OBSERVATIONER JULI 1999

[Tillbaka]


Vecka 30 (26.7 1999 - 1.8 1999)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 1 par m. 3 juv Finnåkerssjön 31.7 (MRL)
Grågås, 1 ex str.(S) Sällingesjön 31.7 (MRL) samt 1 ex samma lokal 1.8 (MRL)
Kanadagås, 107 ex Sörmogen 26.7 (MAN,PMR), 130 ex Sällingesjön 1.8 (MRL)
Tornfalk, 1 ex Vibyn/Frövi 29.7 (SIA)
Tofsvipa, >100 ex Sörängarna 30.7 (MAN)
Mindre hackspett, hörd Rabostan 31.7 (THN)
Steglits, 2 ex Rynninge 27.7 (THN), 4 ex Haga/Lindesberg 30.7 (JKG)
Stenknäck, 2 ex Hagabergsliden/Lindesberg 26.7 (MAN), 1 ex Rabostan 31.7 (THN), 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 1.8 (JEM)

Närke och övriga Västmanland

Bergand, 1 hanne Stentornet/Venan 1.8
Salskrake, 1 hona Asköviken 29.7
Vaktel, hörd s Tysslingen kvar 31.7
Sandlöpare, 1 ad Stallgården/Hjälmaren 27.7
Roskarl, 2 ex Stallgården/Hjälmaren 27.7
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex Stentornet/Venan 26.7
Skräntärna, 75 ex Hjälmaren 31.7
Bändelkorsnäbb, 1 ex str. Lisjöviken 30.7

Landet i övrigt

Vitnäbbad islom, 1 ex Hoburgen (Gtl) 31.7
Ägretthäger, 1 ex Torhamns udde (Bl) 31.7
Svart stork, 1 ex str.(S) Ljungen/Falsterbo (Sk) 1.8
Mindre skrikörn, 1 ex str. Säbysjön/Järvafältet (Upl) 30.7, 1 ad str.(V) Kungsgården/Ottenby (Öl) 31.7, 1 subad str.(S) Falsterbo (Sk) 31.7
Sibirisk tundrapipare, 1 ad Gammalsbyören/Gräsgård (Öl) 26.7, 1 ex Sättunaviken/Roxen 30.7 (Ög)
Skäggtärna, 1 ad str.(SV) Suderudd/Furilden (Gtl) 29.7
Citronärla, 1 ex Mafridsomr/Västergarn (Gtl) 31.7
Sydnäktergal, 1 ex Katthammarsvik (Gtl) 30.7

Toppen på sidan Vecka 29 (19.7 1999 - 25.7 1999)

Lindesbergs kommun

GRÅHAKEDOPPING, 1 par Finnåkerssjön 22.7 (SLA)
Häger, 15 ex Österhammarssjön 22.7 (SLA)
Rördrom, 1 ex Sällingesjön 24.7 (MRL)
Storskarv, 2 ex Stor-Väringen kvar 19.7 (THN) samt 1 ex samma lokal 21.7 (THN)
Bläsand, 2 ex Österhammarssjön 24.7 (THN,ASM)
Årta, 2 hannar Österhammarssjön 24.7 (THN)
Stjärtand, 7 honf. rastade kort Österhammarssjön 24.7 (THN), sågs därefter str.(S) Sällingesjön plus ytterligare 1+1 ex (MRL)
Storskrake, 1 hona med ungar Stor-Väringen 21.7 (THN)
Tornfalk, 1 ex Aspasjön 25.7 (TON)
Lärkfalk, 2 ex Österhammarssjön 24.7 (THN)
Kustpipare. 35 ex str. Sällingesjön 23.7 (MRL)
Kärrsnäppa, 3 ex Stor-Väringen 21.7 (THN), 4 ex str.(S) Österhammarssjön 22.7 (SLA)
Myrspov, 2 ex str. Sällingesjön 19.7 (MRL), 6 ex str.(SV) Stor-Väringen 19.7 (THN)
Rödbena, 1 ex Österhammarssjön 24.7 (THN), 2+1 ex Sällingesjön 24.7 (MRL)
Drillsnäppa, 16 ex Sällingesjön 24.7 (MRL)
Skrattmås, 150 ex str.(S) Stor-Väringen 21.7 (THN), 162 ex str. Sällingesjön 24.7 (MRL)
Silltrut [Intermedius-typ], 1 ad str.(N) Sällingesjön 24.7 (MRL)
Havstrut, 1 ung + 1 ad + 1 ung str(S) Sällingesjön 24.7 (MRL) samt de två sistnämnda även förbi Österhammarssjön samma dag (THN)
Silvertärna, 2 ex str. Hagaberg/Ullersätersviken 19.7 (JEM)
Fisktärna, 40-tal ex str.(SV) Österhammarssjön 21.7 (ASM)
Mindre hackspett, 1 hanne Rabostan 21.7 (THN)
Steglits, 1 ex Rynninge 19.7 (THN)
Stenknäck, 3 ex Rynninge 20.7 (THN), 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 22.7 (SIA)

