Fågelåret 2006 i Lindesbergs kommun

Totalt har under året 207 arter iakttagits i kommunen vilket kan jämföras med de 204 arter som iakttogs under föregående år. Bland de arter som saknades kan nämnas; gravand, spovsnäppa, roskarl, myrspov, flodsångare och trastsångare.


Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
1 ex Ringaby kraftstation 7.1 (Johan Andersson mfl), 1 ex Ullersätersviken, Väringen 1.5 - 3.5 (Andreas Sandberg mfl). Fynd nr 29-30 i kommunen.

Skäggdopping (Podiceps cristatus)
Vinter: 3 - 6 ex Usken 24.12 - 26.12 (Hans Norelius)

Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
2 ex Stor-Väringen 28.4 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling mfl), 1 ex Köttsjön 28.4 (Arne Ulander), 1 ex Ängaboviken, Råsvalen 29.4 (Mats Andersson) samt 1 ex Stor-Väringen 4.5 (Sven-Olof eriksson, Ulla Wallin, Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 26-29.

Dessutom 2 ex Ervallaängarna 28.4 (Jan-Erik Malmstigen)

Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Häckning: 1 par Sörbysjön 16.4 - 3.6, 1 pulli den 3.6 (Ny häcklokal i kommunen). Dessutom 2 par i Gransjön 3.6 samt 1 par i Hökasjön 26.4 - 9.5. Sommar: 1 ex Morskogasjön 26.4 - 9.5. Vår: 1 - 3 ex Ullersätersviken, Väringen 26.4 - 11.5 (Jan-Erik Malmstigen)

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Vinter: 2 ex Ullersätersviken 7 - 9.12 (Jan-Erik Malmstigen) samt 1 ex samma lokal 15 - 18.12 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1 ex förbifl. Stora Lindessjön 16.12 (Jan Myhlback), 1 ex Lilla Lindessjön 26.12 (Mats Andersson, Stina Andersson). Stora flockar: 67 ex Vagnshäll/Väringen 1.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg), 74 ex (rekordflock) str.(O) Rynninge 3.5 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 50 ex str.(N) Stor-Väringen 17.8 (Jan-Erik Malmstigen, Mikael Frost).

Gråhäger (Ardea cinerea)
Vinter: Fem decemberfynd, därav fyra i Näsby sn samt 1 ex Sjömosjön 17.12. Största flock: 9 ex Vibyviken 4.4 (Johan Andersson, Per Andersson).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
1 ex Västvalla 4.4 (Ulf Jacobsson), 1 ex str.(NO) Hagaberg tills. med 21 sångsvanar 19.4 (Jan-Erik Malmstigen)

Sädgås (Anser fabalis)
Vinter: 10 - 70 ex Sjömosjön 24.12 - 25.12 (Thomas Ewerlid)

Tundrasädgås (Anser fabalis serrirostris)
1 ex av den östliga rasen av tundrasädgås iakttogs rastande i Österhammarssjön den 1.5 i samband med heldagsobsen. (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg). Förstafynd i kommunen. Foto finns (Svalan).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
Vår: 2 ex Fänninge 15.4 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 1 ex Österhammarssjön 17.4 (Johan Andersson, Per Andersson), 3 ex Sjömosjön 4.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl). Höst: 2 ex Fellingsbro kyrka 12.10 (Sven-Olof Eriksson)

Bläsgås (Anser albifrons)
Endast fyra vårfynd perioden 8.4 - 6.5 samt ett höstfynd. Vår: 1 ex Rynninge 8.4 (Jan-Erik Malmstigen), 6 ex Mon, Finnåkerssjön 13.4 (Mikael Hake, Jan-Erik Malmstigen), 1 Sörbysjön 16.4 (Johan Andersson), 1-9 ex Sjömosjön 3.5 - 6.5 (Sven-olof Eriksson m.fl). Höst: 29 ex (r) Hälla, Fellingsbro 16.10 (Björn Lindberg). Rekordflock i kommunen.

