OBSERVATIONER JANUARI 1999

[Tillbaka]


Resultatet från "Januariinventeringen 1999" i Lindesbergs kommun.

Vecka 4 (25.1 1999 - 31.1 1999)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 12 ex Sjömosjön 27.1, 32 ex Rynninge 30.1
Kanadagås, 2 ex Rynninge 31.1
Ormvråk, 1 ex Sällingesjön kvar 25.1 samt 4 ex samma lokal 31.1, 2 ex Lia 29.1 samt 1 ex samma lokal 31.1, 1 ex Nederby 30.1, 1 ex Rynninge 31.1, 2 ex Sjömosjön 31.1
Fjällvråk, 1 ex Sällingesjön kvar 31.1, 1 ex Västvalla 30-31.1, 1 ex Nybyslätt/Frövi 30.1
Kungsörn, 2K Sjömosjön/Orrkilen 31.1
Gråtrut, 2K Sjömosjön 31.1
Berguv, 1 par rop Rockhammarstrakten 30.1
Kattuggla, 1 rop Rockhammar 30.1, 1 rop V Bohr 30.1
Sparvuggla, 1 rop Kloten 30.1
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 28.1
Mindre hackspett, 1 hona Liaskogen 28.1, 1 hanne Norrbyhammar 31.1
Tretåig hackspett, 1 hanne Liaskogen 26.1 samt 1 hona samma lokal 28.1
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg kvar 30.1, 1 ex Sjömosjön 31.1
Rödhake, 1 ex Skolgatan/Frövi 29-30.1, 1 ex Frövibro 29.1
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 27.1 och 31.1, 1 ex Västansjö 30.1
Nötkråka, 1 ex Rynninge 31.1
Bergfink, 1 hanne vid fågelbord Spannmålsgatan/Frövi 27.1, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 28.1, 2 ex Nederby 30.1
Steglits, 1 ex vid fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 26.1, 1 ex Sjömosjön 27.1, 6 ex Frövi 30.1
Vinterhämpling, 5 ex Nederby 30.1
Snösiska, 1 ex Odonvägen/Lindesberg 27.1
Större korsnäbb, 2 ex Liaskogen 26.1
Stenknäck, 1 ex Frövifors 26.1, 1 ex Odonvägen/Lindesberg kvar 29.1

Närke och övriga Västmanland

Resultaten från vinter-artracet 3 januari i Närke samt Västmanlands vinterrally den 30 januari.

Berguv, rop SV Arboga 28.1
Gråspett, 1 ex Kvismaren 29.1, 1 hona Lekhult 31.1
Sånglärka, 1 ex v rakan/Kvismaren 31.1
Forsärla, 1 ex Oset kvar 25.1
Snösiska, 2 ex Venan 27.1 och 29.1, 1 ex SV Almby 28.1, 1 ex Sköllersta 30.1, 1 ex s Ånnaboda 31.1
Tallbit, 2 ex Venan 29.1


Toppen på sidan Vecka 3 (18.1 1999 - 24.1 1999)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 30 ex Sjömosjön 19.1 samt 40 ex samma lokal 22.1, 7 ex Vesslingby 23.1
Ormvråk, 1-3 ex Nederby 19-23.1, 1 ex Fellingsbro kyrka 19.1, 1 ex Rya 21.1, 1 ex Blixterboda 21.1, 2 ex Sällingesjön 23.1, 2 ex Rynninge 22.1
Fjällvråk, 1-2 ex Sjömosjön 21-23.1, 1 ex Sällingesjön 23-24.1
Kungsörn, 1 ungf. Lindesskolan/Lindesberg 18.1
Sparvuggla, 1 ex Bengtesfall/Ö Gusselby 23.11, 1 rop Helgedomen 24.1
Pärluggla, 1 rop Älgåsvägen 22.1 ocg 24.1
Gärdsmyg, hörd Hagaberg 20.1
Varfågel, 1 ex Sällingesjön 23.1, 1 ex Rynninge 23.1
Nötkråka, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 23-24.1
Stare, 1-2 ex Näsbygatan/Frövi kvar 22-23.1
Bofink, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg kvar 24.1
Bergfink, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 24.1
Steglits, 1 ex Hagaberg 18.1, 3 ex Frövifors 19.1, 4 ex Prästryggen/Frövi 22.1
Vinterhämpling, minst 3 ex Nederby kvar 21.1
Snösiska, 1 ex Odonvägen/Lindesberg 22.1, minst 3 ad Fänsäter tills. med minst 1500 gråsiskor 22.1, 1 ad Kindla tills. med ca 500 gråsiskor 22.1
Större korsnäbb, 1 ex Hemdal/Frövi 22.1
Tallbit, 1 ex Hagaberg 18.1

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 1 ex s Tysslingen 20.1
Berguv, 2 rop Mellringe grusgrop/Örebro 20.1
Forsärla, 1 ex Oset kvar 23.1
Nötkråka, 4 ex dagligen Rudmanstorpet/Gålsjön

