OBSERVATIONER APRIL 1999

[Tillbaka]


Vecka 17 (26.4 1999 - 2.5 1999)

Lindesbergs kommun

Smålom, 3 ex Storåbadet 26.4 (SOE mfl) samt som mest 7 ex samma lokal 1.5 (MAN)
Rördrom, hörd Prästryggen/Frövi 27.4 (UWN)
VIT STORK, 1 ex Trädgårdstorp/Köttsala 30.4 (gm SOE)
Sädgås, 100 ex str.(N) Hagaberg/Frövi 28.4 (JEM)
Grågås, 37 ex (!) str.(N) Hagaberg/Frövi 1.5 (THN)
Bläsgås, minst 1 ex str.(NO) Hagaberg/Frövi tills. med ca 45 sädgäss 27.4 (JEM)
FJÄLLGÅS, 6 ex (omärkta) Sjömosjön/Nederby kvar 27.4 (JEM,SOE). 4:e fyndet i kommunen. Den 28.4 dök 6 omärkta fjällgäss upp vid Lillfjärden/Hudiksvall och avser troligen samma fåglar.
Bläsand, 50 ex Sjömosjön 29.4 (SOE) samt 70-tal samma lokal 1.5 (SOE,BLG)
Kricka, 150 ex Sjömosjön 29.4 (SOE) samt minst 200 ex samma lokal 1-2.5 (SOE,BLG)
Snatterand, 1 par Nederby 29.4 (BLG)
Årta, 2 par Österhammarssjön 27.4 (JEM), 1 par Sjömosjön 27.4 (SOE) samt 2 par Ervallaängarna (Örebro kn) 26.4 (JEM)
Skedand, 1 par Sörbysjön 27.4 (JEM) samt 1 par samma lokal 2.5 (THN), 2 par Nederby 28.4 (THN)
Brunand, 1 par Sörbysjön 27.4 (JEM), 1 hanne Nederby 27-29.4 (UJN mfl)
Småskrake, 3m1f Storåbadet 1.5 (MAN), 2m1f Sällingesjön 2.5 (MRL)
Salskrake, 1 hona Nederby 27.4 (UJN)
Tornfalk, 1 ex Nederby 29.4 (BLG), 1 ex str.(N) Hagaberg/Frövi 1.5 (THN), 1 ex Sällingesjön 2.5 (MRL)
Stenfalk, 1 ex Hagaberg/Frövi 1.5 (THN), 1 ex Rynninge 2.5 (THN)
Lärkfalk, 1 ex Sällingesjön 1.5 (MRL)
Sothöna, 2 ex Sörbysjön 27.4 - 2.5 (JEM,THN)
Vattenrall, hörd Morskogasjön 27.4 (MAN)
Mindre strandpipare, 2 ex Prästryggen/Frövi 27.4 (UWN), 2 ex Sjömosjön 29.4 (SOE), 1 ex Gammelbo 1.5 (TON)
Ljungpipare, 25 ex Näset/Finnåkerssjön 2.5 (JAN,BDM)
Grönbena, 25 ex Sjömosjön 2.5 (SOE), 20 ex Sörbysjön 2.5 (THN)
RÖDSPOV. 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 29.4 (ERR)
Småspov, 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 1.5 (ERR)
Silltrut, 3 ex str.(N) Storåbadet 1.5 (MAN)
Mindre hackspett, 1 ex Gammelbo 1.5 (TON), 1 ex Morskogasjön 1.5 (TON), 1 ex Storåbadet 1.5 (MAN), 1 ex Rabostan 30.4 och 2.5 (THN)
Forsärla, 1 hona N Dammen/Frövifors 2.5 (EJN)
Gransångare, 1 sj Morskogasjön 1.5 (TON), 1 sj Hagaberg/Frövi 1.5 (THN), 1 sj Sjömosjön 1.5 (HWN)
Råka, 2 ex Sörängarna 26.4 (JKG)