Grågås (Anser anser)
Häckning: Minst 3 kullar Österhammarssjön/Finnåkerssjön samt 1 kull Sörbysjön. Dessutom trolig häckning Morskogasjön där 4 par iakttogs den 17.4. Största flock: 400 ex Stor-Väringen 27.9 (Jan-Erik Malmstigen, Mats Andersson). Vinter: 3 ex Eriksberg, Vedevåg 18.1 (Jan-Erik Malmstigen), 1 - 12 ex Nederby 5.12 - 28.12 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1 ex Hinsebergsvaken 9.12 - 17.12 (Jan-Erik Malmstigen m.fl), 1 ex Stora Lindessjön 17.12 (Mattias Rudenvall), 1 ex Finnåkerssjön 31.12 (Sven Larsson, Mattias Rudenvall).

Kanadagås (Branta canadensis)
Vinter: 3 ex förbifl. Gusselby 14.1 (Jonas Kling). Största flock i december; Nederby 2000 - 2100 ex 13.12 - 15.12 (Sven-Olof Eriksson m.fl).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: 1 par Länsmansholmen samt 1 par Sotarön (Jan-Erik Malmstigen m.fl). Den 4.7 iakttogs 1 par med 1 pulli utanför Valfisken. Övriga fynd: 1 ex Nederby 9.4 - 11.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1 ex Morskogasjön 20.4 - 22.4 (Tommy Oscarsson m.fl), 10 ex str(S) Albäcksån 27.4 (Per Axelsson), 8 ex förbifl. Hagaberg, Frövi 3.5 (Jan-Erik Malmstigen samt 3 ex (r) Stor-Väringen 27.9 (Jan-Erik Malmstigen, Mats andersson).

Prutgås (Branta bernicla)
100 ex str.(S) Hagaberg, Frövi 18.10 (Anders Hjerling). Fynd nr 20 i kommunen.

Bläsand (Anas penelope)
Sommar: 1 par V Dammsjön/Ramsbergs sn 12.5 (Jan-Erik Malmstigen, Jerry Andersson), 2 - 4 ex Österhammarssjön 13.7 - 16.7 (Sven Larsson, Jan-Erik Malmstigen).

Snatterand (Anas strepera)
1 par Österhammarssjön 9.4 - 11.4 (JOA mfl), 1 m Sörbysjön 16.4 (Jan-Erik Malmstigen) samt 1 par samma lokal 25.4 (Sven-Olof Eriksson mfl) , 4m Albäcksån/Råsvalen 4.5 (Jonas Kling) ,

Kricka (Anas crecca)
Vinter: 1 honf. Hinsebergsvaken 9.12 (Mattias Rudenvall).

Stjärtand (Anas acuta)
Vår: Minst 22 ex från nio lokaler perioden 13.4 - 19.5. Sommar: 1m Morskogasjön 31.5 (Mikael Hake), 1 par Österhammarssjön 29.7 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). Höst: 18 ex str.(SV) Näset, Finnåkerssjön 2.9 (Sven Larsson), 1 honf. Råsvalen 7.9 (Mats Andersson, Stina Andersson)

Årta (Anas querquedula)
Vår: Totalt 12 ex från fyra lokaler perioden 28.4 - 9.5, som mest 4m2f Albäcksån 9.5 (Tommy Oscarsson). Sommar (lämplig biotop): 1 - 5 ex Sörbysjön 2.6 - 12.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl). Höst: 1 ex Dammen, Gammelbo 30.8 (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson).

Skedand (Anas clypeata)
Vår: Totalt 19 ex från nio lokaler perioden 16.4 - 6.5, som mest 3m2f Österhammarssjön 28.4 (Mikael Hake). Sommar: 1 par Sörbysjön 2.6 - 28.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) Höst: 1 honf. Stor-Väringen 20.8 (Tomas Haraldsson, Jan-Erik Malmstigen)

Brunand (Aythya ferina)
Vinter: 1m Storbron, Fellingsbro 14.1 (Sven-Olof Eriksson m.fl). Första januarifyndet i kommunen. Vår: 1m Vibyviken, Väringen 8.4 (Jan-Erik Malmstigen m.fl), 1m Sörbysjön 17.4 (Johan Andersson, Per Andersson), 1f Morskogasjön 26.4 (Tommy Oscarsson), 1 par Sjömosjön 6.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl), Höst: 1 honf. Stor-Väringen 20.8 (Tomas Haraldsson, Jan-Erik Malmstigen), 1m Reningsdammarna, Frövifors 28.8 (Mats Andersson).