Toppen på sidan Vecka 2 (11.1 1999 - 17.1 1999)

Lindesbergs kommun

Knölsvan, 1 ungf. Storbron/Frötuna 16.1
Sångsvan, 18 ex Sköldberga/Finnåkerssjön 11.1, 30 ex Sjömosjön 17.1
Ormvråk, 1 ex Vesslingby kvar 11.1, 1-2 ex Nederby/Sjömosjön 14-17.1
Fjällvråk, 1 ex Nederby 14-16.1
Kungsörn, 1 juv Sjömosjön 16.1
VATTENRALL, 1 ex Hagaberg kvar 17.1
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 17.1
Sparvuggla, 1 ex Sköldberga/Finnåkerssjön 11.1
Kattuggla, rop Sällinge 17.1, rop Rockhammar 17.1
Pärluggla, rop Gröningen 17.1
Gärdsmyg, hörd Hagaberg 15.1
Råka, 1 ex Nederby 17.1
Bofink, 1 hona Hagabergsliden/Lindesberg 12.1 och 17.1
Bergfink, 1 hanne Frövidalsgatan/Frövi 13.1
Steglits, 1 ex vid foderbord Vedevåg 12.1, 4 ex vid foderbord Vattentornsområdet/Frövi 15.1, 6 ex Sjömosjön 17.1
Vinterhämpling, 3-4 ex Frövibro 13.1, 2 ex Nederby 14.1
Gråsiska (Cabaret), 2 ex Hagabergsliden/Lindesberg 16/1, 1 ex Osmundsgatan/Lindesberg 17/1
Snösiska, 1 ad Vattentornsområdet/Frövi 12.1, 2 ex Odonvägen/Lindesberg 13.1
Tallbit, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 11.1 samt 3 ex samma lokal 12.1, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi 13.1, 7 ex Mariedalsgatan/Frövi 14.1 samt minst 5 ex samma lokal 15.1, 3 ex Lindesbergs lasarett 14.1
Stenknäck, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 16-17.1

Närke och övriga Västmanland

Havsörn, 1 ex Sköllersta 15.1
Gråspett, 1 hona Lekhult 17.1, 1 hona Garphyttans nationalpark 17.1
Tretåig hackspett, 3 ex Garphyttans nationalpark 17.1
Rödhake, 1 ex Oset 14.1
Tallbit, 3-10 ex Venan-området 12.1, 1 ex Sköllersta k:a 13.1, 3-10 ex Björskog k:a/Kungsör 14.1, 1 ex Arboga 17.1
Snösparv, 100-tal v.rakan/Kvismaren 17.1

Toppen på sidan Vecka 1 (4.1 1999 - 10.1 1999)

Lindesbergs kommun

Knölsvan, 1 ex Sjömosjön kvar 10.1
Sångsvan, 70-tal ex Sjömosjön kvar 7.1 samt 78 ex 9.1, 4 ex Sällingesjön 10.1
Kanadagås, 64 ex Sjömosjön kvar 9.1
Havsörn, 2 ad Nederby 7.1
Blå kärrhök, 1 hona Nederby/Sjömosjön kvar 9.1
Ormvråk, 2 ex Liaängarna 4.1 samt 1 ex samma lokal 9.1, 1 ex Sällinge 5.1, 1 ex Fyrby 7.1, 2-3 ex Sjömosjön kvar 10.1, 1 ex Vesslingbyholm 9.1, 1 ex Oppboga 9.1
Fjällvråk, 2 ex Nederby 7.1 samt 1 ex samma lokal 9.1
Kungsörn, 3K Sjömosjön 7.1, 1 ad Sjömosjön/Nederby 9-10.1
Järpe, 1 ex Resta 6.1
Berguv, rop Rockhammarstrakten kvar 5.1
Sparvuggla, rop Rabostan 5.1 och 7.1
Kattuggla, rop Kalmarslund 5.1, 1 ex Vedevåg 9.1
Hornuggla, rop Albäcksån 4.1
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 8.1
Mindre hackspett, 1 ex Nederby/Västvalla 8.1
Sidensvans, minst 1000 ex Lindesberg kvar 6.1
Gärdsmyg, minst 1 ex Hagaberg kvar 9.1
Rödhake, 1 ex Skolgatan/Frövi 5.1
TALTRAST. 1 ex Kofallsskogen/Frövi 4.1
Rödvingetrast, 2 ex Järnvägsgatan/Frövi 5.1, 1 ex Rubinen/Frövi 7.1
Varfågel, 1 ex Rynninge 4.1, 1 ex Västvalla 5.1, 1 ex Hagaberg 5.1, 1 ex Nederby 9.1
Nötkråka, 1 ex Mättjärn/O Stråssa 5.1
Stare, 3 ex Frövi 5-6.1 samt 2 ex samma lokal 9.1
Bofink, 1 hona Tomtebogatan/Frövi 9.1
Bergfink, 2 par Kofallsskogen/Frövi 4.1, 1 hanne Tomtebogatan/Frövi 5.1, 1 hanne Hagaberg/Lindesberg 6.1, 2 hannar Nederby kvar 7.1, 1 hanne Fridhemsgatan/Frövi 9.1
Steglits, 3 ex Järnvägsgatan/Frövi 4,1, 56 ex (!) Sjömosjön 7.1 samt 12 ex samma lokal 10.1, 2 ex Frövifors 9.1, 6 ex Hagaberg 9.1, 2 ex Skolgatan/Frövi 9.1
Vinterhämpling, 20 ex Nederby 5.1, 10-tal 7.1 samt 2 ex samma lokal 9.1
Snösiska, 1 ex Kofallsskogen/Frövi 4.1, 2 ex Nederby 5.1
BÄNDELKORSNÄBB, 1 hanne Kofallsskogen/Frövi 4.1
Större korsnäbb, Bl.a 3 ex Vanneboda 4.1, 5 ex Kofallsskogen/Frövi 4-6.1, 2 ex Näsbygatan/Frövi 4.1
Tallbit, 1 hanne Kofallsskogen/Frövi 4.1 samt 3 ex samma lokal 9.1, 1 ex S Måle 5.1, 1 ex Sjömosjön 8.1, 1 ex Västvalla 9.1, 20 ex elljusspåret/Lindesberg 9.11, minst 4 ex Ålsäng 10.1, 4 ex Bilisten/Fellingsbro 10.1, 2 ex Vattentornsområdet/Frövi 10.1
Stenknäck, minst 1 ex Kofallsskogen/Frövi 4-5.1, 1 ex Odonvägen/Lindesberg kvar 5.1, 1 ex Hedvägen/Frövi 10.1, 2-3 ex dagligen Osmundsgatan/Lindesberg
Sävsparv, 3 ex s. Österhammarssjön 9.1

