OBSERVATIONER JUNI 1999

[Tillbaka]


Vecka 26 (28.6 1999 - 4.7 1999)

Lindesbergs kommun

Storlom, 7 ex Usken 30.6 (UWN)
Vigg, 1 hanne Sällingesjön 4.7 (MRL)
Lärkfalk, 3 ex Morskogasjön 28.6 (MAN), 1 par häckar Sällingesjön 4.7 (MRL)
Kornknarr, 3 spel Morskogasjön kvar 28.6 (MAN)
Småfläckig sumphöna, 1 spel Sörbysjön kvar 2.7 (ASM)
Mindre strandpipare, 2 ex Prästryggen 1.7 (UWN)
Storspov, ca 50 ex Sörängarna 1.7 (gm TON), 19 ex str.(S) Sällingesjön 4.7 (MRL)
Småspov, 1 ex str(S) + 1 ex (r) Sällingesjön 3.7 (MRL)
Skrattmås, 1 par + 1 juv Hagaberg 2.7 (UWN), 84 ex str.(S) Sällingesjön 4.7 (MRL)
Mindre hackspett, 1 hanne Rabostan 30.6 (THN)
BUSKSÅNGARE, 1 sj Rynninge 2.7 (CRN)
Steglits, 2 ex Österhammars säteri 3.7 (ASM)

Närke och övriga Västmanland

Ängshök, 1 hanne Gnien 4.7
Busksångare, 1 sj S Hackvad 1.7

Landet i övrigt

Gulnäbbad lira, 1 ex str.(SV) Haby bukt (Boh) 3.7
Rostand, 1 hona Hullsjön (Vg) 3.7
Amerikansk bläsand, 1 hanne Rotnäsudden/Umeå (Vb) 4.7
Större skrikörn, 1 subad Näsbyholm (Sk) 3.7
DVÄRGSUMPHÖNA, 1 hörd Hunna/SV Växjö (Sm) kvar 1.7
ÖKENPIPARE, 1 ex Utö (Srml) 4.7
TYGELTÄRNA [Bridled tern], 1 ad Söskär/Mollösund (Boh) 30.6-4.7.
Alkpseglare, 1 ex Kristianstad (Sk) 2.7
Biätare, 2 ex Hornborgasjön (Vg) 3.7
Svartpannad törnskata, 1 hanne Lillhärdal (Hrjd) kvar 4.7

