OBSERVATIONER MARS 1999

[Tillbaka]


Vecka 12 (22.3 1999 - 28.3 1999)

Lindesbergs kommun

SMÅDOPPING, 1 ex Dysjön 25.3 (THN)
Sångsvan, 114 ex Hinsebergsvaken/Frövi 23.3 (ERR), totalt sträckte minst 400 ex Rynninge 08.30-09.30 den 23.3 (ERR), 130 ex Spånga 23.3 (THN), 80-tal rast. Rynninge 25.3 (SOE,THN), minst 230 ex Medingefälten 28.3 (ERR)
Sädgås, ca 230 ex Rynninge 23.3 (THN), ca 150 ex Medingefälten 28.3 (ERR)
Grågås, 14 ex Nederby 23.3 (THN) samt minst 18 ex samma lokal 27.3 (UWN mfl), minst 22 ex Rynninge 23.3 (ERR)
Bläsgås, 8 ex Nederby 27.3 (UWN mfl), 4 ex Känässjön 28.3 (THN)
Vitkindad gås, 1 ex Rynninge 24.3 (ERR), 2 ex str.(O) Sjömosjön (gm SOE) 27.3
Kanadagås, 300 - 320 ex Nederby 23-24.3 (THN,SOE)
Bläsand, 1 hanne Dysjön 27.3 (MRL mfl), 1 par Sjömosjön 27-28.3 (SOE)
Gräsand, >300 ex Sjömosjön 28.3 (SOE)
Knipa, >90 ex Sjömosjön 28.3 (SOE)
Salskrake, 1 par Västvalla 27.3 (gm SOE), 3m2f Sjömosjön 28.3 (SOE)
Havsörn, 1 ex Rynninge 25.3 (THN), 1 ad str.(N) Sällingesjön 28.3 (MRL)
Kungsörn, 2K Rynninge 25.3 (THN)
Blå kärrhök, 1 hanne Nederby 24.3 (SOE), 1 hanne Rynninge 28.3 (SOE), 2 honor Sällingesjön 28.3 (MRL)
Fiskgjuse, 1 ex Sällingesjön 28.3 (MRL)
Tornfalk, 1 hona Orrkilen/Västvalla 28.3 (BLG)
Stenfalk, 1 hona Nederby 27.3 (THN mfl), 1 hanne Sörbysjön 28.3 (UJN), 1 ex Sörängarna 28.3 (MAN)
Sothöna, 1 ex Hinsebergsvaken/Frövi kvar 23.3, 1 ex Dysjön 27.3 (THN mfl), 2 ex Känässjön 28.3 (UJN,THN)
Trana, tot 85 ex str. Sällingesjön 28.3 (MRL)
Skrattmås, 2 ex Nederby 27.3 (UWN mfl), 5 ex St Lindessjön 27.3 (MAN)
Hornuggla, rop Orrkilen kvar 23.3 (BLG)
Varfågel, 1 ex Sörängarna 23.3 (TON), 2 ex Fänninge 25.3 (SOE)
Råka, 1 ex Nederby 27.3 (UWN mfl), 2 ex Dysjön 27.3 (THN,MRL)
Gråsiska, >1000 ex Sjömosjön 27.3 (SOE)
Snösiska, 1 ad Vedevåg 25.3 (BGN)
Vinterhämpling, 16 ex Rynninge 27.3 (THN mfl)
Stenknäck, 1 ex Rynninge 25.3 (THN), 4 ex Kyrkvägen/Frövi 26.3 (ERR), 2 ex Näsby kyrka/Frövi 27.3 (THN mfl)
Snösparv, 40-tal Rynninge 23.3 (ERR,THN) samt 5 ex samma lokal 27.3 (MRL mfl), 65 ex Nederby 23.3 (THN), 2 ex Morskogasjön 28.3 (MAN)