Alfågel (Clangula hyemalis)
1 par Stor-Väringen 25.4 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen) samt 2 par samma lokal 28.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl). Fynd nr 31-32.

Sjöorre (Melanitta nigra)
Minst 122 ex (10 fynd) från sex lokaler perioden 4.4 - 10.5. Största flock; 43 ex Norrmogen 28.4 (Tommy Oscarsson). Höst: Totalt 20 ex från två lokaler perioden 12.9 - 16.10.

Svärta (Melanitta fusca)
1m förbiflygande Hinsebergsbron, Frövi 15.4 (Kjell Mattsson), 5 ex Stor-Väringen 20.8 (Jan-Erik Malmstigen, Tomas Haraldsson), 1m Stor-Väringen 4.10 (Jan-Erik Malmstigen, Tomas Haraldsson m.fl). Fynd nr 27 - 29.

Salskrake (Mergus albellus)
Vår: Minst 24 ex från nio lokaler perioden 9.4 - 5.5. Höst: 3 honf. Ullesätersviken 12.10, 1f Ängaboviken, Råsvalen 19.10. Vinter: 1 honf. Sjömosjön 3.12 (Björn Lindberg).

Småskrake (Mergus serrator)
Vår: 1m Vibyviken, Väringen 30.3 (Jan-Erik Malmstigen), 1 par Råsvalen 26.4 (Per Axelsson), 1f Norrmogen 28.4 (Tommy Oscarsson), 1m Finnåkerssjön 29.4 (Sven Larsson). Sommar: Från Stor-Väringen finns nio fynd perioden 28.4 - 20.6, som mest 4 par 10.5, 1-2 ex Usken 1.5 - 23.6 samt 1m Albäcksån, Råsvalen 2.6. Vinter: 1f Stor-Väringen, Bläsåsen 24.12 (Andreas Sandberg). Första decemberfyndet i kommunen.

Röd glada (Milvus milvus)
1 ex Sörängarna 5.7 (Johan Månsson), 1 ex Mon, Finnåkerssjön 17.7 (Sven Larsson, Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 15- 16 i kommunen.

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Sommar: 2 ex str.(NO) Sällingegärdet 1.7 (Sven Larsson), 2 ad Österhammarssjön 13.7 (Mattias Rudenvall) samt 2 ad vid möjlig boplats Sällingesjön 2.8 (Mattias Rudenvall, Tomas Haraldsson).
Flera: 6 ex Hagaberg, Frövi 22.12 (Jan-Erik Malmstigen).

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
Sommar: 1f Österhammarssjön 25.5 (Mats Andersson), 1f Mon, Finnåkerssjön 28.5 (Jan-Erik Malmstigen), 1f Västvalla/Nederby 27.5 - 3.6 samt 1m Finnåker 3.6 (Johan Andersson, Per Andersson). Vinter: 1-2 f Sjömo-området 1.12 - 29.12 (Sven-Olof Eriksson m.fl).

Ängshök (Circus pygargus)
1 par Hagaberg, Frövi 8.6 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling), 1 par Nederby 28.6 (Björn Lindberg), 1f Nederby 4.7 (Mats Andersson), 1f Orrkilen 16.7 (Björn Lindberg).

Ormvråk (Buteo buteo)
Vinter: Fyra januarifynd (4 lokaler) samt sex decemberfynd (6 lokaler).

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Vinter: 1 - 2 ex Sjömo-området 1.1 - 24.2, 1 ex Rya 15.1 (Tommy Oscarsson). Dessutom fyra decemeberfynd (4 lokaler).