Toppen på sidan Vecka 25 (21.6 1999 - 27.6 1999)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 2 ex Gransjön kvar 26.6 (UWN mfl)
Rördrom, 1 hörd Sörbysjön kvar 26.6 (UWN mfl), 1 hörd Sällingesjön 27.6 (MRL)
VITKINDAD GÅS, 1 par häckar Valfisken/Väringen 26.6 (ASG,THN,MRL). Första häckningen i kommunen!. Från landskapet finns tidigare 1 par som häckade på Stora Skorven/Mälaren 1988-1991.
Bläsand, 4 ex Österhammarssjön 22.6 (ASM) samt 1 hanne samma lokal 27.6 (SLA), 3m1f Sörbysjön 26.6 (THN)
Pilgrimsfalk, 1 ad Hagaberg 27.6 (ASG)
Lärkfalk, 2 ex Sällingesjön 25.6 (MRL)
Vattenrall. 1 hörd Sörbysjön 25.6 (THN)
Vaktel, 1 hörd Näset/Finnåkerssjön 22.6 (SLA)
Kornknarr, 2 spel Västvalla kvar 24.6 (UWN mfl), 1 spel Spannarbodasjön 25.6 (MRL), 1 spel Morskogasjön 24.6 (TON) samt 3 hörda samma lokal 27.6 (MAN,PMR), 1 spel Storbron/Korrvike 25.6 (THN), 1 spel Öby 25.6 (SLA), 1 spel Åbyhammar 25.6 (SLA)
Småfläckig sumphöna, 2 hörda Sörbysjön kvar 24.6 (MRL) samt 3(!) hörda samma lokal 25.6 (THN)
Sothöna, 2ad + 6 juv Hagabergs reningsdammar 26.6 (UWN)
Tofsvipa, 32 ex str(S) Sällingesjön 27.6 (MRL), 50 ex (r) Sörängarna 27.6 (MAN,PMR)
Mindre strandpipare, 2 par Frövifors 24.6 (MAN), 1 par Rya grusgrop 24.6 (MAN), 1 ex grustaget/Ölsjön 25.6 (TON)
Kärrsnäppa, 1 ad Sörbysjön 26.6 (THN)
Storspov, 30 ex str(S) Sällingesjön 26.6 (MRL)
Småspov, 1 ex (r) Sällingesjön 26.6 (MRL)
Havstrut, 1 subad str.(S) Sällingesjön 25.6 (MRL)
Fiskmås, 43 ex str(S) Sällingesjön 25.6 (MRL)
Skrattmås, 157 ex str.(S) Sällingesjön 26.6 (MRL)
SKRÄNTÄRNA, 1 ad str(NV) Sällingesjön 27.6 (MRL). Senaste fyndet gjordes 1994.
SVARTTÄRNA, 1 par (trol häckning) Sörbysjön 26.6 (THN mfl)
Kattuggla, 1 kull Solbacken/LIAB 24.6 (JOT), 1 kull Hultasjön 24.6 (JOT), 1 kull Sällingesjön 24.6 (MRL), 1 rop V:a Bor 24.6 (JOT), 2 ropande Lunten 24.6 (MRL), 1 kull Fänninge 25.6 (THN)
Hornuggla, 1 kull Snuggan 22.6 (MAN), 2 kullar Hultasjön 24.6 (JOT), 1 kull Rå/Fageräng 24.6 (JOT), 1 kull V:a Bor 24.6 (JOT), 2 kullar Sällingesjön 24.6 (MRL), 1 kull Gammelbo flygfält 24.6 (TON), 1 kull Fänninge by 25.6 (THN), 2 kullar Oppboga 25.6 (THN), 1 kull Granberga/Fellingsbro kyrka 26.6 (UWN) mfl), 1 kull Sörängarna 27.6 (MAN,PMR)
Nattskärra, 2 spel Valsjöheden 26.6 (UWN mfl)
Mindre hackspett, 2 ex Stensta 24.6 (THN)
Tretåig hackspett, 1 hanne Stora Korslången/Kloten 21.6 (JKG)
Backsvala, 39 bon grustag efter R 60 nära kommungränsen mot Nora 24.6 (MAN), 20 bohål grustaget/Ölsjön 25.6 (TON)
Trädlärka, 2 sj Frötuna-området 22.6 (BLG)
Forsärla, 1 ex Rockhammars bruk 26.6 (UWN mfl)
Kärrsångare, 2 sj Reningsverket/Vedevåg vecka 25 (SAN)
Gräshoppsångare, 1 sj Morskogasjön 27.6 (MAN,PMR)
Nötkråka (sibirisk?), 1 ex Parkvägen/Storå 22.6 (LBM)
Stenknäck, 1 ex Dysjön 22.6 (THN), 1 ex Stensta 24.6 (THN)

Närke och övriga Västmanland

Sommargylling, 1 sj Sjölundamaden/Arboga 22.6

Landet i övrigt

Rostand, 1 ex Gårdby hamn (Öl) 21.6 samt 2 ex samma lokal 23.6
DVÄRGSUMPHÖNA, 1 hörd Hunna/SV Växjö (Sm) kvar 24.6, 1 hörd Bysjön/Åmotfors (Vrml) 22-27.6
Tuvsnäppa, 1 ex Sandemar (Srml) 23.6, 1 ex Södviken (Öl) 24.6, 1 ex Hornborgasjön (Vg) 26.6
Vitvingad tärna, 1 ex S Hasslarp (Sk) 23.6
Citronärla, 1 hona Hynboholm/N Karlstad (Vrml) 27.6
Isabellatörnskata, 1 hanne Kullen (Sk) 25.6
Svartpannad törnskata, 1 hanne Nottarö/Haninge (Srml) kvar 22.6,1 hanne Lillhärdal (Hrjd) 21-27.6

