OBSERVATIONER MAJ 1999

[Tillbaka]


Vecka 21 (24.5 1999 - 30.5 1999)

Lindesbergs kommun

Ankomsttider våren 1999.

Svarthakedopping, 2 ex Gransjön 24.5 (UWN)
Storskarv, 2 ex Länsmansholmen/Väringen 28-29.5 (mfl)
Sångsvan, 2 ungar Sörbysjön 23.5 (UWN), 1 par m 3 ungar Skedviån/Norrbyhammar 28.5 (HJN)
Vitkindad gås, 2 ex Bläsåsen/Väringen 29.5 (THN,MRL), 6 ex Stor-Väringen, därav 2 ex på Valfisken 30.5 (JEM,THN)
Bläsand, 1 par Morskogasjön 28.5 (JEM,TON), 1 par Sörbysjön (mfl) kvar 29.5, 1 par Hagaberg/Ullersätersviken 30.5 (JEM)
Årta, 1 hanne Hagabergs reningsdammar 28.5 (JEM), 1 hanne Sörbysjön 29.5 (ASG,LSG)
Skedand, 2m1f Sörbysjön kvar 29.5 (THN mfl)
EJDER, 1 hanne Hagaberg/Ullersätersviken 29.5 (gm EJN)
Småskrake, 1 par Stor-Väringen 28.5 (ASG,LSG)
Lärkfalk, 2 ex Gransjön 24.5 (UWN), 1 ex Hagaberg/Frövi 24-25.5 (JEM mfl), 1 ex Västvalla 27.5 (UJN,BLG) och 30.5 (JEM mfl)
Vaktel, 1 spel Spannarbodasjön 28.5 (UWN,IBE)
Vattenrall, spel Sörbysjön 28.5 (ASG,LSG)
Småfläckig sumphöna, 1 spel Sörbysjön 29.5 (mfl), 2 spel Österhammarssjön kvar 29.5 (JEM mfl)
Kornknarr, som mest 8 spel Västvalla 27-29.5 (UJN mfl) samt 5 spel samma lokal 30.5 (UJN), 2 spel Berget/Sjömosjön 28.5 (H-E Karlsson), 1 spel Österhammarssjön 28.5 (THN,MRL), 1 spel Spannarbodasjön 29.5 (JEM,THN mfl)
Hornuggla, 1 kull Ekbackens skola/Fellingsbro 27.5 (CHN), 1 kull Folkhögskolan/Fellingsbro 28.5 (SOE,KMN mfl), ungar hörs Gåsta 28.5 (JEM), 2 ungar Rynninge 28.5 (CRN), 1 kull Nederby 29.5 (THN,MRL), 1 kull N Sörbysjön 29.5 (ASG,LSG), 1 kull Spannarbodasjön (ASG,LSG) 29.5
Strandskata, 1 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 26.5 (BDM), 1 ex Storåbadet 26.5 (LBM), 3 ex Stor-Väringen 30.5 (JEM,THN)
Mosnäppa, 1 ex(r) Vagnshäll/Väringen 30.5 (JEM,THN)
Drillsnäppa, 16 ex Storåbadet 28.5 (JEM,TON)
Havstrut, 1 par m 2 ungar Valfisken/Väringen 30.5 (JEM,THN)
Svarttärna, 1 ex Finnåkerssjön/Österhammarssjön 28-29.5 (MRL,KMN mfl)
Berguv, 1 ex V Bergshyttan 28.5 (JEM,TON)
Nattskärra, minst 5 spel SO Grimsö 27.5 (JEM)
KUNGSFISKARE, 1 ex Sverkestaån/Rockhammar 29.5 (THN,MRL)
Mindre hackspett, 1 ex Glien 24.5 (TON), 1 ex Kilarna/Arbogaån 29.5 (THN,MRL)
Trädlärka, 2 ex Rya grusgrop 29.5 (ASG,LSG), 1 sj Hedbyheden 29.5 (THN,MRL), 1 sj n Gubbmossvägen 29.5 (THN,MRL)
Strömstare, 1 ex Sundsbobruk/Grönbo 29.5 (THN,MRL)
Svart rödstjärt, 1 hanne Frövifors 26.5 (ASG)
FLODSÅNGARE, 1 sj Västvalla 27-29.5 (UJN mfl) samt 2 sj samma lokal 30.5 (JEM mfl)
Kärrsångare, 2 sj Västvalla 27-30.5 (UJN mfl), 2 sj pumphuset/Frövi 27-28.5 (JEM,SOE mfl) samt 1 sj 29.5 (mfl)
SOMMARGYLLING, 1 sj Lia Storö/Väringen 30.5 (KJN)
Stenknäck, 2 ex Stensta 28.5 (THN,MRL), 2 ex Rynningefors 28.5 (KMN,CHE), 2 ex Rya grusgrop 29.5 (ASG,LSG)
Ortolansparv, 1 sj Västvalla 27-30.5 (BLG mfl), 2 sj Öbylund 28.5 (CHN,KMN)

