OBSERVATIONER AUGUSTI 1999

[Tillbaka]


Vecka 34 (23.8 1999 - 29.8 1999)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex str. Gammelbo 29.8 (TON)
Storskarv, 2 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken kvar 24.8 (JEM) samt 1 ex samma lokal 25.8 (JEM), 1 juv (r) Sällingesjön 28.8 (MRL) samt 2 ex str.(S) samma lokal 28.8 (MRL), 1 juv Finnåkerssjön 29.8 (MRL)
Sädgås, 4 ex Nederby 23.8 (SOE)
Kanadagås, 240 ex Sällingesjön 29.8 (MRL)
Bläsand, 1 par m 2 juv Morskogasjön 29.8 (TON)
Tornfalk, 1 hanne Lia 27.8 (KMN) samt 2 ex samma lokal 28.8 (KMN)
Stenfalk, 1 hanne Nederby 23.8 (SOE mfl)
Lärkfalk, 3 ex Morskogasjön 28.8 (TON)
Trana, 245 ex Österhammarssjön 29.8 (MRL)
Mosnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar 28.8 (MRL)
Mindre hackspett, hörd Hagaberg 29.8 (JEM)
Härmsångare, 1 ex ringm. Hagaberg 25.8 (JEM)
Nötkråka, 1 ex Sällingesjön 28-29.8 (MRL)
Stenknäck, 2 ex Haga/Lindesberg 27.8 (JKG)

Närke och övriga Västmanland

Kustsnäppa, 10 ex Asköviken 28.8
Myrsnäppa, 1 ex Venan 23.8 samt 2 ex samma lokal 25.8
Labb, 1ad (mörk fas) mot öster Fagerön/Ängsö 26.8
Turturduva, 1 ex Resta Kvarn 26.8

Landet i övrigt

ISLANDSKNIPA, 1 outf. hanne Roxen (Ög) kvar 29.8
Ormörn, 1 ex str. Ljungen/Falsterbo 24.8 och 29.8
Mindre skrikörn, 1 subad Falsterbo (Sk) 23.8 och 29.8
Större skrikörn, 1 subad Falsterbo (Sk) 23-24.8
Stäppörn, 1 subad str. Ljungen/Falsterbo (Sk) 24.8
Vitvingad tärna, 1K Falsterbo (Sk) kvar 29.8
Fältpiplärka, 1 ex Flygfältet/Visby (Gtl) 24.8


Toppen på sidan Vecka 33 (16.8 1999 - 22.8 1999)

Lindesbergs kommun

Smålom, 7 ex Storåbadet 18.8 (TON)
Storskarv, 1 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken kvar 21.8, 2 ex den 22.8 (JEM) samt 11 ex str.(S) 17.8 (JEM) och minst 50 ex (kommunrekord) str.(NV) samma lokal 18.8 (JEM), 1 ex Finnåkerssjön 20-22.8 (SLA), 5 ex Stor-Väringen 22.8 (KMN)
Sädgås, 2 ex Nederby 22.8 (MRL)
GRAVAND, 7 juv str.(SV) Österhammarssjön 21.8 (SLA)
Skedand, 1 hanne i eclips Österhammarssjön 21.8 (SLA)
Stjärtand, 6 ex Österhammarssjön 19.8 (JEM) samt 2 ex samma lokal 21.8 (SLA)
Bivråk, 4 ex Väringen 22.8 (KMN)
Ormvråk, 8 juv + 2ad Nederby 19.8 (SOE)
Fjällvråk, 1 juv Nederby 19.8 (SOE)
Havsörn, 1 subad Österhammarssjön 21.8 (SLA)
Ängshök, 1 hanne Nederby 21.8 (SOE mfl)
Blå kärrhök, 1 par Nederby 19.8 (SOE) samt 2m1f samma lokal 21.8 (SOE), 1 hanne Österhammarssjön 21.8 (SLA)
Tornfalk, 1 hona + 2 juv Nederby 19.8 (SOE)
Stenfalk, 1 hanne Nederby 19.8 (SOE)
Trana, 40 ex Vesslingbyholm 19.8 (JEM), 70 ex Sällingesjön 21.8, minst 334 ex Österhammarssjön 21.8 (SLA)
Mosnäppa, 2 ex Hagabergs reningsdammar kvar 18.8 (JEM)
Mindre hackspett, hörd Hagaberg 22.8 (JEM)
Blåhake, 1 ex Hagaberg 19.8 - höstens första (ASG)
Nötkråka, 1 ex grusgropen/Finnåkerssjön 21.8 (SLA), hörd Österhammarssjön 22.8 (SLA)