Närke och övriga Västmanland

SVARTNÄBBAD ISLOM, 1 ex Klåvudden 28.3
Mindre sångsvan, 27 ex Tysslingen 28.3
Brun kärrhök, 1 hanne Tysslingen 28.3
Forsärla, 1 ex s Tysslingen 28.3
Sädesärla, 1 ex Tysslingen 28.3
Trädlärka, 1 sj Göksholm 24.3

Landet i övrigt

Bronsibis, 1 ex Hammarsjön (Sk) 25.3
Amerikansk kricka, 1 hanne Kobonäs/Tidaholm (Vg) 28.3
Praktejder, 1 hanne str.Örudden/Torö (Srml) 27.3
Svarthuvad mås, 1 ad Slottsparken/Malmö (Sk) 24-25.3
Tornuggla, 1 ex Vallstena s:n (Gtl) 25.3
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne V Marbäck k:a (Vg) 27.3, 1 hanne Abbekås hamn (Sk) 27.3
SVARTH. TAIGATRAST, 2K NV Malung (Dlr) kvar 28.3
Brandkronad kungsfågel, 1 honf. Utlängan (Bl) 26.3, 1 hanne S Lindö udde/Ronneby (Bl) 26.3, 1 ex Falsterbo (Sk) 26.3 samt 2 ex ringm. 27.3, 1 ex V Gö udde (Bl) 27.3

Toppen på sidan Vecka 11 (15.3 1999 - 21.3 1999)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex str.(N) Hagaberg 21.3 (THN,JEM)
Häger, 6 ex Sjömosjön 16.3 (JEM) samt 14 ex samma lokal 21.3 (SOE), 2 ex Hinsebergsvaken/Frövi 16.3 (JEM)
Sångsvan, 110 ex Spånga 15.3 (JEM) samt 160 ex samma lokal 21.3 (JEM), 30 ex Sjömosjön 16.3 (JEM,SOE)
MINDRE SÅNGSVAN, 6 ex str. Sällingesjön 20.3 (MRL)
Sädgås, 6 ex Spånga 15.3 (JEM,SOE), 150 ex Nederby 20.3 (SOE,UWN mfl), 250-300 ex Rynninge 21.3 (TON)
Grågås, minst 21 ex Sällingesjön 20.3 (MRL)
Bläsgås, 2 ex Nederby 20.3 (SOE), 2 ex Rynninge 21.3 (BRN)
Kanadagås, 350 ex Nederby 20.3 (SOE)
Kricka, 1 hanne Västvalla 21.3 (JEM)
Vigg, 1 par Hinsebergsvaken/Frövi 20-21.3 (EJN,JEM)
Havsörn, 1 ad str.(N) Sällingesjön 21.3 (MRL), 1 subad Nederby 21.3 (TON)
Ormvråk, 11 ex Sällingesjön 21.3 (MRL)
Blå kärrhök, 1 hanne Västvalla 20.3 (SOE,UWN mfl)
Kungsörn, 1 subad Hagaberg/Väringen 21.3 (THN,JEM)
Sothöna, 1 ex Hinsebergsvaken/Frövi 16-21.3 (PÅD mfl)
Trana, 12 ex Nederby 20.3 (SOE mfl), 2+1 ex Rynninge 20.3 (THN)
Ljungpipare, 1 ex Nederby 20.3 (SOE,UWN mfl)
Tofsvipa, 138 ex Nederby 21.3 (TON)
Gråtrut, 12 ex Hinsebergsvaken/Frövi 16.3 (JEM)
Hornuggla, rop Orrkilen 20.3 (BLG)
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 20.3 (HJN)
Mindre hackspett, 2 trum Nederby 21.3 (TON)
Ängspiplärka, 1 ex Nederby 21.3 (UJN)
Strömstare, 1 ex Sverkesta 21.3 (UWN,IBE)
Dubbeltrast, 1 ex Nederby 20.3 (SOE,UWN mfl) samt 10 ex samma lokal 21.3 (JEM), 2 ex Rynninge 20.3 (THN)
Varfågel, 2 ex Rynninge 20.3 (THN), 1 ex Västvalla 20.3 (UWN,IBE)
Råka, 4 ex S Norrby 19.3 (HJN), 5 ex Rynninge 20.3 (THN), 4 ex Nederby 21.3 (MRL), 1 ex Rya 21.3 (TON), 1 ex Sörängarna 21.3 (TON)
Snösiska, 1 ad Källbacken/Frövi 17.3 (JAN)
Gråsiska, >700 ex Nederby 16.3 (SOE,JEM)
Hämpling, 14 ex Fänninge 20.3 (THN)
Vinterhämpling, 10-tal Nederby 16.3 (SOE) samt 7 ex samma lokal 20.3 (SOE), 4 ex Rynninge 20.3 (THN), 5 ex Gammelbo flygfält 21.3 (TON)
Stenknäck, 1 ex Odonvägen/Lindesberg 19.3 (TON)
Snösparv, 150 ex Nederby 16.3 (SOE), 33 ex Sällingesjön 20.3 (MRL), 60-tal Fänninge 20.3 (THN) samt 120-150 ex samma lokal 21.3 (TON,UWN), hörd Sällingesjön 21.3 (MRL), 55 ex Gammelbo flygfält 21.3 (TON)

