Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun


Detta är en uppdatering av skriften "Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun" (Frövi Fågelklubb, Meddelande nr. 18. 1997). Totalt har idag 267 arter iakttagits inom Lindesbergs kommuns gränser. De observationer som gjorts på Ervallaängarna (Örebro kommun) och upptagits i tidigare upplagor av denna skrift har i denna senaste upplaga uteslutits.

Endast arter som iakttagits med maximalt 10 fynd i kommunen har medtagits.

De rapporter som i förekommande fall skall granskas av raritetskommittén eller regionala rapportkommittén är granskade och godkända. Källan för varje fynd har angivits. Principen har varit att i första hand ange källan på riksnivå (om sådan finns), t.ex. de regionala rapportkommitteérnas sammanställningar i Vår Fågelvärld (SOF.Fågelåret fr.o.m 1992) eller raritetskommitténs motsvarande sammanställningar. I andra hand har angivits om fyndet finns publicerat i den regionala tidskriften (MVOF, Fåglar i Västmanland ) och därefter i den lokala (Frövi Fågelklubbs årsrapporter eller boken Fågellivet i Lindesbergs kommun).

Följande källförkortningar har använts:
FiLK=Fågellivet i Lindesbergs kommun (1992), FiV = Fåglar i Västmanland, FLK = Fåglar i Lindesbergs kommun, MVOF = Meddelanden från Västmanlands Ornitologiska Förening, ,VF = Vår Fågelvärld.

Uppdaterad feb 2021

Islom (Gavia immer)

 1. 1 ex Råsvalen 24.7-3.8 1960 (Ola Almkvist & Bo Ernestål). Jaktsignalen 1960:3:19 samt VF 1964:81.

[Rosaryggad pelikan (Pelecanus rufescens)]

 1. 1 ex Väringen/Frövi 15.3 - 14.4 1998. (Mats Larsson m.fl). FiV 1999:2:13 samt Fågelåret 1999:161

Svart stork (Cikonia nigra)

I modern tid:
 1. 1 ad Sörbysjön 31.5 1985 (S-O Eriksson, Lennart & Andreas Sandberg), 4.7 - 28.7 1985 (Gunnar Eriksson mfl). VF 1986:387.
 2. 1 ex Sörbysjön 18.4 1986 (Gunnar Eriksson) samt 12.5 - 31.7. 1 ex över Kägleborg 8,5 (Ingar & Olle Andersson) samt 1 ex Oppboga 8 - 4.8 (gm T Ewerlid). VF 1987:380.
 3. 1 ex Österhammarssjön 8.5 - 26.6 1987 (Arne Eklöw m.fl), Finnåkerssjön 17.5 - 28.6 (Sven Larsson mfl), Sörbysjön 16.5 - 13.7 (Erik Jansson mfl). VF 1988:383
 4. 1 ex Lilla Rumängen/Vedevåg 10-15.5 1989 (Ylva Lindberg mfl). VF 1980:395
 5. 1 ex Österhammarssjön 15.9 1995 (Eie Rylander).SOF 1996. Fågelåret 1995:74.
 6. 1 ex str. (N) Västvalla 12.5 2001 (Sören Ewerlid). FiV 2002:57

Tundrasädgås (Anser f. rossicus)

 1. 1 ex Österhammarssjön 1.5 2006. (Andreas Sandberg mfl)
 2. 2 ex Nederby 2.4 2010 (Mats Axbrink)
 3. 1 ex Sällingesjön 19.5 2013. (Mattias Rudenvall).
 4. 5 ex Känässjön Fellingsbro sn 27.2 2020

Fjällgås (Anser erythropus) [CR]