Närke och övriga Västmanland

Skäggdopping, 2000 ex Stor-Hjälmaren 17.8
Gravand, 2 juv Kraftvärmeverket/Västerås 21.8
Vigg, 3500 ex Stor-Hjälmaren 17.8
Pilgrimsfalk, 1 ex Kolsva 17.8
Trana, 1000 ex Kvismaren 22.8
Smalnäbbad simsnäppa, 2 ex Källviken/Kvismaren 21.8
Dvärgmås, 72 ex Stor-Hjälmaren 17.8
Mindre flugsnappare, 1 ex Venan 22.8

Landet i övrigt

Svart stork, 1K Näsbyholm (Sk) 22.8
Fjällgås, 2 ex Svensksundsviken (Ög) 22.8
Ormörn, 1 ex str. Karlshamn (Bl) 22.8, 1 ex str.(SV) Soptippen/Kristianstad 22.8
Större skrikörn, 1 subad V Näsbyholm (Sk) 21.8, 2K Falsterbo (Sk) 22.8
Sibirisk tundrapipare, 1K Suderudd/Furilden (Gtl) 19.8
SPETSSTJÄRTAD SNÄPPA, 1ad Örtofta sockerbruksdammar (Sk) 19-20.8
Prärielöpare, 1 ad Utteros/Varberg (Hl) 17-19.8
Tuvsnäppa, 1K Sättunaviken/Roxen (Ög) 22.8
Vittrut, 1K Brevik/Morups Tånge (Hl) 22.8
Svarthuvad mås, 1K Vägbanken/Furilden (Gtl) 19.8
Vitvingad tärna, 1K Torhamns udde (Bl) 28.8, 1K + 1K Falsterbo (Sk) 20.8 samt 1K samma lokal 21-22.8


Toppen på sidan Vecka 32 (9.8 1999 - 15.8 1999)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken kvar 12.8 (JEM) samt 5 ex str.(NO) samma lokal 15.8 (JEM), 1 ex Råsvalen 14.8 (TON)
Blå kärrhök, 1 hanne Nederby 10.8 (BLG)
Ängshök, 1 ad hanne Nederby 15.8 (BLG)
Lärkfalk, 3 ex Sällingesjön 14.8 (MRL)
Ljungpipare, 16 ex Sjömosjön 14.8 (BLG)
Mosnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar 10.8 (JEM) samt 2 ex samma lokal 15.8 (JEM)
Rödbena, 1 ex str.(S) Sällingesjön 14.8 (MRL)
Havstrut, 1 ex str.(N) Sällingesjön 14.8 (MRL)
Silvertärna, 1 ex str. Sällingesjön 9.8 (MRL)
Ladusvala, >700 ex NO Sällingesjön 14.8 (MRL)
Härmsångare, 2 ex Hagaberg 14.8 (ASG)
Nötkråka, minst 1 ex Sällingesjön 14.8 (MRL)

Närke och övriga Västmanland

SKEDSTORK, 2 ad str.(N) Kvarnsjön/Hjälmare kanal, Arboga. Ny art för Vstml.
Kustsnäppa, 75 ex str.(SV) Venatippen 11.8
Dvärgmås, 41 ex Valen/Hjälmaren 13.8
Skräntärna, 23 ex Valen/Hjälmaren 13.8
Turturduva, 1 ex Karlstorps Gård/N Norrbyås kvar 10.8
Kungsfiskare, 1 ex Hammar/Kvismaren 10.8
Flodsångare, 1 sj Sköllersta k:a 9.8