Närke och övriga Västmanland

Vittrut, 1 ungf. vaken/Oset 5-7.1
Gråspett, 1 hona Lekhult 10.1
Tretåig hackspett, 1 honf. Garphyttans Nationalpark 9-10.1
Skärpiplärka, 1 ex Asköviken 6.1
Forsärla, 1 hanne Oset kvar 7.1
Skäggmes, 2 ex Rudmanstorpet/Gålsjön 10.1
Tallbit, >10 ex Fullerö 6.1

Toppen på sidan Vecka 53 (1.1 1999 - 3.1 1999)

Lindesbergs kommun

Knölsvan, 1 ex Sjömosjön kvar 3.1
Sångsvan, 76 ex Sjömosjön 1.1 samt minst 71 ex samma lokal 3.1
Kanadagås, minst 60 ex Sjömosjön kvar 3.1
Ormvråk, 2 ex Nederby 1-2.1
Fjällvråk, 1 ex Nederby 1-2.1
Blå kärrhök, 1 hona Nederby kvar 3.1
VATTENRALL, 1 ex Hagaberg 1.1. Första vinterfyndet i Västmanland!
Berguv, rop Rockhammarstrakten 3.1
Kattuggla, 1-2 ropande Övre sjön 1.1, rop Hinseberg 2.1, rop Lia 2.1, rop Ervalla 3.1, rop Rockhammar 3.1
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 3.1
Mindre hackspett, 1 ex Västvalla 1.1
Gärdsmyg, 2 ex Hagaberg 2.1
Varfågel, 1 ex Västvalla 1.1, 1 ex Rynninge 2.1
Nötkråka, 1 ex Orrkilen 3.1
Bergfink, 1 ex Nederby kvar 2.1
Steglits, 2 ex Österhammarssjön 1.1, 4 ex Nederby 1.1, 36 ex Sjömosjön 1.1
Vinterhämpling, 3 ex Nederby kvar 2.1
Gråsiska (Cabaret), minst 5 ex Nederby 1.1 samt 2 ex samma lokal 2.1
Större korsnäbb, 1 hona Hagaberg 1.1, minst 3 ex Kofallsskogen/Frövi 1.1, 1 hanne Orrkilsmossen 1.1
Tallbit, Hörd Kofallsskogen/Frövi 1.1, 10-tal Käglan 1.1
Stenknäck, 1 ex Odonvägen/Lindesberg 1.1, 2 ex Tomtebogatan/Frövi 2.1, 1 ex Frövifors 3.1
Sävsparv, hörd Västvalla 1.1, 1 ex Nederby 1.1

Närke och övriga Västmanland

Gråspett, 1 hanne Kvismaren 3.1
Tretåig hackspett, 1 hanne Garphyttans nationalpark 1.1
Sädesärla, 1 ex Örebro 3.1
Forsärla, 1 hanne Oset kvar 3.1
Rödhake, 1 ex Oset 3.1
Hämpling, 1 ex Kvismaren 3.1
Snösiska, 1 ex Oset 3.1, 1 ex Kvismaren 3.1
Bändelkorsnäbb, 2 ex Mellringe/Örebro 3.1
Tallbit, >10 ex V Barkaröviken/Kungsör 2.1

Toppen på sidan