 1. 1 ex Morskogasjön 23.4 1978 (Sivert Juneholm). FiV 1989:79
 2. 2 ex mot nordost över Hagaberg/Frövi 23.4 1990 (Erik Jansson). VF 1991:6-7:33.
 3. 1 ex över Västvalla 26.4 1993 (T Ewerlid). SOF 1994. Fågelåret 1993:59.
 4. 6 ad (omärkta) Sjömosjön/Nederby 5-27.4 1999 (Sven-Olof Eriksson mfl). Fågelåret 1999:88
 5. 7 ad (omärkta) Sjömosjön/Nederby 5.4 2000 (Sven-Olof Eriksson) samt 7.4 (Jerry Andersson). Fågelåret 2000:67
 6. 4 ad Sjömosjön 31.3-1.4 samt 6.4 2002 (Sven-Olof Eriksson mfl)
 7. 1 ex Österhammarssjön och Finnåkerssjön 1.5 2002 (Andreas Sandberg mfl) samt samma fågel Finnåkerssjön 4.5 2002 (Sven Larsson)
 8. 1 ex Valfisken/Väringen 9.5 2002 tills. med tre vitkindade gäss (Johan och Per Andersson m.fl) samt kvar samma lokal 11.5 (Andreas Sandberg, Linnea Jacobsson)
 9. 2 ex Sörbysjön 17.4 2018 (Jan-Erik Malmstigen m.fl)
 10. 1 ex Sällingesjön 27-29.2 2020 (Mattias Rudenvall mfl) samt ev. samma individ Vässlingby 14.3 2020 (Johan Andersson m.fl)

[Stripgås (Anser indicus)]

 1. 1 ad Ullersätersviken,Väringen 3-8.9 2002 (Jan-Erik Malmstigen mfl)

[Snögås (Anser caerulescens)]

 1. 1 ex Sörsjön,Löa hösten 1972. FiLK:62
 2. 1 ex Lunten 18.3 - 20.3 1977 (Jan-Erik Malmstigen mfl). FiLK:62
 3. 2 ex Dysjön 3.6 1981 (Ingvar Andersson). FiV 1982:72
 4. 4 ex Bottenån,Lindesberg 10.9 1981 (Mats Andersson). FiV 1982:72
 5. 1 ex Sjömosjön 18.3 1989. (Ulf Eriksson). VF 1990:397
 6. 1 ex Oppboga/Fellingsbro 16.9 1991. (T Ewerlid). FiV 1992:88
 7. 1 ad (ljus fas) Gillberga gärde 3.4 2010. (Bo Dahlström m.fl).

[Kejsargås (Anser canagica)]

 1. 1 ex Sörbysjön 10.4 2005 (Sven-Olof Eriksson och Ulla Wallin) samt samma individ Finnåkerssjön 11.4 (Jan-Erik Malmstigen och Anders Hjerling).

Rostand (Tadorna ferruginea)

 1. 1 ex Österhammarssjön 29 - 30.7 1994 (Andreas Sandberg mfl). SOF 1995.Fågelåret 1994:81
 2. 1 hona str. Sörbysjön 16.5 1999 (Tomas Haraldsson, Bo Dahlström). Fågelåret 1999:90

Amerikansk kricka (Anas carolinensis)

 1. 1 hanne Sällingesjön 5 - 14.4 1995 (Mattias Rudenvall mfl), SOF 1996.Fågelåret 1995:81.
 2. 1 hanne Österhammarssjön 23.4 - 2.5 2007 (Sven-Olof Eriksson, Sven Larsson m.fl).

[Mandarinand (Aix galericulata)]

 1. 1 hanne Gröna bron/Lindesberg 20 - 23.4 1990. (Folke Vennberg m.fl). VF 1991:6-7:35
 2. 1 hanne Gröna bron/Lindesberg 3.5 1996 (gm T Ewerlid). SOF 1997. Fågelåret 1996:122
 3. 2 hannar Ässingeån/Ekebyhammar 15.9 1997 (Ulf Jacobsson mfl). SOF 1998. Fågelåret 1997:138
 4. 1 hanne Storåbadet 31.5 2002 (Jan-Erik Malmstigen)
 5. 1 hanne Storåbadet 23.4 2003 (Ulla Wallin & Sven-Olof Eriksson), 1 hanne Gröna bron/Lindesberg 27-28.4 2003 (Mats Andersson m.fl.), 1 hanne Albäcksån 19.5 2003 (Ulla Wallin m.fl). De fyra fynden rör sannolikt samma individ. FiV 2004:93
 6. 1 hanne Hinsebergsbron/Väringen 5.11 - 20.11 2004 (Erik Jansson m.fl)

Vitögd dykand

 1. 1 hona Näset/Stora Lindessjön 22.6 1992 (Mats Andersson). SOF 1993.Fågelåret 1992:87

Stäpphök (Circus macrourus)