Närke och övriga Västmanland

Gråhakedopping, 1 ex Fläcksjön 26.4
Rördrom, hörd Furunäs/Väringen 28.4
Stripgås, 1 ex Stentornet/Venan 30.4
Mindre sångsvan, 3 ex Tysslingen 26.4
Bergand, 7 ex Västersjön 1.5
Brun glada, 1 ex Backgården/Fagersta 27.4-2.5
Pilgrimsfalk, 1 ex Romfartuna 26.4, 1 hona Gussjön 27.4, 1 hona Gnien 27.4
SKÄRFLÄCKA, 2 ex Nya tornet,Oset 30.4
Dvärgbeckasin, spel. Stentornet/Venan 29.4
SVARTHUVAD MÅS, 3K Klåvudden 29.4
Silltrut, 1 ex Skedvisjön 29.4, 1 ex Stentornet/Venan 30.4
Skräntärna, 2 ex Tysslingen 2.5
Kungsfiskare, 2 ex Köpingsåns utlopp 26.4
Engelsk sädesärla, 1 ex Oset 27-28.4
Ringtrast, 1 hona Oset 1.5

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) kvar 26.4 samt 2 ex samma lokal 27.4, 1 ex Vanbro/Smedjebacken (Dlr) 27.4
Svart stork, 1 ex Beijershamn (Öl) 29.4
Rödhalsad gås, 1 ex Yttre Stockviken (Gtl) 26.4, 1 ex Faludden (Gtl) 27.4, 1 ex str. Lomma (Sk) 30.4
Amerikansk kricka, 1 hanne Dyarna/Enköping (Upl) kvar 26.4, 1 hanne Sandboviken (Gtl) 28.4, 1 hanne Säbysjön (Upl) 2.5
Rödhuvad dykand, 1 par Paviken (Gtl) 26.4, 1 hanne Kapelludden (Öl) 2.5
MINDRE BERGAND, 1 hanne Fituna gård (Srml) kvar 2.5
Stäpphök, 1 hanne Alviksgården/Luleå (Nb) 30.4-2.5
Styltlöpare, 1 ex NV Furudal/Rättvik (Dlr) 27.4. Eftersökt, ej återfunnen.
Dammsnäppa, 1 ex Alnön (Mdp) 27.4, 1 ex Edvallen/Kilsviken (Vrml) 29-30.4, 1 ex Västergarnsviken (Gtl) 2.5, 1 ex Ottenby (Öl) kvar 2.5
Tereksnäppa, 1 ex Beijershamn (Öl) 27-28.4
Korttålärka, 1 ex S Västergarn (Gtl) 26.4
Större piplärka, 1 ex Kråkerum/NO Mönsterås (Sm) 2.5
Svarth. gulärla, 1 hanne Bjurtjärn/Storvik (Vrml) 1.5, 1 hanne Ottenby (Öl) 2.5
Citronärla, 1 honf. Kalmar (Sm) 27.4
Brandkronad kungsfågel, 1 hanne Segerstads fyr (Öl) 28.4, 1 hanne O Börringesjön (Sk) 2.5

Toppen på sidan Vecka 16 (19.4 1999 - 25.4 1999)

