labb på Stor-Väringen! Andrafynd i Lindesbergs kommun. 
   Pandion 16:52
 - 2001. Fågellokalen Stor-Väringen. Pandion 17:59-66
 - 2003. Rynninges fågelliv. Frövi Fågelklubb. Meddelande nr 32. Stencil. A4. 16s.
 - 2007. Sträckbevakning vid Bläsåsen - projekt hösten 2007. Pandion 23:23-24
 - 2011. Sträcket vi inte ser -arktiska nedfall i Lindesbergs kommun. Pandion 27:2-9
Hellström,M & T strid. 2009. Fågelrapport 2008, s. 67-175. I: SOF. Fågelåret 2008. Stockholm.
Jansson, G. 2004. Fåglarna och det brukade skogslandsklapet. I: Skogsvilt III, s. 183-189.
Klingberg, P. 2009. Blåkråkan i Rällså. FiV 40:168
Lagerqvist, Markus. 2009. Se blåkråka och sedan död. Roadrunner 17:4:12
Larsson,S & Sandberg,A. 2002. Uggleräkningen i Västmanland vecka 12. FiV 33:129-131
 - 2003. Ugglelyssningen i Västmanland vecka 12 2003. FiV 34:66-69
 - 2004. Ugglelyssningen i Västmanland vecka 12 2004. FiV 35:62-65
 - 2005. Ugglelyssningen i Västmanland vecka 12 2005. FiV 36:76-78
 - 2012. Ugglelyssnarveckan 2012. FiV 43:2-3:64-65
 - 2016. Ugglelyssnarveckan. FiV 47:18-20
Lignell, G. 2006. Forsärlan - sen invandrare till Västmanland. FiV 37:36-50
 - 2016. Forsärlans fortsatta expansion i Västmanland. FiV 47:1:20-23
Lindberg, J. 2005. Nattfågellyssningen 8 - 15 juni. FiV 36:52-55
 - 2006. Nattfågellyssningen 7 - 14 juni. FiV 37:56-57
 - 2011. Nattfågellyssnungen 3 - 13 juni 2011. FiV 42:4:24-26.
Malmstigen, J-E. 2000. Vårfåglarnas ankomsttider 1999. Pandion 16:14
 - 2000. Heldagsbevakningen 1 maj 2000. Pandion 16:34-37
 - 2000. Ringmärkningen 2000. Pandion 16:62-64
 - 2000. Översvämningen vid Näset hösten 2000, vadarna blev ett minne
   för livet. Pandion 16:67-71
 - 2000. 15 år med Januariinventeringen 1985 - 1999. Meddelande nr 27. 
   Frövi Fågelklubb. Stencil, A4. 30s.
 - 2001. 15 år med Dygnsinventeringen 1985 - 1999. Meddelande nr 29. 
   Frövi Fågelklubb. Stencil, A4. 28s.
 - 2001. Vårfåglarnas ankomsttider 2000. Pandion 17:6
 - 2001. Halsmärkta sångsvanar 2000. Pandion 17:7
 - 2001. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2001. Pandion 17:26-27
 - 2001. Ringmärkningen 2001 vid Hagaberg. Pandion 17:51-53
 - 2001. Sångsvanar långstannare vid "dukat julbord" på Ervallaängarna.
   Pandion 17:72
 - 2002. Fågelåret 2001 i Lindesbergs kommun. Meddelande nr 30. Frövi 
   Fågelklubb. 16s.
 - 2002. Halsmärkta sångsvanar Ervallaängarna våren 2002. 
   Pandion 18:12
 - 2002. Vårfåglarnas ankomsttider 2001. Pandion 18:13
 - 2002. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2002. Pandion 18:34-35
 - 2002. Svalan - det nationella systemet för fågelrapportering. Pandion 18:75-79
 - 2002. Ringmärkningen 2002. Pandion 18:81-82
 - 2003. Fågelåret 2002 i Lindesbergs kommun. Meddelande nr 31. Frövi 
   Fågelklubb. 12s.