VITVINGAD LÄRKA, 1 ex Kalajoki/Finland 21-23.6


Toppen på sidan Vecka 24 (14.6 1999 - 20.6 1999)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex Stor-Väringen 18.6 (ASG,THN)
Rördrom, 1 hörd Österhammarssjön 17.6 (ASM), 1 hörd Sörbysjön 18.6 (MRL)
Vitkindad gås, 1 ex Stor-Väringen kvar 18.6 (ASG,THN)
Bläsand, 1 hanne Hagaberg/Frövi 17.6 (JEM), 1 hanne Morskogasjön 19.6 (TON)
Småskrake, 2m1f Stor-Väringen 18.6 (ASG,THN)
Storskrake, 1 hona m 3 juv Råsvalen 19.6 (TON)
Blå-/Ängshök, 1 hanne Österhammarssjön 18.6 (ASM)
Brun kärrhök, 1 hanne m bomtr Morskogasjön 19.6 (TON)
Fjällvråk, 1 ex Rynninge 19.6 (THN)
Tornfalk, 1 hanne Frövifors 19.6 (MAN)
Småfläckig sumphöna, 1 hörd Björkasjön 17.6 (MAN), 2 hörda Sörbysjön kvar 18.6 (MRL)
Sothöna, 2 ad + 2 juv Hagabergs reningsdammar 17.6 (UWN mfl)
Kornknarr, hörd Morskogasjön 16.6 (MAN), 4 hörda Västvalla kvar 20.6 (SOE mfl)
Vaktel, 1 hörd Västvalla kvar 20.6 (SOE mfl)
Strandskata, 1 ex Stor-Väringen 18.6 (ASG,THN)
Storspov, 17+26 ex str.(S) Prästryggen/Frövi 17.6 (ASG)
Rödbena, >2 ex Hökasjön kvar 19.6 (TON)
Kattuggla, 1 rop Björkhammarshult 20.6 (MAN)
Hornuggla, 1 kull Vässlingbyholm 14.6 (MAN), 1 kull Fornaboda 14.6 (G Molitor), 1 kull Markusdal/Lindesberg 15.6 (MAN), 2 kullar Hultasjön 17.6 (MAN), 2 kullar Sällingesjön 18.6 (MRL)
Mindre hackspett, 1 hanne Rabostan 30.6 (THN)
Trädlärka, 1 sj S Norrby 19.6 (HJN)
Näktergal, 1 sj reningsverket/Lindesberg 17.6 (MAN)
Kärrsångare, 1 sj Vedevåg 17-18.6 (MAN,SAN)
Flodsångare, 1 sj Västvalla kvar 20.6 (SOE mfl)

Signaturlista.

Närke och övriga Västmanland

DAMMSNÄPPA, 1 ex Sjölundamaden/Arboga 15.6
Vassångare, 1 sj Malmön/Köping 14-16.6
Busksångare, 1 sj Romfartuna 13-14.6, 1 sj Himmeta 18.6

Landet i övrigt

Natthäger, 1 ex Hjälstaviken (Upl) 16.6, 1 ex Lövsjön/Södertörn (Srml) 17.6
MINDRE BERGAND, 1 ex Roxen (Ög) kvar 15.6. 3:e fyndet i landet.
DVÄRGSUMPHÖNA, 1 hörd Hunna/SV Växjö (Sm) 19-20.6
Sibirisk tundrapipare, 1 honf. Flisviken/Sundre (Gtl) 19.6
STÄPPVIPA, 2K SO Älvsbyn (Nb) 14-16.6
Dammsnäppa, 1 ex Näsnaren-omr./Katrineholm (Srml) kvar 16.6
Skäggtärna, 1 ad Landabukten/Kungsbacka (Hl) 16.6
Biätare, 1 ex Välingeån/Arnön (Vrml) 14.6
Svartpannad törnskata, 1 hanne Nottarö/Haninge (Srml) 20.6
Vassångare, 1 sj Roxen (Ög) 20.6

