Medlemmarnas kommunkrysslistor.

Totalt har 266 arter iakttagits i kommunen. Därutöver sju raser samt fem arter som sannolikt rymt ur fångenskap.NamnTotalt antal arterSenaste obs
Jan-Erik Malmstigen247Lappuggla 2009-06-03
Andreas Sandberg238Myrsnäppa 2009-05-29
Mats Andersson238Fjällpipare 2010-05-13
Mattias Rudenvall234Härfågel 2012-10-18
Tomas Haraldsson233Vit stork 2013-07-29
Lennart Sandberg231Lappuggla 2009-06-03
Sven Larsson228Vit stork 2013-07-28
Ulla Wallin224Busksångare 2012-05-12
Jerry Andersson223Lappuggla 2012-03-17
Ulf Jacobsson221Lappuggla 2012-03-16
Tommy Oscarsson215Stäpphök 2007-06-23
Johan Andersson214Vit stork 2013-07-30
Thomas Ewerlid213Rostand 1994-07-29
Pär Jacobsson208Snatterand 2006-04-14
Bo Dahlström207Brun glada 2012-08-31
Magnus Köpman197Fjällgås 1999-04-06
Linnea Jakobsson188Svärta 2002-05-11
Anders Hjerling187Vinterhämpling 2015-11-17
Stina Andersson186Vitkindad gås 2007-06-12
Per Axelsson182Smalnäbbad simsnäppa 2006-06-01
Magnus Jacobsson181Spetsbergsgås 2003-03-22
Anders Forsell171Snösparv 2006-04-01