 - 2003. Ringmärkning i Hagaberg. FiV 34:10-11
 - 2003. Vårfåglarnas ankomsttider 2002. Pandion 19:8
 - 2003. Backsvala - riksinventeringsart 2003. Pandion 19:12-14
 - 2003. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2003. Pandion 19:27-28
 - 2003. "Next Stop" - Lindesbergs kommun. Pandion 19:36-38
 - 2003. Backsvalan i Lindesbergs kommun 2003. Pandion 19:3:2
 - 2003. Ringmärkningen Hagaberg 2003. Pandion 19:3:3-5
 - 2004. Fågelåret 2003 i Lindesbergs kommun. Meddelande nr 33. Frövi 
   Fågelklubb. 8s.
 - 2004. Vårfåglarnas ankomsttider 2003. Pandion 20:10
 - 2004. Hagaberg fågelåret 2004. Pandion 20:11-12
 - 2004. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2004. Pandion 20:22-23
 - 2004. Rödstrupiga piplärkans höstflyttning i Lindesbergs kommun. Pandion 20:24-25
 - 2004. Hagaberg fågelåret 2004 - II. Pandion 20:26-27
 - 2004. Amerikansk tundrasvan Hagaberg 2 juni 2004. Pandion 20:28
 - 2004. Hagaberg fågelåret 2004 - III. Pandion 20:47-48
 - 2005. Fågelåret 2004 i Lindesbergs kommun. Meddelande nr 34. Frövi 
   Fågelklubb. 8s.
 - 2005. Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun. Pandion 21:2-4
 - 2005. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2005. Pandion 21:38-39
 - 2005. 2005 blev rekordår för vaktel i kommunen. Pandion 21:40-41
 - 2005. Dygnsinventeringen Lindesbergs kommun 2005. Pandion 21:54-59
 - 2006. Fågelåret 2005 i Lindesbergs kommun. Meddelande nr 35. Frövi 
   Fågelklubb. 10s.
 - 2006. Till Minne. Erik "Plur" Jansson (1924-2006). FiV 37:70 samt Pandion 22:59-60
 - 2006. Dygnsinventeringen i Lindesbergs kommun 2-3 juni 2006. Pandion 22:34-40
 - 2006. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2006. Pandion 22:62-63
 - 2007. Fåglar i Lindesbergs kommun 1975 - 1983. Meddelande nr 36. Frövi 
   Fågelklubb. 40s.
 - 2007. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2007. Pandion 23:18-19
 - 2007. Dygnsinventeringen i Lindesbergs kommun 25 - 26 maj 2007. Pandion 23:34-35
 - 2008. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2008. Pandion 24:10-11
 - 2008. Dygnsinventeringen i Lindesbergs kommun 30 - 31 maj 2008. Pandion 24:17-18
 - 2009. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2009. Pandion 25:8-9
 - 2009. Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun, trender de senaste fem åren.
