Resultat Birdwatch-Day Lindesbergs kommun den 3 oktober 1998 (12 lokaler)

Storlom - 2
Smålom - 3
Skäggdopping - 31
Häger - 10
Knölsvan - 2
Sångsvan - 82
Sädgås - 42
Kanadagås - 1206
Bläsand - 6
Gräsand - 176
Kricka - 51
Vigg - 15
Knipa - 18
Småskrake - 1
Storskrake - 71
Brun kärrhök - 1
Blå kärrhök - 15
Duvhök - 4
Sparvhök - 9
Ormvråk - 20
Fjällvråk - 12
Tornfalk - 4
Vattenrall - 1
Trana - 446
Tofsvipa - 89
Enkelbeckasin - 4
Fiskmås - 20
Gråtrut - 62
Ringduva - 750
Skogsduva - 7
Gröngöling - 12
Spillkråka - 7
Större hackspett - 11
Mindre hackspett - 2
Sånglärka - 125
Ladusvala - 2
Ängspiplärka - 232
Trädpiplärka - 3
Sädesärla - 17
Gärdsmyg - 4
Järnsparv - 12
Rödhake - 44
Koltrast - 47
Björktrast - 325
Taltrast - 43
Rödvingetrast - 48
Dubbeltrast - 5
Gransångare - 1
Rörsångare - 1
Lövsångare - 1
Kungsfågel - 76
Skäggmes - 5
Stjärtmes - 4
Entita - 19
Talltita - 14
Svartmes - 24
Blåmes - 109
Talgoxe - 94
Nötväcka - 17
Trädkrypare - 5
Varfågel - 1
Nötskrika - 97
Skata - 62
Kaja - 687
Kråka - 296
Korp - 50
Stare - 253
Pilfink - 32
Bofink - 207
Bergfink - 701
Grönfink - 208
Steglits - 10
Grönsiska - 691
Hämpling - 4
Gråsiska - 22
Mindre Korsnäbb - 5
Domherre - 5
Lappsparv - 2
Gulsparv - 95
Sävsparv - 25

Trast sp - 650
Bo/Berg- - 525

Totalt 9098 fåglar (80 arter)