Toppen på sidan Vecka 23 (7.6 1999 - 13.6 1999)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 2 ex Stor-Väringen kvar 7.6 (ASG)
Vitkindad gås, 2 ex Valfisken/Väringen kvar 10.6 (JEM,ASG)
Bläsand, 1 hanne Hagabergs reningsdammar 12.6 (BDM,JEM)
Storskrake, 1 hona med 6 ungar Stora Lindessjön 12.6 (MAN)
Tornfalk, 1 par Ervallaängarna 7.6 (JAN)
Vattenrall, 2 hörda Gällingen 11.6 (ASG)
Kornknarr, 6-7 spel Västvalla kvar 7.6 (JEM,MAN), 1 spel Torphyttan/Lindesberg 9.6 (TON), 1 spel Rynninge 10.6 (BRN), 3 spel Mon/Finnåkerssjön 11.6 (BLG)
Vaktel. 2 spel Västvalla 8.6 (UJN) 1 spel Mon/Finnåkerssjön 11.6 (BLG)
Sothöna, 1 ex Arbogaån/Frövifors 12.6 (JAN), 1 ex Näset/St Lindessjön 13.6 (MAN)
Rörhöna, 1 hörd Albäcksån kvar 12.6 (JKG)
Mindre strandpipare, 1 par Stripa sligdammar 12.6 (MAN), 1 par Stråssa sligdammar 12.6 (MAN)
Tofsvipa, 50 ex Stackerud/Lindesberg 12.6 (MAN)
Rödbena, 1 ex Hökasjön kvar 8.6 (JKG)
Fisktärna, 33 par häckar Sotaren 10.6 (JEM,ASG)
Kattuggla, 1 kull Gusselby 12.6 (JKG), >1 ex Mon/Finnåkerssjön 12.6 (BDM)
Hornuggla, 1 kull Nederby Östra 7.6 (JEM,MAN), 1 kull Ålsäng 7.6 (JEM,MAN), 1 kull Spjutudden/Gällingen 8.6 (gm UWN), 1 kull Fellingsbro 8.6 (ASG), 1 kull S Berga by 8.6 (ASG), 1 kull (ny) Björkhyttan/Lindesberg 9.10 (TON), 1 kull Näset/St Lindessjön 13.6 (MAN)
Nattskärra, 9 spel Svarttjärns-Hedby-området 10.6 (LBH)
Forsärla, 2 honf. Lustholmen/Rockhammar 10.6 (MRL)
Flodsångare, 3 sj Västvalla 7.6 (JEM,MAN) samt 13.6 (MAN)
Kärrsångare, 2 sj Västvalla kvar 8.6 (UJN), 1 sj Hagabergs reningsdammar 8-10.6 (JEM mfl), 1 sj Rynninge 10.6 (BRN)
Stenknäck, 1 ex Hagaberg/Frövi 10.6 (ASG,JEM)
Ortolansparv, 1 sj Västvalla kvar 7.6 (JEM,MAN)

Närke och övriga Västmanland

Aftonfalk, 1 ad hanne Rysjön/Kvismaren 11.6
Trastsångare, 1 sj Barkaröviken 8.6
Flodsångare, 1 sj V Åstaviken/Lillkyrka 8.6
Busksångare, 1 sj SV St Mellösa 6-7.6, 1 sj Sala 11-12.6

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex Nordanå/Skellefteå (Vb) 10.6, 1 ex Mönsterås (Sm) 12.6
Fjällgås, 1 ad Alnö (Mpd) 10.6
Dvärgsnögås, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) 12.6
Rostand, 1 ex NO Karups k:a (Sk) 11.6
MINDRE BERGAND, 1 ex Roxen (Ög) 13.6
Aftonfalk, 1 hona Holmö by (Vb) 9.6
Dammsnäppa, 1 ex Näsnaren-omr./Katrineholm (Srml) 12-13.6
Tereksnäppa, 1 ex Ledskär (Upl) 10.6
Sydnäktergal, 1 sj Örby ängar/Helsingborg (Sk) kvar 7.6
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne Hartsö skärgård (Srml) 10.6
Vassångare, 1 sj Tåkern (Ög) 13.6
ROSTGUMPAD TÖRNSKATA [Lanius schach/Long-tailed Shrike)], 2K Stora Karlsö (Gtl) 11.6

