OBSERVATIONER FEBRUARI 1999

[Tillbaka]


Vecka 8 (22.2 1999 - 28.2 1999)

Lindesbergs kommun

Storskrake, 14 ex Hinsebergsvaken/Frövi 28.2 (JEM)
Ormvråk, 2 ex Sällingesjön 27.2 (MRL), 1 ex Nederby 28.2 (UWN,IBE)
Fjällvråk, 3 ex Nederby 28.2 (UWN,IBE)
Kungsörn, 1 subad Forshammar 24.2 (JKG)
Berguv, 1 par Rockhammar 25.2 (UWN,IBE)
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg kvar 27.2 (JEM)
Varfågel, 1 ex Rya 23.2 (EJN)
Bofink, 1 hona vid fågelbord Hagabergsliden/Lindesberg 28.2 (PZD)
Bergfink, 1 hanne Nederby 28.2 (UWN,IBE)
Steglits, 11 ex Odonvägen/Lindesberg 27.2 (TON), 3 ex Nederby 28.2 (UWN,IBE)
Vinterhämpling, 3 ex Nederby 28.2 (UWN,IBE)
Stenknäck, minst 2 ex Skolgatan/Frövi 22.2(IBE,UWN), 1 ex Odonvägen/Lindesberg 26.2 (TON), 1 ex L. Hagavägen/Lindesberg 28.2 (SAN)

Närke och övriga Västmanland

Här redovisas i huvudsak observationer som lämnats via NÄRVLARMS sökarsystem. Dessutom hänvisas till VOF:s (021/188844) resp. NOF:s (019/188419) telefonsvarare.

Ormvråk 1 ex Solmyra/Skinnskatteberg 25.2
Pilgrimsfalk, 1 ex Sköllersta 23.2
Tofsvipa, 2 ex Hammar/Kvismaren 27.2
Slaguggla, hörd Högbo/Ö Möklinta 25.2 och 1 par samma lokal 28.2, 1 hörd Nesselbo/V Möklinta 25.2, 1 hörd Finnbo 28.2
Gråspett, 1 hona södra Björnön kvar 28.2, 1 hanne Ånnaboda kvar 27.2, 1 hona Fagersta 28.2
Snösiska, 1 ex 3km V Vretstorp 23.2


Toppen på sidan Vecka 7 (15.2 1999 - 21.2 1999)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 27 ex Sjömosjön 15.2 (JEM) samt 9 ex samma lokal 20.2 (MRL), 1 ex Morskogasjön 15.2 (MHA)
Ormvråk, 1 ex strax väster St. Aspasjön 15.2 (MHA), 4 ex Sällingesjön 20.2 (MRL), 2 ex Nederby 20.2 (UWN)
Fjällvråk, 3 ex Sjömosjön/Nederby 20.2 (MRL,UWN)
Berguv, hörd Grönbo 19.2 (gm SIA)
Kattuggla, 1 rop Albäcksån hela veckan (JKG), 1 rop Grönbo 19.2 (gm SIA)
Sparvuggla, 1 rop Norrängen/Skillingen kvar 18.2 (gm UWN), 1 rop N Djupdalen 21.2 (TON)
Hornuggla, minst 1 par Hälla 20.2 (UWN)
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar hela veckan (HJN)
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 20.2 (MRL), 1 ex Hagaberg 21.2 (JEM)
Bergfink, 3 ex Nederby 20.2 (UWN)
Steglits, 3 ex Nederby 20.2 (UWN), 6 ex Odonvägen/Lindesberg 21.2 (TON)
Vinterhämpling, 9 ex Gammelbo 15.2 (MHA), minst 1 ex Nederby 20.2 (UWN)
Större korsnäbb, minst 4 ex Gammelbo Kvarn 21.2 (TON)
Stenknäck, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 16.2 (SIA), 1 ex Odonvägen/Lindesberg 17.2 (TON), 1 ex Gropgatan/Frövi 18.2 (gm SOE)

Närke och övriga Västmanland

Första svenska återfyndet av en ringmärkt näktergal från tropiska Afrika, ringmärkt 1996 vid Rynningeviken nära Örebro. Se RC:s hemsida