   Pandion 25:18-20  
 - 2010. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2010. Pandion 26:10-12
 - 2011. Heldagsbevakningen i Lindesbergs kommun 1 maj 2011. Pandion 27:14-15
Mattsson, K. 2000. Dygnsinventeringen 2000-5-26/27. Pandion 16:54
Månsson, J 2009. Inte bara en lappuggla. Pandion 25:26-27
Månsson,J & J-M Roberge. 2006. Svalorna svarar för bon på ditt hus - hur många arter
     står i bostadskön? FiV 37:4-7
Norelius, H. 2007. RiksMästerskap i Tomtskådning 2007. Pandion 23:41-44
Oscarsson, T. 2000. European Birdwatchday. Pandion 16:72-75
 - 2001. Fågelbordstävling 2000-2001. Pandion 17:16-17
 - 2001. World Birdwatchday 2001. Pandion 17:54-58
 - 2002. Fågelbordstävling vintern 2001-2002. Pandion 18:8-9
 - 2002. European birdwatchday 2002. Pandion 18:65-70
 - 2003. Fågelbordstävling vintern 2002-2003. Pandion 19:6-7
 - 2003. European birdwatchday 2003. Pandion 19:3:12-18
 - 2004. Fågelbordstävling vintern 2003-2004. Pandion 20:5-6
 - 2004. World Birdwatch 2004. Pandion 20:42-46
 - 2004. BIRDWATCH - tio år för Frövi Fågelklubb 1995 - 2004. Pandion 20:49-58
 - 2005. Fågelbordstävling vintern 2005-2006. Pandion 22:23-25
 - 2005. Euro Birdwatch 05. Pandion 21:60-63 och 22:29-32
 - 2005. Fågelbordstävling vintern 2004-2005. Pandion 21:24-25
 - 2006. Fågelinventering av Torphyttebäcken-Våstantorp. Pandion 22:54-55
 - 2006. Euro/World Birdwatch 2006. Pandion 22:64-68
 - 2007. Fågelbordstävling vintern 2006-2007. Pandion 23:7-8
 - 2007. Euro/World Birdwatch 2007. Pandion 23:37-40
Pettersson,T. 2002. Fågelrapport för Västmanland 2001. FiV 33:52-102
 - 2002. Kungsfiskaren i Västmanland. FiV 33:116-124
 - 2003. Fjällugglan i Västmanland. FiV 34:18-24
 - 2003. Fågelrapport för Västmanland 2002. FiV 34:90-123
 - 2004. Kornknarren i Västmanland. FiV 35:4-12
 - 2004. Fågelrapport för Västmanland 2003. FiV 35:84-133
 - 2005. Fågelrapport för Västmanland 2004. FiV 36:100-160
 - 2006. Fågelrapport för Västmanland 2005. FiV 37:84-148
Pettersson,T & Carlsson,T & Källebrink,K-G & Lindh,P & Lundmark,R & Thuvander,R. 2000.
   Fågelrapport för Västmanland 99. FiV 31:94-140.
Pettersson,T & Carlsson,T & Lindh,P & Lundmark,R & Thuvander,R. 2001.
   Fågelrapport för Västmanland 2000. FiV 32:50-100.
Pettersson,T et al. 2007. Fågelrapport för Västmanland 2006. FiV 38:84-161
Pettersson,T et al. 2008. Fågelrapport för Västmanland 2007. FiV 39:36-114
Rasten, A. 2016. Övervintrande SIBJÄRNAR. Roadrunner Nr 4: 10-11.
Rehnberg, M. 2005. Backsvalan för en tynande tillvaror i Västmanland. Resultatet från
   riksinventeringen 2003. FiV 36:56-63
Rehnberg, M & A Carlberg & J Lindberg & G Niklasson & T Pettersson & R Thuvander. 2011. 
    Fågelrapport för Västmanland 2010. FiV 42:2-3:14-57.
 - 2012. Fågelrapport för Västmanland 2011. FiV 43:2-3:14-59.  
Rudenvall,M. 1998. Kanadagåsen - och dess spridning och anpassning i Sveriges natur.
   Stencil. 11s. EK3b. Lindeskolan.
 - 2001. Sällingesjön 2000. Pandion 17:5
 - 2001. Januariinventeringen 2001. Pandion 17:8-12
 - 2002. Skinnchoklad och krysslistor - ett vinterrally. FiV 33:15-17
 - 2002. Januariinventeringen 2002. Pandion 18:5-8
 - 2002. Sällingesjön 2001. Pandion 18:17-18
 - 2003. Januariinventeringen 2003. Pandion 19:2-5
 - 2004. Januariinventeringen 2004. Pandion 20:7-9
 - 2005. Januariinventeringen 2005. Pandion 21:19-23
 - 2006. Januariinventeringen 2006. Pandion 22:15-18
 - 2007. Januariinventeringen 2007. Pandion 23:2-6
 - 2007. Havsörn häckade vid Sällingesjön! Pandion 23:20-22
 - 2007. Ägretthäger vid Sällingesjön den 16/9. Pandion 23:36
 - 2008. Januariinventeringen 2008. Pandion 24:2-8
 - 2008. World Birdwatch-day 4/10 2008. Pandion 24:19
 - 2010. World Birdwatch-day 3/10 2009. Pandion 26:2-4
 - 2011. Januariinventeringen 2011. Pandion 27:23-26
Sandberg, A. 2002. Kommunkryssning - en extra krydda i vardagsskådningen!