Lindesbergs kommun

GRÅHAKEDOPPING, 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken 21.4 (JEM)
Svarthakedopping, 1 ex Gransjön 21-24.4 (JEM mfl), 2 ex St. Lindessjön 23.4 (MAN,THN) samt 1 ex samma lokal 24.4 (PMR gm JKG)
Rördrom. hörd Hagaberg/Ullersätersviken 22-25.4 (JEM mfl), hörd Hultasjön 22.4 (TON), hörd Känäs/Sällingesjön 25.4 (THN)
Storskarv, minst 4 ex Vagnshäll/Väringen 24.4 (THN) samt 1 ex samma lokal 25.5 (THN)
Knölsvan, 1 par bobygge Albäcksån 20.4 (TON)
Grågås, 1 ex på bo Sörbysjön 22.4 (THN), 15 ex str.(N) Morskogasjön 25.4 (MAN)
Sädgås, 300 ex Sörbysjön 19.4 (THN mfl), totalt 130 ex str.(N) Rynninge 20.4 (SOE)
FJÄLLGÅS, 6 ex (omärkta) Sjömosjön/Nederby kvar 25.4 (SOE mfl). 4:e fyndet i kommunen.
Spetsbergsgås, 1 ex Fänningegärdet 19.4 (SOE), 1 ex Sörbysjön 22.4 (THN)
Vitkindad gås, 2 ex Sörbysjön 21.4 (JEM)
Bläsand, >60 ex Sjömosjön 21-22.4 (SOE), 25 ex Sörbysjön 25.4 (THN)
Snatterand, 1 par Näset/Finnåkerssjön 23.4 (MRL), 2m1f Nederby 24.4 (BLG)
Kricka, >100 ex Ervallaängarna 20.4 (THN), 250 ex Sjömosjön 21-22.4 (SOE)
Stjärtand, 1 par Nederby 20-24.4 (BLG mfl) samt 1-2 par Sjömosjön 22-24.4 (SOE mfl), 2m1f Sällingesjön 21.4 (ERR), 1 par Hagaberg/Ullersätersviken 22.4 och 24.4 (JEM), 2 par Österhammarssjön 22.4 (ERR). 1 par Morskogasjön 25.4 (MAN)
Skedand, 1 par Sörbysjön 19-22.4 (THN mfl) samt 2 par samma lokal 25.4 (THN mfl)
Årta, 1 par Gillbergagärdet 19.4 (BDM gm SOE), 1 par Finnåkerssjön 24.4 (UWN,IBE)
Brunand, 3m1f Sörbysjön 19.4-22.4 (THN mfl) samt 1 par samma lokal 25.4 (THN mfl)
Knipa, >55 ex Sörbysjön 19-22.4 (THN mfl)
Småskrake, 1 hanne Stor-Väringen 19.4 (THN), 2m1f Råsvalen 25.4 (JKG)
Salskrake, 1 par Sörbysjön 19-25.4 (THN mfl), 1 hona Sjömosjön 19.4 (SOE)
BRUN GLADA, 1 ex Rynninge 20.4 kl. 09.30 (THN). Fortsatte mot V. 3:e fyndet i kommunen.
Brun kärrhök, 1 par bobygge Hagaberg/Frövi 20.4 (JEM), bobygge Käggelholmssidan/Väringen 24.4 (THN), 1 par bobygge Finnåkerssjön 24.4 (TON), 1 par bobygge Gällingen 23.4 (EJN)
Tornfalk, 1 ex Blixterboda 19.4 (THN), 1 hanne Lia 21.4 (KMN), 1 hanne Rya 21.4 (THN), 1 ex Frövifors 25.4 (THN,JEM)
Stenfalk, 1 hanne Sörbysjön 19.4 (THN mfl), 1 ex Rynninge 20.4 (SOE,THN)
Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar 22-24.4 (JEM), 1 ex Sörbysjön 22.4 (THN)
Strandskata, 1 ex Vagnshäll/Väringen 19.4 (THN)
Mindre strandpipare, 4 ex Frövifors 25.4 (SOE)
Ljungpipare, > 60 ex Sjömosjön 19.4 (SOE)
Storspov, 45 ex str.(N) Hagaberg 19.4 (THN)
Berguv, 1 ex på dagkvist Spannarboda 19.4 (gm SLA)
Hornuggla, ungar (minst 2) hörs Hälla/Nederby 22.4 (BLG)
Pärluggla, 1 ex i bohål N Helgedommen 22.4 (TON)
Mindre hackspett, 1 par Sjömosjön 19.4 (SOE), 1 ex Finnåkerssjön 24.4 (UWN mfl), hörd Bläsåsen 24.4 (THN), 1 hona Sörbysjön 24.4 (TON), rop Gusselby 24.4 (JKG)
SVART RÖDSTJÄRT, 1 sj Frövifors, museÚt 25.4 (SOE mfl)
Gransångare, 1 sj Hagaberg/Frövi 22.4 (JEM), 1 sj Vedevåg 23.4 (BGN), 1 sj Gusselby 25.4 (JKG)
Nötkråka, 2 ex Orrkilen 19-21.4 (SOE)