Grågås, 2 ex Tysslingen 16.2
Tretåig hackspett, 1 hanne Garphyttans nationalpark 21.2
Gråspett, 1 hona på talg Södra Björnön 15-17.2 samt 3 ex samma lokal 19.2, 1 hanne Lekhult kvar 20.2, 1 ex på talg Hjulsjö 20.2, 1 hona Rudmanstorpet/Arboga dagligen
Strömstare, 15 ex Hjälmare kanal 15.2
Snösiska, 2 ex Sköllersta 18.2, 1 ex Venan 20.2, 1 ex Almby kyrka 20.2


Toppen på sidan Vecka 6 (8.2 1999 - 14.2 1999)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, ca 7 ex Österhammarssjön 13.2, 55 ex Spånga 13.2, 19 ex Sjömosjön 14.2
Fjällvråk, 2 ex Nederby 13.2 samt minst 3 ex samma lokal 14.2
Ormvråk, 3 ex Nederby 13-14.2, 2 ex Sällingesjön 13-14.2
Blå Kärrhök. 1 hona Nederby 13.2, 1 hanne S Norrby 14.2
Kungsörn, 1 ex S Norrby 14.2
Kattuggla, 1 rop Hafsta 10.2, 1 rop Dalhagen/Gusselby
Sparvuggla, 1 rop Dalhagen/Gusselby
Hornuggla, 1 par Hälla/Västvalla 11.2 och samma lokal 13.2
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 9.2
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg 9.2
Varfågel, 1 ex Hagaberg 9.2
Bergfink, 3 ex Västvalla 13.2
Steglits, 13 ex Sjömosjön 13.2
Stenknäck, 1-2 ex L. Hagavägen/Lindesberg 13-14.2 (SAN)

Närke och övriga Västmanland

Fjällvråk, 10 ex Hedenbergsslätten 10.2
Berguv, 1 rop Karlslund/Örebro 10.2
Tretåig hackspett, 1 honf. Garphyttans nationalpark 14.2
Gråspett, 1 ex Sillbo/Skinnskatteberg 9.2, 1 ex Kvismaren kvar 12.2, 1 ex Hjulsjö 10.2, 1 hanne V Skedvi kvar 13.2, 1 ex Lekhult 14.2
Forsärla, 1 ex Oset kvar 10.2
Tallbit, 3 ex vid sjön Grotten/V Ramnäs 13.2

Varfågel 1 ex Gålby/Köping 11/2 samt Stenknäck 2 ex mitt i Köping 11/2 (L. Mäkinen)


Toppen på sidan Vecka 5 (1.2 1999 - 7.2 1999)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 26 ex Sjömosjön 2.2 samt 3 ex samma lokal 6.2, 7 ex str. Sällingesjön 6.2, 13 ex Korrvike 6.2
Havsörn, 1 ad Sjömosjön/Orrkilen 2.2
Blå kärrhök, 1 hanne Nederby 2.2
Ormvråk, 1 ex Nederby 2.2 samt 3 ex samma lokal 7.2, 1 ex Sällingesjön 6.2, 1 ex Övre sjön 7.2, 1 ex Köttsala 7.2
Fjällvråk, 3 ex Nederby 7.2
Kungsörn, 3K Sällingesjön 6.2
Hornuggla, 1 par Hälla/Västvalla 1.2
Sparvuggla, 1 rop S Norrby 1.2, 1 rop Norrängen/Skillingen 6.2
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg kvar 2.2
Steglits, 2 ex Skolgatan 7.2
Vinterhämpling, 2 ex Nederby 2.2 samt 27 ex samma lokal 7.2
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 2.2, 1 ex Sällingesjön 6-7.2, 1 ex Nederby 6-7.2, 1 ex Hagaberg 7.2
Tallbit, 2 ex Svarttärnsvägen 6.2
Stenknäck, 1 ex Villagatan/Frövi 3.2, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 7.2

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 2 ex Tysslingen 3.2
Spetsbergsgås, 1 ex Lertaget/Kumla 5.2
Kungsörn, 1 subad Stäholm/Köping 6.2
Kattuggla, 3 st ropande DyltaBruks herrgård 5.2 (Anders Ekdahl)
Gråspett, 1 hanne Hjulsjö dagligen, 1 hanne V Skedvi 6.2
Tretåig hackspett, 2 hannar Garphyttans nationalpark 3.2
Forsärla, 1 ex Oset kvar 5.2
Svarthätta, 1 hanne Hällefors 7.2
Snösiska, 1 ex Sköllersta 2.2, 1 ex Ånnaboda 3.2, 1 ex Kumla 5.2, 1 ex Hällefors 7.2

Toppen på sidan