OBSERVATIONER SEPTEMBER 1999

[Tillbaka]


Vecka 39 (27.9 1999 - 3.10 1999)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex (r) Stor-Väringen 3.10 (KMN)
Storskarv, 2 juv (r) Hagaberg/Ullersätersviken 27.9 (JEM) och 3.10 (JEM), 4 ex 28.9 (SOE) samt 1 ex samma lokal 29.9 (JEM) och 2.10 (UWN), 5 ex (r) samt 2 ex str. Stor-Väringen 3.10 (KMN)
Sädgås, 85+31 ex str.(S) Hagaberg 28.9 (JEM), 230 ex Österhammarssjön 3.10 (BDM)
Grågås, 35 ex Österhammarssjön 3.10 (BDM)
Bivråk, 1 ex Näset/St. Lindessjön 3.10 (PMR)
Havsörn, 1 ad Hagaberg 3.10 (JEM) samt samma ex Stor-Väringen samma dag (KMN)
Brun kärrhök, 1 hona Västvalla 2.10 (UJN,PJN), 1 ex Sjömosjön 3.10 (BLG)
Ormvråk, tot 41 ex Sjömosjön 3.10 (BLG)
Kungsörn, 1 ad str.(N) Hagaberg 28.9 (JEM,SOE), 1 ad str.(NO) Västansjö/Sällingesjön 3.10 (gm MRL)
Tornfalk, 1 ex Sjömosjön 3.10 (BLG)
Stenfalk, 1 hona Hagaberg 29.9 (JEM), 1 ex Bergaby/Fellingsbro 30.9 (KMN), 1 ex Stor-Väringen 3.10 (KMN)
Sothöna, 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken 2.10 (JEM)
Trana, 60 ex str.(S) Hagaberg 29.9 (JEM), 72 ex str.(O) Lindesberg 30.9 (TON), 265 ex Österhammarssjön 3.10 (BDM)
Ljungpipare, 23 ex Sjömosjön 3.10 (BLG)
Kustpipare, 1 ex Sjömosjön 3.10 (BLG)
Tofsvipa, 105 ex Sjömosjön 3.10 (BLG)
Sparvuggla, 1 ex Sjömosjön 3.10 (BLG)
Kattuggla, hörd Hagaberg 3.10 (JEM), hörd Näset/St. Lindessjön 3.10 (PMR)
Ladusvala, 2 ex Hagaberg 3.10 (JEM)
Varfågel, 1 ex Näset/St. Lindessjön 3.10 (PMR), 1 ex Västvalla 3.10 (UJN,PJN)
Gransångare, 1 sj Hagaberg 28-30.9 (JEM,SOE) samt hörd samma lokal 3.10 (JEM)
Gråsiska /Cabaret/, 1 ex ringm. Hagaberg 29.9 (JEM) samt 2 ex ringm. samma lokal 1.10 (JEM)
Stare, 600 ex Bergaby/Fellingsbro 30.9 (KMN), 600 ex Nederby 3.10 (UJN,PJN)
Steglits, 1 ex Hagaberg 2-3.10 (JEM), 1 ex Näset/St. Lindessjön 3.10 (PMR)
Lappsparv, 1 ex (r) Sotaren/Väringen 3.10 (KMN)

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 17000 ex Kvismaren 2.10
Fjällgås, 8 ex V Bännbäck 2.10
Stripgås, 2 ex Storsjön/Möklinta 2.10, 1 ex Kvismaren 2.10, 1 ex Fläcksjön 2.10
Prutgås, 5 ex str.(SV) Oset 27.9, 2 ex str. Asköviken 3.10
Bergand, 1 honf. Yxnäset/Hjälmaren 2.10
Pilgrimsfalk 1 ex Borgåsund 29.9, 1 ex Asköviken 1.10
Trana, ca 6300 ex Kvismaren 2.10
Bredstjärtad labb, 1K Kvicksund kvar 29.9
STORLABB, 1 ad Engelbrektsholmen/Hjälmaren 27.9
Kungsfiskare, 1 ex Hedströmmen 28.9
Gråspett, 1 ex Asköviken 1.10
Större piplärka, 1 ex N:a tornet/Tysslingen 29.9
Skärpiplärka, 1 ex Hamnen/Västerås 27.9, 2 ex s Tysslingen 27.9, 1 ex str. Kvismaren 2.10, 1 ex Backgården/Fagersta 2-3.10
Forsärla, 1 ex Oset 28.9 och 2.10 samt 2 ex samma lokal 29.9
Bändelkorsnäbb, 1 ex str. Kvismaren 2.10