Närke och övriga Västmanland

ÄGRETTHÄGER, 1 ex Asköviken kvar 19.4
Mindre sångsvan, 3 ungf. Tysslingen 21.4, 4 ex str. Venan 24.4
Gravand, 1 ex Oset 24.4
Snatterand, 1 par Gnien 21.4, 1 par Turkiesjön 21.4, 1 par Lertaget/Kumla 21.4
Bergand, 1 ex Klåvudden 23.4
Ejder, 1 par Gussjön 22.4, 2 hannar Glåpen 25.4
Alfågel, 1 ex Klåvudden 23.4, 5 ex Östersjön 25.4
Småskrake 1 par Ervallaängarna (NOF-svararen) 23.4
Pilgrimsfalk, 1 ex Lisjöängar 24.4
Rödspov, 1 ex Tysslingen 22.4
Dvärgbeckasin, 1-3 ex Stentornet/Venan 19-24.4, 1 ex Oset 19.4, 1-2 ex Asköviken 19-25.4 samt spel Rudö/Asköviken 24.4
Silltrut, 1 ex hamnen/Västerås 19.4
Härfågel, 1 ex Åsbro 23.4
Engelsk sädesärla, 1 hanne Slyte/Lillkyrka 25.4
Ringtrast, 1 ex odlingen/Garphyttan 19.4, 2 m Lisjö 21.4 samt 1 ex samma lokal 22.4, 1 f Gyttorp/Nora 23.4, 1m Åliden/Ramnäs 23.4, 1m Gnien 23.4
Svart rödstjärt, hörd Köping 20.4, 1 ex kraftvärmeverket/Västerås 24.4

Landet i övrigt

Ägretthäger, 1 ex V Flinesjön/Hedemora (Dlr) 21.4, 1 ex Östhammar (Upl) 23.4, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) 23.4
Svart stork, 1 ex Ismantorp (Öl) 25.4
Rödhalsad gås, 1 ex Inre Stockviken (Gtl) 24-25.4
Amerikansk bläsand, 1 hanne Tydjesjön (Dls) kvar 20.4
Amerikansk kopparand, 1 hanne Hornborgasjön (Vg) 25.4
Amerikansk kricka, 1 hanne Söne mad/Lidköping (Vg) kvar 20.4, 1 hanne Lindänget/Orsa (Dlr) 23-25.4, 1 hanne Dyarna/Enköping (Upl) 24-25.4, 1 hanne Östen (Vg) 24.4, 2 hannar Hornborgasjön (Vg) 25.4
Rödhuvad dykand, 1 hona Kyrkbytjärn (Hls) 20-24.4. Ny för landskapet.
MINDRE BERGAND, 1 hanne Fituna gård (Srml) 20-25.4
Vitnackad svärta, 1 hanne Ottenby (Öl) 21.4
Stäpphök, 1 hanne Rasbo k:a (Upl) 20.4
Skärfläcka, 4 ex Varnhemsviken/Kristinehamn (Vrml) 25.4
Svarthuvad mås, 1 ex Malmö (Sk) 25.4
Vitvingad trut, 2K Tjärnö marinbiologiska lab/Strömstad (Boh) kvar 21.4
Medelhavsstenskvätta, 1 ad hanne Bröttorpsören (Öl) 19.4
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne Ottenby (Öl) 22-23.4
Brandkronad kungsfågel, 1 hanne Gubbanäsan (Hl) 21.4, 1 ex Slottsparken/Malmö (Sk) 23.4
Kornsparv, 1 ex Hoburgen (Gtl) 25.4