Närke och övriga Västmanland

Rördrom, 1 ex Asköviken 18.3
Mindre sångsvan, 12 ex Tysslingen 20.3
Bläsand, 3 ex Tysslingen 19.3
Alfågel, 1 hanne vaken/Oset 17.3
Salskrake, 7 ex Oset 19.3
Gråspett, 1 par södra Björnön kvar 19.3
Tretåig hackspett, 1 hanne Garphyttans nationalpark 16.3
Snösiska, 2 ex Björskog k:a/Kungsör 15.3
Tallbit, 1 honf. Kumla 15.3, 2 ex Västerås 19.3
Snösparv, 400 ex s Tysslingen 20.3

Landet i övrigt

Svartnäbbad islom, 2K str. Kåseberga (Sk) 20.3
Svarthuvad mås, 1 subad N Karsfält (Sk) 21.3
RINGNÄBBAD MÅS, 1 ungf. Norderstrand/Visby (Gtl) 18.3
Alkekung, 1 ex Kåseberga hamn (Sk) 21.3
Ladusvala, 1 ex Tjörnedala/Simrishamn (Sk) 19.3 (!) (Skåne-rekord)
ASIATISK KALANDERLÄRKA, 1 ex Landsort (Srml) kvar 21.3
Vattenpiplärka, 1 ex SV Lilla Hammars näs (Sk) 16.3, 2 ex Falsterbo (Sk) 21.3
SVARTH. TAIGATRAST, 2K NV Malung (Dlr) 19-21.3
Kornsparv, 1 ex Hoburgsklippan (Gtl) 20.3

Toppen på sidan Vecka 10 (8.3 1999 - 14.3 1999)