 1. 1 ad hanne Kägleborgs motorbana 18.5 1989 (Erik Törnvall mfl). VF 1990:469
 2. 1 hanne Finnåkerssjön 13.6 1990 (Per Angelstam). VF 1991:8:19
 3. 1 3k hanne Västvalla 23.6 - 25.6 2007 (Johan Wretenberg mfl)
 4. 1 hanne Nederby 19.8 2014 (Sven-Olof Eriksson)
 5. 1 ex honf Morskogasjön 12.5 2016 (Mats Andersson)
 6. 1 ex förbiflygande Hedvägen, Frövi 17.4 (Johan Andersson, Ulla Wallin)
 7. 1 hanne Sjömosjön 1.5 2017 (Johan Andersson, Per Andersson)
 8. 1 1k Västvalla 20.8 2019 (Johan Wretenberg)

Stäpphök/Ängshök (Circus sp)

 1. 1 ex Bysjön/Grimsö 1.10 1976 (Hans Ljungkvist). VF 1977:271
 2. 1 ex Hultasjön 23.9 1991 (G Ericsson). Pandion 1992:1:20

[Duvhök (Accipiter gentilis buteoides)]

 1. 1juv hona "nedlades" Fellingsbro 18.12 1957. VF 1960:238

Jaktfalk (Falco rusticolus)

 1. 1 ex Braxnäs,Sörmogen i februari 1986 (Per Ahlqvist). VF 1987:390

Aftonfalk (Falco vespertinus)

 1. Vid Hinseberg,Frövi blev en hona skjuten 1906 eller 1907 och
 2. vid Frövi en hane i juni 1907 (Jägerskiöld & Kolthoff 1926)
 3. 1 ex Grimsö 19.6 1975 (Håkan Axelsson). Opubl. Arkiv Grimsö.
 4. 1 hanne (2K) Morskogasjön 31.5 1991 (T Ewerlid mfl). VF 1992:7-8:43
 5. 1 hona Gillberga gärde/Ullersäter 6.5 1995 (Bo Dahlström). SOF 1997. Fågelåret 1996:87.
 6. 1 hanne Rynninge 15.7 1996 (Bo & Cay Runesson). SOF 1997. Fågelåret 1996:87.
 7. 1 ung hanne Hagaberg/Frövi 3.9 1996 (Andreas Sandberg mfl). SOF 1997. Fågelåret 1996:87.
 8. 2K hanne Hagabergsliden/Lindesberg 7.8 1998 (Mats Andersson). SOF 1999. Fågelåret 1998:92
 9. 2K hona Sällingesjön 4.5 2000 (Mattias Rudenvall mfl). Fågelåret 2000:77
 10. 1 hona Rävbo, Nederby 10.5 2019 (Johan Wretenberg).

Dalripa (Lagopus lagopus)

 1. 4 par utplanterades i Brännan 1932. Häckning konstaterades 1933 (Lars Jäderberg, Arkiv Grimsö).
 2. 1 ex hördes under två veckors tid i maj 1969 vid Näverkärret (Sten Unnderstedt). VF 1974:249.
 3. 1 ex flög uppfrån ett hygge 4 km norr Bäckegruvan nära Dalagränsen den 28.4 1989. FiV 1990:68

Tjockfot (Burhinus oedicnemus)

 1. 1 ex på hygge Långbrofallet/Hägernäs 15.7 1988 (Grzegorz Mikisinski). VF 1989:452

Svartvingad vadaresvala (Glareola nordmanni)

 1. 1 ex Storbron/Frötuna 18-19.7 1992 samt Västvalla på kvällen den 18.7 (T Ewerlid mfl). SOF 1993.Fågelåret 1992:89.

Sandlöpare (Calidris alba)

 1. 1 ex sligdammen,Stråssa 24.9 1988 (T Carlsson). FiV 1989:63
 2. 1 ex Österhammarssjön 7.8 1989 (P Jacobsson). FiV 1990:71
 3. 1 ex str.(S) Österhammarssjön 1.8 1998 (Sven Larsson). FiV 1999:2:36

Skärsnäppa (Calidris maritima)

 1. 1 ex Övre Sundet,Sörmogen 4.5 1977 (Anders Falén). FiV 1989:809
 2. 1 ex Vagnshäll/Väringen 11.10 1989 (Erik Jansson). VF 1990:405