Landet i övrigt

Svart stork, 1 ex Rivet/Sundre (Gtl) 9.8, 1 ex Lingenvät/Sundre (Gtl) 13.8, 1K Falsterbo (Sk) 14-15.8
Fjällgås, 6 ex (ringm.) Hjälstaviken (Upl) 13-15.8
ISLANDSKNIPA, 1 hanne i eklipsdräkt Sättunaviken/Roxen (Ög) kvar 15.8
ÖRNVRÅK, 1 ad (ljus fas) N Strömsund (Jmt) 11-12.8.
Mindre skrikörn, 1 juv Västergårde (Gtl) 12.8
Aftonfalk, 1K Utlängan (Bl) 13.8
Tärnmås, 1 subad str. Vänersborgsviken (Vg) 12.8
Svarthuvad mås, 2K Galtabäcks skär (Hl) 14.8
Vitvingad tärna, 1K str.(S) hamnen/Simrishamn (Sk) 15.8
Sandtärna, 1 ad str. Nabben/Falsterbo (Sk) 10.8
Citronärla, 1 honf. Paviken (Gtl) 15.8
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne O Lisereds skär (Hl) 11.8
Stentrast, 1 honf. Eke/20 km NO Växjö (Sm) 12.8

Toppen på sidan Vecka 31 (2.8 1999 - 8.8 1999)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 2 par + 1 juv Gransjön 8.8 (UWN,IBE)
Storskarv, 3 ex str.(N) Sällingesjön 3.8 (MRL), 1 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 5-8.8 (JEM mfl)
GRAVAND, 1 juv Hagabergs reningsdammar 8.8 (JEM)
Brun kärrhök, 1 par m 4 ungar Sjömosjön 3.8 (SOE,BLG)
Tornfalk, 1 par m 2 juv Frövifors 6.8 (KMN)
Lärkfalk, 1 ex Sällingesjön 7.8 (MRL)
Tofsvipa, >100 ex Sörängarna kvar 4.8 (JKG)
Rödbena, 2 ex str. Sällingesjön 5.8 (MRL)
Skrattmås, 546 ex str. Sällingesjön 3.8 (MRL) samt 815 ex samma lokal 5.8 (MRL)
Fiskmås, 408 ex str. Sällingesjön 3.8 (MRL) samt 550 ex samma lokal 5.8 (MRL)
Fisktärna, 53 ex str. Sällingesjön 5.8 (MRL)
Mindre hackspett, hörd Hagaberg 7.8 (JEM)
Trädlärka, 1 ex (r) Sällingesjön 5.8 (MRL)
Forsärla, 1 ex Rockhammar kvar 8.8 (UWN,IBE)
Gräshoppsångare, 1 sj Nederby 5.8 (SOE)
Trastsångare, 1 ex ringm. Hagaberg 2.8 (JEM,SLA)
Gransångare, 1 sj Hagaberg 5.8 (JEM)
Törnskata, Minst 15 ex Sällingesjön 2.8 (MRL)
Nötkråka, 1-3 ex Hagabersliden/Lindesberg 2.8 (höstens första) (MAN), 1 ex Sällingesjön 4.8 (MRL) samt 1 ex samma lokal 5.8 (MRL)
Kaja, 500 ex str.(SO) Hagaberg 2.8 (JEM)
Steglits, 4 ex Eke/Sällingesjön 2.8 (MRL) samt 4 ex Sällingesjön 6.8 (MRL)
Rosenfink, 1 juv (häckning?) Sällingesjön 7.8 (MRL)

Närke och övriga Västmanland

MINDRE SKRIKÖRN, 1 ad str. Turkiesjön 7.8
Vaktel, hörd s Tysslingen kvar 5.8
Dvärgmås, 2 juv Stora Aspen 3.8 samt minst 13 juv samma lokal 6.8, 20 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 7.8
Skräntärna, 25 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 3.8, 14 ex Valen 7.8
Svarttärna, 15 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 3.8
Fjällabb, 1 ad Snesarboudde/Västerås 2.8
Turturduva, 1 ex Karlstorps Gård/N Norrbyås 2-8.8
Mindre flugsnappare, 1 ex S Ånnaboda 4.8

Landet i övrigt

Stormsvala, 1 ex ringm. Väderöarna (Boh) 3-4.8
Purpurhäger, 1 ad str.(S) Landsort (Srml) 5.8
Större skrikörn, 1K Fyledalen (Sk) 2.8
Dammsnäppa, 1 ex str.(V) Hammars fiskeläge (Gtl) 5.8
Vitvingad tärna, 1 juv Falsterbo (Sk) 6-7.8
Tornuggla, hörd S Östergarnsdalen (Gtl) 3-4.8
Citronärla, 1 ex Mafridsomr/Västergarn (Gtl) kvar 8.8

[Svarthalsad svan], 1 ex Skatkärr (Vrml) 4.8


Toppen på sidan