A. JULMÄRKEN.

Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar / Hjärt Lungfonden.
Priset på välgörenhetsmärkena år 1904 var 2 öre styck och detta pris bibehölls till 1952 då det höjdes till 5 öre.

Sveriges Blåbandsscouter.