Myrsnäppa (Limicola falcinellus)

 1. 1 ex Gammelbo 3.9 1985 (P Angelstam). FiV 1986:67
 2. 1 ex Sjömosjön 10.9 1985 (L-E Spritt, opubl.)
 3. 1 ex sligdammen Stripa 31.5 1986 (J-E & Johan Malmstigen). FiV 1987:68
 4. 1 ex Sjömosjön 19.7 1992 (Gunde Persson, Max Widman). FiV 1993:102
 5. 1 ex Västvalla 28.5 1994 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt spel på samma lokal 29.5 (Ulf Jacobsson m.fl). FiV 1994:126
 6. 1 ex Näset/Stora Lindessjön 19.5 1998 (Mats Andersson). FiV 1999:2:37
 7. 3 ex Näset, Finnåkerssjön 29.5 2009 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg)
 8. 1 ex Pikaboda 28.5 2010 (Sven-Olof Eriksson mfl).
 9. 1 ex Finnåkerssjön 1.6 2012 (AndreasSandberg m.fl)
 10. 1 ex Näset, Finnåkerssjön 2.6 2017 (Carl Tamario)

Tereksnäppa (Xenus cinereus)

 1. 1 ex Rockhammar 30-31.5 1987 (Jan-Erik & Johan Malmstigen m.fl), VF 1988:455

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)

 1. 1 ex Sörbysjön 22.5 1987 (Erik Jansson). FiV 1988:72
 2. 1 juv Österhammarssjön 2.8 1989 samt därefter observerad t.o.m. den 8.8 med som mest 7 ex den 7.8 (Jerry Andersson, J-E Malmstigen m.fl). FiV 1990:73
 3. 1 ex Österhammarssjön 29.7 1994 (Andreas Sandberg). FiV 1995:128
 4. 1 ex Sörbysjön 3.6 1997 (Tomas Haraldsson). FiV 1998:146
 5. 1 ex str.(S) Österhammarssjön 13.7 2002 (Mattias Rudenvall).
 6. 14 ex Rävbo/Nederby 1.6 2006 (Björn Lindberg mfl.)

Bredstjärtad labb (Stercocarius pomarinus)

 1. 1 ex skjutet Klotens bruk,Ramsberg eftersommaren 1863 (Svenska Jägarförbundets Nya tidskrift 1866:213, 1872:128, 1872:192). Se även FiLK:102
 2. 22 ex (därav 20 juv) rastade Ullersätersviken/Hagaberg 25.9 1999 (Ulla Wallin, Jan-Erik Malmstigen mfl). Fågelåret 1999:73-75

Kustlabb (Stercocarius parasiticus) [NT]

 1. 1 ex Råsvalen 23.6 1982 (Ola Almkvist). VF 1983:315
 2. 1 ad Stor-Väringen 18.7 2000 (Tomas Haraldsson). FiV 2001:82
 3. 1 ex (ljus fas) str. Hagaberg/Frövi 15.5 2004 (JEM;JOA,PEA) samt troligen samma individ samma dag str. Finnåkerssjön (Sven Larsson).
 4. 1 1k Hagaberg 19.10 2014 (Johan Andersson)
 5. 4 ex (mörk fas) Sällinge 9.5 2020 (Mattas Rudenvall).

Svarthuvad mås (Larus melanocephalus)

 1. 1 ex (2k) Sörängarna 31.5 1989 (Mats Andersson). VF 1990:472

Tretåig mås (Rissa tridactyla)

 1. 1 ex "Funnen å isen på Lindesjön",Linde före 1858 (Löwenhjelm 1858).
 2. 1 ad Hagaberg/Frövi 1-8.5 1987 (Mats Andersson mfl). FiV 1988:73
 3. 1 ad Näset,St Lindessjön 23.4 1988 (Mats Andersson). FiV 1989:66
 4. 1 juv Skallerudden,Sörmogen 11-13.8 1992 (Mikael Hake). SOF 1993.Fågelåret 1992:57
 5. 1 ex (2K) Rynningefors 18.1 1993. Fågeln som var i dålig kondition omhändertogs men dog senare på kvällen den 20.1 (Ingela Liljeström, Johnny Tegin m.fl). SOF 1994. Fågelåret 1993:73

[Silltrut. (Larus fuscus intermedius)]

 1. 1 ex Ullersätersviken, Väringen 27.4 1997 (Jan-Erik Malmstigen). Andra fyndet i Vstm. SOF 1998. Fågelåret 1997:114
 2. 1 ad Sällingesjön 24.7 1999 (Mattias Rudenvall). Fågelåret 1999:104

[Ljusmantlad silltrut (Larus graellsii/heuglini/intermedius)]

 1. 1 ex Pikaboda 13.5 2010 (Jan-Erik Malmstigen).