Lindesbergs kommun

Häger, 1 ex Sällingesjön 13.3 (MRL)
Sångsvan, 26 ex Sjömosjön 9.3 samt 8 ex samma lokal 11.3 (SOE)
Knölsvan, 2 ex Nederby 13.3 (UJN)
Sädgås, 1 ex Sjömosjön 11.3 (SOE), 8 ex str.(N) Sällingesjön 12.3 (MRL)
Grågås, 4 ex str.(S) Fänninge 9.3 (JEM), 4 ex Sjömosjön 11.3 (SOE), 2 ex Nederby 13.3 (UJN)
Kanadagås, 11 ex str.(S) Fänninge 9.3 (JEM), 1 ex Sjömosjön 9-10.3 samt 6 ex samma lokal 11.3 (SOE), 2 ex Vesslingby 10.3 (SOE)
Salskrake, 1 hanne Sjömosjön 11.3 (SOE) samt 13.3 (BLG)
Havsörn, 1 ad Ö Bohr 9.3 (BGN), 1 ad Nederby 13.3 (THN,MRL) samt 14.3 (TON,BLG)
Ormvråk, 3 ex Liaängarna 8-9.3 (SOE,EJN), 9 ex samtidigt Nederby 9.3 samt 5 ex samma lokal 14.3(TON,BLG), 6 ex Sällingesjön 12.3 (MRL)
Fjällvråk, 6 ex samtidigt Nederby 9.3 tillsammans med de nio ormvråkarna (SOE) samt 11 ex samtidigt (kommunrekord!) samma lokal 13.3 (THN,MRL), 1 ex Liaängarna 9.3 (gm EJN)
Kungsörn, 2K Sjömosjön 9.3 (SOE)
Tofsvipa, 2 ex Liaängarna 8.3 (SOE)
Gråtrut, 10 ex Hinsebergsvaken/Frövi 9.3 (JEM)
VITTRUT, 1 ad Hinseberg/Väringen 12.3 (EJN)
Skogsduva, 3 ex Nederby 13.3 (THN,MRL)
Ringduva, 2 ex Nederby 10.3 samt 3 ex samma lokal 12.3 (SOE), 4 ex Sällingesjön 12.3 (MRL)
Kattuggla, 5 rop Lindesberg med närmaste omgivningar 12.3 (TON), 2 rop Sällingesjön 12.3 (MRL), 1 rop Övre sjön 13.3 (MRL)
Sparvuggla, 2-3 ex Rockhammar 12.3 (UWN mfl), 1 rop Rabostan 13.3 (THN)
Pärluggla, 3 rop Svarttjärnsvägen 12.3 (UWN mfl)
Hornuggla, 1 hörd Hälla kvar 12.3 (UWN mfl)
Mindre hackspett, 1 ex Nederby 13-14.3 (TON,UWN mfl)
Sånglärka, 1 ex Västvalla 10.3 (JEM), 1 ex Sällingesjön 12.3 (MRL)
Strömstare, 1 ex V Bohr 14.3 (BGN)
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 9.3 (SOE), 1 ex Västvalla 10.3 (JEM), 1 ex Rynninge 13.3 (THN,MRL), 1 ex Nederby 13.3 (TON)
Steglits, 10 ex vid fågelbord Odonvägen/Lindesberg kvar 8.3 (TON)
Vinterhämpling, 2 ex Nederby 10.3-12.3 (SOE) samt 4-5 ex samma lokal 13-14.3 (THN mfl)
Gråsiska, >500 ex Nederby 10.3-14.3 (SOE mfl)
Snösparv, 100 ex Nederby 13.3 (THN,MRL)
Sävsparv, 1 ex Nederby 13.3 (THN,MRL)

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 350 ex Hammar/Kvismaren 13.3
Trana, 3 ex Kvismaren 13.3 samt troligen samma ex Tysslingen 14.3
Slaguggla, 2 hörda Möklinta 12.3
Pärluggla, 13 ropande Surahammars k:n 12.3
Snösiska, 2 ex Lertaget/Kumla 8.3, 1 ex Sköllersta 14.3

Landet i övrigt

ASIATISK KALANDERLÄRKA, 1 ex Landsort (Srml) kvar 14.3
Vattenpiplärka, 1 ex Ystads småbåtshamn (Sk) 14.3
Svarthakad buskskvätta, 1 hanne Ottenby (Öl) 13-14.3
Tallsparv, 1 hona Ö:a Styran/Nynäshamn (Srml) 11.3

Toppen på sidan Vecka 9 (1.3 1999 - 7.3 1999)