Landet i övrigt

Svarnäbbad islom, 1 ex Hamnen/Borgholm (Öl) 27.9, 1 ex str.(S) Gubbanäsan (Hl) 1.10
Vitnäbbad islom, 1 ex Landsort (Srml) 30.9, 1 ad str.(S) Faludden (Gtl) 2.10, 1 ex str. Utlängan (Bl) 3.10
BRONSIBIS, 1 ex Eckels udde (Öl) 3.10 samt senare samma dag 1 ex Kalmar dämme (Sm)
Ormörn, 1 ex Ladholmen/Värmlandsnäs (Vrml) 27.9
Jaktfalk, 1K Vattentornet/Hörnefors (Vb) 1.10
Större skrikörn, 1 ex str. Falsterbo (Sk) 29.9
Prärielöpare, 1K Inre Stockviken (Gtl) kvar 28.9
Alpseglare, 1 ex Sandön/Ängelholm (Sk) 29.9-1.10
Härfågel, 1 ex Njurunda (Mpd) 28.9-1.10, 1 ex Överlida k:a/Svenljunga (Vg) 1.10
Större piplärka, bl.a. 1 ex Lerjan/Varberg (Hl) 28.9, 1 ex Visingsö (Sm) 1.10, 1 ex Filbornatippen/Helsingborg (Sk) 2.10, 3 ex Lilla Ulltuna gård/Uppsala (Upl) 3.10
Sibirisk piplärka, 1 ex Huvudskär (Srml) 3.10
Svarthakad buskskvätta, 1K Saltmar/Nynäshamn (Srml) 27-29.9
Kungsfågelsångare, 2 ex Stora Fjäderägg (Vb) 28-29.9, 1 ex ringm. Eggegrund (Gstr) 30.9, 1 ex ringm. Utö (Srml) 1.10
Taigasångare, 1 ex Lundsjön/Ottenby (Öl) kvar 3.10, 1 ex ringm. Falsterbo (Sk) 30.9, 1 ex Strandstuviken (Srml) 30.9, 2 ex ringm. Landsort (Srml) 3.10
VIDESÅNGARE, 1 ex Stora Fjäderägg (Vb) kvar 27.9, 1 ex ringm. Häradsskär (Ög) 1.10, kvar 2.10
Brunsångare, 1 ex ringm. Hoburgen (Gtl) 30.9
Rosenstare, 1 ex Ängelholm (Sk) 2.10
Dvärgsparv, 1 ex Stora Fjäderägg (Vb) 3.10