Vittrut (Larus hyperboreus)

 1. 1 2k Stor-Väringen 12.5 1998 (Tomas Haraldsson, Jan-Erik Malmstigen). SOF 1999. Fågelåret 1998:101
 2. 1 ad Väringen/Hinseberg 12.3 1999 (Erik Jansson). FiV 2000:123

Småtärna (Sterna albifrons)

 1. 1 ex Väringen 7-8.9 1978 (Erik Jansson,Ove Sjöberg). VF 1989:420

Vitvingad tärna (Chlidonias leucopterus)

 1. 1 ad Sällingesjön & Sörbysjön 11.5 1996 (Mattias Rudenvall mfl). SOF 1997. Fågelåret 1996:140

Tobisgrissla Cepphus grylle)

 1. 1 ex Ullersätersviken,Väringen 6.5 1986 (Jerry Andersson mfl). VF 1990:410

Turturduva Streptopelia turtur)

 1. 1 ex Morskoga maj-juni 1984 (P Angelstam). FiV 1985:91
 2. 1 rop Hultasjön 15.6 1991 (Hans Ljungkvist gm Gunnar Ericsson). Opubl
 3. 1 ex mellan Rynninge och Ringaby 14.6 1993 (Bo Runesson). FiV 1994:88
 4. 1 ex Albäcksån 21.5 1995 (Andreas Sandberg mfl). FiV 1996:134
 5. 1 ex Kofallsskogen/Frövi 11-12.6 2005 (Per Åkerlund mfl)

Fjälluggla (Nyctea scandiaca)

 1. 1 ex Ringaby/Fellingsbro 5.4 1962 (E Rosenberg). Sveriges Natur,T 1963
 2. 1 ex Näset,St Lindessjön hösten 1970. Fältbiologerna, stencil 1971
 3. 1 ex Reningsverket/Lindesberg 10-13.11 1983 (Sivert Juneholm) VF 1984:476
 4. 1 ex Hjältmyra/Frövi i november 1986 (Rune Jansson), VF 1987:398
 5. 1 ex Nyckelby 7.1 1987 (gm Jan Wilhelmsson). VF 1988:40
 6. 1 ex Stormossen/Grimsö i oktober 1988 (Jon E Swenson). VF 1989:403
 7. 1 ex Ö Finnåker 18.12 1997 (Sivert Juneholm). SOF 1998. Fågelåret 1997:118

Alpseglare (Apus melba)

 1. 1 ex Frövifors 4.6 1998 (P-Å Grönvall). SOF 1999. Fågelåret 1998:145

Blåkråka (Coracias garrulus)

 1. 1 ex Frötuna, ankomst 5.4 1832. VF 1946:182
 2. 1 ex Löa 25.5 1963 (Kurt Johansson,Maivor Persson). VF 1965:79
 3. 1 ex Svensnäs,Råsvalen 18.8 1969 (Ola Almkvist). VF 1970:238
 4. 1 ex Vesslingbyholm/Fellingsbro 23.5 1978 (Stefan Thorsell mfl). VF 1979:266
 5. 1 1k Rällså 27.9 - 14.10 2009 (Per Klingberg mfl). Funnen död 16.10. Uppehöll sig på bägge sidor kommungränsen.