Toppen på sidan Vecka 22 (31.5 1999 - 6.6 1999)

Lindesbergs kommun

Rördrom, 1 hörd Känässjön 6.6 (MRL)
Sångsvan, 1 par m 4 juv Finnåkerssjön 6.6 (MRL)
Grågås, 9 ex Björkasjön 31.5 (MAN), 2 kullar Österhammarssjön 6.6 (MRL)
Vitkindad gås, 2 ex Stor-Väringen kvar 1.6 (SOE)
EJDER, 1 hanne Hagaberg/Ullersätersviken kvar 1.6 (LSG)
Vaktel, 1 spel Näset/Finnåkerssjön 2.6 (JEM,ASG)
Vattenrall, 1 spel Rockhammar 2.6 (JEM,ASG)
Småfläckig sumphöna, 2 spel Sörbysjön kvar 6.6 (MRL)
Kornknarr, >7 spel Västvalla kvar 3.6 (ASG), 1 spel Hällby/Fellingsbro 3.6 (ASG)
Mindre strandpipare, 3 ex Rockhammars reningsdammar 5.6 (ASG,THN)
Rödbena, 1 ex Prästryggen/Frövi 2.6 (JEM)
Hornuggla, 2 kullar V Bohr 3.6 (TON), 1 kull Ö Bohr 3.6 (TON), 1 kull Fageräng 3.6 (TON), 1 kull Björkhyttan/Lindesberg 3.6 (TON), 2 kullar Bäck/Fellingsbro 4.6 (ASG), 2 kullar Balsta/Fellingsbro 4.6 (ASG), 1 kull Källbacken/Lia 6.6 (JAN), 1 kull Sällingesjön 6.6 (MRL)
Nattskärra, 1 spel Rockhammar 2.6 (JEM,ASG)
Forsärla, 1 par Rockhammar 5.6 (ASG,THN) samt samma lokal 6.6 (MRL)
Kärrsångare, 1 sj Hultasjön 31.5 (MAN), 1 sj Björka fd skola/LIAB 1.6 (MAN), 1 sj Hinsebergsvägen/Frövi 2.6 (JEM), 1 sj Hagabergs reningsdammar 2-3.6 (JEM mfl), 1 sj Västvalla kvar 3.6 (ASG)
Flodsångare, 1 sj Ängaboviken/Råsvalen 1-2.6 (MAN), 2 sj Västvalla kvar 3.6 (ASG)
Gransångare, 1 sj Sjömosjön kvar 6.6 (BLG)
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL, hörd Rabostan 5.6 (THN,ASG)
Steglits, 1 ex Mon/Finnåkerssjön 5.6 (SLA), 1 sj Frövifors 5.6 (MAN)
Rosenfink, Häckning konstaterad Näset/Finnåkerssjön 4.6 (SLA)

Närke och övriga Västmanland

Mindre sumphöna. hörd Tippen/Surahammar 6.6
Smalnäbbad simsnäppa, 2 ex Lertaget/Kumla 1.6
Silltrut, 1 ex Lillkyrka 5.4
Svart rödstjärt, 2 ex Hamnen/Köping 1.6
Busksångare, 1 sj Råstasjön 31.5-3.6

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex Stockviken (Gtl) 5-6.6
Rostand, 1 ex Stockviken (Gtl) kvar 3.6
Rödhuvad dykand, 1 hona Glisstjärn/Rättvik (Dlr) 2-5.6
Kamskrake, 1 hanne Skagstjärn (Ång) 6.6
Mindre sumphöna, 1 spel Isternäset/Kristianstad (Sk) kvar 3.6
Vitgumpsnäppa, 1 ex Hötjärn (Dlr/Vstm-sidan) kvar 6.6
Vitvingad tärna, 1 ex Paviken (Gtl) 4.6
Storlabb, 1 ex str.(S) Segerstads fyr (Öl) 5.6 samt senare samma dag Ölands Södra Udde
Sydnäktergal, 1 sj Örby ängar/Helsingborg (Sk) kvar 6.6

Vitstrupig sparv, 1 ex Lågskär/Åland kvar 6.6


Toppen på sidan