Stenfalk (Falco columbarius)
Vinter: 1 par Västvalla 7.1 (Johan Andersson m.fl), 1f Oppboga 28.1 (Sven-Olof Eriksson m.fl).

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ad Nederby 23.4 (Björn Lindberg), 1 ad str.(S) Nederby 10.9 (Björn Lindberg).

Rapphöna (Perdix perdix)
1 ex Västvalla 10.4 (Sven-Olof Eriksson, Tommy Oscarsson) samt 5 ex samma lokal 20.9 (Ulf Jacobsson).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Minst 12 spelande vaktlar från sex lokaler (Sjömo-området, Finnåkerssjön, Rynninge) perioden 25.5 - 10.7. Dessutom ett höstfynd; 8 ex (kull) Näset/Finnåkerssjön 30.8 (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson).

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Vinter:. 1 ex Hagabergs reningsdammar januari - februari samt 1 - 2 ex december månad (Jan-Erik Malmstigen mfl).

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
Hörd Sörbysjön 25.5 - 21.6 (Sven Larsson m.fl), Lunten 7.6 (Mats Andersson, Stina Andersson) samt Finnåkerssjön 20.6 (Sven Larsson)

Kornknarr (Crex crex)
Totalt minst 14 ex från nio lokaler perioden 1.6 - 5.7

Rörhöna (Gallinula chloropus)
Häckning: 1 par Hagabergs reningsdammar, 1 ad + 1k iakttogs den 23.9 (Jan-Erik Malmstigen). Dessutom 1 ad perioden 7.4 - 2.6.

Sothöna (Fulica atra)
Vinter:. 1 ex Frövifors 1.1 - 27.2 (Sven-Olof Eriksson m.fl).

Trana (Grus grus)
Stor flock: 376 ex str. Västvalla 15.4 (Johan Andersson). Den största flocken i kommunen avseende sträckande fåglar.

Strandskata (Haematopus ostralegus)
Vår: 9 ex från fem lokaler perioden 9.4 - 11.5, därav 3 ex Sotarön 28.4. Sommar: 1 ex Hagaberg, Frövi 19.5 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex Sotarön 25.5 (Johan Andersson). Höst: 5 ex Stor-Väringen 20.8 (Jan-Erik Malmstigen, Tomas Haraldsson).

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
Vår: 1 ex Nederby 4.4 (Sven-Olof Eriksson), 1 ex Näset, Finnåkerssjön 14.4 samt 3 ex samma lokal 25.5 - 26.5, 1 - 5 ex Rävbo, Nederby 10.5 - 1.6, 2 ex Gammelbo 18.5.
Höst: 1 - 7 ex Österhammarssjön 27.7 - 14.8, 1 ex str.(SV) Stor-Väringen 20.8.

Fjällpipare (Charadrius morinellus)
20 ex Nederby 18.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 2 ex Fänninge 18.5 (Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 7 -8.

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
1 ex str.(SV) Näset, Finnåkerssjön 17.7 (Sven Larsson), 9 ex str.(S) Hagaberg, Frövi 16.8 (Jan-Erik Malmstigen)

Tofsvipa (Vanellus vanellus)
Stor flock: 800 ex Nederby 4.4 (Sven-Olof Eriksson), 550 ex Fellingsbro kyrka 11.10 (Sven-Olof Eriksson). Vinter: 3 - 27 ex Nederby 1.12 - 17.12, som mest 27 ex den 17.12 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin)

Småsnäppa (Calidris minuta)
1 ex (r) Ullersätersviken, Väringen 10.9 (Jan-Erik Malmstigen)

Mosnäppa (Calidris temminckii)
1 - 19 ex Rävbo, Nederby 10.5 - 14.5, som mest 19 ex 13.5 (Tommy Oscarsson), 3 ex Gammelbo 18.5, 1 ex Österhammarssjön 28.7 - 30.7 samt 1 ex (r) Ullersätersviken, Väringen 30.7

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
Vår: 1 ex Rävbo 12.5 (Jan-Erik Malmstigen, Johan Andersson), 1 ex Nederby 18.5 (Sven-Olof Eriksson). Höst: 1 ex Vagnshäll, Väringen 4.7 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex Österhammarssjön 28.7 - 30.7 (Sven Larsson m.fl), 1 ex Hagabergs reningsdammar 7.9 (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson).