Närke och övriga Västmanland

Salskrake, 1 hona Venan 27.5
Aftonfalk, 1 hanne Gnien 26.5
Kornknarr, 1 spel Venan 24.5
Kustpipare, 25 ex str. Klåvudden 29.5
Kustsnäppa, 1 ex Hällby/Nötmyran 30.5
Myrsnäppa, 2 ex Tysslingen 24-25.5, 1-4 ex Gnien 24-25.5
Roskar, 5 ex Gussjön 29.5
Smalnäbbad simsnäppa, 1 hona Gnien 25.5, 2 ex Venan 27.5
SVARTHUVAD MÅS, 2K Gnien 24.5
Silltrut, 1 ex Oset 28.5
Labb, 1 ex str.(N) Tysslingen 24.5
Flodsångare, 1 ex ringm. Venan 24.5, 1 sj Gussjön 24.5, 1 sj Björnön 26-27.5, 1 sj Markasjön 27-29.5, 1 sj SV Ekers k:a 27.5
Busksångare, 1 sj Vibysjön 28-30.5
Mindre flugsnappare, 1 sj Venan 24-29.5, 1 sj Södra Björnön 27.5, 1 sj Älvhyttan 30.5

Landet i övrigt

Natthäger, 1 ex Övre Föret (Upl) kvar 24.5
Silkeshäger, 1 ex Foteviken (Sk) 29.5
Ägretthäger, 1 ex Björken (Vrml) 27.5
Svart stork, 1 ex N Markim k:a (Upl) 26-27.5
Skedstork, 1 ex Falsterbo (Sk) 29-30.5
Rödhalsad gås, 1 ex Ledskärsområdet (Upl) kvar 25.5, 1 ex Persnäsvik/Persnäs (Öl) 25.5
Rostand, 1 hona Hammarsjön (Sk) 24.5
Amerikansk tundrapipare, 1 ex Södra Näsby/Sandby (Öl) 27.5
Brudand, 1 hanne Karlstad (Vrml) 27.5
Mindre sumphöna, 1 ex Isternäset/Kristianstad (Sk) 29.5
Vitgumpsnäppa, 1 ex Hötjärn (Dlr/Vstm-sidan) 29-30.5
Dammsnäppa, 1 ex SO Södra Holm/Persnäs (Öl) 26.5
Sandtärna, 1 ex Karleviken/Vickleby (Öl) 24.5, 1 ex str. Ravlunda/Simrishamn (Sk) 29.5
Vitvingad tärna, 1 ex Arnön (Vrml) 28-29.5
Tobisgrissla, 1 ex Hults hamn (Vrml) kvar 25.5
Sydnäktergal, 1 sj Örby ängar/Helsingborg (Sk) 27-29.5
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne Gotska Sandön (Gtl) kvar 24.5
Rödhuvad törnskata, 1 hona Utlängan (Bl) 28.5
Dvärgsparv, 1 sj Rotnäsudden/Holmsund (Vb) 27.5

[Svart bulbyl], 1 ex Ottenby (Öl) 30.5.

Vid lunchtid 29.5 konstaterades en ny art för Åland och tredje fyndet för Finland - en vitstrupig sparv (Zon alb)!. Kvar 30.5
Fågeln ringmärktes.