Närke och övriga Västmanland

Salskrake, 1 hona Kvismaren kvar 22.7
Myrsnäppa, 1 ex Kvismaren 22.7
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex Kvismaren 22.7
Vassångare, 1 sj Ö Fågelsjön/Kvismaren kvar 19.7
Flodsångare, 1 sj Stentornet/Venan kvar 20.7

Landet i övrigt

Vit stork, 1 ex Ottenby (Öl) 23.7
Rostand, 1 ad Hullsjön (Vg) 20.7, 1 ad hona Foteviken (Sk) 21.7, 1 ex Arlövs ängar (Sk) 25.7
Större skrikörn, 1 subad Näsbyholm (Sk) kvar 24.7
Aftonfalk, 1 ex str.(N) Medhamns hamn/Kristinehamn (Vrml) 24.7
Amerikansk tundrapipare, 1 ex str.(S) Möckelmossen (Öl) 22.7
Svarthuvad mås, 1 subad str.(SV) Nabben/Falsterbo (Sk) 25.7

Toppen på sidan Vecka 28 (12.7 1999 - 18.7 1999)

Lindesbergs kommun

Storlom, 10 ex (r) Stor-Väringen 14.7 (THN)
Storskarv, 6 ex Stor-Väringen 17.7 (THN) samt 3 ex samma lokal 18.7 (THN mfl)
Grågås, 7 ex Sällingesjön 17.7 (MRL)
Vitkindad gås, 1 par med 2 juv Sotaren/Väringen kvar 18.7 (THN mfl)
Stjärtand, 1 ex str.(S) Sällingesjön 17.7 (MRL)
Småskrake, 1 hona Stor-Väringen 17.7 (THN)
ÄNGSHÖK, 1 hanne Nederby 15.7 (TON)
Tornfalk, 1 ex Rya 14.7 (MAN)
Vattenrall, minst 1 juv Hagabergs reningsdammar 14.7 (JEM)
Småfläckig sumphöna, 1 spel Österhammarssjön 15.7 (ASM)
Tofsvipa, 19+10 ex str.(SV) Sotaren/Väringen 17.7 (THN)
Mindre strandpipare, 1 juv Rockhammar 18.7 (THN)
Kärrsnäppa, 3 ad str.(S) Sotaren/Väringen 14.7 (THN) samt 6 ex Vagnshäll 17.7 (THN)
Spovsnäppa, 3+7 ad ex str. Stor-Väringen 18.7 (THN,MRL,TON)
Storspov, 13 ex str. Sällingesjön 14.7 (MRL)
Myrspov, 60 ex str. Sällingesjön 18.7 (MRL)
Rödbena, 1 ex str.(S) Sotaren/Väringen 14.7 (THN) samt 24 ex (!) str. samma lokal 17.7 (THN)
Havstrut, 1 subad Sällingesjön 18.7 (MRL)
DVÄRGMÅS, 1 ad Vagnshäll/Väringen 17.7 (THN)
Skrattmås, 132 ex str. Sällingesjön 14.7 (MRL) samt samma lokal 409 ex 17.7 och 1051 ex 18.7 (MRL)
Svarttärna, 2 ex Sörbysjön kvar 12.7 (THN)
Berguv, 1 ex Stråssa samhälle 18.7 (Lars Persson)
Sparvuggla, 2 ungar hörda Rabostan 12.7 och 14.7 (THN)
Mindre hackspett, 1 hanne Sällingesjön 17.7 (MRL)
Forsärla, 1 par Rockhammars bruk kvar 18.7 (MRL,TON)
Nötkråka (sibirisk?), 1 ex Parkvägen/Storå 14.7 (LBM)
Steglits, 1 ex Sällingesjön 17.7 (MRL)
Stenknäck, 3 ex Vattentornsområdet/Frövi 14.7 (JEM)
Mindre korsnäbb, 30 ex Sällingesjön 14.7 (MRL)