Toppen på sidan Vecka 15 (12.4 1999 - 18.4 1999)

Lindesbergs kommun

Smålom, 2 ex str. Gammelbo 15.4 (SOE,TON) samt totalt 7 ex str. samma lokal 17.4 (TON)
Svarthakedopping, 1 ex Hökasjön 17.4 (TON)
Storskarv, 3 ex Vagnshäll/Väringen 12.4 samt 5 ex samma lokal 13.4 (THN), 1 ungf. Hagaberg/Ullersätersviken 15-16.4 (JEM), 1 ex Sjömosjön 16.4 (SOE) samt 3 ex samma lokal 17.4 (SOE), 1 ex str.(O) Rynninge 17.4 (THN)
Rördrom, hörd KäggelholmssidanVäringen 12.4 (THN), hörd Hagaberg/Ullersätersviken 14.4 (JEM) samt 1 ex samma lokal 17.4 (JEM)
Häger, 4 ex samt 1 ex med bomtr. Morskogasjön 17.4 (TON)
Knölsvan, 1 par häckar Bohrsån/Vedevåg 14.4 (BGN)
Sädgås, >100 ex Sjömosjön 16.4 (SOE)
FJÄLLGÅS, 6 ex (omärkta) Sjömosjön kvar 17.4 (SOE mfl). 4:e fyndet i kommunen.
Grågås, 20 ex Sörbysjön 14.4 (JEM)
Spetsbergsgås, minst 5 ex Fänningegärdet 16.4 (JEM)
Bläsand, ca 50 ex Sjömosjön 12-16.4 (SOE mfl)
Kricka, >450 ex Sjömosjön 12.4 (SOE)
Stjärtand, 1 par Österhammarssjön kvar 14.4 (JEM), 1 par Sällingesjön 14.4 (JEM), 1 hanne Rynninge 17.4 (THN)
Årta, 1 par Sörbysjön 14.4 (JEM), hörd Morskogasjön 14.4 (MAN)
Brunand, 1 hanne str.(N) Hagaberg 17.4 (THN)
Vigg, minst 36 ex Hagaberg/Ullersätersviken 14.4 (JEM)
Sjöorre, 3 par Hagaberg/Ullersätersviken 14.4 (JEM)
Salskrake, 1 hona Sjömosjön 12-14.4 (SOE), 1m2f Hagaberg/Ullersätersviken 13.4 (JEM) samt 1 par samma lokal 15.4 (JEM)
Stenfalk, 1 ex Hagaberg 17.4 (JEM), 1 hanne Sjömosjön 17.4 (BLG)
Vattenrall, hörd Hagaberg 13-18.4 (JEM)
Sothöna, >5 ex Bohrsån/Vedevåg 14.4 (BGN)
Trana, 45 ex str. Frövi 13.4 (SOE), 20 ex str. Sjömosjön 14.4 (SOE)
Ljungpipare, 30 ex Fänningegärdet 13.4 (THN) samt 26 ex samma lokal 18.4 (SOE)
Enkelbeckasin, 32 ex Fänningegärdet 18.4 (SOE)
Storspov, 19 ex Fänningegärdet 18.4 (SOE)
Havstrut, 1 ad Stor-Väringen 12.4 (THN), 1 ex Sjömosjön 17.4 (HWN)
Mindre hackspett, 1 par Sjömosjön 17.4 (SOE)
Strömstare, 1 ex N Dammen/Frövifors kvar 14.4 (EJN)
Ringtrast, 1 hanne S Norrby 12.4 (HJN)
Råka, 1 ex Rynninge 17.4 (THN), 1 ex Rya 17.4 (MAN)