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 spel Västvalla 25.4 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 1 ex (r) Finnåkerssjön 29.4 (Sven Larsson), 1 spel Sörbysjön 3.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Morkulla (Scolopax rusticola)
Vinter: 1 ex Albäcksån 26.12 (Jonas Kling).

Rödspov (Limosa limosa)
1 ex Sjömosjön 4.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt troligen samma individ Nederby 9.5 (Björn Lindberg). Fynd nr 20 i kommunen.

Småspov (Numenius phaeopus)
1 ex Gammelbo 4.5 (Tommy Oscarsson), 1 hörd Västvalla 12.5 (Jan-Erik Malmstigen), 2 ex Näset, Finnåkerssjön 13.5 - 14.5 (Sven Larsson).

Rödbena (Tringa totanus)
Häckning: 1 par (varnande) Norra Brunnsjön 6.6 (Hans Norelius)

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
14 ex Nederby 1.6 (Björn Lindberg m.fl). Fynd nr 6 i kommunen samt rekordflock.

Dvärgmås (Larus minutis)
1 1k Stor-Väringen 17.8 (Jan-Erik Malmstigen, Mikael Frost), 2-3 1k Stor-Väringen 19.8 - 21.8 (Tomas Haraldsson m.fl), 1 1k Mon, Finnåkerssjön 19.8 (Sven Larsson) samt 2 2k Stor-Väringen 13.10 (Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 28 - 31 i kommunen.

Skrattmås (Larus ridibundus)
Vinter: 12 ex Nederby 1.12 (Jan-Erik Malmstigen)

Fiskmås (Larus canus)
Vinter: 2 - 16 ex Nederby 4.12 - 15.12 (Jan-Erik Malmstigen m.fl), 2 ex Albäcksån 26.12 (Jonas Kling), 1 1k Viken, n Råsvalen 31.12 (Andreas Sandberg, Linnea Jakobsson).

Silltrut (Larus fuscus)
1 ex str.(N) Österhammarssjön 2.5 (Sven-Olof Eriksson), 2 ad (r) Ullersäter 23.5 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling), 1 ex Västvalla 30.5 (Ulf Jacobsson) samt 2 ex samma lokal 10.6 (Ulla Wallin, Hans Nilsson), 1 ex (rasen intermedius) Yxe 11.6 (Anders Carlberg).

Gråtrut (Larus argentatus)
Vinter: 22 ex str(S) Gusselby 20.1 (Jonas Kling) samt totalt 7 ex från fem lokaler i december.

Skräntärna (Sterna caspia)
1 ex Dalkarlshyttan 23.7 (Johan Månsson), 2 ad Råsvalen 25.7 (Mats Andersson)

Silvertärna (Sterna paradisaea)
1 ex str. Sörbysjön 19.5 (Ulf Jacobsson)

Svarttärna (Chlidonias niger)
1 1k Stor-Väringen 19.8 (Tomas Haraldsson).

Ringduva (Columba palumbus)
Stora flockar: 1000 ex Gammelbo 14.4 (Tommy Oscarsson), minst 1000 ex Stor-Väringen 4.10 (Jan-Erik Malmstigen, Tomas Haraldsson), 900 ex Västvalla 7.10 (Ulf Jacobsson). Vinter: 6 ex Yxe 14.12 (Bo Ståhl). 1:a decemberfyndet i kommunen.

Turkduva (Streptopelia decaocto)
Häckade i Fellingsbro med ett eller flera par, som mest 11 ex Storgatan 30.10 (Ulf Jacobsson). Dessutom 1 ad centrala Frövi 26.5 (Ralf Lundmark).