Toppen på sidan Vecka 20 (17.5 1999 - 23.5 1999)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ad Hagaberg/Ullersätersviken 17.5 (UJN,JEM), 2 ex Stor-Väringen 23.5 (KMN)
Rördrom, hörd Köttsjön 19-20.5 (JEM), 2 hörda Finnåkerssjön 22.5 (SLA)
Bläsand,2 hannar Hagaberg/Ullersätersviken 22.5 (JEM), 2m1f Sörbysjön 22.5 (THN)
Stjärtand, 1 par Sörbysjön 18.5 (JEM)
Årta, 1 hanne Finnåkerssjön 22.5 (SLA) samt 1 par Österhammarssjön 23.5 (SLA), 2m1f Sörbysjön 22.5 (THN)
Skedand, 1 hanne Hagabergs reningsdammar 17.5 (JEM), 2m1f Sörbysjön 22.5 (THN)
Sjöorre, 3 par Hagaberg/Ullersätersviken 17.5 (JEM)
Småskrake, 2m1f Hagaberg/Ullersätersviken 17.5 (JEM), 1 par Råsvalen 23.5 (JAN)
Tornfalk, 1 ex Rya grusgrop 17.5 (TON), 1 par Västvalla 20.5 (UJN), 1 hanne Ullersäters skola 21.5 (SOE)
Lärkfalk, 1 ex Sörbysjön 17.5 (UJN), 1 ex Sjömosjön 19-21.5 (SOE), 1 ex Gillberga 23.5 (BDM)
Vattenrall, 1 spel s Finnåkerssjön 23.5 (ASM)
Småfläckig sumphöna, 1 spel Österhammarssjön 19.5 (BDM) samt 2 spel samma lokal 22.5 (SLA), 1 spel Sörbysjön 22.5 (THN,SLA)
Kornknarr, 1 spel Västvalla 20-21.5 samt 2 spel 22-23.5 (UJN mfl), 1 spel Sjömosjön 21.5 (SOE) samt 1 spel Berget/Sjömosjön 23.5 (UJN)
Mindre strandpipare, 3 ex Dammen/Gammelbo 23.5 (TON)
Mosnäppa, 9 ex Dammen/Gammelbo 19-21.5 (MHA) samt 5 ex samma lokal 25.5 (MHA), 1 ex Hagabergs reningsdammar 21,5 (BDM)
DUBBELBECKASIN, spel Sörbysjön 17.5 (Jörgen Lindberg)
Grönbena, >40 ex Sjömosjön 18.5 (SOE)
Rörhöna, hörd Albäcksån 18.5 (MAN)
Kattuggla, 2 rop Sörbysjön 19.5 (BDM)
Hornuggla, 1 kull (2 ungar) Elljusspåret/Frövi 17.5 (SOE), 1 ex Albäcksån 18-19.5 (MAN mfl), 1 unge hörs Hultasjön 18.5 (TON), 1 ad + ungar hörs Rya grusgrop/Lindesberg 19.5 (JEM), 1 kull Nya Vattentornet/Frövi 22.5 (KMN), 1 kull Korrvike 22.5 (BLG), 3 ungar Kolne Holme/Sjömosjön 23.5 (BLG)
Gräshoppssångare, 10 sj Västvalla 21.5 (UJN), 1 sj Hagaberg/Frövi 21.5 (JEM), 2 sj Sörbysjön 22.5 (THN)
Sävsångare, 13 sj Västvalla 21.5 (UJN)
Gransångare, 1 sj Sjömosjön 18.5 (SOE)
Ortolansparv, 2 sj Gästgivaregården/Fellingsbro 22.5 (JWG)