Närke och övriga Västmanland

Smådopping, 1 ex Asköviken 12-13.4
ÄGRETTHÄGER, 1 ex Asköviken 17-18.4
AMERIKANSK KRICKA, 1 hanne Barkaröviken 14.4
Tundrasädgås, 1 ex Oset 16.4
Stripgås, 1 ex Hammarmaden/Kvismaren 14.4
Bergand, 1 hanne Rysjön/Kvismaren 14.4
Ejder, 1 hanne Rysjön/Kvismaren 14.4
Brun glada, 1 ex O Gryta soptipp/Västerås 15.4
Dvärgbeckasin, 5 ex Stentornet/Venan 14.4 samt 1-2 ex samma lokal 15-16.4, 2 ex Asköviken 16.4
Myrspov, 1 ex Hägervad/Tysslingen 17.4
Engelsk sädesärla, 1 honf. Oset 16.4
Ringtrast, 1 hanne Valskog 13.4, 1 hanne Adolfsberg 13.4

Landet i övrigt

För uppgifter som idag lämnats på Club 300:s telefonsvarare (C3-larm) hänvisas till tel. 071-268 300. (Fasta inläsningar 11.30 och 16.30 samt när larmet går. Internationella nyheter så fort något intressant rapporteras. Kostnad 4:55 per minut för att lyssna av meddelandet, 80% av behållningen går till fågelskydd).

Ägretthäger, 1 ex Torslandaviken (Boh) 13-16.4
Amerikansk bläsand, 1 hanne str.(O) Lindö udde/Ronneby (Bl) 16.4, 1 hanne Tydjesjön (Dls) 16-18.4
Amerikansk kricka, 2 ex Söne mad/Lidköping (Vg) 12.4 samt 1 hanne samma lokal 14-17.4, 1 hanne O Hannäsbron/Kil (Vrml) 13.4
Svartbent strandpipare, 1 ex Galtabäck/Varberg 17.4
Dammsnäppa, 1 ex Ottenby (Öl) 17-18.4
Vitvingad trut, 2K Tjärnö marinbiologiska lab/Strömstad (Boh) 16-18.4
Storlabb, 1 ex str.(S) Nykyrka/Motala (Ög) 15.4
Brandkronad kungsfågel, 1 hanne Slottsparken/Malmö (Sk) 12.4, 1 hanne Segerstads fyr (Öl) 14.4, 1 honf. ringm. Falsterbo (Sk) 16.4, 1 honf. Morups Tånge (Hl) 16-18.4