Hökuggla (Surnia ulula)
1 ex Slöjdarkullen 7.3 - 12.3 (Jonas Kling m.fl) samt 1 par Hällaboda 1.4 (Jonas Kling, Anders Kling).

Lappuggla (Strix nebulosa)
1 ex Sjömosjön, Käglan 3.12 (Björn Lindberg). Fynd nr 8.

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex Västvalla 28.5 - 13.6 (Ulf Jacobsson m.fl), 1 ex Nederby 28.6 (Björn Lindberg).

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Totalt 8 hörda från fyra lokaler perioden 27.5 - 22.6, som mest 4 ex Valsjöheden 3.6. Dessutom 1 ex Ullersätter 28.5 (Ove Sjöberg m.fl), 1 ex Grimsö 29.5 - 30.5 (Jean-Michel Roberge, Mikael Hake), 1 ex Pilkrog 3.6 (Ulf Jacobsson, Pär Jacobsson) samt 1 ex Åsen 3.6 (Tommy Oscarsson, Stina Andersson).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Storåbadet 22.4 (Bengt Isman), 1 ex Östra Öskevik 27.7 (Sofie Norelius), 1 ex Östra Löa i oktober (Zacharias Soudah).

Gråspett (Picus canus)
1f Kojbo, Oppäsen 2.1 - 4.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1m Laggars, Ramsberg 4.1 - 26.3 (Johan Månsson m.fl), 1f på talg Ramsberg 7.1 (Jan Österberg), 1 ex Grimsö 26.1 (Johan Månsson m.fl) samt 1 hona samma lokal 16.10 (J-M Roberge, Johan Månsson), 1 par Köttsjön 18.2 - 18.3 (Arne Ulander m.fl). Höst: 1 ex rop Östra Bor 12.11 (Mats Andersson).
Käglan (Nrk): 1m Skogsmossen 29.3 - 3.4 (Anders Forsell)

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1 ex Dysjön 8.1 (Bo Runesson), 1f Hällaboda 12.3 (Jonas Kling), 1 par Helgedomen, Ramsbergs sn 25.9 (Stig Lövborg).

Trädlärka (Lullula arborea)
Häckning/trolig häckning: 1 par Yxe grustäckt 19.4 - 29.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl), Minst 2 par Valsjöheden/Hedbyheden 17.5 - 24.7 (Tommy Oscarsson, Mikael Hake m.fl), 1 sj Åsen 28.5 (Sven Larsson), 1 sj Fyrby 16.7 (Bo Runesson). Vår: 1 ex str. Pikaboda 21.4 (Jan-Erik Malmstigen), 1 sj Företagshotellet, Frövi 28.4 (Johan Andersson, Sven-Olof Eriksson). Höst: 3 ex str. Grindtorp 10.9 (Hans Norelius), 1 ex str. Hagabergsliden 16.9 (Mats Andersson), 1 ex str. Nederby 29.9 (Sven-Olof Eriksson), 1 hörd Näset, Finnåkerssjön 15.10 (Sven Larsson).

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex str. Mon, Finnåkerssjön 5.9 (Sven-Olof Eriksson) samt 1 ex samma lokal 16.9 (Sven Larsson), 2 ex Rynninge 10.9 (Caj Runesson), 1 ex str. Grindtorp 10.9 (Hans Norelius), 1 ex Stora Lindessjön 21.9 (Mats Andersson).

Skärpiplärka (Anthus spinoletta)
Totalt 13 ex Stor-Väringen 26.9 - 5.10, som mest 4+3 ex (r) Vagnshäll 26.9 (Jan-Erik Malmstigen m.fl).

Sädesärla (Motacilla alba)
Vinter: 1 ex reningsdammarna/Frövifors t.o.m 22.12 (MAN)

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning: Sju konstaterade häckningar (Frövifors, Grimsö, Hammarbacken, Rockhammar, Oppboga, Finnåkers kursgård, Ö Öskevik) samt under häckningstid från ytterligare elva lokaler ligger i nivå med fjolårets siffror. Höst: Totalt minst 6 ex från fyra lokaler perioden 29.7 - 13.10 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) Vinter: 1 honf. reningsdammarna/Frövifors 1.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin) samt samma lokal 2 ex 15.11 och 1 ex 22.11 (Mats Andersson).