Närke och övriga Västmanland

ÄGRETTHÄGER, 1 ex Rysjön/Kvismaren 20.5
Bergand, 2 ex Södra Björnön 19.5
Ejder, 2 ex Södra Björnön 19.5 samt 1 hona Ängsö 21.5
Alfågel, 7 ex Ängsö 18.5
Ängshök 1 hanne Barkaröviken kvar 20.5 samt 1 par samma lokal 23.5
Rödspov, 1 ex Gnien 18.5
Svärta, 2 ex Ängsö 18.5 samt 1 par samma lokal 21.5
Fjällpipare, 3 ex Haraker 23.5
Myrsnäppa, 2 ex Kvismaren 21.5, 6 ex Gnien 23.5
Dubbelbeckasin, 3 spel Gnien 15-16.5, 1 spel Västersjön 17.5, 1 spel Magsjön 17.5
Rödspov, 1 ex Tysslingen 22.5
Roskarl, 1 ex Stentornet/Venan 17.5
Dvärgmås, 1 ad Glåpen 17.5, 1 ex Stentornet/Venan 22.5, 2K Turkiesjön 23.5
Skräntärna, 1 ex Klåvudden 18.5
Turturduva, 1 ex Oset kvar 19.5
Jorduggla, 1 ex Stormossen/NO Ramnäs 17.5
Sommargylling, 1 sj Björskogsnäs/Hällefors 23.5
Svarthuvad gulärla, 1 ex Kvismaren 17.5, 1 hanne Stormossen/NO Ramnäs 17.5
Svart rödstjärt, 2 sj Virsbo bruk 17.5
Ringtrast, 1 hona Sörsalbo 17.5

Landet i övrigt

Natthäger, 1 ex str.(NO) Klase fiskeläge (Gtl) 21.5, 1 ex Övre Föret (Upl) 23.5
Ägretthäger, 1 ex Lidhemssjön/Växjö (Sm) 21.5
Svart stork, 1 ex Lenstad mosse (Öl) 20.5
Skedstork, 1 ex Ängsnäset (Sk) kvar 22.5
Rödhalsad gås. 1 ad Närsholmen (Gtl) 18.5, 1 ex str. (NO) Krankesjön (Sk) 21.5, 1 ex Ledskärsområdet (Upl) 23.5
Amerikansk kricka, 1 hanne Nisseviken (Gtl) 21-23.5
Vitögd dykand, 1 hona Fågeludden/Hornborgasjön (Vg) kvar 19.5
Rostand, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) kvar 21.5
Ormörn, 1 ex Parboäng/Ventlinge (Öl) 20.5
Mindre sumphöna, spel Barvalappen/N Barva (Srml) 16-17.5
Dammsnäppa, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) 18.5, 1 ex Väderhällan/Holmsund (Vb) 20.5
Svarthuvad mås, 1 subad Falsterbo (Sk) 18.5, 1 ad Horn/Högby (Öl) 21.5, 1 ad str.(S) Eckelsudde 23.5
Vitvingad tärna, Sandön/Ängelholm (Sk) 20.5, 1 ex Hornborgasjön (Vg) 21.5, 3 ex Ottenby (Öl) 21.5
Tobisgrissla, 1 ex Baggerud (Vrml) kvar 23.5
Biätare, 1 ex str. Grötvik (Hl) 17.5, 1 ex str. Stora Brunnebystrand/Stenåsa (Öl) 21.5
Rostgumpsvala, 1 ex Ottenby (Öl) 18.5
Korttålärka, 1 ex Hjälstaviken (Upl) 17-18.5, 1 ex Yttre Stockviken (Gtl) 21.5, 1 ex Dröstorpsmossen/Sandby (Öl) 22.5
Fältpiplärka, 1 ex Ottenby (Öl) 17.5, 1 ex Gamla flygfältet/Karlstad (Vrml) 21.5
Citronärla, 1 ex Timaden/Tibro (Vg) 17-22.5, 1 honf. Ottenby (Öl) 22.2
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne Gotska Sandön (Gtl) 23.5
Rödstrupig sångare, 1 ex Lundsjön/Ottenby (Öl) 21.5
Vassångare, 1 sj Hammarsjön (Sk) 17.5, 1 sj Krankesjön (Sk) 17.5, 1 sj Ågestasjön/Farsta (Srml) kvar 18.5, 1 sj Norrviken/Sollerön (Dlr) 20-21.5
Brandkronad kungsfågel, 1 ex Balsbyholm/Kristianstad (Sk) 18.5, 1 ex Falsterbo (Sk) 19.5, 1 hanne ringm. Ottenby (Öl) 19.5 samt ytterligare 1 hanne 20.5, 1 ex Lomma (Sk) 22.5

