B. BREVMÄRKEN UTGIVNA AV NATURVÅRDANDE FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER.

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).

Berguv Nord.

Berguv Sydväst.

Falkfonden.

För Hallands Naturvård.

Nordens Ark.

Skånes Naturvårdsförbund, Skånes Ornitologiska Förening.

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

Projekt "Låt rovfåglarna leva".

Rädda Asköviken.

Svenska Djurskyddsföreningen.

Svenska Jägareförbundet.

Världsnaturfonden WWF.

Östra Härjedalens Biologiska Förening.

-


Norra Älvsbors länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen.

- [Provhäfte.]