   Pandion 18:20-23
 - 2003. VOF:s Ugglelyssning. Pandion 19:17-18.
 - 2004. Dygnsinventeringen 2004. Pandion 20:31-37
 - 2009. Blåkråka vid Rällså. Pandion 25:30-32
Sandberg, L. 2000. Nya naturreservat. [Liljekonvaljholmen, Liaskogen]. Pandion 16:10-13
 - 2000. Januariinventeringen i Lindesbergs kommun 2000. Pandion 16:17-19
 - 2000. Ola Almkvist berättar. Pandion 16:27-29
 - 2001. Andfågelinventeringen. Pandion 17:45-46
 - 2002. Kilskogen. Pandion 18:14-16
 - 2002. Andinventeringen. Pandion 18:45-46
 - 2003. Andinventeringen. Pandion 19:39-40
 - 2003. Misslyckad häckning av berguv vid Frövifors. Pandion 19:24
 - 2004. Stor flock av fjällpipare. Pandion 20:14. [Ervallaängarna 18.5.2004]
 - 2004. Trädlärkor på Valsjöheden. Pandion 20:59-60
 - 2005. Turturduva i Frövi 11-12/6 2005. Pandion 21:42
 - 2005. Andfågelinventeringen 2005. Pandion 21:43-48
 - 2005. Ugglelyssnarveckan 2005. Pandion 21:66-67
 - 2006. Ugglelyssnarveckan i Västmanland 2006. Pandion 22:20-22
 - 2006. Andfågelinventeringen 2006. Pandion 22:81-83
 - 2007. Andinventeringen 2007. Pandion 23:30
 - 2008. Uggleveckan 15-23/3 2008. Pandion 24:12-13
 - 2009. Ugglelyssnarvecka i landskapet 7 - 15 mars. Pandion 25:7
 - 2010. Aktuella observationer 1/12 2009 - 31/5 2010. Pandion 26:17-24
Sandell, S-O. 2005. Riksinventeringsart 2004 - Gråhäger. FiV 36:4-10
Skogsvilt II. 1995. Uppsatser från det andra årtiondet vid Grimsö forskningsstation.
   Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Skogsvilt III. 2004. Vilt och landskap i förändring. Grimsö forskningsstaion, SLU. 
Skyllberg, U & M Tjernberg. 2008. Vårrastning av taigasädgås i södra Sverige 2007 - 
   uppskattning av storleken på populationer som nyttjar det västra och centrala
   flyttstråket. Svensk sammanfattning. Ornis Svecica. 18:45-51.
Strid, T. 2003. Fågelrapport för 2002, s. 59-123. I "SOF. 
   Fågelåret 2002". Stockholm.
 - 2005. Fågelrapport 2004, s. 57-128. I "SOF. 
   Fågelåret 2004". Stockholm.
Strid, T & M. Waern. 2010. Fågelrapport 2009, s. 45 - 147. I "SOF. 
   Fågelåret 2009". Stockholm.
Svensson, S. 2001. Fågelövervakning med standardrutter - i Örebro län.
   FiN 24:14-23
Tyrberg, T. 2000. Fågelrapport för 1999, s. 77-135. I "SOF. 
   Fågelåret 1999". Stockholm.
 - 2001. Fågelrapport för 2000, s. 57-118. I "SOF. 
   Fågelåret 2000". Stockholm.
 - 2002. Fågelrapport för 2001, s. 59-120. I "SOF. 
   Fågelåret 2001". Stockholm.
Wirdheim, A. 2000. "Invasion" av bredstjärtad labb 1999, s. 73-75. I "SOF. 
   Fågelåret 1998". Stockholm.
Wretenberg, J. 2007. Stäpphöksbesök i Västvalla. Pandion 23:25-27