Närke och övriga Västmanland

Salskrake, 1 hona Rysjön/Kvismaren 13.7
Röd glada, 1 ex Tysslingen 12.7
Spovsnäppa, 12 ex Rävgången/Rynningeviken 16.7
Kustsnäppa, 14 ex Stentornet/Rynningeviken 17.7
Dvärgmås, 9 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 12.7
Svarttärna, 19 ex Nyckelgrundet/Hjälmaren 12.7
Turturduva, 2 ex Värnsta/Viby 14.7
Flodsångare, 1 sj Sjölundamaden/Arboga 16.7
Vassångare, 1 sj v Kvismaren 16.7

Landet i övrigt

Stormsvala, 1 ex ringm. Måseskär/Orust (Boh) 17.7
Silkeshäger, 1 ex Stenö orn/Söderhamn (Hls) 13.7, 1 ex Ledskär (Upl) 18.7
Svart stork, 1 ex NV Rynningen/Hultsfred (Sm) 15-16.7
Mindre skrikörn, 1 ad str.(N) Lena k:a (Upl) 14.7
Större skrikörn, 1 subad Näsbyholm (Sk) kvar 17.7
STÄPPVIPA, 1 ex Backamo/Uddevalla (Boh) kvar 15.7
Dammsnäppa, 1 ex Lillholm/Föra (Öl) 14.7
DVÄRGSUMPHÖNA, 1 hörd Hunna/SV Växjö (Sm) kvar12.7
Svarthuvad mås, 3K str.(SV) Nabben/Falsterbo (Sk) 17.7
TYGELTÄRNA [Bridled tern], 1 ad Söskär/Mollösund (Boh) återupptäckt 16.7.
Vitvingad tärna, 1 ad Krankesjön (Sk) 15.7
Biätare, 1 ex Torsvik/Jönköping (Sm) 13.7
Gulhämpling, 1 sj Hammarö fågelstation (Vrml) 12.7

Toppen på sidan Vecka 27 (5.7 1999 - 11.7 1999)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 1 par m. 2 juv Gransjön 8.7 (SLA)
Vitkindad gås, minst 1 ex Valfisken/Väringen kvar 8.7 (JEM) samt 1 par med 3 juv Vagnshäll/Väringen 11.7 (THN)
Storskrake, 1hona m 2 juv Råsvalen/Gusselby 7.7 (JKG)
Tornfalk, 1 hanne Hammarbacken 10.7 (KMN)
Lärkfalk, 1 ex Österhammarssjön 6.7 (ASM)
Vaktel, 1 spel Finnåkerssjön kvar 8.7 (MRL)
Kornknarr, 1 spel mitt på dagen Västvalla 6.7 (ASG) samt minst 2 hörda samma lokal 10.7 (JWG mfl)
Småfläckig sumphöna, 1 spel Sörbysjön kvar 8.7 (MRL)
Sothöna, 1 ex Österhammarssjön 7.7 (ASM)
Tofsvipa, 66 ex Sörängarna 6.7 (TON)
Havstrut, 1 ad str.(S) Sällingesjön 9.7 (MRL)
Svarttärna, 2 ex Sörbysjön kvar 10.7 (JEM)
Forsärla, 1 hona Rockhammar kvar 7.7 (UWN,IBE)
Flodsångare, 1 sj Västvalla 10.7 (JWG mfl)

Närke och övriga Västmanland

Rostand, 3 ex Asköviken 5.7
Turturduva, 1 ex Öbymaden/Kvismaren 7.7
Kungsfiskare, 1 ex Bygärdesbäcken/Örebro 9.7
Busksångare, 1 sj Värnsta gård kvar 6.7

Landet i övrigt

Amerikansk bläsand, 1 hanne Rotnäsudden/Umeå (Vb) kvar 6.7
Större skrikörn, 1 subad Näsbyholm (Sk) kvar 11.7
STÄPPVIPA, 1 ex Backamo/Uddevalla (Boh) 9-11.9
Sibirisk tundrapipare, 1 ex Torö (Srml) 7.7
Mindre gulbena, 1 ex Erstadskärret/Visingsö (Sm) 9.7
DVÄRGSUMPHÖNA, 1 hörd Hunna/SV Växjö (Sm) kvar 9.7
TYGELTÄRNA [Bridled tern], 1 ad Söskär/Mollösund (Boh) kvar 9-10.7.
ORIENTSEGLARE, 1 ex Getterön (Hl) 6.7.
Blåkråka, 1 ex Furilden (Gtl) 11.7
Vassångare, 1 sj Östen (Vg) 5.7, 1 sj Fardume Träsk (Gtl) 9-11.7
Svartpannad törnskata, 1 hanne Lillhärdal (Hrjd) kvar 10.7

Toppen på sidan