Toppen på sidan Vecka 38 (20.9 1999 - 26.9 1999)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 25.9 (TPN,SOE mfl)
Storskarv, 1 juv (r) Hagaberg/Ullersätersviken kvar 26.9 (JEM) samt 2 ex samma lokal 22.9 och 25.9(JEM)
Grågås, 12 ex Sällingesjön 25.9 (UWN,IBE)
Sädgås, 250 ex Sjömosjön 26.9 (UWN,IBE)
Vitkindad gås, 9 ex Sjömosjön 20.9 (BLG)
Bläsand, 44 ex Sällingesjön 25.9 (UWN,IBE)
Alfågel, 2 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 24.9 (JEM)
Svärta, 2 par (r) Hagaberg/Ullersätersviken 24.9 (JEM) samt troligen samma 4 ex den 25.9 (MAN,LSG)
Ormvråk Börringe-typ, 1 ex Köttsala 20.9 (EJN,KMN)
Blå kärrhök, 3 ex Sjömosjön 20.9 (UJN), 1 hona str.(S) Hagaberg 25.9 (UJN), minst 3 ex Nederby 26.9 (UWN,IBE)
Tornfalk, 1 hona Nederby 26.9 (UWN,IBE), 1 hanne Hälla 26.9 (UJN)
Trana, minst 350 ex Vesslingbyholm 23.9 (JEM) samt 101 ex samma lokal 25.9 (UWN,IBE), 200 ex Spånga 23.9 (SIA)
Ljungpipare, 36 ex Nederby 26.9 (UWN,IBE)
BREDSTJÄRTAD LABB, 22 ex (!!) (därav 20 juv), rastade i Ullersätersviken/Hagaberg 25.9 (UWN,JEM mfl). Upptäcktes vid 11.30-tiden, kvar till ca 14.00. 2:a fyndet i kommunen, det första gjordes 1863 vid Kloten.
Tornseglare, 1 ex Storåbadet 26.9 (MAN)
Skärpiplärka, 1 ex Vagnshäll/Väringen 24.9 (JEM)
Blåhake, 1 ex Västvalla 26.9 (UJN)
Gransångare, 1 sj Hagaberg 25.9 (JEM)
Lappsparv, 1 ex str. (S) Hagaberg 25.9 (TPN,SOE mfl)

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, ca 10.000 ex Kvismaren 21.9
Prutgås, 60 ex str. Felingen/Virsbo 21.9, 18 ex Oset/Venan 26.9
Stripgås, 1 ex Rysjön/Kvismaren 26.9
Svärta, 10 ex Mellanfjärden 26.9, 4 ex Stor-Hjälmaren 26.9
Trana, ca 3800 ex Kvismaren 23.9
Fjällpipare, 1 ex Rävgången/Venan 23.9
Kärrsnäppa, 300 ex Oset 26.9, 200 ex Venan 26.9
Dvärgbeckasin, 1 ex Venan 25.9, 1 ex Oset 26.9
Dubbelbeckasin, 1 ex Nyängen/Kvismaren 25.9
Rödspov, 1 ex Rysjön/Kvismaren kvar 21.9
Bredstjärtad labb, 1K Kvicksund 26.9, 6 ex str.(NO) Åmänningen 26.9, 2 ex Oset 26.9
Labb, 1 ad Venan 25.9, 1ad + 1 juv Oset 26.9
Skärpiplärka, 1 ex Venan 26.9, 12 ex Oset 26.9
Bändelkorsnäbb, 1 ex str.(V) Bista skola 23.9, 1 ex Virsbo 26.9
Videsparv, 1 honf. Asköviken 22.9 och 24.9

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex Hornborgasjön (Vg) 20.9
Fjällgås, 1 ex Tåkern (Ög) 20.9
Svartb. prutgås, 1 ex str.(S) Revsudden (Sm) 25.9
VITNACKAD SVÄRTA, 1 hanne Ottenby (Öl) 26.9
Stäpphök, 1 hanne Norrviken (Ög) 20.9, 1 K str.(S) Lapptäppan/Smedjebacken (Dlr) 20.9, 1K O Hamnen/Ystad (Sk) 24.9, 1K str.(SV) Nabben/Falsterbo (Sk) 26.9
Jaktfalk, 1K str. Vattentornet/Hörnefors (Vb) 22.9
Prärielöpare, 1K Inre Stockviken (Gtl) 25-26.9
Bredstjärtad labb, 156 ex str. Åstholmen (Mpd) 24.9, de flesta bredstjärtade, minst 365!! juvenila str. Billudden (Upl) 25.9
Vittrut, 1 subad Glommens hamn (Hl) 24.9
Tärnmås, 1K str.(S) Tavasten (Vb) 23.9, 1K Eggegrund (Gstr) 25.9
Härfågel, 1 ex Stora Fjäderägg (Vb) 25.9
Större piplärka, 1 ex Getterön (Hl) 22.9, 2 ex Stenö (Hls) 24.9, 1 ex Lilla Hammars näs (Sk) 25.9, 1 ex Kungsängen/Uppsala (Upl) 25.9, 1 ex Vikens hamn/Helsingborg (Sk) 25.9, 1 ex Båtafjorden (Hl) 25.9. Den 26.9 rapporterad från bl.a Revsudden (Sm), Ottenby (Öl), Falsterbo (Sk), Segelflygklubben/Karlstad (Vrml), Ornö (Srml)
Vattenpiplärka, 1 ex Skillinge hamn (Sk) 23.9
Medelhavsstenskvätta, 1 honf. Hermanö huvud/Orust (Boh) 26.9
Kungsfågelsångare, 1 ex Stora Fjäderägg (Vb) 25.9 och 1 ex ringm. 26.9, 1 ex Bjuröklubb (Vb) 25.9
Taigasångare, 1 ex ringm. Stora Fjäderägg (Vb) 21.9 och 25.9 samt 2 ex samma lokal 24.9, 1 ex NO Megrundet/Hörnefors (Vb) 22.9, 2 ex ringm. Björn (Upl) 23.9, 1 ex Lundsjön/Ottenby (Öl) 25-26.9, 1 ex Stenåsa (Öl) 25.9
VIDESÅNGARE, 1 ex ringm. Stora Fjäderägg (Vb) 23.9, kvar 26.9
Bergsångare, 1 ex Falsterbo (Sk) 22.9