Toppen på sidan Vecka 19 (10.5 1999 - 16.5 1999)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex (r) Stor-Väringen 14.5 (THN)
Storskarv, 1 ungf. Hagaberg/Ullersätersviken 10-12.5 (JEM), 7 ex Stor-Väringen 14.5 (THN)
Rördrom, hörd Österhammarssjön 10-16.5 (ASM), hörd Sörbysjön 12.5 (LBH), hörd Finnåkerssjön 15-16.5 (ASM), hörd Hultasjön 16.5 (MAN)
Grågås, 2 par varav ett med 5-6 ungar Österhammarssjön 13.5 (ASM)
ROSTAND, 1 hona str. Sörbysjön 16.5 (THN,BDM). 2:a fyndet i kommunen.
Bläsand, 20-tal Sörbysjön 16.5 (UJN)
Stjärtand, 2 par Sällingesjön 10.5 (JEM)
Årta, 1 par Hagabergs reningsdammar 10.5 (JAN,JEM), 2 par Nederby/Sjömosjön 14.5 (UJN), 1 hanne Sörbysjön 15.5 (THN)
Skedand, 1 hanne Hagabergs reningsdammar 10.5 (JAN), 1 hanne Sörbysjön 10.5 (JEM) samt 2m4f samma lokal 13.5 (THN), 1 hanne Sällingesjön 10.5 (JEM)
Sjöorre, 1 par Hagaberg/Ullersätersviken 10.5 (JAN,JEM), 1 hanne Finnåkerssjön 10.5 (JEM)
SVÄRTA, 4 ex Oppäsen 13.5 (Jörgen Lindberg)
Fjällvråk, 1 ex Rynninge 14.5 (CRN)
Lärkfalk, 1 ex Hultasjön 16.5 (MAN)
Tornfalk, 1 ex Rya 16.5 (TON)
Vattenrall, 1 sj Hultasjön 16.5 (MAN)
Småfläckig sumphöna, 2 sj Sörbysjön 15.5 (THN)
Mindre strandpipare, 1 ex Gammelbo 13.5 (TON)
Ljungpipare, >500 ex Nederby/Sjömosjön 10.5 (JEM) samt 400 ex 14.5 (UJN), 340 ex Fänninge 10.5 (THN) samt 200 ex samma lokal 13.5 (THN), 150 ex Moon/Finnåkerssjön 10.5 (THN)
Mosnäppa, 2 ex Sörbysjön 12.5 (LBH)
Brushane, 30-tal Sjömosjön 10.5 (JEM)
Dvärgbeckasin, 1 ex Sörbysjön 10.5 (JEM), 1 spel 22.15-tiden Lunten (ny lokal) 14.5 (JAN)
Småspov, 8 ex Sjömosjön 10.5 (JEM), 6 ex Moon/Finnåkerssjön 10.5 (JEM), 2 ex str.(N) Hagaberg/Frövi 11.5 (JEM) samt 4 ex str.(N) samma lokal 13.5 (JEM,JAN), 1 ex Rynninge 14.5 (CRN)
Gluttsnäppa, 18 ex Sörbysjön 10.5 (THN,UWN)
Svartsnäppa, 11 ex Sörbysjön 14.5 (JAN)
Rödbena, 2 ex Morskogasjön 13.5 (TON), 2 ex Hökasjön 13.5 (TON), 1 ex Sörbysjön 16.5 (THN)
Grönbena, >60 ex Sörbysjön 13-15.5 (THN), 60 ex Nederby/Sjömosjön 14.5 (UJN)
ROSKARL, 1 ex Vagnshäll/Väringen 14-15.5 (THN)
Silvertärna, 2 ex str.(N) Hagaberg/Frövi 13.5 (UJN)
Silltrut, 1 ex Stor-Väringen 14.5 (THN)
Havstrut, 3 ex Stor-Väringen 14.5 (THN)
Kattuggla, 2 rop Lunten 14.5 (JAN)
Hornuggla, ungar hörs Sörbysjön 10.5 (JEM), Hagaberg/Frövi 10.5 (JEM), Blixterboda 10.5 (THN), 1 ex Bäcktorp/Fellingsbro 12.5 (gm UJN), 1 ex Grönbo 14.5 (JAN), 1 ex Spånga 15.5 (THN)
Pärluggla, 1 rop Lunten 14.5 (JAN)
CITRONÄRLA, 1 hona Fageräng/Hultasjön 16.5 (MAN). 2:a fyndet i kommunen.
Mindre hackspett, 1 hona Storåbadet 13.5 (UJN), 1 ex Österhammarssjön 13.5 (ASM)
Stenknäck, 1 ex Hagaberg/Frövi 10.5 (JEM,JAN)

