D. HJÄLPORGANISATIONER

Cancer- och Allergifonden

Hjärt-Lungfonden

[Helark, Blåmes och bergfink] - [Helark Bofink, 2013] - [Helark Domherre, 2014] - [Helark Blåmes] - [Sidensvans, 2016] - [Helark Nötskrika, 2017]

Hörselskadades Riksförbund (Hörselfrämjandets Riksförbund)

Från 1990 ändrades namnet från Hörselfrämjandet till Hörselskadades Riksförbund. Som framgår av brevmärkena "Årstiderna" finns dessa i minst två upplagor där resp. namn finns angivet.

Laryngfonden

Djurens Vänner, Helsingborg

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn FUB.

Riksförbundet mot astma- - allergi

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR Permobil, Permobilstiftelsen

Riksförbundet för trafik- och polioskadade, RTP

Röda Korset

Svenska Psoriasisförbundet

Svenska Scoutunionen

-