Till Minne Åke Eliasson

 

Förre postdirektören Åke Eliasson, Boden, har avlidit i en ålder av 79 år. Han var född och uppväxt i Kumla. Direkt efter handelsstudenten började han arbeta på posten på en rad platser i Svealand. 1941 blev han postexpeditör och efter avslutad postassistentutbildning kom han 1944 till Storuman. 1947 flyttade han vidare till Boden, som han därefter blev trogen. Där kom han tidigt in på Postdirektionen för Övre Norra distriktet, omfattande Norrbotten och Västerbotten. Postdirektör och regionchef blev han 1974 och blev kvar där fram till pensioneringen 1985.

Åke Eliassons stora kunnande inom postens alla verksamhetsområden gjorde att han fick många utredningsuppdrag, inom organisation, drift, ekonomi, diligenstrafik och landsbygdens postanordningar. Som pensionär hade han konsultuppdrag åt Swedpost, ett av Postens aktiebolag som sysslar med att sälja postvetande till andra länder. Han var i omgångar i bl.a södra Afrika, främst Zimbabwe, Guinea Bissau och Dominikanska republiken och Trinidad och Tobago.

På fritiden var ornitologi och filateli stora intressen som han med intresse och kun-nande förenade på ett framgångsrikt sätt. Han "listade" hela världens alla frimärken med fågelmotiv i boken "Fåglar på frimärken" som utkommit i flera upplagor. Tillsammans med några likasinnade "eldsjälar" utgav han under 19 år fram till sin död "Aves Philatelicae Scandiae". Åke var under flera år rapportmottagare i Bodens ornitologiska förening samt ordförande i Bodens Filatelistförening.

På uppdrag av Sveriges Filatelistförbund skrev han boken "Stämpelfakta, Poststämpeln genom fyra sekler". Tillsammans med bodensarna Hans Lindgren och Gösta Sundquist skrev han "Post i Norr" en bok på över 600 sidor om Norrbottens postala historia från år 1636 fram till 1992. Åke Eliasson var riddare av Nordstjärneorden och medlem i Rotary, där han var president.

Gösta Sundquist