Närke och övriga Västmanland

Fjällgås, 1 ad Asköviken 12.5
Ängshök 2K hona Nötmyran 13.5, 1 hanne Barkaröviken 16.5
Dubbelbeckasin, 1 ex Hägervad/Tysslingen 10-13.5
Rödspov, 1 ex Tysslingen 12.5
TUVSNÄPPA, 1 ex Gussjöbäck/NV Gussjön 11-12.5
Dvärgmås, 2 ad Asköviken 16.5
Svarttärna, 2 ex Sörsjön 10.5, 2 ex Skedvisjön 13.5
Silltrut, 1 ex Stentornet/Venan 10.5, 3 ex str.(N) Gnien 10.5
Turturduva, 1 ex Oset 16.5

Landet i övrigt

Svarthalsad dopping, 2 ex Hasslarp (Sk) 10.5
Havssula, 1 ex Sönnerstgrundet (Vb) 15.5
Ägretthäger, 1 ex Furudals bruk/Rättvik (Dlr) 12-14.5
Skedstork, 1 ex Falsterbonäset (Sk) kvar 14.5
Svart stork, 1 ex Åby/Sandby (Öl) 11.5
Rödhalsad gås, 1 ex Egby udde (Öl) 14.5 samt Kapelludden (Öl) 16.5
Rostand, 1 hanne Kabusa/Ystad (Sk) 13.5, 1 hanne Gislövs hammar/Simrishamn (Sk) 13.5, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) 16.5
Rödhuvad dykand, 1 hona Tromtö naturreservat (Bl) kvar 16.5, 1 hanne Kapelludden (Öl) kvar 16.5
Vitögd dykand, 1 hona Fågeludden/Hornborgasjön (Vg) kvar 16.5
Amerikansk kopparand, 1 hanne Fårö (Gtl) kvar 12.5
SMÅTRAPP, 1 hona Norra Hyn (Vrml) 14-15.5
Styltlöpare, 1 ex Hornborgasjön (Vg) kvar 14.5, 1 ex Kabusa/Ystad (Sk) 13-15.5
Dammsnäppa, 1 ex Hasslarp (Sk) kvar 10.5, 1 ex Roxen (Ög) 13.5, 1 ex Kapelludden (Öl) 16.5
Tuvsnäppa, 1 ex Dyarna/Enköping (Upl) 11.5
Brednäbbad simsnäppa, 1 hona Kapelludden (Öl) 13-16.5
Svarthuvad mås, 2 ex Sandön/Ängelholm (Sk) 11.5
Tobisgrissla, 1 ex Baggerud (Vrml) 16.5
Rostgumpsvala, 1 ex Björnhovda (Öl) 16.5
Korttålärka, 1 ex Utlängan (Bl) 12.5, 1 ex Hoburgen (Gtl) 12.5
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne Skåre hamn (Sk) 13.5, 1 hanne Västergärde/Sundre (Gtl) 13.5
Rostgumpsvala, 1 ex S Yttre Stockviken (Gtl) 11.5
Citronärla, 1 ex Ottenby (Öl) 16.5
Svarthuvad gulärla, 1 hanne Getterön (Hl) 10.5, 1 ex Arnön (Vrml) 11.5, 1 hanne Utklippan (Bl) 12.5
ISABELLASTENSKVÄTTA, 1 ex Utö (Srml) 14-16.5
STENTRAST, 1 hanne Agunnaryd/S Ljungby (Sm) 12-15.5
GRåHALSAD TRAST, 1 ex Segerstads fyr (Öl) 15.5
Vassångare, 1 sj Landsjön (Sm) 11.5, 1 sj Ågestasjön/Farsta (Srml) kvar 16.5, 1 sj Krankesjön (Sk) 16.5
Dvärgsparv, 1 ex Utklippan (Bl) 13.5