Toppen på sidan Vecka 37 (13.9 1999 - 19.9 1999)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 juv (r) Hagaberg/Ullersätersviken kvar 19.9 (JEM) samt 2 ex samma lokal 20.9 (JAN), 1 ad Stor-Väringen 15.9 (JEM)
Grågås, 19 ex Finnåkerssjön 18.9 (SLA) samt 21 ex samma lokal 19.9 (JAN)
Gräsand, >210 ex Österhammarssjön 14.9 (SOE), 214 ex Rävudden/Råsvalen 15.9 (TON)
Bläsand, 18 ex + 16 str. Österhammarssjön 18.9 (SLA)
Kricka, 550 ex Österhammarssjön 18.9 (SLA)
Havsörn, 1 subad Finnåkerssjön 18.9 (SLA)
Fjällvråk, 1 ex Österhammarssjön 19.9 (JAN)
Blå kärrhök, 3 ex Nederby 15.9 (SOE), 1 juv Sjömosjön 16.9 (SOE), 1 hona Finnåkerssjön 18.9 (SLA)
Stenfalk, 1 ex Österhammarssjön 18.9 (SLA)
Järpe, 2 ex Kindla 16.9 (KMN)
Trana, Minst 400 ex Moon/Finnåkerssjön 14.9 (SOE), 100 ex Spånga 19.9 (JAN,SIA), minst 350 ex Vesslingby 19.9 (JAN,SIA)
Tofsvipa, >85 ex Moon/Finnåkerssjön 14.9 (SOE), 37 ex Sjömosjön 16.9 (SOE)
Mindre hackspett, 1 ex Sjömosjön 16.9 (SOE)
Tretåig hackspett, 2 ex Kindla 16.9 (KMN)
FORSÄRLA, 1 ex Hagabergs reningsdammar 18.9 (JEM)
Korp, 55 ex str. Österhammarssjön 18.9 (SLA)
Gransångare, 1 ex Hagaberg 18.9 (JEM), 1 sj Näset/Finnåkerssjön 18.9 (SLA)

Närke och övriga Västmanland

Ängshök, 1 hona s Tysslingen 15.9
Trana, ca 2000 ex Kvismaren 14.9
Fjällpipare, 1 ex (r) O Boda/Asköviken 18.9
Rödspov, 1 ex Rysjön/Kvismaren 18-19.9
Dvärgbeckasin, 1 ex Rysjön/Kvismaren 19.9
Dubbelbeckasin, 1 ex s Tysslingen 15.9, 1 ex Backgården/Fagersta 17.9
Skärpiplärka, 1 ex Lillåudden 18.9
Lundsångare, 1 ex Åvestbo ängar/Fagersta 16-17.9