Blåhake (Luscinia svecica)
Vår: 1f Grimsö 29.5 (Johan Månsson, J-M Roberge).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Häckning: Minst 1 par häckade Frövifors industriområde (KM5, UM3). Rapporter finns från perioden 21.4 - 29.7.

Ringtrast (Turdus torquatus)
1 honf. Sörängarna 18.4 (Tommy Oscarsson), 1m Grimsö 25.4 - 26.4 (Johan Månsson m.fl),

Dubbeltrast (Turdus viscivorus)
Vinter: 2 ex Sjömosjön 17.12 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). Stor flock: 19 ex Sörängarna 10.4 (Tommy Oscarsson)

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Minst 9 sj. från sju lokaler perioden 17.5 - 20.6.

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Vinter: , 1f Näsbygatan, Frövi 10.12 (Anders Hjerling). Flera: 21 sj Liaskogen 19.5 (Sven-Olof Eriksson, Mats Andersson).

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj Liaskogen 19.5 - 5.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl) samt 2 sj samma lokal 6.6 (Johan Andersson, Per Andersson).

Skäggmes (Panurus biarmicus)
1 - 5 ex Hagaberg, Frövi 29.9 - 15.11 (Jan-Erik Malmstigen m.fl).

Varfågel (Lanius excubitor)
Sommar: 1 ex Rynninge 10.7 (Tomas Haraldsson), 1 ex Valsjöheden 14.7 (Mikael Hake), 1 ex Mon, Finnåkerssjön 27.7 - 2.8 (Sven Larsson m.fl).

Smalnäbbad nötkråka (Nucifraga caryocatactes)
1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 27.8 (Mats Andersson, Stina Andersson).

Råka (Corvus frugilegus)
Vinter: 1 - 3 2k Södra Måle 5.1 - 26.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin). Vår: Totalt minst 16 ex från nio lokaler perioden 17.3 - 11.5. Höst: 1 ex Stackerud 13.9 (Mats Andersson).

Stare (Sturenus vulgaris)
Vinter: 3 ex Nederby 17.12 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Hämpling (Carduelis cannabina)
1 ex Skolgatan, Fellingsbro 8.1 (Tomas Haraldsson m.fl). 1:a vinterfyndet i kommunen.

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)
3 - 8 ex Västvalla 9.4 - 10.4 (Johan Andersson m.fl), 15 ex Nederby 11.4 (Johan Andersson, Per Andersson), 8 ex Stackerud 26.10 (Mats Andersson).

Gråsiska/Brunsiska/ (Carduelis flammea)
1m Skolgatan, Frövi 7.1 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg), 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 14.1 - 28.1 (Mats Andersson), 1 ex Södra Måle 18.1 (Jan-Erik Malmstigen).

Snösiska (Carduelis hornemanni)
1m Grönbo 24.12 (Bo Carlsson), 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 30.12 (Stina Andersson, Mats Andersson).

Tallbit (Pinicola enucleaor)
1 honf. Källbacken, Lia 14.10 (Jerry Andersson), 1 ex Snuggan 30.10 (Jonas Kling), 1 ex Orrkilen 4.12 (Björn Lindberg).

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
Vår: 4 ex Sörbysjön 24.4 (Jan-Erik Malmstigen). Höst: 1 str. Nederby 23.9 (Björn Lindberg) samt 1 ex str. samma lokal 24.9 (Björn Lindberg).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vår: Minst 306 ex från nio lokaler perioden 21.2 - 30.4, största flock 80 ex Sköldberga 1.4 (Sven Larsson). Höst: 3 ex Rynninge 3.11 (Bo Runesson), 1 ex Nederby 28.11 (Björn Lindberg).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj Gammelbo 16.5 (Sven-Olof Eriksson), 1 varnande Ålsäng 12.6 (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson, Stina Andersson).