Toppen på sidan Vecka 18 (3.5 1999 - 9.5 1999)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 3 ex Hökasjön 4.5 (TON)
Storskarv, 3 ex Stor-Väringen 3.5 (THN,JEM) samt 16 ex samma lokal 8.5 (THN), 7 ex Hagaberg/Ullersätersviken 6.5 (BDM)
Rördrom, hörd Hultasjön 4.5 (MAN)
Skedand, 1 par Sörbysjön 5.5 (THN) samt 3m1f samma lokal 7.5 (JEM), 1 par Sjömosjön 8.5 (SOE,TON) samt 2 hannar samma lokal 9.5 (ASM)
Årta, 2m1f Sörbysjön 5.5 (THN), 1 hanne Sjömosjön 8.5 (SOE,TON)
Sjöorre, 1 ex Oppäsen 5.5 (AEW mfl), 2m1f Hagaberg/Ullersätersviken 5.5 (JEM)
Småskrake, 2 par Ullersätersviken/Väringen 3.5 (THN,JEM) samt 1 hona samma lokal 7.5 (JEM), 2m1f Stor-Väringen 3.5 (THN) samt 1m2f samma lokal 8.5 (THN), 1 par Dammsjön/Nyberget 3.5 (gm THN), 1 par Gränsjön 3.5 (gm THN)
Bivråk, 1 ex Dammossen, längs 68:an norr om Riddarhyttan (Skinnskattebergs kommun) 6.5 (Rekordtidig obs)(MHA)
Brun kärrhök, 1 hanne bobygge Hultasjön 8.5 (TON)
Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön 5.5 (SOE), 3 ex Stor-Väringen 8.5 (THN)
Stenfalk, 1 hona Sjömosjön 8.5 (SOE,TON)
Sothöna, 3 ex Sörbysjön 5-7.5 (THN mfl)
Mindre strandpipare, 4 ex Frövifors industriområde 7.5 (MAN), 3 ex Sjömosjön 9.5 (ASM)
Ljungpipare, >60 ex Sjömosjön 5.5 (SOE) samt >300 ex samma lokal 8.5 (SOE,TON)
Dvärgbeckasin, 1 ex Sörbysjön 5.5 (THN)
Småspov, 1 ex Vagnshäll/Väringen 8.5 (THN)
Gluttsnäppa, >20-23 ex Sjömosjön 5-9.5 (SOE mfl)
Rödbena, 1 ex Näset/St Lindessjön 6.5 (MAN)
Grönbena, 30-tal Sörbysjön 5-7.5 (THN mfl) samt >65 ex samma lokal 8.5 (THN), >75 ex Sjömosjön 5.5 (SOE) samt >150 ex samma lokal 8.5 (SOE,TON)
Silltrut, 1 ex Näset/St Lindessjön 6.5 (MAN)
Havstrut, 2 2K Stor-Väringen 3.5 (THN) samt ad+2K samma lokal 8.5 (THN)
Hornuggla, 3 juv Frövi 3.5 (ERR,JEM), ungar hörda Ullersäter 9.5 (BDM)
Mindre hackspett, hörd Ervallaängarna 7.5 (JEM), 1 ex Frövi 8.5 (THN), 1 ex Vedevåg 8.5 (B Schöllin)
Trädlärka, 1 sj Rya 5.5 (TON)
Gulärla, >200 Sjömosjön 8.5 (SOE,TON)