[Härfågel (Upupa epops saturata)]

 1. 1 hona Lindesberg 8.5 1975. Fyndet av denna ras upptäcktes i samband med skinnstudier av härfåglar vid Riksmuseet i Stockholm. (Ericson,P G P. 1997. Bull. B.O.C)

Tofslärka (Galerida cristata)

 1. 1 ex Östanbygatan/Frövi 20.4 1981 (Jan-Erik Malmstigen). VF 1982:382

Berglärka (Eremophila alpestris)

 1. 2 ex Vagnshäll/Väringen 9.10 1981 (Erik Jansson). FiV 1982:81
 2. 1 ex Vagnshäll/Väringen 14-15.10 1981 (Erik Jansson)). FiV 1982:81

[Engelsk sädesärla (Motacilla alba yarrellii)]

 1. 1 ex Storå 22-29.4 1981 (Ola Almkvist, Stig Ekblom), VF 1983:402
 2. 1 ex Sörbysjön 16.4 1988 (Magnus Köpman, P Jacobsson). VF 1989:407

Citronärla (Motacilla citreola)

 1. 1 ad Västvalla 4.5 1996 (Hans Wilhelmsson). SOF 1997. Fågelåret 1996:143
 2. 1 hona Fageräng/Hultasjön 16.5 1999 tills. med 30-tal gulärlor på harvad åker (Mats Andersson. Fågelåret 1999:117

Sibirisk Järnsparv (Prunella)

 1. 1 ex Fågelsången, Lindesberg 11.12 2016 - 27.3 2017 (Sören Adolfsson m.fl). Ny för VS.

[Vitstjärnig blåhake (Luscinia cyanecula)]

 1. 1 hanne Bäck/Fellingsbro 13.5 1960 (Lennart Jansson). [Fyndet ej godkänt för publicering. Fågelåret 2000:146.]

Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquata)

 1. 1 hanne Sörängarna 5.6 1990 (Mats Andersson). VF 1991:6-7:52
 2. 1 hanne Öskeviksby,Finntorp 7.4 1996. (Birger Alesmark, Jan-Erik Malmstigen mfl). SOF 1997. Fågelåret 1996:106

Höksångare (Sylvia nisoria)

 1. 1 juv Hagaberg/Frövi 17.8 1980 i samband med ringmärkning (Jan-Erik Malmstigen). VF 1981:480
 2. 1 2K hona ringmärktes Hagaberg/Frövi 1.9 1996 (Jan-Erik Malmstigen m.fl). Fågeln sågs på lokalen t.o.m. den 11.9. SOF 1997. Fågelåret 1996:109
 3. 1 juv ringm. Hagaberg/Frövi 12.8 2002 (Jan-Erik Malmstigen)

Tajgasångare (Phylloscopus inornatus)

 1. 1 juv ringmärktes Hagaberg/Frövi 1.10 1988 (Jan-Erik Malmstigen mfl). VF 1989:411
 2. 1 ex Sällingesjön 6.10 2018 (Mattias Rudenvall)

Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapillus)

 1. 1 sj hanne sv om Kägleborg 25.5 1993 (Ingemar Andell, Jonas Nordin). Fågeln uppehöll sig stationärt på platsen tillsammans med en kungsfågel . Bobygge iakttogs och samhäckning kan inte uteslutas. Ej rapporterad efter 13.6, dock sågs 1 hanne på samma plats 24.10 (Peter Gustafsson,Joakim Johansson), SOF 1994.Fågelåret 1993:92

Lavskrika (Perisoreus infaustus)

 1. 1 ex 15 km nordost Lindesberg i juni 1970 (gm Ola Almkvist). VF 1972:202
 2. 1 ex NNV Forshammars bergverk 1.11 1978 (Tage Berggren, arkiv Grimsö). FiLK:154

[Svartkråka (Corvus corone corone)]

Regionala rapportkommittén i Västmanland har gått igenom de rapporter som lämnats på fynd av svartkråka i Västmanland. I hög grad svarar inte dokumentationen på de krav man bör ställa för en säker bestämning. För Lindesbergs kommun finns ett fynd av svartkråka som är tillfredsställande dokumenterat.
 1. 1 ex str. Österhammarssjön 29.7 2003. (Sven Larsson).
Följande fynd kan dock inte utesluta en förväxling med t.ex råka. FiV 1996:28-30.

Gulhämpling (Serinus serinus)

 1. 1 hanne Rya Östra/Lindesberg 2.6 2000 (Erik Jansson). Fågelåret 2000:113

Tallsparv x gulsparv (E. leucoceph. x citrinella)

En trolig hybrid mellan tallsparv och gulsparv sågs den 13.3 1995 vid foderbord på Frövidalsgatan i Frövi (Erik Jansson). Fågeln videofilmades och filmen har granskats och kommenterats av raritetskommittén gm Christian Cederoth. FiV 1996:148.