Toppen på sidan Vecka 14 (5.4 1999 - 11.4 1999)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex str. Hagabergsliden/Lindesberg 11.4 (MAN)
Storlom, 1 ex St Lindessjön 5.4 (TON), 2 ex Hinsebergsvaken/Frövi 5.4 (EJN)
Storskarv, 3 ex Hinsebergsvaken/Frövi 5.4 (EJN)
Sångsvan, 60-tal Sjömosjön 7.4 (UJN)
Sädgås, 210-220 ex Sörbysjön 7-8.4 (UJN,THN), 375 ex Finnåkerssjön 8.4 (SLA,JEM) samt 420 ex samma lokal 9.4 (SLA), 135 ex Fänningegärdet 8.4 (THN)
Grågås, 26 ex Sörbysjön 8.4 (THN) samt 19 ex samma lokal 10.4 (UWN,IBE)
Bläsgås, 4 ex Sörbysjön 7-8.4 (UJN,THN)
FJÄLLGÅS, 6 ex (omärkta) Sjömosjön 5-11.4 (SOE mfl). 4:e fyndet i kommunen.
Bläsand, minst 50 ex Sjömosjön 5-8.4 (SOE mfl) samt 70 ex samma lokal 9-11.4 (SOE mfl)
Kricka, >300 ex Sjömosjön 5-11.4 (JEM mfl)
Stjärtand, 1 par Österhammarssjön 7-10.4 (SLA mfl) samt troligen samma par Finnåkerssjön 8.4 (SLA)
Knipa, 120 ex Hinsebergsvaken/Frövi 5.4 (EJN)
Salskrake, 1m3f Sjömosjön 5.4 (SOE) samt 1 hona samma lokal 9.4 (SOE), 1 hanne Hinsebergsvaken/Frövi 5-6.4 (TON,JEM), 3m1f Hagaberg/Ullersätersviken 6.4 (JEM) samt 2m1f samma lokal 9.4 (JEM), 1 par Sörbysjön 8-10.4 (THN mfl)
Stenfalk, 1 ex Gusselby 6.4 (JKG), 1 ex Lindesbergs golfklubb 8.4 (JOT)
Tornfalk, 1 hanne Finnåkerssjön 8.4 (SLA,JEM), 1 hanne Sällingesjön 9.4 (MRL)
Sothöna, 1 ex Bohrsån/Vedevåg 5.4 (TON), 1 ex Sjömosjön 11.4 (UWN mfl)
Trana, 57 ex (r) Finnåkerssjön 8.4 (SLA), 24 ex str.(N) Sjömosjön 8.4 (UJN)
Mindre strandpipare, 1 ex N Dammen/Frövifors 11.4 (EJN)
Tofsvipa, 50-tal Sjömosjön 8.4 (UJN), 50-tal Fänningegärdet 8.4 (THN)
Skrattmås, ca 530 ex Sörängarna 11.4 (TON)
Havstrut, 1 ex Finnåkerssjön 8.4 (SLA), 1 ex Hagaberg 9.4 (JEM)
Mindre hackspett, 1 rop Gusselby 5.4 (JKG), 1 rop Håkansboda 5.4 (JKG), 3 ex Finnåkerssjön 8.4 (SLA), 1 hanne Sjömosjön 9.4 (SOE)
FORSÄRLA, 1 hanne N dammen/Frövifors 4-5.4 (EJN mfl) samt 1 ex samma lokal 11.4 (EJN)
Strömstare, 2 ex N dammen/Frövifors kvar 7.4 (EJN), 1 ex Sundbobruk/Grönbo (bobyggande) 10.4 (JKG)

Närke och övriga Västmanland

Mindre sångsvan, 2 ex str. Lertaget/Kumla 11.4
Spetsbergsgås, 64 ex (!) Kvismaren 11.4
Gravand, 1 ad Barkaröviken 6.4, 3 ex n Tysslingen 10.4
BRUDAND, 1 ex Svartå-området 5.4
Tretåig hackspett, 1 ex Högbo 10.4
Pungmes, 1 ex Stentornet/Venan 6.4, 2 ex Kvismaren 6.4
Lappsparv, 1 hona Aludden/Jägaråsen 11.4

Landet i övrigt

Större Flamingo, 1 ex str. NV Ängelholm (Sk) 5.4
Amerikansk kricka, 1 hanne Söne mad/Lidköping (Vg) 11.4
Praktejder, 1 hanne str.(N) Mörbylånga hamn (Öl) 8.4
Vitnackad svärta, 1 hanne str.(S) Glommens sten (Hl) 11.4
Svarthuvad mås, 1 ad Stallviken/Kungsbacka (Hl) 8.4
Fjälluggla, 1 ex str.(N) Örskärs fyr (Upl) 9.4
Brandkronad kungsfågel, 1 hona ringm. Falsterbo (Sk) 9.4, 2 ex Falsterbo (Sk) 9.4, 1 hanne Lund (Sk) 11.4

Toppen på sidan Vecka 13 (29.3 1999 - 4.4 1999)