Närke och övriga Västmanland

Fjällgås, 1 ad Asköviken 8.5
Gravand, 1 par Tysslingen 6.5
Bergand, 7 ex Klåvudden 3.5
Aftonfalk, 1 hanne Barkaröviken 9.5
Småfläckig sumphöna, hörd ruinen/Tysslingen 2-4.5
Fjällpipare, 2 ex str. Tortuna 9.5
Dubbelbeckasin, 1 ex Venan 8.5
Småspov, 36 ex Gnien 8.5
Dvärgmås, 2 ex Kvismaren 8.5
Silltrut, 2 ex Venan 3.5
Jorduggla, 1 ex Klåvudden 4.5
Labb, 1 ex str.(N) Hovsta 8.5
Tretåig hackspett, 1 hona Lillkyrka 7.5
Ringtrast, 1 ex O Turkiesjön 3.5, 1 ex Asköviken 9.5
Trastsångare, 1 sj Stentornet/Venan 7.5

Landet i övrigt

Vitnäbbad islom, 1 ad Rivet/Hoburgen (Gtl) 5.5
Toppskarv, 1 ad Holmudden/Fårö (Gtl) 9.5
Ägretthäger, 1 ex Holmsund (Vb) 6.5 samt troligen samma ex Sävar (Vb) 7.5
Svart stork, 1 ex Beijershamn (Öl) 5.5
Skedstork, 1 ex Foteviken (Sk) 8-9.5 m.fl lokaler
Rödhalsad gås, 1 ex Yttre Stockviken (Gtl) kvar 3.5
Rostand, 1 hanne Dalköpinge äng/Trelleborg (Sk) 7.5
Amerikansk kricka, 1 hanne Viren/Österåker (Upl) 3.5, 1 hanne Sandboviken (Gtl) kvar 3.5, 1 hanne Angarnsjöängen (Upl) 4-7.5
Vitögd dykand, 1 hona Fågeludden/Hornborgasjön (Vg) 8-9.5
Amerikansk kopparand, 1 hanne Fårö (Gtl) 8.5
Rödhuvad dykand, 1 hona Tromtö/Ronneby (Bl) 5-9.5, 1 hanne Bredsätra/Kapelludden (Öl) kvar 9.5
MINDRE BERGAND, 1 hanne Fituna gård (Srml) kvar 5.5
Stäpphök, 1 ex Alhagen/Nynäshamn (Srml) 9.5, 1 hanne str.(V) Kyls strandbad/Simrishamn (Sk) 9.5
Mindre skrikörn, 1 ex Hjälstaviken (Upl) 8.5
Styltlöpare, 1 ex Hornborgasjön (Vg) 8-9.5
SUMPVIPA, 1 ex Hjälstaviken (Upl) 6.5
WILSONSIMSNÄPPA, 1 hanne Hörningsholm/Alnön (Mdp) 9.5
Dammsnäppa, 1 ex Nisseviken (Gtl) 3.5, 1 ex Svensksundsviken (Ög) 8.5, 1 ex Hasslarp (Sk) 8-9.5, 2 ex Hornborgasjön 9.5
Brednäbbad simsnäppa, 1 ad hona Högby hamn (Öl) 5.5
Alkekung, 1 ex Holmudden/Fårö (Gtl) 4.5, 1 ex Ålesundsviken/Gullspång (Vg) 8.5
Biätare, 1 ex Skoge (Gtl) 5.5, 1 ex Solna centrum (Upl) 6.5
Korttålärka, 1 ex Hoburgen (Gtl) 5.5
Tofslärka, 1 ex Simpevarps kärnkraftverk/Oskarshamn (Sm) 4-5.5
Svarthuvad gulärla, 1 ad Stavstensudden/Trelleborg (Sk) 9.5
Gulhuvad gulärla, 1 ad Kalmar (Sm) 7.5
Citronärla, 1 hanne Osudden/Värnamo (Sm) 7.5, 1 ex Kåseberga (Sk) 9.5
Sydnäktergal, 1 ex ringm. Ottenby (Öl) 4.5
Vassångare, 1 sj Uvesjön/Sävsjö (Sm) 7-8.5, 1 sj Ågestasjön/Farsta (Srml) 8-9.5
Kornsparv, 1 ex Hoburgen (Gtl) 3-9.5

Toppen på sidan