Landet i övrigt

Vitnäbbad islom, 1 subad str. Nabben/Falsterbo (Sk) 13.9
Kejsargås, 1 ex str.(S) Stenåsabadet (Öl) 19.9
Rödhuvad dykand, 1 outf. hanne Häggnäsviken/Tullgarn (Srml) 18.9
Stäpphök, 1K str. Grötvik (Hl) 14.9, 1 hanne Kullen (Sk) 15.9, 1K Vapnödalen/Halmstad (Hl) 18.9
Prärielöpare, 1 ex Sandvik/Ottenby (Öl) kvar 14.9
Brednäbbad simsnäppa, 1K Eckels parkering (Öl) 17.9, 1K Båden/Runsten (Öl) 19.9
Tärnmås, 1K Lövöbådan (Vb) 17.9
Storlabb, 2 ex Värmlandsnäs (Vrml) 13.9
Större piplärka, 1 ex Falsterbo (Sk) 18.9
Taigasångare, 1 ex ringm. St. Fjäderägg (Vb) 15.9, 1 ex ringm. Ottenby (Öl) 19.9
Rosenstare, 1K Vallda Sandö (Hl) 13.9
Dvärgsparv, 1 ex ringm. Ottenby (Öl) 19.9, 1 ex Brandskärgården/Värmdö (Upl) 19.9


Toppen på sidan Vecka 36 (6.9 1999 - 12.9 1999)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 2 juv Gransjön kvar 11.9 (MRL)
Storskarv, 2 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken kvar 12.9 (JEM mfl), 1 juv Finnåkerssjön kvar 12.9 (MRL)
Sädgås 127 ex str. Sällingesjön 11.9 (MRL)
Grågås, 13 ex Finnåkerssjön 11.9 (MRL)
Kanadagås, 225 ex Finnåkerssjön 11.9 (MRL)
Bläsand 57 ex str. samt 26 ex (r) Sällingesjön 12.9 (MRL)
Stjärtand, 11 ex Sällingesjön 11.9 (MRL) samt 4 ex str. + 1 ex (r) samma lokal 12.9 (MRL)
Tornfalk, 1 hanne Sällingesjön 10.9 (MRL) samt 1 ex samma lokal 12.9 (MRL), 1 hanne Rävudden 12.9 (TON)
Trana, 420 ex Österhammar 9.9 (UWN)
Tofsvipa, 70 ex Fänninge 12.9 (UWN)
Sparvuggla, 1 ex Hagaberg 6.9 (JEM)
SLAGUGGLA, 1 ex Grimsö 8.9 (JOT mfl)
Mindre hackspett, hörd Hagaberg 6.9 (JEM), hörd Sällingesjön 10.9 (MRL)
Hämpling, 30 ex Sällingesjön 12.9 (MRL)
Lappsparv, 1 ex Sällingesjön 11.9 (MRL) samt 1 ex str. (S) samma lokal 12.9 (MRL)
Stenknäck, 5 ex Hagabergsliden/Lindesberg 12.9 (MAN)

Närke och övriga Västmanland

VITNÄBBAD ISLOM, 1 ex Klåvudden 11.9
Rödhuvad dykand, 1 outf. hanne Gussjön kvar 8.9
Stripgås, 1 ex Kvismaren 11.9
Ängshök, 1K Resta kvarn 9.9
Rödspov, 1 ex Asköviken 11.9
Dvärgmås, 2 juv Nyckelgrundet/Hjälmaren 6.9
Skräntärna, 1 ad Nyckelgrundet/Hjälmaren 6.9, 3 ex Venan 11.9
Trana, 1074 ex Näs/Fläcksjön 12.9
Labb, 1K str.(S) Venan 9.9
Kungsfiskare, 1 ex s.Tysslingen 7-11.9, 1 ex Oset 11.9
Videsparv, 1 ex Gnien 8.9, 1 ex Barkaröviken 12.9

