E, FILATELISTISKA ORGANISATIONER

Samlarföreningen Bältespännarna

Häger. Konstnär: Jan-Erik Wellerfors. [2016] - Häfte.

Sveriges Filatelist-Förbund

Baltex 2014. Malmö. Vit stork. - Minnespoststämpel


Frimärket "Flygande svanar" efter originalteckning utförd av konstnärinnan Laila Prytz-Wik har kommit till användning även som symbol hos några filatelistföreningar i Sverige.

Enköpings Filatelistförening.

Källa: Åke Torkelstam. Flygande svanar. Bältespännaren 1980:2, s. 12-16. Nils Norling (brev november 1982).

Gotlands Filatelistförening.

Sveriges Frimärksungdom.

Växjö Filatelistförening.