Lindesbergs kommun

Häger, 1 ex Hinseberg/Väringen 1.3 (gm UWN), 1 ex Hägernäs 2.3 (MHA), 1 ex Storbron/Frötuna 6.3 (BLG)
Sångsvan, 2 ex Morskogasjön 1.3, 15 ex Fänninge-gärdet 2.3 samt 26 ex samma lokal 3.3, 20 ex Sjömosjön 3.3 samt 12 ex samma lokal 6.3, 2 ex Österhammarssjön 4.3
Grågås, 4 ex Nederby 6.3 (BLG)
Kanadagås, 3 ex Nederby 2.3 (SOE) samt 1 ex samma lokal 7.3 (SOE), 3 ex Fänninge-gärdet 3.3 (JEM)
Knipa, 40 ex Sjömosjön 5.3 (SOE)
Ormvråk, 1 ex Rynninge 2.3, 1 ex Nederby 2-5.3 samt 3 ex 7.3, 3 ex Sällingesjön 6.3, 2 ex Rya 6.3, 1 ex Ullersäter 7.3
Fjällvråk, 2 ex Västvalla 2.3, 2 ex Sällingesjön 4.3 samt 1 ex samma lokal 7.3, 2-3 ex Nederby 6-7.3
Blå kärrhök, 1 hanne Nederby 6.3 (BLG)
Tofsvipa, 5 ex Fellingsbro kyrka 2.3 (JEM), 2+4 ex Nederby 2.3 (JEM) samt 10 ex samma lokal 2.3 (SOE)
Gråtrut, 1 ex Lindesberg 1.3 (THN), 2 ex Hinsebergsvaken/Frövi 7.3 (EJN)
Havstrut, 1 ex Väringen 3.3 (gm EJN)
Skogsduva, 1 rop. Nederby 2.3 (JEM,SOE)
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar hela veckan (HJN)
Ringduva, 4 ex Nederby 2.3 (SOE), 2 ex Rynninge 3.3 (JEM), 3 ex S Norrby 4.3 (HJN)
Sånglärka, 1+1 ex Västvalla 2.3 (JEM), 4 ex Nederby 2.3 (SOE)
Varfågel, 1 ex Västvalla 2.3 (JEM)
Steglits, 10-tal Nederby 2.3 (JEM), 4 ex vid fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 4.3 (GGN), 10 ex vid fågelbord Odonvägen/Lindesberg 7.3 (TON)
Stare, 7 ex Nederby 2.3 (JEM)
Bergfink, 1 ex Nederby 2.3 (SOE)
Vinterhämpling, 2 ex Nederby 2.3 (SOE)
Gråsiska, >500 ex Nederby 2.3 (SOE)
Stenknäck, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 1.3 (SIA)

Närke och övriga Västmanland

Den 1.3 anlände de första vårfåglarna (tofsvipor och sånglärkor) på allvar till Närke, t.ex 27 vipor vid Kvismaren samt 16 + 20 ex vid Tysslingen. Dessutom 2 sånglärkor vid Gnien.

Sädgås, 85 ex s Tysslingen 3.3
Spetsbergsgås, 1 ex Tysslingen 7.3
Alfågel, 1 hanne Gnien 7.3
Havsörn, 2 ex Tysslingen 7.3
Jaktfalk, 2K Eriksberg/Hallstahammar 7.3
Gråspett, 1 hanne Sala silvergruva 3.3, 1 hanne Ånnaboda 6.3
Vitryggig hackspett (?), 1 ex Asköviken 6.3
Snösiska, 1 ex Sköllersta 1.3, 1 ex Garphyttan 2.3, 1 ex Norsa/Köping 3.3, 1 ex Almby 3.3

Landet i övrigt

Mindre sångsvan, 1 ex Ölme (Vrml) kvar 1.3
ASIATISK KALANDERLÄRKA, 1 ex Landsort (Srml) kvar 6.3
Vattenpiplärka, 1 ex Haby bukt/Sotenäs (Boh) 7.3

Åland

Tills vidare inga veckobrev p.g.a tidsbrist.