Landet i övrigt

Toppskarv, 1 ex Morups Tånge (Hl) 10.9
Ägretthäger, 1 ex Hamra (Upl) 10-11.9
Svart stork, 1K Falsterbo (Sk) 12.9
Stormsvala, 1 ex ringm. Ringhals udde (Hl) 6.9
Havssula, 1 ex str.(S) Rivet (Gtl) 9.9
Fjällgås, 1 ex Ottenby (Öl) 11.9
Stäpphök, 1K str.(S) Nabben/Falsterbo (Sk) 11.9
ÖKENPIPARE, 1 ex Ängsnäset/Falsterbo (Sk) 6.9
Sibirisk tundrapipare, 1 ex Sättunaviken (Ög) 6.9
Prärielöpare, 1 ex Ottenby (Öl) 10-12.9
Vitvingad tärna, 1K Skanörs revlar (Sk) kvar 9.9, 1K Nabben/Falsterbo (Sk) 11.9
Fjällabb, 1K str.(S) Näsbybadet (Öl) 11.9, minst 2 ex str.(S) Stenåsabadet (Öl) 11.9 samt 12.9
Rosenstare, 1K Strandstuviken (Srml) 10-11.9, 1K Malön (Hl) 11.9 samt Råöslätten (Hl) 12.9, 1K Nabben/Falsterbo (Sk) 12.9


Toppen på sidan Vecka 35 (30.8 1999 - 5.9 1999)

Lindesbergs kommun

Skäggdopping, 27 ex Stor-Väringen 1.9 (KMN)
Svarthakedopping, 2 juv Gransjön 5.9 (JEM,MRL mfl)
Storskarv, 1 ad (ny individ) (r) Hagaberg/Ullersätersviken 30.8 (JEM), 2 ex 1-4.9 (JEM m.fl) samt 3 ex samma lokal 5.9 (UWN m.fl), 1 juv str. Sjömosjön 1.9 (SOE), 1 ex Finnåkerssjön 5.9 (JEM)
Kanadagås, 125 ex Österhammarssjön 4.9 (MRL), 230 ex Sällingesjön 5.9 (MRL)
Kricka, Ca 300 Österhammarssjön 5.9 (JEM)
Bivråk, 1 ex Nederby 31.8 (SOE)
RÖD GLADA, 1 ex Sjömosjön 1.9 (SOE)
Ormvråk, 12 ex (7ad,5juv) Nederby 31.8 (SOE)
Blå kärrhök, 5 ex Nederby 5.9 (SOE,BLG)
Tornfalk, 1 hanne Nederby 31.8 (SOE)
Lärkfalk, 1 ex Odonvägen/Lindesberg 31.8 (TON)
Trana, 100-tal Vesslingby 1.9 (SOE), >150 ex Österhammarssjön 5.9 (JEM)
Tofsvipa, 40-tal Nederby 31.8 - 1.9 (SOE)
Rödbena, 1 ex str.(S) Sällingesjön 5.9 (MRL)

Närke och övriga Västmanland

Stripgås, 1 ex Kvismaren 30.8
Rödhuvad dykand, 1 outf. hanne Gussjön 1-4.9. Enligt uppgift har fågeln funnits på lokalen från den 21.8
Pilgrimsfalk, 1 ex Romfartuna 4.9, 1 ex Barkaröviken 4.9
Trana, 600 ex Näs/Fläcksjön 1.9
Kaspisk trut, 1K Elbakajen/Västerås 30.8, 1K S Romfartuna 5.9
Labb, 1 ex str. Ässö-bron 5.9
Fjällabb, 1 ex str. Venan 5.9, 1 ex Ässö-bron 5.9
Bändelkorsnäbb, 1 ad hona Värnsta/N Vibysjön 4.9

Landet i övrigt

Rödhuvad dykand, 1 outf. hanne Häggnäsv./Södertälje 5.9
Mindre skrikörn, 1 ad Falsterbo (Sk) 31.8, 1 subad Näsbyholm (Sk) 4.9
Större skrikörn, 1 subad Falsterbo (Sk) 31.8-1.9
Tuvsnäppa, 1 ex Hjälstaviken (Upl) 30.8-4.9
Vitvingad tärna, 1K Skanörs revlar (Sk) kvar 4.9
Vattensångare, 2 ex ringm. Foteviken/Falsterbo (Sk) 2.9


Toppen på sidan