Lindesbergs kommun

MINDRE SÅNGSVAN, 2 ex Finnåkerssjön 2.4 (MRL)
Sångsvan, 132 ex Hinsebergsvaken/Frövi 29.3 (THN,ERR), 140 + 120 ex str. Sällingesjön 2.4 (MRL), >92 ex Finnåkerssjön 2.4 (MRL)
Sädgås, tot. 255 ex Sjömosjön 30.3 (SOE), 140 ex Sällingesjön 2.4 (MRL), 210 ex Finnåkerssjön 4.4 (MRL)
Bläsgås, 3 ex Sörbysjön 2.4 (THN)
Gräsand, minst 150 ex Hinsebergsvaken/Frövi 29.3 (JEM), >450 ex Sjömosjön 30.3 (SOE)
SNATTERAND, 1 hanne Sjömosjön 2.4 (SOE,UWN mfl)
Årta, 1 par St Lindessjön 2.4 (MAN)
Knipa, 50 ex Hinsebergsvaken/Frövi 29.3 (JEM), 73 ex St Lindessjön 4.4 (TON)
Salskrake, 1 par Sjömosjön 30-31.3 (SOE) samt 2 par samma lokal 4.4 (SOE)
Havsörn, 1 subad Hagaberg 30.3 (JEM), 1 ungf. Sällingesjön 2.4 (MRL)
Blå kärrhök, 1 hanne Sällingegärdet 29.3 (JEM)
Kungsörn, 2 ex Sjömosjön 30.3 (SOE)
Sothöna, 2 ex Sjömosjön 30-31.3 (SOE), 1 ex Sörbysjön 31.3 (JEM)
Trana, tot 57 ex str. Sällingesjön 4.4 (MRL)
Morkulla, 1 ex Frövifors 29.3 (SOE)
Skogssnäppa, 1 ex Orrkilen 30.4 (SOE)
Skrattmås, ca 500 ex Hinsebergsvaken/Frövi 31.3 (UWN) samt 1000-1200 ex (på isen) Prästryggen/Väringen 2.4 (BDM)
Havstrut, 1 ex Sjömosjön 30.3 (SOE)
Turkduva, 1 rop Gammelbo 3.4 (MHA)
Pärluggla, 1 ex Svarttjärnsvägen 1.4 (UWN mfl)
Mindre hackspett, 1 rop Gusselby 2.4 (JKG), 1 ex Sjömosjön 4.4 (SOE)
Trädlärka, 1 sj Rya grusgrop 29.3 (JEM) och 1.4 samma lokal 1.4 (TON)
Sädesärla, 1 ex Storåbadet 31.3 (gm MAN)
Strömstare, 1 ex N dammen/Frövifors 31.3 (JEM)

Närke och övriga Västmanland

SVARTNÄBBAD ISLOM, 1 ex norra Vättern kvar 30.3
Prutgås, 1 ex Kvismaren 3.4
Snögås, 1 ex Kvismaren 3.4
AMERIKANSK KRICKA, 1 hanne Rysjön/Kvismaren 3.4
Snatterand, 1 par Gnien 30.3
Stjärtand, 1 par Tysslingen 29.3
Storspov, 1 ex Löten 30.3
Forsärla, 1 ex Järle 31.3 och 4.4
Skärpiplärka, 1 ex Klåvudden 2.4

Landet i övrigt

För uppgifter som idag lämnats på Club 300:s telefonsvarare (C3-larm) hänvisas till tel. 071-268 300. (Fasta inläsningar 11.30 och 16.30 samt när larmet går. Internationella nyheter så fort något intressant rapporteras. Kostnad 4:55 per minut för att lyssna av meddelandet, 80% av behållningen går till fågelskydd).

Amerikansk kricka, 1 hanne Kobbonäs/Tidaholm (Vg) kvar 31.3, 1 hanne Rodde/Länghem (Vg) 1.4
Ormörn, 1 ex Sundby mosse (Sk) 30.3
Svarthuvad mås, 1 ad Ribbersborg/Malmö (Sk) 30.3-3.4
Ringnäbbad mås, 1 ad Halmstad hamnutfyllnad (Hl) 4.4
Svarthakad buskskvätta, 1 ex Arnön (Vrml) 4.4
SVARTH. TAIGATRAST, 2K NV Malung (Dlr) kvar 31.3
Brandkronad kungsfågel, Bl.a 1 ex Rivet/Hoburgen (Gtl) 29.3, 1 honf. ringm. Falsterbo (sk) 30.3, 1 ex Klagshamns udde (Sk) 31.3
Tallbit, 1 hona ringm. Torhamns udde (Bl) 29.3

Toppen på sidan